Може ли да се паркира на всеки тротоар? И колко място трябва да остане за пешеходците? Това са два от въпросите, на които предстои да отговори Върховният административен съд (ВАС) по жалба на жител на Бургас.

Делото обаче поставя пред върховните съдии един много по-сериозен проблем – адекватен ли е на цялостната нормативна уредба приетият през 1996 г. Правилник за прилагане на Закона за движение по пътищата (ППЗДвП). Той е все още действащ нормативен акт, но противоречи на немалко разпоредби на закона и на приетите въз основа на него наредби.

Правилникът е приет три години преди действащия Закон за движението по пътищата (ЗДвП), но не е отменен и до днес. Нещо повече – след като стои „непипнат“ в продължение на 10 години, от 2006 г. до 2015 г. e променен 9 пъти. Всичко това показва, че серия от правителства (той е приет и съответно трябва да бъде отменен с постановление на Министерския съвет) продължават да го припознават като нормативен акт, регулиращ движението по пътищата. От друга страна, с три години „по-младият“ от него ЗДвП за близо 22 години съществуване е променян 81 пъти, което означава, че законодателят е възприел именно закона, а не правилника, като основен акт за уреждане на материята, включително в детайли, които преди това са били регламентирани на подзаконово ниво.

Самият ЗДвП има специална разпоредба (§10), която предвижда, че „подзаконовите актове по прилагането на отменения Закон за движението по пътищата запазват действието си, доколкото не противоречат на този закон“. Но дали противоречията между правилника и закона не са повече от ползите от съществуването на подзаконовия нормативен акт.

Паркирането по тротоарите

На практика това е един от въпросите, които гражданин на Бургас повдига в жалбата си до Върховния административен съд. Той сочи, че измененията на правилника след 1999 г. показват, че Министерският съвет припознава този нормативен акт като съответстващ на действащия ЗДвП.

„Този извод обаче намираме за неправилен и създаващ постоянна несигурност за правилата, които следва да съобразяват участниците в движението, управляващите пътищата и органите за контрол по отношение „разпределението“ на тротоарите между превозните средства и пешеходците“, заявяват той и адвокатката му.

И с жалбата си показват на съда хаоса в нормативната уредба през един пример – за правилата за паркиране по тротоарите.

Законът предвижда (чл. 94, ал. 3): За престой и паркиране в населените места пътните превозни средства се спират възможно най-вдясно на платното за движение по посока на движението и успоредно на оста на пътя. Допуска се престой и паркиране на моторни превозни средства с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите, само на определените от собствениците на пътя или администрацията места, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци.

А правилникът (чл. 96, ал. 3) гласи: За престой и паркиране в населените места пътните превозни средства се спират възможно най-вдясно на платното за движение, по посока на движението и успоредно на оста на пътя. Допуска се спиране за престой и паркиране на моторни превозни средства с максимално допустима маса до 2,5 т върху тротоарите, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 1,5 м за преминаване на пешеходци.

Както е видно, разпоредбите се разминават в две отношения.

Според правилника може да се паркира върху всеки тротоар, а според закона – само на определени места. Затова бургазлията и адвокатката му пишат до ВАС: „Молим съдът да се произнесе дали е основателно възражението ни, че след изменението на чл. 94, ал. 3, изр. второ от ЗДвП с § 14 от ЗИД на ЗДвП – ДВ,бр. 51/2007 г., в сила от 30 юни 2007 г., законът не допуска престой и паркиране на ППС на места (части) от тротоари, които не са определени за това със съответен акт, респ. не са обозначени със съответната пътна (вертикална и хоризонтална) маркировка“. И посочват, че след 30 юни 2007 г., нормата от правилника, която дава общо право на престой и паркиране на колите върху всеки тротоар, противоречи на закона.

Второто противоречие между правилника и закона е за мястото, което трябва да остане за пешеходците след като колата паркира на тротоара. Според ЗДвП то трябва да е поне 2 метра, а според подзаконовия акт – 1,5 м. По-голямото запазено място за пешеходците е предвидено в закона от април 2002 г., т.е. в продължение на 9 години правилникът не е съобразен с него.

Не е само паркирането

Правилникът не противоречи на ЗДвП само по отношение на паркирането на тротоарите.

Един от най-важните въпроси – колко е разрешената скорост за движение по магистрала е типичен пример в това отношение. Според правилника тя е 120 км/ч., а по закон е 140 км/ч.

Противоречието между правилника и закона е лесно разрешимо – прилага се нормата на закона, но ППЗдвП предизвиква и други проблеми. Той влиза в противоречие с текстове на наредбите, приети въз основа на новия ЗДвП. А в йерархията на нормативните актове правилникът, приет от Министерския съвет, стои над наредбите на министър.

Преди време от Института за пътна безопасност дадоха серия от примери за противоречие между ППЗДвП и две наредби на министъра на регионалното развитие – Наредба № 17 от 23 юли 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали и Наредба № 18 от 23 юли 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

Например наредбата изисква светофарите на железопътен прелез да използват сигнал от бавно мигаща светлина с луннобял цвят, за да покажат, че са в изправност, когато не светят в червено. В правилника сигналът с бялата светлина и значението му липсват.

По отношение на пътните знаци също има сериозни разминавания. Например според наредбата знакът В13 се нарича „Забранено е влизането на пътни превозни средства, обозначени с опознавателен знак „опасни товари“. Според правилника същият този знак е „Забранено е влизането на пътни превозни средства, превозващи опасни товари“. А това са два различни режима на движение.

Делото във ВАС е насрочено за 4 октомври 2021 г.

31
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
иван
иван
09 септември 2021 7:23
Гост

всичко в таз държава е извратено. или убивайте политици или бягайте от тук. не хленчете.

Николай
Николай
28 август 2021 13:09
Гост

А какво се случва когато викнат полиция за разчистване на сметки.
И Така аз съм от Варна комшията извика полицията понеже не може да кара кола понеже аз съм паркирал пред гараж на другия комшия понеже е някаква ужас естествено с негово позволение
Но той като не може да кара. Звъни в полицията,и казва че маика с количка не може да мине. А когато той паркира така. А аз да се обадя на полицията,и те чуят адреса нкой не идва защото знаят на кого е колата.
За едни може а за други закона до кога така?…..

Станислав
Станислав
27 август 2021 10:20
Гост

„законът не допуска престой и паркиране на ППС на места (части) от тротоари, които не са определени за това със съответен акт, респ. не са обозначени със съответната пътна (вертикална и хоризонтална) маркировка“. Но законът допуска издаването на съответен акт и обозначаване със съответната пътна маркировка!! Ето къде бездейства Община Бургас защото това и е изгодно – повече парични постъпления от глоби. Такъв е случаят при мен. Живея на улица която е тясна за нормално преминаване при спрян автомобил на пътя. Имах неблагоразумието да спра пред дома си за да разтоваря багаж. На момента дойдоха служители на Общината и ми… Покажи целия коментар »

Митко
Митко
23 юни 2021 17:33
Гост

И ? Реши ли нещо тоя съд, че вчера ме глобиха точно по този начин – тротоара огромен, колата ми е под 2,5 тона за пешеходци място имаше не 1,5 ами поне към 3 метра, по посока на движението беше и въпреки това намерих бележка на стъклото. Споделих в КАТ групата за моя град, това което научих от вашата статия – изтриха ми поста точно след 25 минути. Къде живеем в Африка ли не знам вече 🙁

Анонимен
Анонимен
29 юни 2021 10:45
Гост

„Делото във ВАС е насрочено за 4 октомври 2021 г.“

Анонимен
Анонимен
28 май 2021 17:32
Гост

До нас има едни,паркират както си искат пред нашата къща,разбирам пътищата не са наши но така паркират че аз нито мога да паркирам нито мога да изкарам колата си.Гледат от страни как се мъча.Те имат ресторант до нас,къщата им 10 мин. път до нас пеша.Имам 2 малки деца но пак не се съобразяват с нас околните.Уж големи гЪзари.И не живеем в града да е забутано улиците,в село сме.Пред гаражната врата сложихме табела .не паркирай. Има жълта черта, но те нарочно продължават да паркират, даже не мога да си прибера колата.

Анонимен
Анонимен
11 юли 2021 20:46
Гост

Разказвали са ми, че боза, разлята случайно от палави дечица върху преден капак или предно/задно стъкло, изпечена на слънце, осигурява няколкочасов фитнес на собственика на автомобила, свързан с премахването на непрозрачния слой. Не уврежда нито боята, нито стъклото, ама изцежда доста пот и сили. Освен това, силно понижава желанието на собственика, да повтаря многократно упражнението. 🙂

Анонимен
Анонимен
02 май 2021 17:35
Гост

Нищо ново под слънцето в родната ни България.А въпроса с несъобразената скорост и кой и как я определя ,като такава ???

Анонимен
Анонимен
02 май 2021 15:41
Гост

Колите станаха много а паркинги няма….

Павлин
Павлин
01 май 2021 8:39
Гост

От всяко дело новина ли ще се прави? Има си установена практика – гледа се Законът, не Правилникът за прилагане. Затова не е ли обозначено, че може да се паркира върху тротоара, то по подразбиране не може. Т.нар. обозначаване може да стане и с наредба на местната община, каквато всяка община обикновено има, в която се указва изрично, че може да се паркира навсякъде, стига да е спазено изискването за отстояние. Често е обратното обаче – повтаря се забраната, освен ако с пътен знак не е посочено къде може. То в България май почти няма официални пътни знаци за паркиране… Покажи целия коментар »

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
05 май 2021 7:38
Гост

само дето материалът разглежда йерархията на нормативните актове. след като приет от МС правилник „надцаква“ подписана от министър наредба, то последната би следвало да „бие“ наредбата на местната община. тоест правният батак ще се дозабататичи.

Митко
Митко
23 юни 2021 17:40
Гост

От другата страна на пътя, където ме глобиха точно по този начин има паркинг от едно време и се „знае“, че е паркинг уж. Там не мога да се кача заради височината на бордюра. След някакъв ремонт свалиха нивото на пътя и паркинга остана само за джипове, НО не е обозначен с пътен знак. Тоест ако решат органите на реда могад и там да глобяват. И на асфалта да спреш до борд/ра изпълнявайки всичко както е според записаното винаги присъства вратичката „…или представлява опасност за движението“. Къде е регламентирано каква точно е тая опасност ? Получава се същото като прословутото… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
30 април 2021 19:46
Гост

Законодателят да промени закона и да забрани изцяло паркирането върху тротоарите и да живеем като бели хора и стига с тези ориенталски маниери!

Анонимен
Анонимен
01 май 2021 17:06
Гост

А когато общината не е осигурила достатъчно паркоместа, какво да правим, евроатлантико? Да си продадем колите за скрап и да се качваме на тротинетки и други недоразумения?

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
05 май 2021 7:46
Гост

ДА! лек автомобил може да бъде регистриран да влиза в централната част на Амстердам само ако собственикът представи едно от трите доказателства: 1. наличие на място за паркиране в двора на имота, което не е вече регистрирано да бъде използвано от друго МПС 2. договор за наем на паркомясто в многоетажен гараж 3. договор с общината за ползване на улично паркомясто. първото е изключителен лукс за особено богати хора. второто е ограничен ресурс, който отдавна е изчерпан и се чака на опашка с години (най-често се прехвърля от един автомобил на друг при смяната им от същия собственик). третото не… Покажи целия коментар »

wanderer
wanderer
30 април 2021 16:14
Гост

„Второто противоречие между правилника и закона е за мястото, което трябва да остане за пешеходците след като колата паркира на тротоара“

Второто противоречие е: Що е това тротоар? И каква е разликата с „банкет“?
Има една наредба, НАРЕДБА № 2 ОТ 29 Ю НИ 2004 Г. ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ НА
УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ
Обн. ДВ. бр.86 от 1 Октомври 2004г.,попр. ДВ. бр.93 от 19 Октомври
2004г.
Липсва и определение на „сграда“. Много често катаджиите под „сграда“ броят „ограда“ или някакви набити колчета, които били „вход към сградата“.

12345
12345
30 април 2021 10:02
Гост

Делото е насрочено чак за октомври?! Нали административното правосъдие беше най-бързото. Кой ги дава тия данни, не знам. Но явно не стоят така нещата

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
05 май 2021 7:54
Гост

в моята практика тричленка на Върховния административен съд назначи дата за разглеждане на жалбата след 11 месеца _преди_ да даде указания на касатора за нередовност на жалбата. касаторът, отдел „Пътна полиция“, дори не благоволи да отговори в 7-дневния срок, т.е. жалбата е нередовна и делото следваше да бъде прекратено. но съдът вместо да прекрати делото, го разгледа в открито заседание по същество.

така че винаги има накъде да се нарушава още повече закона… от върховен съд.

Симеон Попов
Симеон Попов
30 април 2021 9:31
Гост

Синът ми се записа на шофьорски курсове и инструкторът му казал да чете закона. А негов приятел беше при друг инструктор, който пък му казал да научи правилника. И после на изпита детето ще има проблеми. Правилникът е много стар, трябва да се актуализира, защото ако и други такива инструктори като този на приятеля на сина ми, то какви шофьори ще излязат после.

Димитър
Димитър
02 май 2021 14:03
Гост

Да прочете и двете няма да му навредят за да си вземе изпита и също за да прави сравнения м/у двете.
А като кара е ясно закона има превес.

Жоро
Жоро
01 декември 2021 0:32
Гост

Защо пък ще има проблеми? Да спазва закона и правилника проблем ли е? Все гледате да се врете по „вратичките“ в нормативите, пък после се обяснявате, че законите или правилниците ви били виновни. На тротоари не се паркира – паркира се в паркинзи и гаржи. Стига гонихте сантимерите до сграда или теглото на автомобила, като сте в нарушение, че белким се намери закон, наредба, постановление, дето да тълкувате, че сте в правото си. На крива ракета…

Анонимен
Анонимен
30 април 2021 9:06
Гост

Излиза, че всеки парламент променя средно ЗДвП средно 13 пъти за един мандат. Как да имаме стабилно и предвиди о законодателство.

Анонимен
Анонимен
30 април 2021 9:12
Гост

Имаше период, в който след всяка по-тежка катастрофа, популистки променяха закона. Но както става ясно, за правилника никой не мисли.

Анонимен
Анонимен
30 април 2021 9:21
Гост

Това е вярно. Но дори и без инциденти, се хващат за този закон. Новите в това НС също внесоха проект за промени на ЗДвП

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
05 май 2021 7:57
Гост

не само за правилника, но и за Закона за нормативните актове никой не мисли. в него е посочено, че всеки нормативен акт, бил той закон или подзаконов акт, трябва да бъде предшестван от правна оценка на приемането му. получава се, че или правната комисия в Народното събрание не знае разпоредбите на действащ закон, или че ги знае и умишлено ги пренебрегва. да се чуди човек коя от двете злини е по-малка…

Краси
Краси
30 април 2021 8:51
Гост

Много шофьори и този метър и половина не спазват. Вижте какво става в центъра на София. Паркира където си искат и както си искат

Анонимен
Анонимен
30 април 2021 9:07
Гост

Центъра на София е уреден и има зона за паркиране. Във кварталите като Враждебна и Редута обаче няма незаети пространства от тротоарите

Анонимен
Анонимен
30 април 2021 9:15
Гост

Не съм съвсем съгласен. Не знам дали скоро сте минавали по Парчевич и особено по Гладстон. Там паркирането е безобразно

Анонимен
Анонимен
30 април 2021 9:18
Гост

Да поясня – имам предвид отстоянието от сградите

Анонимен
Анонимен
30 април 2021 9:51
Гост

Докато не се построят паркинги, няма да се реши проблемът

Анонимен
Анонимен
23 май 2021 21:10
Гост

Вижте какво е положението през летният сезон в крайморските ни градове!?Пълна трагедия,но при мисълта,че това е БГ,се успокоявам………