Максималните възнаграждения на вещите лица, когато трябва да изготвят заключения по експертизи в празнични дни, могат да бъдат тройно завишени. Това предвиждат промени в Наредба №2 за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, предложени от Министерството на правосъдието (МП).

Проблемът с ниските заплащания на експертите е поставян многократно в последните години, като те все по-често отказват задачи и това води до допълнително забавяне на съдебните дела. В проекта на МП е предвидено възнаграждението за отработен час да се увеличи от 2,3 на 3% от установената минимална работна заплата към датата на възлагане на експертизата.

По-високи обаче ще са допустимите възнаграждения, когато експертите работят в почивни и особено в празнични дни. В момента Наредбата дава възможност за увеличаване парите на вещите лица с до 100%, ако експертизите са сложни или изготвени в почивни и празнични дни.

Сега от МП предлагат, когато експертизата се налага да бъде извършена в неработни дни, това изрично да бъде записано в акта за възлагане. Ако експертизата е изготвена в почивни дни, то възнаграждението може да бъде увеличено с от 75% до 150%. Поне двойно пък трябва да бъде заплащането за експертизи, изготвени на официални празници, а максималното увеличение е 200%.

В проекта обаче е предвидена и промяна, според която възлагащите експертизите няма да са обвързани с изложеното от вещите лица, когато определят сложността на задачата и необходимото време за изпълнение. В момента при определяне на възнагражденията се обсъждат сложността, времето и обема на работата, но това става въз основа на справка-декларация от самите вещи лица. Предложеният текст в Наредбата изрично посочва, че при съобразяване на тези обстоятелства, справката-декларация вече не обвързва органа, назначил експертизата.

Проектът за промени в Наредбата е публикуван днес за обществено обсъждане след продължителен дебат и нанесени предложения на участниците в извънредното заседание на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, съобщиха от министерството.

В проекта са заложени и по-детайлни условия, на които трябва да отговарят специалистите, утвърдени за вещи лица. Ако вещото лице е със средно образование, то трябва да притежава поне 10 години стаж в специалността, по която е възложена задачата. За бакалаври изискването е да имат най-малко 7 години стаж по специалността, а изискването за магистри е за 5-годишен стаж.

3
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Aka
Aka
05 декември 2023 1:22
Гост
Tescoviews
Tescoviews
05 юли 2023 13:34
Гост

Thanks for sharing this wonderful post, i really like this blog tesco survey

cidexod504
cidexod504
12 април 2023 6:57
Гост

The faith aspect is another key factor for traffic to the Doublelist website.