Върховният административен съд (ВАС) отправи ключово запитване до Съда на ЕС, решението по което ще засегне много от обществените поръчки, които се обявяват в България. То е свързано с преценката на възложителя дали е изправен пред необичайно ниска оферта.

„Лекс“ представя информацията за преюдициалното запитване, така както беше съобщена от съда, тъй като делото, по което е отправено е секретно и затова пълният текст на определението по него с всички мотиви на съдебния състав не са достъпни.

Причината за секретността е, че е по делото за обществената поръчка за избор на изпълнител за издаване на новите лични документи.

Делото във ВАС е по жалба на „Веридос ГмбХ“  – един от двамата германски икономически оператори, участвали в процедурата, като дружеството обжалва решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от юни 2020 г.

С него КЗК е оставила без уважение, като неоснователна, жалбата на дружеството срещу решението на зам.-министър на вътрешните работи за обявяване на класирането и определяне на изпълнител на обществена поръчка. Тя е с предмет „Проектиране, изграждане и управление на система за издаване на български лични документи поколение 2019“.

Ето как от ВАС излагат казуса:

Един от основните въпроси по спора е свързан с прилагането на чл.72, ал.1 от Закона за обществените поръчки. В разпоредбата, националният законодател е обвързал преценката за необичайна благоприятност на предложението на участник, свързано с цена или разходи, подлежащо на оценяване, с точно определения параметър „20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка”. По този начин националният закон имплицитно изисква наличие на минимум три оферти, доколкото преценката на едно предложение се прави на база осреднената стойност на поне две други предложения. При наличието само на две предложения в спорния случай, разпоредбата не е приложена.

В същото време, европейското законодателство в областта на възлагането на обществените поръчки задължава възлагащите органи да изискват от икономическите оператори да обяснят предложената в офертата цена или разходи, когато те изглеждат необичайно ниски. Задължението им не е обвъзрано с броя на участниците и определяне на средна стойност на предложенията, с която те да се сравняват. Изпълнението на това задължение се приема в практиката на Съда на ЕС, като гаранция за спазване основните принципи на съюза – прозрачност, недискриминация, равнопоставеност и свободна конкуренция. Те са изрично прогласени и в чл.2, ал.1 от националния закон.

Затова ВАС отправя следните 5 въпроса до съда в Люксембург:

  1. Следва ли нормата на чл. 56 във връзка с чл. 69 от Директива 2014/24/ЕС, съответно нормата на чл. 38 във връзка с чл. 49 от Директива 2009/81/ЕО, да се тълкуват в смисъл, че при обективна невъзможност да се приложи възприетият в национален закон критерий за оценка на оферта с необичайно ниска стойност и липса на друг, избран и предварително обявен от възложителя критерий, възложителят не е длъжен да извърша проверка за наличието на оферта с необичайно ниска стойност?
  2. Следва ли разпоредбата на чл. 56 във връзка с чл. 69 от Директива 2014/24/ЕС, съответно нормата на чл. 38 във връзка с чл. 49 от Директива 2009/81/ЕО, да се тълкуват в смисъл, че възложителят е длъжен да осъществи проверка за наличие на оферти с необичайно ниска стойност само когато е налице съмнение по отношение на някоя оферта или напротив – възложителят е длъжен винаги да се убеди в сериозността на получените оферти, като изложи съответните мотиви за това?
  3. Приложимо ли е подобно изискване по отношение на възложителя, когато постъпилите офертите в процедурата по възлагане на обществена поръчка са само две?
  4. Следва ли разпоредбата на чл. 47 от Хартата за основните права на европейския съюз да се тълкува в смисъл, че преценката на възложителя за липса на съмнение относно наличието на необичайно ниска оферта, респ. неговата увереност в наличието на сериозна оферта по отношение на класираният на първо място участник, подлежи на съдебен контрол?
  5. При положителен отговор на предходния въпрос, следва ли разпоредбата на чл. 47 от Хартата за основните права на европейския съюз да се тълкува в смисъл, че възложителят в процедура по обществена поръчка, който не е осъществил проверка за наличието на оферта с необичайно ниска цена, е длъжен да обоснове и мотивира липсата на съмнение за наличието на оферта с нобичайно ниска цена, т.е. наличието на сериозна оферта, по отношение на класираната на първо място оферта?

23
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Хахаха
Хахаха
27 ноември 2020 6:39
Гост

В Люксенбург ще паднат от смях на това питане.
ВАС се излагат и демонстрира пълна функционална неграмотност.
Всички съдии във ВАС, които са завършили в Симеоново, трябва да бъдат изхвърлени.

Анонимен
Анонимен
26 ноември 2020 21:31
Гост

Единайсетгодишен театър на герберастията. Обществените поръчки ги печелят тези, които предварително внасят в черните каси на ГЕРБ. И си слагат тая „инвестиция“ в цената. А останалите се ритват навън, с тезата, че им е прекалено ниска офертата.

Асен В
Асен В
26 ноември 2020 19:44
Гост

Офертата може да е изрядна въпреки ниската и стойност само и единствено защото в тази държава гаранции не се спазват и глоби не се плащат (от офертиращия). Точка.

Асен В
Асен В
26 ноември 2020 19:50
Гост

Това е най-възможният вариант за отчитане към батко и братко и съответно обяснение защо държавата не гони изпълнитеките за ремонти и не налага глоби.

Анонимен
Анонимен
26 ноември 2020 21:28
Гост

Защото в по-високата оферта, която печели, е предвиден бонуса за герберастите. Многоточие.

Уйчо
Уйчо
26 ноември 2020 19:12
Гост

Истината е на повърхността. От едната фирма са си представили реална оферта. Която е по-ниска от герберасткото подставено лице. Защото герберастката фирма представя раздута оферта, там е калкулиран и процентния рушвет за тиквата. А фирмата с по-евтината оферта не си калкулира рушвет и няма намерение да плаща такъв. Затова са ги отсвирили с формалното оправдание, пак гласувано в герберастки закон, „прекалено ниска оферта“, разговорно казано.

Калина
Калина
26 ноември 2020 14:14
Гост

Мизерията с тия поръчки е класическа у България

Мишо
Мишо
26 ноември 2020 14:19
Гост

И източването на пари е ясно. Колкото и да променят закона, все си намират вратички да прилапват пари от изпълнителя.

Cerkov
Cerkov
26 ноември 2020 14:13
Гост

Те в Люксембург пасти ядат защото

Уйчо
Уйчо
26 ноември 2020 19:13
Гост

Явно си ги ядат.

Daniel
Daniel
26 ноември 2020 14:12
Гост

Е класика. Да видим какво ще кажат!

Анонимен
Анонимен
26 ноември 2020 14:12
Гост

Ами така един гьон от депутатите в парламента избран от Видинския край искаше негова фирма да спечели ремонта и консервацията на синагогата във Видин. Защо ли? Нищо, че фирмата му не отговаря на изискванията обаче той натиска. А като натиска и ако кмета клекне и избере неподходяща фирма, която не отговаря на изискванията после ще бъде глобен. Ще иска от ЕС да връщат пари от конкретната община. Независимо Видин или Бургас. Пари се връщат. Обаче бай депутата после не го интересува, че фирмата предложена от него не отговаря на изискванията. Парите са дадени, ремонта е свършен и после като се… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
26 ноември 2020 14:09
Гост

Каквото и да пита, голямо перо от парите на някои бизнесмени и депутати са точно обществените поръчки

Нина
Нина
26 ноември 2020 14:09
Гост

Отново недомислици в законите ни на фона на европейското законодателство.

Димитрова
Димитрова
26 ноември 2020 14:08
Гост

Ми категорично трябва да има прозрачност, но малко трудно да се спазва, предвид, че маса фирми си пишат, че всичко е в норми, а ЕС гледа точно документите. Не може да провери сметките на някакви хора дали не са си прибрали някакви пари!

Анонимен
Анонимен
26 ноември 2020 14:08
Гост

А така,. Нека махнат тоя критерии, защото фирмите се чудят какво да заложат, като пари. Нека го няма критерия за цена!

Борис
Борис
26 ноември 2020 14:07
Гост

Явно Закона за обществените поръчки ще претърпи промени.

Мишел
Мишел
26 ноември 2020 14:08
Гост

На там върват нещата. След решението разбира се.

Боби Босов
Боби Босов
26 ноември 2020 14:07
Гост

Да, потвърждаваме, че има ниски оферти!

Димо
Димо
26 ноември 2020 14:00
Гост

Изключително важно е да се спазват основните принципи на съюза – прозрачност, недискриминация, равнопоставеност и свободна конкуренция.

Stratiev
Stratiev
26 ноември 2020 14:09
Гост

Защо? Няма прозрачност според вас ли?

Анонимен
Анонимен
26 ноември 2020 16:23
Гост

Никаква. Пълно задкулисие.

Филип
Филип
26 ноември 2020 13:57
Гост

Е, какво като офертите са необичайно ниски? По-скоро е съмнително, когато са надути цените.