След продължили година и половина спорове за гражданството на председателя на Софийския градски съд (СГС) Алексей Трифонов и за начина, по който е избран за поста, днес тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) обяви, че делото е изяснено и ще се произнесе по него в едномесечен срок.

В края на 2018 г. жалба срещу избора на Трифонов за шеф на СГС подаде опонентът му за поста Евгени Георгиев. Първоначално спорните, според него, моменти в казуса бяха – намесата на член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, който е убедил Алексей Трифонов да се кандидатира за поста, отказът на друг кадровик да се отведе от гласуването, защото е обявил неистински обстоятелства за Георгиев и основният аргумент – ВСС не се е съобразил със становището на общото събрание на СГС, което е подкрепило Георгиев за позицията.

В хода на делото обаче се появи информация, която насочи споровете в друга посока. На 22 април 2019 г. в публикация на журналистката Валя Ахчиева в сайта euelectionsbulgaria.com, беше обявено, че Трифонов, който е роден в руския град Курск през 1972 г., е вписан като български гражданин без законови основания. Според чл. 162 от Закона за съдебната власт, съдия, прокурор или следовател може да бъде лице, притежаващо само българско гражданство.

Заради тези данни адвокатът на Евгени Георгиев – Александър Кашъмов, поиска въпросът да бъде изяснен, защото участието на Трифонов в избора за шеф на СГС би било опорочено, ако притежава руско или дори двойно гражданство.

В няколко поредни заседания ВАС изискваше информация от различни институции, за да отговори на този въпрос. Беше получено удостоверение от район „Младост“, според което на базата на издаден на 13 декември 1988 г. акт за раждане на Алексей Трифонов, той е бил вписан в регистъра на населението. От Министерството на правосъдието пък заявиха, че в регистрите не са открити данни Алексей Трифонов да е подавал молба за промяна на гражданството си.

По настояване на Кашъмов, на предходното заседание на 4 февруари 2020 г. ВАС отново реши да поиска по-ясен отговор от правосъдното министерство дали Трифонов е български гражданин. Искането е на основание чл. 40 от Закона за българското гражданство. Разпоредбата гласи: „Чл. 40, ал. 1 Информация за гражданството на лицата могат да искат: 1. лицето, данни за гражданството на което се съхраняват, а след смъртта му – неговите наследници; 2. органите на съдебната власт, министерствата и органите на местното самоуправление и местната администрация в рамките на тяхната компетентност и в случаите, определени със закон. ал. 2 Министърът на правосъдието осигурява опазването и съхраняването на документите, свързани с гражданството“. Идеята беше да се установи дали Трифонов е вписан в дневника за молбите и предложенията за придобиване на българско гражданство, който се съхранява в министерството.

Днес стана ясно, че от правосъдното ведомство отново са посочили само, че не откриват данни в регистрите Алексей Трифонов да е подавал молба за промяна на гражданството по натурализация.

ВАС отказа да изяснява повече този въпрос и на днешното заседание прие писмото от министерството. Съдът обаче отхвърли представените от адвокат Кашъмов копия на акт за раждане на Алексей Трифонов, съставен на 13 октомври 1998 г. и акта му за раждане от 1972 г. от РСФСР. Кашъмов оспори първия като заяви, че той не отразява верни обстоятелства, защото акт за раждане се съставя само по отношение на български граждани.

Съдът не прие копията на двата документа, защото не са заверени. В съдебната зала представителят на Трифонов – адвокат Невена Георгиева, поиска да знае как Кашъмов се е сдобил с тях, защото това са „строго лични данни“ и самото им „изтичане“ вече говори за нечие правонарушение.

Кашъмов заяви, че документите са му служебно известни и няма възможност да ги завери. Заради това поиска съдът да стори това, но ВАС отказа.

Същевременно бяха приети представените от адвокат Георгиева военно-отчетна книжка на Алексей Трифонов и документ от руското посолство, с което се удостоверява, че шефът на СГС няма руско гражданство.

По време на пледоариите адвокат Александър Кашъмов заяви, че решението на Съдийската колегия от 27 ноември 2018 г. за избора на Трифонов за председател на СГС трябва да бъде отменено като незаконосъобразно. Това според него е така, защото колегията дори не е обсъдила становището на общото събрание на съдиите, в което те подкрепят Евгени Георгиев за поста. Адвокатът напомни, че през 2016 г. Народното събрание с промени в ЗСВ даде повече правомощия на общите събрания за утвърждаване и гарантиране на съдийската независимост и възможност за самоуправление на магистратите.

Кашъмов каза още, че становището на колегите на Георгиев е своеобразна оценка за професионалните, нравствени и ръководни качества на кандидата. „ВСС е бил длъжен да обсъди предпочитания избор на общото събрание, но няма данни да е направил това“, каза адвокатът и заяви, че това е тежко нарушение на правилата и само то е достатъчно основание за отмяна на избора на Трифонов за шеф на СГС.

Следващият аргумент, който изтъкна Кашъмов, е, че Трифонов е бил предложен за ръководното място от член на Съдийската колегия, а това не е позволено по закон. Адвокатът заяви, че колегията не е проявила никакви усилия да разбере кой е този член на съвета, а това рефлектира и върху безпристрастността на взетото решение. Всъщност Трифонов сам внесе кандидатурата си за участие в процедурата, но при изслушването пред СК на ВСС каза, че е имал разговор с кадровик за евентуалното си включване в надпреварата за шеф на СГС.

Нататък Кашъмов каза, че друг член на колегията е трябвало да си направи отвод заради свои изказвания.

Но всъщност основният въпрос е дали Алексей Трифонов е български гражданин, посочи адвокатът. По думите му Съдийската колегия е била длъжна преди самия избор да изясни този въпрос, но не го е сторила, което е нарушение на административно-процедурните правила.

Евгени Георгиев на свой ред заяви, че очаква от ВАС конкретно и точно прилагане на закона. „Въпросът не е кой ще спечели делото, а става въпрос за знаков избор в съдебната система. От изхода на спора зависи по какъв път ще тръгне съдебната система, което е от голямо значение за децата и внуците ни“, каза Георгиев.

Представителят на СК на ВСС пък поиска жалбата да бъде отхвърлена, а решението за избора на Трифонов потвърдено, защото е взето съобразно закона и правилата. Както юрисконсултът на съвета, така и адвокат Невена Георгиева поискаха срок, за да представят писмени становища. Всички страни получиха 10 дни за допълнителни бележки.

29
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
юрист
юрист
01 юли 2020 11:16
Гост

И какво излиза от известните до момента данни? Това мекере се оказва лице без гражданство. Адв. Кашъмов обаче и той много лек, защо представя невалидни копия, имтересно как придобити, вместо да поиска от съда да изиска оригиналите? Три години на първа инстанция, ахти цирка. Тоя смешник се кри като мишок в дупка. Имтересно в крайна сметка ще остане ли в съдебната система, до момента не бил подал молба за гражданство

Вишински
Вишински
30 юни 2020 21:15
Гост

Публикацията не е правилна. Цитирам част от нея- „На 22 април 2019 г. в публикация на журналистката Валя Ахчиева в сайта euelectionsbulgaria.com, беше обявено……“. Тук правилно би било да се напише „На 22 април 2019 г. в публикация на поръчковата и меркантилна журналистка Валя Ахчиева в сайта euelectionsbulgaria.com, беше обявено….“

Анонимен
Анонимен
01 юли 2020 10:15
Гост

Да, да, всички журналисти, които не работят в кафавите медии на Пеевски са поръчкови, нали?

неутрален
неутрален
01 юли 2020 11:11
Гост

Не знам каква е и не ме интересува, но така и не разбрахме информацията истина ли е или не. Нещо ви притеснява въпроса че толкова го избягвате..

Адвоката с Линкълна
Адвоката с Линкълна
30 юни 2020 17:24
Гост

Казусът е смешно-тъжен . Какъвто и да е Трифонов 100 % съм сигурен , че той не е знаел , че е ……съветски /сега може би руски / гражданин. Живее си човекът , гради кариера ….и изведнъж хоп , руснак бил . Все едно е тъп виц , но на него едва ли му е смешно .

Питагор
Питагор
30 юни 2020 15:38
Гост

Трябва да последва наказателно дело за лъжливо декларирани обстоятелства от Трифонов пред ВСС.

Аристотел
Аристотел
30 юни 2020 18:00
Гост

Правото не е точна наука

Анонимен
Анонимен
30 юни 2020 19:24
Гост

Евгени Георгиев да не се кандидатира пак? Ако го направи ще изтрепе рибата!

юрист
юрист
01 юли 2020 11:18
Гост

Ами някой да сезира прокуратурата..

Петко
Петко
30 юни 2020 15:32
Гост

Колко пъти ще искат информация от правосъдното министерство дали Трифонов е български гражданин? Не се ли разбраха.

Анонимен
Анонимен
30 юни 2020 15:30
Гост

Ясно е, че ще свалят Алексей Трифонов. Жалко!

Пфу
Пфу
30 юни 2020 15:30
Гост

Кое му е жалкото? Много добре знае, че е прескочил закона.

юрист
юрист
01 юли 2020 11:19
Гост

Кое е жалкото? Освен поведението му до момента

Срам!
Срам!
30 юни 2020 14:18
Гост

Въртят, сучат, а то е ясно като бял ден, че пионката на Пеевски няма българско гражданство! Доказателства, че е само български гражданин няма – защото ако имаше, отдавна да са ги представили! И сега ВАС ще се опита така да извърти нещата, че да мине в графата „недоказани твърдения на жалбоподателя“.

Киро
Киро
30 юни 2020 15:28
Гост

Добре де, не ги ли проверяват тези неща когато ги назначават?

Николев
Николев
30 юни 2020 13:50
Гост

Успех с решението/ Ще чакаме да видим

Гергана Т
Гергана Т
30 юни 2020 13:49
Гост

Надали има чак такъв казус, че цяла годинаи кусор да се точи

Емилиева
Емилиева
30 юни 2020 13:49
Гост

Еми има как да няма

Гергана Т
Гергана Т
30 юни 2020 13:50
Гост

Добре, аз казвам от своя гледна точка, че не виждам да има чак такъв казус. Всичко се точи в съдъ с години. Защо? Не стигат х ора ли, не стигат доказателства ли? Какво не стига, че се точи всичко и всяко дело с години? Най-тъпото нещо с години се точи.

Гери
Гери
30 юни 2020 15:28
Гост

Нарочно тупат топката.

Радев
Радев
30 юни 2020 13:48
Гост

Категорично трябва да се изясни този казус. НЕ може по този начин да се избира председателя на толкова важна за нас институция

Мавродиева
Мавродиева
30 юни 2020 13:48
Гост

Какво значенеи има гражданството му?

Питагор
Питагор
30 юни 2020 15:36
Гост

Има нарочна норма в ЗСВ, Мавродиева, ако още не сте разбрали. Съдия може да бъде само лице, което има само и едиствено българско гражданство.

юрист
юрист
01 юли 2020 11:22
Гост

Да го качват на самолета за Сибир и да приключва цирка

Todorina
Todorina
30 юни 2020 13:48
Гост

Подкрепям. Имало е основателни причини да се преразгледа решението на състава

Русева
Русева
30 юни 2020 13:47
Гост

Това е кауза пердута

Filipa
Filipa
30 юни 2020 13:46
Гост

Някога след направен избор от кумисия и избран кандидат, опонента подал жалба дали е успявал да накра първите да направят нов избор?

аман
аман
01 юли 2020 11:26
Гост

И да не успее поне да разкарат това леке от системата евентуално. Аси мекотелото, как само се кри като насран две години

Bobi M
Bobi M
30 юни 2020 13:46
Гост

Детински спорове