Върховният административен съд (ВАС) ще решава да пита избрания за председател на Софийския градски съд (СГС) Алексей Трифонов дали предварителният разговор за участието му в процедурата е бил с члена на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) Даниела Марчева. Такова искане отправи днес по делото за избора на председател на СГС Александър Кашъмов – адвокат на оспорилия решението на ВСС Евгени Георгиев. А ВАС обяви, че ще се произнесе по него в закрито заседание.

Както е известно, на 27 ноември 2018 г. Съдийската колегия с 9 на 4 гласа избра Алексей Трифонов за ръководител на СГС. По време на изслушването си и в отговор на въпрос той призна, че е имал разговор с член на съвета с покана да участва в процедурата, но към онзи момент избраният за кадровик все още не бил встъпил в длъжност. Уточнено беше само, че двамата са били в един кабинет.

Това му признание е едно от основанията, с които Евгени Георгиев атакува избора на Трифонов пред Върховния административен съд. Според Георгиев, който беше номиниран за председател на общото събрание на СГС, този член на съвета е бил предубеден, освен това законът не дава право на кадровиците да издигат кандидати за ръководители.

Затова днес той и адвокатът му Кашъмов поискаха ВАС да попита Трифонов дали е говорил с Даниела Марчева, като само нейното име беше конкретно посочено по време на съдебното заседание. Ако отговорът на новоизбрания председател на СГС е отрицателен, тогава да бъде питан за всички други членове на Съдийската колегия, каза още Кашъмов в съдебна зала.

В тази връзка той поиска и представянето на други доказателства – копие от оставката на Калоян Топалов като шеф на СГС, подадена на 22 септември 2017 г., както и копие от документите за избор на членове на Съдийската колегия от съдебната и от парламентарната квота и за конституирането на новия състав.

Тричленен състав на ВАС с председател Наталия Марчева и членове Георги Георгиев и Тодор Тодоров, заяви, че ще се произнесе по искането в закрито заседание, като даде срок от 7 дни на юрисконсулта на ВСС да даде становище по него.

Иначе съставът отхвърли друго искане на Георгиев, а именно разпит на четирима членове на СК на ВСС –  Даниела Марчева, Севдалин Мавров, Вероника Имова и Боян Новански. Повод за това са техни изказвания по време на избора за председател на СГС.

Според ВАС обаче няма правно основание да се искат обяснения от членове на съвета по повод техни изказвания, противното би накърнило правото на тяхната независимост. Но пък уважи искането да се представят доказателства за решения на Съдийската колегия за избори на председатели на различни съдилища.

Новите доказателствени искания, по които съдът ще се произнесе в закрито заседание са, за да се установи каква е степента на нарушението, което несъмнено е било допуснато от член на ВСС, който хем е предложил един от кандидатите, хем е гласувал за него и е убеждавал колегите си“, коментира адвокат Кашъмов след края на заседанието.

На въпрос как ще се докаже, че член на ВСС е повлиял на колегите си, с оглед становището на съда, че призоваването им като свидетели би накърнило тяхната независимост, адвокат Кашъмов заяви: „Аз съм благодарен, че съдът изрази тази позиция, защото така ние разбираме как разсъждават съдиите. А те смятат, че е безкрайна свободата на всеки един член на ВСС и на неговото убеждение. Това обаче, което смятаме е, че тази свобода, която трябва да съществува като свобода, не може да бъде безкрайна, не може да прекрачи границата на закона и изискванията на независимост и безпристрастност. Така както тези изисквания съществуват за съдиите така и съществуват за ВСС. Противното означава да хвърлим управлението на съдебната власт в градината на произвола, нещо, което не следва от Конституцията и закона“.

На въпроса по какъв начин се доказва, че въпросният член на ВСС е повлиял на останалите си колеги, адвокат Кашъмов посочи следното: „Ако един човек предварително е изградил вижданията и то на много предварителен етап, което сегашният закон не позволява, то той самият е пристрастен. Убеждавайки колегите си в своето виждане, той влива пристрастност и то по скрит начин, защото това което лично мен ме удивлява е, че никой не е поставил въпроса кой пък е този член на ВСС.  Така самата Съдийска колегия се е поставила в положение на неизвестност за това кой ѝ влияе в дебата. Това е един мотив, който трябва да бъде изяснен и, с оглед моралната чистота на ВСС, е хубаво в бъдеще да има яснота може ли такива неща или не може предварително да се канят съдии. Това е ролята на съда – да изтълкува закона. ЗСВ беше променен с цел да бъде създадена по-висока гаранция за почтеността на съдебната система, следователно трябва да започнем от върха“.

Според Кашъмов друг важен момент в жалбата на клиента му е темата за съдийското самоуправление. По думите му фундаменталният момент е дали съдебната система се самоуправлява, което е част от принципа на разделение на властите. Противното би означавало, че сме свидетели на театрални представления, в които съдийски събрания поставят съдиите в една позорна роля на марионетки, коментира още Александър Кашъмов.

Иначе самото заседание днес започна с искане на отвод на целия състав на ВАС като мотивът за това беше, че при произнасянето си по искането на Съдийската колегия за предварително изпълнение на решението за избора на Трифонов, съдът е коментирал спора по същество.

Върховните съдии обаче не намериха никакви основания за отвод. „В определението за допускане на предварително изпълнение на решението не се съдържат мотиви по съществото на спора. След образуване на делото е постъпило искане от СК на ВСС за предварително изпълнение. По него не може да се произнесе друг съдебен състав, извън избрания на случаен принцип по делото“, посочи ВАС.

Делото беше отложено за 26 март. Дотогава Евгени Георгиев и адвокатът му трябва да се запознаят с постъпилите вчера допълнителни доказателства, а юрисконсултът на СК на ВСС трябва да даде становище по искането за отправяне на въпрос към Алексей Трифонов.

 

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
26 февруари 2019 14:35
Гост

Кашъмов сега ли се сети да се бори срещу хвърлянето на управлението на съдебната власт в градината на произвола.

Анонимен
Анонимен
26 февруари 2019 14:29
Гост

Превърнаха се в махленски клюкарки. Има ли значение с кого е разговарял. Мандалото хлопна.

Анонимен
Анонимен
26 февруари 2019 14:16
Гост

Ей, този Евгени Георгиев не спра да рови. Не разбра ли ,че няма връщане назад.

Рита
Рита
26 февруари 2019 14:13
Гост

А кой ще попита Лозан кои са ходили в болницата и не само, за да го увещават да не си оттегля заявлението за председател на ВКС? Той Румен Ненков вече даде отговор от първо лице. Само се чудя защо не си подава оставка Лозан.

Анонимен
Анонимен
26 февруари 2019 14:27
Гост

Защото е на сладка службица при господарите. Кокалът не се изпуска толкова лесно.