Състав на Върховния административен съд (ВАС) сезира Конституционния съд (КС) за разпоредба на Закона за биологичното разнообразие. Става дума за чл. 12, ал. 7 от ЗБР, който въвежда необжалваемост на заповедите на екоминистъра за обявяване на дадена местност за защитена зона.

Върховните съдии Румяна Папазова, Николай Гунчев и Десислава Стоева питат КС: „Противоречи ли нормата на чл.12, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие на разпоредбите на чл.17, ал.1 и ал.3 и на чл.120, ал.2 от Конституцията относно предвидената забрана за обжалване на заповедта на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона?“.

Делото, заради което сезират КС, е по жалби на граждани и фирми срещу заповедта на екоминистъра от 12 декември 2017 г., с която е обявена защитена зона „Комплекс Калиакра”. Тя е в землищата Каварна, Балчик и на селата Тюленово, Камен бряг, Свети Никола, Българево, Божурец и Топола и обхваща 483, 363 кв.км, от които 473, 272 кв.км морски пространства.

Според ВАС чл.12, ал.7 от ЗБР напълно ограничава защита на правото на собственост. Категоричната забрана за обжалване на заповедта по чл.12, ал.7 ЗБР води до невъзможността да бъде преценено дали наложените ограничителни мерки противоречат на принципа на пропорционалност, явяващ се измерение на правовата държава, пишат върховните съдии.

И заявяват, че тя противоречи и на чл.120, ал.2 от Конституцията, като лишава собствениците от съдебен контрол върху административния акт, който засяга техни права и интереси.

„Това засягане е пряко и непосредствено, предвид обстоятелството, че наложените ограничителни мерки произтичат от самата заповед. Забраната за обжалване на заповедта не дава възможност да се извърши проверка за спазване на процедурата по изготвяне, оповестяване и издаване на заповедта за обявяване на защитена зона.

Ограничаването на достъпа до съдебна защита не може да засяга реализацията на основни права и свободи на гражданите, освен когато не е обусловено от висша конституционна ценност, каквато съдът счита, че в случая не е налице. При изключване на определени административни актове от съдебно обжалване законодателят остава ограничен от общите конституционни принципи, като не могат да бъдат изключени от съдебно обжалване административни актове, които засягат основни конституционни права, каквото безспорно е и правото на собственост“, пише ВАС.

Той посочва, че като изключва споровете за законосъобразността на заповедите за обявяване на дадена защитена зона от компетентността на съдилищата, ЗБР лишава собственици на засегнатите имоти от възможност за съдебна защита на основно конституционно право и следователно нарушава и чл. 56 от Конституцията.

15
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Папазова
Папазова
05 януари 2021 9:39
Гост

Върховните съдии Румяна Папазова, Николай Гунчев и Десислава Стоева питат КС: „Противоречи ли нормата на чл.12, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие на разпоредбите на чл.17, ал.1 и ал.3 и на чл.120, ал.2 от Конституцията относно предвидената забрана за обжалване на заповедта на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона?“.
https://happywheelsgame.io

Анонимен
Анонимен
11 декември 2020 23:40
Гост

Хм, обявяването на защитена зона май не променя собствеността. Странно питане от ВАС.

Анонимен
Анонимен
11 декември 2020 14:20
Гост

Собственици на засегнатите имоти трябва да получат възможност за съдебна защита.

Нешев
Нешев
11 декември 2020 13:18
Гост

Браво на съдът и на министъра!

Анонимен
Анонимен
11 декември 2020 14:10
Гост

Поздравления.

Manoleva
Manoleva
11 декември 2020 13:18
Гост

Министъра добре, че е взел това решение. Тия уж граждани да си гледат работата. Да идат да строят по южното

Bobi M
Bobi M
11 декември 2020 13:17
Гост

Тия анонимници граждаи да си гледат работата

Анонимен
Анонимен
11 декември 2020 13:17
Гост

Твърдо подкрепям решението на министъра от 2017!

Анонимен
Анонимен
11 декември 2020 13:15
Гост

Мазалото е пълно

Анонимен
Анонимен
11 декември 2020 14:21
Гост

Както обикновено.

Анонимен
Анонимен
11 декември 2020 13:15
Гост

По мое мнение не може да се рови в Натура 2000, но дали се спазва? Не съм сигурен

Анонимен
Анонимен
11 декември 2020 13:14
Гост

Природата ни не е направена за да може в нея да се глезят няколко фирми и „гражданина“, да си я копаят и ровичкат

AnimalMan
AnimalMan
11 декември 2020 13:14
Гост

Еми категорично смятам, че трябва да опазим природата ни, зщаото към момента тя е разбивана от тежка техника и мераците на съмнителни биз несмени или такива с връзки където си искат

Деница Р
Деница Р
11 декември 2020 13:13
Гост

Поредните граждани, които са недоволни, че трябва да се съобразяват с природата и не могат да си дигнат палатите от пари от бизнес

Анонимен
Анонимен
11 декември 2020 13:13
Гост

Какво искат тия „Фирми и граждани“? Да строят в защитена местност? Е няма да стане!