Обстоятелството, че държавата не може да изпълни задължението си по връчване на електронни фишове и на наказателни постановления, издадени въз основа на Закона за движението по пътищата, както и да събира вземанията си по тях, по никакъв начин не може да бъде основание за възпрепятстване на правото на напускане на страната. Това заяви Върховният административен съд (ВАС) и нареди на МВР безусловно да прекрати проверките на граничните пунктове „Кулата-Промахон“ и „Илинден-Ексохи“ (пълния текст на определението виж тук).

Както „Лекс“ писа, именно те бяха атакувани от Иглика Брусева, която чрез адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ заведе три дела срещу въведените това лято проверки на границата за неплатени глоби и невръчени фишове и актове. Произнасянето на съдилищата по тях ще е от значение за всички граждани, тъй като от проверките по границите страдат не само неизрядните водачи, но и хората, които нямат нарушения на пътя или пък са платили задълженията си към КАТ, защото чакат с часове на опашки по пунктовете докато граничните полицаи правят проверки на колите и шофьорите.

Днес ВАС се произнесе окончателно по едно от делата – това, с което (на основание на чл. 250 АПК) беше поискано преустановяване на неоснователни действия на администрацията, а именно извършването на проверките на „Кулата“ и „Илинден“.

Изложените от върховните съдии Соня Янкулова (председател на състава), Весела Андонова (докладчик) и Полина Богданова мотиви са напълно относими за извършването на подобни проверки от МВР на който и да е било граничен пункт, защото стъпват на правото на Европейския съюз и Конституцията и на трайната практика на Конституционния съд и съдилищата в Страсбург и Люксембург.

Заради новия почин на МВР да спира гражданите на границата за проверка за неплатени глоби и невръчени наказателни постановления, Брусева заведе още две дела – пред ВАС и Административен съд София-град (повече за тях можете да си припомните тук), те обаче още не са приключили.

Омбудсманът Диана Ковачева пък атакува в Конституционния съд две разпоредби от ЗДвП, според които МВР има право да отнема временно шофьорски книжки и спира от движение автомобилите на хора, които не са си платили глобите. Като „Лекс“ писа, в становище по делото, по което още няма решение, Върховният касационен съд обяви, че с тях се ограничават непропорционално основни права и свободи.

Проверките за глоби на границата с Гърция незабавно да спрат

Искането МВР да преустанови незабавно проверките на два от пунктовете на границата с Гърция всъщност беше отправено до Административен съд – Благоевград и по него трябваше да има скоростно произнасяне още докато през лятото през тях минаваше голям поток от туристи. С разпореждане от юли 2020 г. обаче АдмС-Благоевград отхвърли искането. Така делото стигна до ВАС, който заяви, че актът на съда в Благоевград е неправилен, отмени го и разпореди следното:

НАРЕЖДА на длъжностните лица (полицейски органи), които осъществяват дейност по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи на територията на ГКПП „Кулата – Промахон“ и на ГКПП „Илинден – Ексохи“ ДА ПРЕКРАТЯТ безусловно действията по установяване чрез автоматично генериране в Автоматизираната информационна система „Граничен контрол“ и Автоматизираната информационна система „Административнонаказателна дейност“ на информация за невръчени наказателни постановления и/или електронни фишове и за неплатени в срока за доброволно плащане на наложени с тях глоби на преминаващи граждани и с оглед на резултата от проверката да ги пренасочват към „втора линия на контрол“ с цел последващи действия от компетентни органи по Закона за движението по пътищата“.

Как МВР погази правото на ЕС

В определението си ВАС първо анализира подробно какви са правомощията на граничната полиция. А след това посочва, че на граничните контролно-пропускателни пунктове се извършват само паспортно-визов, митнически, ветеринарномедицински, фитосанитарен, държавен здравен контрол и контрол на транспортните средства. ВАС изрежда и кои документи и какви справки се правят при преминаване на границата.

И заявява: „Липсва законово правомощие на органите и на служителите на Главна дирекция „Гранична полиция“ да извършват контрол по Закона за движението по пътищата, включително проверки за невръчени наказателни постановления и/или електронни фишове по ЗДвП и неплатени глоби в срока за доброволно плащане при преминаване на ГКПП „Кулата – Промахон“ и ГКПП „Илинден – Ексохи“. Проверките при преминаване на ГКПП могат да бъдат свързани със самоличността на лицата, валидността и истинността на представените документи (лична карта или паспорт)“.

След това върховните съдии подчертават, че съгласно чл. 35 от Конституцията всеки има право да напуска пределите на страната и то може да бъде ограничено само със закон за защита на националната сигурност, народното здраве и правата и свободите на други граждани.

Напомнят и че според Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи „всеки е свободен да напусне пределите на всяка държава, включително и на своята, като упражняването на това право не подлежи на никакви ограничения, освен на тези, предвидени и необходими в едно демократично общество в интерес на националната или обществената сигурност, за поддържане на обществения ред, за предотвратяване на престъпления, за защита на здравето и морала или на правата и свободите на другите“. Както и че съдът в Страсбург вече е разяснявал това по български казус – делото „Гочев срещу България“(№34383/03). 

В определението се изтъква и че Договорът за функциониране на Европейския съюз дава право на всеки гражданин на съюза свободно да се движи и да пребивава в рамките на територията на държавите членки, а то е доразвито в Директива 2004/38/ЕО.

С оглед на това и на трайната практика на Конституционния съд, на Съда по правата на човека и на Съда на Европейския съюз, ВАС заявява: „Обстоятелството, че държавата не може да изпълни задължението си по връчване на електронни фишове и на наказателни постановления, издадени въз основа на Закона за движението по пътищата, както и да събира вземанията си по тях, по никакъв начин не може да бъде основание за възпрепятстване на правото на напускане на страната“.

Тъй като МВР е представило серия от заповеди на министъра, на главния секретар и на шефа на полицията в Благоевград, въз основа на които твърди, че спира хората на границата за неплатени глоби и невръчени постановления, ВАС анализира всяка от тях. И установява, че всъщност нито една от тях не е основание за подобни проверки. Затова върховните съдии стигат до извода, че „процесните действия на граничните полицейски служители не се основават на закон или на административен акт по смисъла на чл. 250 АПК“ и следователно още АдмС-Благоевград през лятото е трябвало да нареди тяхното „незабавно и безусловно преустановяване“.

29
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Цолова
Цолова
12 ноември 2020 22:58
Гост

а този,измислил това и причинил с незаконните си действия толкова неудобство на хората, ко ще го накаже?

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2020 19:52
Гост

Нещо ме съмнява, че ще има каквито и да е последици. Колективен иск по ЗОДОВ, масови оставки в МВР? Май не???

Иво
Иво
12 ноември 2020 18:15
Гост

Точно ги научихме турските тираджии да си плащат глобите и да спазват ЗДП и пак отхлабване. Тази адвокатка си вдигна имиджа до небесата, а тировете пак ще са камикадзета. Говоря за Лесово

Андрей
Андрей
12 ноември 2020 18:42
Гост

Ами да го направим както трябва – за 6 месеца можеха да сложат една разпоредба в някой нормативен акт, която дава право на полицията да връчва на място глоби и готово.

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2020 19:40
Гост

Отиди във форум за турски тираджии тогава. Необразована рая като теб са причината да няма държава.

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2020 21:09
Гост

Казаното не важи за турските граждани – те не са в ЕС.
Не важи и за водачи на чуждестранни товарни превозни средства. Те не пътуват, за да осъществяват правото си на движение, а пътуват, за да прекарват товари.

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2020 14:58
Гост

Крайно време беше – аз и повечето хора нямахме неплатени глоби, а трябваше да висим с часове за влизане в България от Гърция, защото проверяваха за глоби. Има множество ефективни начини по света за събиране на глоби и без да се наказват изрядните водачи. Например голямо увеличение за забавено плащане на глоба, замяна с неколкодневен арест, електронно съобщаване, неиздаване на книжка, използване на ЧСИ-та за събиране и какво ли още не.

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2020 15:17
Гост

Хубава работа, ама българска.

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2020 16:43
Гост

Поради формалния начин за уведомяване много хора, които се водят уведомени за електронни фишове и наказателни постановления, всъщност не са били ефективно увдомени и не знаят за фишовете и наказателните постановления.

Андрей
Андрей
12 ноември 2020 18:43
Гост

Ми, да проверяват – пише го в интернет.

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2020 14:36
Гост

И аз се замислям,да пусна искане по чл 250 милицията да спре паркира на тротоара на бул Шипченски проход пред 1-во. А ако съдът каже,че искането е неоснователно поне ще обясни откъде произтича правото на милицията да паркира на тротоара.

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2020 14:08
Гост

Да не им бръщолеви съдъ глупотевини – да си плащат и това е. Писа ми келемета с книжки от 4 години да се злобеят по пътищата

Дарио Ф.
Дарио Ф.
12 ноември 2020 14:37
Гост

Няма да платим! Няма да платим!

Анонимен
Анонимен
13 ноември 2020 0:40
Гост

Писна ми селски тролове като теб да карат всички инетелигентни хора да напускат тази страна и никога да не се връщат.

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2020 14:07
Гост

Нелепо е, че МВР погази правото на ЕС. Това е недопустимо в една правова държава.

Живко
Живко
12 ноември 2020 14:07
Гост

Бе да не са правили нарушения бе. Какво м е забранено? Никой не ги задържа да не излизат на почивка на Малдивите или Майорка. Ама ще си извади пари и ще си плати глоба в размер на 50 – 100 или дори 300 лв. В крайна сметка кой го е карал да е нахален на пътя, да кара, като луд по магистрала и населени места. Днес ако караш с ограничението в населено място, то ти ставаш потенциално опасен за останалите в движението, защото при ограничение 50, ти караш с 60, но зад теб са се залепили 5ма, които карат с… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2020 14:05
Гост

Абе каквото и да си говорим, за мен това бе правилне начин. Като не иска да си плаща, ама има пари да пътува в Гърция или чужбина на почивка, ще си плати и глобата

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2020 14:05
Гост

Това бе дискриминационно на границата да те спират и да не те пускат заради неплатена глоба, з акоято може и да не знаеш, а пък може и да знаеш, но да не си имал шанс да я платиш преди това

Asparuhov
Asparuhov
12 ноември 2020 14:04
Гост

В Швейцария или пък в Швеция има случай на глоби от по 200 000 евро. Защо? Защото глобата се определя от предишните нарушения ПЛЮС финансовият статут на нарушителя. Като е богаташ няма да плати 100 лв на ченге и да си тръгне. Не, не, не! Ще си плати Мнооооог о солена глоба за каране по техните магистрали със 150 км. Това е! Край. Ако щеш!

Анонимен
Анонимен
13 ноември 2020 9:45
Гост

Много хубаво, обаче в България най-богатите обикновено нямат нищо на свое име.

Димитриев
Димитриев
12 ноември 2020 14:03
Гост

Няма неопровержима причина и принудителна такава за да си плащат овреме глобите. Знаят, че няма да им се случи нищо, глобата няма да порастне нито ще ги съди някой. Някой ден ще трябва да я платят, когато искат някакъв документ.

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2020 14:02
Гост

Как кредитните фирми си събират задълженията, а дръжавата винаги процедира по друг начин. Да не говорим, че никой не те задължава да караш с 160 по магистралата. А в населено място със 100… значи щом се преценил, че можеш да си позволиш да караш така, то ще си и платиш

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2020 14:01
Гост

Откровенно казано имаше и други методи за събиране на глоби. Като му кажеш, че има 20 дни да си плати за превишената скорост или послсе глобата става 20% повече, след нови 20 дни тя става 60% повече и така…

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2020 14:05
Гост

Е, кой да се сети. Българинът се взема в ръце само когато го удариш по джоба.

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2020 14:01
Гост

Правото на напускане на страната е в разрез с Конституцията.

Димитрова
Димитрова
12 ноември 2020 14:01
Гост

Явно това бе методът на държавата да си събере глобите

Николев
Николев
12 ноември 2020 14:00
Гост

Така е

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2020 14:00
Гост

Поздравления. Държавата да си намери алтернатива.

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2020 14:02
Гост

За пореден път разбирам, че тя е майка, а за други мащеха. Отново двоен аршин