Над 40 дела, заведени от Министерството на вътрешните работи (МВР) срещу собствените му експерти от Националния институт по криминалистика (НИК) провокираха Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) да организира протест. В него участваха хора от различни структури на ведомството, а целта е да се защитят специалистите от института, срещу които са подадени искове за това, че са получавали възнаграждения като вещи лица за явяването си по дела. Протестиращите се събраха пред сградата на МВР и после шествието отиде пред Министерството на правосъдието.

Парадоксално е, че поводът да бъде унижавана по такъв начин голяма част от експертния състав на института е изготвен от Дирекция „Инспекторат“ в МВР доклад за извършена единствено в НИК проверка в периода януари 2016 г. – юни 2017 г., относно правомерност на действията на служителите от НИК-МВР при прилагането на Наредба №2 от 2015г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, назначени по наказателни, граждански, административни и изпълнителни дела, който оспорва решения на стотици съдебни състави в цялата страна. СФСМВР се противопоставя срещу тези несправедливи действия на МВР спрямо собствените му служители. Действия, очевидно продиктувани от незачитане и неглижиране на решенията на българските съдии“, казват от синдиката.

Пред „Лекс“ Албена Предоева, член на Управителния съвет на СФСМВР и експерт в НИК, обясни за какво става дума. През лятото на 2017 г. инспекторатът на МВР извършва проверка само в Националния институт по криминалистика за това кои служители и какви суми са получили като възнаграждения за явяването си по дела за периода 1 януари 2016 г. до 30 юни 2017 г. Според инспекторите техните колеги от НИК не следва да получават пари за това, сумите трябва да се превеждат по сметка на министерството.

В доклада от проверката са установени около 50 души, които са получавали възнаграждения, като те варират от 20 лв. до 1000 лева за година и половина. На всички експерти са им изпратени покани доброволно да въстановят сумите. Една малка част от тях връщат парите, но повечето отказват, защото възнагражденията са регламентирани в Наредба №2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

Докладът от проверката обаче става повод МВР да поиска промяна в наредбата за вещите лица и така от октомври 2018 г. чл. 22 от нея вече гласи следното: „(1) Когато за извършването на експертиза е определено вещо лице, което е служител на МВР, органите, назначили експертизата, заплащат на министерството направените разходи за труд, консумативи и режийните разноски.

(2) Определените възнаграждения по чл. 21, ал. 1 и 2 в случаите, когато вещото лице е служител на МВР, се заплащат на министерството“.

От този момент нататък вещите лица, които са служители на МВР, не получават възнаграждения за явяването си по дела.

Междувременно обаче МВР внася в съда пет иска по чл. 59 от Закона за задълженията и договорите срещу петима експерти от НИК, с които претендира възстановяване на получени от тях суми за периода 1 януари 2016 г. – 30 юни 2017 г., т.е. преди измененията в наредбата.

По две от тях Софийският районен съд вече се е произнесъл като отхвърля исковете на министерството. И в двата случая съдът казва, че на чл. 22 от наредбата не е придадено обратно действие, поради което той не може да се прилага по отношение на всички определени възнаграждения преди това. „Ето защо, към процесния период от 01.01.2016 г. до 30.06.2017 г. е налице годно законово основание експертите по наказателни дела да получават определените им възнаграждения за явяване и изслушване на експертизи в открити съдебни заседания, дори към този момент да са служители на МВР (какъвто е ответникът), респ. тези суми не се следват на министерството, а на самите служители, изготвили заключенията в качеството си на назначени вещи лица. С оглед на изложеното, при съвкупна преценка на събрания доказателствен материал и при разпределената между страните доказателствена тежест по делото не се установява неоснователно разместване на имуществени блага, като макар и ответникът да се е обогатил с претендираната сума, това се е случило на годно правно основание, респ. не е налице обедняване в правната сфера на ищеца, доколкото липсва основание тези парични средства да бъдат изплатени на него“, казва СРС. Решенията му не са окончателни и могат да бъдат обжалвани.

Същевременно Синдикалната федерация на служителите на МВР и трима експерти от секторите „Физико-химия“, „Наркотици“ и „Трасология и балистика“ на НИК оспориха разпоредбата на чл. 22 от наредбата пред Върховния административен съд (ВАС) с аргумент, че МВР се облагодетелства за тяхна сметка. В жалбата си до ВАС от синдиката изтъкваха, че НПК (чл. 150) прави разлика между правото на възнаграждение на вещото лице и разходите, направени за експертизата. „Според действащата нормативна уредба разноските за експертизата следва да се изплатят на съответната структура, от която е вещото лице, а правото на възнаграждение за положения труд е на самото вещо лице“, се посочваше в жалбата като се позоваваше и на Закона за МВР, който предвижда, че когато за извършване на експертиза е определен служител на министерството, „ведомствата и органите, назначили експертизата, заплащат на МВР направените разходи за труд и консумативи и режийните разноски“. Но не предвижда нищо подобно за възнаграждението на самия експерт.

ВАС обаче отхвърли жалбата като каза, че в длъжностните характеристики на експертите, като тяхно пряко задължение е включено и участието им като вещи лица в оглед на местопроизшествия и други процесуални действия, при спазване изискванията на НПК (виж повече тук и тук).

Така, в началото на тази година МВР внесе 25 иска в Софийския районен съд срещу 25 експерти от НИК като претендира да върнат сумите, които са получили за явяването си по дела в периода от началото на 2016 г. до края на юни 2017 г. Предстои внасянето на още 10 иска срещу други десет души. Това е така, защото започва изтичането на 5-годишния давностен срок и, за да „не обеднее“, министерството се обърна към съда.

Албена Предоева обясни, че средствата за изготвянето на експертизата се полагат на МВР, а за защитата в съда – на вещото лице, защото то носи наказателна отговорност за даване на заключение по експертизи. Тя отбеляза още, че вещите лица пътуват из цялата страна, но с техни средства плащат пътя, хотела и дневните разходи. От МВР отказват да ги командироват, защото според наредбата за вещите лица тези суми трябва да бъдат покрити от органа, назначил експертизата. „След това в съдебно заседание аз трябва да помоля съда да ми възстанови тези средства и след това да изчакам до два месеца да ми бъдат преведени„, обясни Предоева. Тя отбеляза и друго – ако в понеделник има дело във Варна, трябва да пътува в неделя, а от министерството отказват да платят за извънреден труд.

От МВР съобщиха по-късно днес, че към момента са заведени 49 иска за сумата от над 48 000 лева. Посочват още, че за изготвянето на експертизите са използвани ресурси и материалната база на ведомдството.

Заради делата обаче Синдикалната федерация на служителите в МВР организира протеста, за да защити правата на колегите си от НИК. „Всички ние живеем в правова държава, в която МВР е част от изпълнителната, а не от законодателната власт. Убедени в правотата си, подкрепени и от решенията на първоинстанционни български съдилища, постановили решения по казуса, с които исковете на МВР са отхвърлени като неоснователни, организираме протестното шествие“, казват още от синдиката.

32
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Tolerasten GROBSPar
Tolerasten GROBSPar
04 март 2021 2:12
Гост

A kakво да кажем за вещите лица по делата с Топлофикация, особенно когато същите са абонати и попадат под чл.22, ал.1 от ГПК. Особенно когато прикриват тези си зависимости, а съдиите от СРС ги покриват, като отказват да им наредят да представят задължителните декларации за наличие или липса на конфликт на интереси, както е по Наредбата за вещите лица. И как няма да се покриват, когато 33% от всеки депозит отива обратно за съдията в СРС, 33% за назначеното фалшиво вещо лице да направи фалшива експертиза по несъществуващи фактури, а другите 34% отиват в чекмеджето на баш-баканинът, за да поддържат… Покажи целия коментар »

Експерт
Експерт
28 февруари 2021 8:10
Гост

Отдавна понятия като експерт, наука, нови технологии и криминалистика в МВР са плашещи. За тях тези хора са удобни и търчат в лабораторията когато са на зор. А когато се явяват в съдилищата кучетата ги лаяли. Да не говорим за оборудването у методите на работа в едно РУ. Те не са дори и от 20 век. Ще изгонят и малкото останали кадърни хора.

Ранбосилек
Ранбосилек
28 февруари 2021 7:54
Гост

Всъщност Наредбата гласи, че на ведомството се дължи за труд, ала бала от ОРГАНА НАЗНАЧИЛ експертиза. Трябва ли да се казва, че в съдебно заседание експерти се ИЗСЛУШВА. Двете понятия са различни. Съда не назначава експерт, не му задава нови въпроси, не му определя и срок. В съда експерта се призовава и разпитва точно както и свидетеля. Не виждам причина на свидетелите да се изплащат пари за явяване, вкл. пропуснат работен ден, а на експерта да се плаща на ведомството. В такива случаи редно е съда да потърси сметка и я призовката на вещите лице да се вписва изрично да… Покажи целия коментар »

Бивш експерт-криминалист.
Бивш експерт-криминалист.
27 февруари 2021 20:39
Гост

Забравя се защо не се приема Закон за вещите лица, за който се говори от години. Каква е ролята на НИК при обсъждането на проекта – имат ли някакво участие, какви идеи имат ? Май само експерт-счетоводителите са активни.
Иначе – плакатите на протеста са много хубави, явно с пари на НИК

един от протестиращите
един от протестиращите
27 февруари 2021 21:49
Гост

Мнението на НИК по въпроса не го иска никой. В такива дискусии МВР е представлявано от същата тази дирекция ДПНД. Иначе плакатите са отпечатани с пари от синдикалната каса на дружеството в НИК. Радваме се, че сте ги оценили по достойство 🙂

Бивш експерт-криминалист.
Бивш експерт-криминалист.
28 февруари 2021 21:05
Гост

Какво е това ДПНД ? Извинете за неграмотността !

един от протестиращите
един от протестиращите
01 март 2021 12:41
Гост

Дирекция „Правно-нормативна дейност“. Тези, които считат, че парите за явяване и защита при старата Наредба са дължими на МВР!

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2021 19:22
Гост

До там ли опряхте, бе, герберасти от МВР, да събирате пари от своите меверейски експерти? А познайте какви експертизи ще ви правят занапред, например графическа- „Подписът вероятно е изпълнен от еди си кой..“..

Бивш експерт-криминалист.
Бивш експерт-криминалист.
28 февруари 2021 21:41
Гост

Съгласно методиката на почеркова експертиза заключенията са: категорични – положителни и отрицателни; вероятностни – положителни и отрицателни; и невъзможност да се даде заключение (отказ).
Вероятностните не се харесват на съдии и адвокати, някои дори не са и чували за такива. Но по-умните могат да свържат такива заключения с други обстоятелства по делото, особено при наказателните.

Николай
Николай
27 февруари 2021 16:08
Гост

Вижте „ЦЯЛАТА ПОЗИЦИЯ НА МВР ЗА ПРОТЕСТА:“ Разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от Наредба № 2/29.06.2015 г. (и в редакцията на ДВ бр. 50/2015 г., която е действала към проверявания от дирекция „Инспекторат“-МВР период, и в сегашната редакция) изрично указва, че когато за извършване на експертиза е определено вещо лице – служител на МВР, органите назначили експертизата заплащат на министерството направените разходи за труд, консумативи и режийни разноски. Господа да виждате тук разход“явяване и защита в съдебно заседание“ С какво сме ощетили МВР? И сега следват нагли лъжи: „Според проверката те са нарушили разпоредби и тези суми трябвало да… Покажи целия коментар »

ЗАЩО НЯМА ПРОТЕСТИ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИТЕ ЛИЦА?
ЗАЩО НЯМА ПРОТЕСТИ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИТЕ ЛИЦА?
27 февруари 2021 15:59
Гост

Колко вещи лица протестираха против невярна експертиза на лаботаротия към МВР-Стара загора, заради която експертиза невинен е държан година и половина в ареста? https://news.lex.bg/невярна-експертиза-праща-мъж-за-годин/ „Невярна експертиза праща мъж за година и половина в затвора за хранителна добавка“

И ДО ДЕН ДНЕШЕН злоВЕЩИТЕ ЛИЦА, ЗАРАДИ КОИТО НЕВИНЕН Е ДЪРЖАН В ЗАТВОРА ПОЧТИ 2 ГОДИНИ НЕ СА АРЕСТУВАНИ-объркали законна хранителна добавка със дрога. Такава грешка няма прошка, за такава грешка се лежи в затвора-което трета година не се случва!!!! Защо вещите лица не протестират против техните колеги-разбили чужд човешки живот-като обявяват легална хранителна добавка за дрога?

злоВЕЩИ лица
злоВЕЩИ лица
27 февруари 2021 16:05
Гост

Интересен въпрос-дали е платено възнаграждение на зловещите лица, от лабораторията на МВР-Стара загора, за изготвената невярна експертиза?

Колко вещи лица излязоха на протест против колегите си, изготвили фалшивата експертиза? отг-НУЛА-не им дреме,че бездарници са разбили чужд живот, и заради фалшива експерзитаневинен изкарва две годсини в ареста!

Гигова
Гигова
27 февруари 2021 15:52
Гост

Заради НИК няма Закон за вещите лица,защото и тогава искаха да получават възнагражденията на служителите си, когато се явяват по дела. Толкова ли е трудно да се разграничи работата по служебно отношение от работата като експирти, посочени от съда, на които възнаграждението се заплаща от страните. Защо искате да отнемете възможността ВЛ от НИК да подпомагат правосъдието с компетентните си заключения? Толкова ли не могат да се направят правила, възнаграждението да се дели за труда на ВЛ, на НИК за консумативи и ползване на техника, ако има такива? Това са хора с опит и знания и е срамно да се… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2021 14:14
Гост

А как стои въпросът с вещите лица от болниците. Те дали не получават възнаграждение за явяването си пред съд. Защо не се погледне от този ъгъл, когато се говори за справедливост

Айде бе
Айде бе
27 февруари 2021 14:44
Гост

Как да стои въпросът с вещите лица от болниците? На нито един лекар в задълженията му към болницата не влиза изготвяне на експертизи за съда.

един от протестиращите
един от протестиращите
27 февруари 2021 21:52
Гост

Верно ли? Дори и на съдебните лекари? 🙂

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2021 13:14
Гост

Идат избори. Мислете

Безсрамници
Безсрамници
27 февруари 2021 12:48
Гост

МВР не само ще загуби делата, но и ще плати разноските за това. Тогава защо го прави, само да унижи хората ли. Защото това ще е ефектът от това безумно упражнение

писна ми
писна ми
28 февруари 2021 14:58
Гост

остава въпросът дали и кога ще плати разноските, че така както наблюдавам не виждам да бърза да плаща това, за което е осъдено

Симеон Попов
Симеон Попов
27 февруари 2021 12:35
Гост

Терзийски, продължавай все така. Хората накрая ще си тръгнат и ще останат младите и неопитните. И ще си говорим за качеството на експертизите

Бивш експерт-криминалист.
Бивш експерт-криминалист.
27 февруари 2021 20:47
Гост

Не че сте много опитни, но разполагате с най-добрата техника и достъп до най-добрите постижения в съответната област – литература, преводачи, курсове в чужбина …

един от протестиращите
един от протестиращите
27 февруари 2021 21:55
Гост

Интересно, тези неща дали ги сънувате. Достъп до литература отдавна нямаме. В библиотеката от 10 години не е купувано нищо, нито има абонамент за списания. МВР не плаща дори и за онлайн достъп до такива научни и специализирани списания. А тя техниката сама не работи! Не знам що не спрете да хейтвате? И като сте толкова компетентен/а елате да ни научите на нещо ново!

Бивш експерт-криминалист.
Бивш експерт-криминалист.
01 март 2021 6:36
Гост

Достъпът на пенсионирани експерти в сградата на НИК е забранен.

един от протестиращите
един от протестиращите
01 март 2021 12:44
Гост

Мисля, че ясно съм казал – „Да ни научите на НЕЩО НОВО!“ А, достъпът до сградата не го разрешават служителите 🙂

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2021 12:15
Гост

Толкова ли са закъсали в МВР, че вече взимат възнаграждението на собствените си служители? И то такива дребни суми. Кой знае какви са им заплатите, със сигурност не са високи

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2021 12:17
Гост

Сумите, които определя съдът за експертизи въобще не са големи, вещите лица получават наистина смешни пари, а сега и тях им взеха.

Маргарита
Маргарита
27 февруари 2021 12:20
Гост

Още като се излезе, се възмутих от решението на ВАС. Сега пак се сетих за него. То е много обидно и унизително и не се прави разлика между изготвяне на експертиза и представянето ѝ пред съд. Много е вбесяващо.

Кирил
Кирил
27 февруари 2021 12:23
Гост

Е, то точно толкова обидно и унизително е и отношението на МВР към собствените му служители

Петър Иванов
Петър Иванов
27 февруари 2021 12:26
Гост

Съгласен. Но хората разчитат на правосъдие, да получат справедливост в съда. Катастрофираха във ВАС. Дано поне Софийският районен съд продължи в същия дух и да отхвърля исковете на министерството

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2021 12:14
Гост

Има много натрупани проблеми между служителите на МВР и ръководството на министерството. Заплати, извънреден труд, условия на труд, сега това безобразие. Не мога да разбера защо никой по върховете на МВР не направи нещо за тези хора, защо като получава най-големия бюджет, МВР не се погрижи за тези, които са на първа линия

123456
123456
27 февруари 2021 12:11
Гост

МВР се държи като мащеха към собствените си служители. Мизерници

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2021 12:10
Гост

Страшно несправедливо е това отношение. Тези хора носят лична отговорност за експертизите. Как може така безобразно да се държат с тях