Тричленен състав на Върховния административен съд е потвърдил уволнението на Румяна Ченалова, научи „Лекс“. Решението е от днес, но все още не е публикувано на сайта на съда, тъй като се заличават лични данни.

На 19 ноември 2015 г. тогавашният състав на ВСС единодушно освободи от длъжност Ченалова по дисциплинарно производство, в което бяха обединени три предложения за налагане на наказания на съдийката.

Първото е от 17 декември 2014 г. и бе по предложение на петима членове на съвета. То е за това, че със становището си по делото „Белведере“, публикувано на сайта на СГС, съдийката е демонстрирала предубеденост, с което е уронила престижа на съдебната власт. Освен това била забавила администрирането на жалбите по делото за фалита на две дружества, дъщерни на френската компания „Белведере“.

На 8 януари 2015 г. последва второ предложение за образуване на дисциплинарно производство, отново от петима членове на ВСС. То е за това, че Ченалова не е спазила сроковете за произнасяне по около 50 дела, като само по едно има близо година закъснение, както и че не се е произнесла по искане на адвокати на обвиняемите по делото „САПАРД“ от преди четири години за отмяна на наложени две обезпечителни мерки.

Третото предложение за образуване на дисциплинарно производство дойде на 5 февруари 2015 г., този път от тогавашния министър на правосъдието Христо Иванов за допуснати от Ченалова четири групи нарушения – за забавяне на производство, за нарушение на Етичния кодекс, за накърняване престижа на съдебната власт и за неизпълнение на други служебни задължения.

Нарушенията на Ченалова бяха открити в хода на проверката на дейността на синдика Панайот Велков. Той е бил временен синдик по няколко търговски дела, по които докладчик е била Ченалова. Предложението на Иванов беше базирано и на проверка по сигнал, получен в министерството на 7 януари 2015 г. от ОББ по повод на действията на съдия Румяна Ченалова по четири търговски дела.

ВСС обедини трите предложения в едно дисциплинарно производство и на 19 ноември 2015 г. уволни Ченалова. Тя обжалва пред Върховния административен съд. Делото обаче дълго време беше спряно, докато ВАС не се произнесе с тълкувателно решение по въпроси, свързани с дисциплинарните производства. На 30 юни 2017 г. общото събрание на двете колегии реши, че вносители на предложение не може да участват и в дисциплинарния състав, какъвто е случаят с Ченалова, защото по нейното дисциплинарно производство Галя Георгиева и Даниела Костова бяха и вносители, и членове на състава. Вторият въпрос, по който ВАС се произнесе с тълкувателното решение беше, че вече няма да връща преписките по дисциплинарки срещу магистрати на ВСС за поправка, а ще ги решава окончателно.

Очакваше се заради тълкуването, направено от върховните съдии за недопустимост на съвместяването на функциите на вносител и член на дисциплинарния състав, уволнението на Ченалова да бъде отменено.

По неофициална информация обаче тричленният състав не е отменил наказанието ѝ, тъй като по предложението на Христо Иванов вносителят и членовете на дисциплинарния състав не съвпадат и следователно няма нарушение на процедурата. Освен това не са извършени и други нарушения при разглеждането на дисциплинарното производство срещу Ченалова, затова жалбата ѝ следва да бъде отхвърлена.

Решението на ВАС не е окончателно и подлежи на обжалване.

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви