Захаринка Тодорова и Весела Павлова бяха преизбрани за членове на съдийската Комисия за атестиране и конкурси за втори едногодишен мандат. Двете получиха доверието на колегите си на проведения днес Пленум на Върховния административен съд (ВАС).

Захаринка Тодорова е с над 35 години юридически стаж. Била е съдия в окръжния и районния съд в Ловеч, както и инспектор в Инспектората към ВСС.

Весела Павлова е съдия от 19 години. Последователно е била съдебен кандидат в СГС, съдебен помощник във ВАС, младши магистрат в Окръжен съд-Пловдив, съдия в Административен съд София-град и съдия във ВАС.

Според правилата за работа на СК на ВСС Комисията за атестирането и конкурсите се състои от 18 души – петима са кадровици, а останалите 13 – представители на професионалната квота. Трима от тях се избират от Пленума на ВАС, а 10 – от Пленума на ВКС. От тези 10, петима трябва да са граждански съдии, четирима наказателни и един специалист в областта на търговското право.

Върховният касационен съд обаче все още не може да запълни състава на КАК от своята квота.

През юли беше проведена първата процедура, при която бяха избрани само трима членове на КАК – гражданският съдия Веселка Узунова (Окръжен съд – Бургас), търговският съдия Женя Димитрова (Окръжен съд – Варна) и наказателният Радка Дражева – Първанова (Окръжен съд – Сливен).

При втората процедура през септември беше избрана и гражданската съдийка Десислава Николова (Окръжен съд-Добрич). Предстои стартирането на трета процедура.

Същевременно мандатът на Марина Михайлова от ВАС, встъпила като член на КАК през май, все още не е изтекъл и тя продължава да бъде част от комисията.

В проекта за промени в Закона за съдебната власт, които вече минаха на първо четене в парламента, се предлага да се ограничат правомощията на КАК като извършва контрол само на атестациите, изготвени от помощните атестационни комисии. Заради това в съвета се обсъжда съставът на съдийската КАК от професионалната квота да бъде редуциран на четирима души.

 

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
08 октомври 2019 7:57
Гост

Добре е, че са решили съдийският състав да бъде редуциран на четирима души.

Анонимен
Анонимен
08 октомври 2019 8:01
Гост

То и без това няма желаещи. А и нали сега част от работата ще я поемат ПАК.

Добрутро
Добрутро
07 октомври 2019 21:45
Гост

Браво, колеги, продължавайте с добрата работа.

Пипи
Пипи
08 октомври 2019 8:48
Гост

Не че много им се иска, ама тези изтеглиха късата клечка.

Добрутро
Добрутро
07 октомври 2019 21:39
Гост

И как няма да ги преизберат, след като никой не ще да ходи в КАК.

Анонимен
Анонимен
08 октомври 2019 7:54
Гост

Естествено! Ограничат им правомощията, заплатите са същите.