Пленумът на Върховния административен съд (ВАС) прие становища за противоконституционност на разпоредби от три закона – за банковата несъстоятелност, за съдебната власт и за частната охранителна дейност. Те ще бъдат изпратени до Конституционния съд (КС), който покани ВАС да вземе позиция по три дела, образувани по искания на други институции.

В заседанието на Пленума са участвали 81 от върховните съдии. Общо 79 от тях са приели, че противоречи на Конституцията текстът от Закона за съдебната власт (чл. 225, ал.3), който предвижда, че еднократните обезщетения при напускане на магистрати с над 10-годишен стаж, не се изплащат веднага на тези от тях, срещу които има дела или дисциплинарки, а се „замразява“ до приключването им. Тя беше атакувана в КС от трима съдии от Върховния касационен съд – Веска Райчева, Светла Бояджиева и Ерик Василев. Според тях тя противоречи на основни принципи на Конституцията – че България е правова държава и че всеки има право на труд и възнаграждение, както и на определено обезщетение. Тримата върховни съдии твърдят, че за магистратите с висящи дела няма гаранции, че производствата срещу тях ще приключат в разумен срок и не е ясно колко време ще търпят вредите от неизплатено обезщетение.

От ВАС не съобщиха какви са мотивите на върховните съдии.

Със 78 гласа „за“ Пленумът на ВАС е взел становище, че няколко текста от Закона за частната охранителна дейност противоречат на Конституцията. Тези разпоредби бяха оспорени в КС от президента Румен Радев и от главния прокурор Сотир Цацаров. Те поискаха да бъде отменена дадената със закона възможност на кметовете да наемат частни охранители, които да пазят населените места. „Възможността, която дава ЗЧОД на търговски дружества да извършват действия по охрана на урбанизирани територии, по същество е отказ от страна на държавата чрез нейните изпълнителни органи да осъществява възложените функции по охрана на обществения ред“, заяви държавният глава.

„С атакуваните разпоредби на законово  ниво се позволява неограничено въздействие от страна на частни охранители върху живота в населените места, независимо дали се касае за извършване на действия, засягащи личния живот и имущество, упражняването на политически права, икономически дейности или други. Създава се непропорционална (и затова недопустима) зависимост на поддържането на обществения ред в населените места от преценката и активността на частно правни субекти, а не от предвидените по Конституция и съответните закони държавни органи“, изтъкна главният прокурор пред КС.

С 58 гласа Пленумът на ВАС подкрепи искането на Търговската колегия на ВКС да бъдат обявени за противоконституционни разпоредби от Закона за банковата несъстоятелност. Става въпрос за §8 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗБН, с който на 13 март 2018 г. се придаде обратна сила от 20 юни 2014 г. на чл. 59, ал. 5 и 6 от закона.

С промяната, направена близо четири години след поставянето на КТБ под специален надзор на 20 юни 2014 г., депутатите на практика обявиха за недействителни всички прихващания, извършени от тази дата до началната дата на неплатежоспособността – 6 ноември 2014 г.

Според Търговската колегия на ВКС придаването на обратна сила на тези разпоредби погазва основни конституционни принципи – на правовата държава, за равенство пред закона, за правото на собственост и за равни права на страните в процеса.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
27 септември 2018 14:46
Гост

Не е редно кметовете да наемат частни охранители. От една страна изземват функциите на органите, които отговарят за това. А от друга се създават условия за корупция.

Анчо
Анчо
27 септември 2018 15:00
Гост

Естествено! Така кметовете ще уреждат свои хора срещу заплащане.

Анета
Анета
27 септември 2018 14:05
Гост

За какви вреди от неизплатено обезщетение говорят въобще!

Анонимен
Анонимен
27 септември 2018 14:01
Гост

Въобще не се съмнявах за мнението им относно еднократните обезщетения при напускане на магистрати .