Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) потвърди отстраняването от длъжност на обвинена в хулиганство следователка и прие, че така са защитени общественият интерес и престижът на правосъдието.

Става дума за случая с Надежда Куюмджиева от следствения отдел на Софийската градска прокуратура (СО на СГП).

В края на май т.г. тя беше задържана след сбирка с приятели пред жилищен блок. Тогава съседи подали сигнал в полицията за шумна компания, която пие алкохол и слуша музика на ул. „Пловдив“ пред бл. 347 в столичния квартал „Света Троица“.

Пристигналите полицаи се представили и обяснили на присъстващите, че нарушават обществения ред в нощно време. Следователката игнорирала разпорежданията, като се държала арогантно, седнала на пейка и вдигнала чаша с водка.

Полицаите поискали документи за самоличност на събралите се, а през това време Куюмджиева започнала да обижда униформените. В един момент тя дръпнала един от полицаите за ръката и го ударила в рамото, при което той опитал да я спре и да ѝ сложи белезници. Тогава пък мъж от компанията напръскал униформения със спрей и ударил друг в лицето. След това всички замесени бяха задържани, а по-късно освободени срещу гаранции.

Надежда Куюмджиева беше обвинена по чл. 325, ал. 2 от Наказателния кодекс – за хулиганство, съпроводено със съпротива срещу орган на властта, в случая представители на МВР, като предвиденото в закона наказание е до пет години затвор.

През юни Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет я отстрани от длъжност на основание чл. 230, ал. 1 от Закона за съдебната власт, според който магистрат, обвинен в умишлено престъпление, може да бъде отстранен от длъжност от ВСС до приключване на наказателното производство.

Куюмджиева обжалва отстраняването си пред Върховния административен съд. Но съдът потвърди решението на колегията.

В мотивите си тричленният състав на ВАС с председател и докладчик Любомир Гайдов и членове Сибила Симеонова и Александър Митрев отбелязва: „Възможността да се избере една от двете установени в закона възможности – да се отстрани или да се откаже отстраняване на магистрата, предполага обсъждането на необходимостта от временно отстраняване и излагане на мотиви за приемането на съответното решение. Обективната несъвместимост на заеманата длъжност при водено наказателно производство е въпрос на спазване на правните принципи при осъществяване на длъжността. Визираното в искането на Главния прокурор престъпление, е свързано с поведение на магистрата, което не е присъщо на високите стандарти за служебното му и лично поведение. Отстраняването има за цел предотвратяване на по-нататъшни действия на жалбоподателя, уронващи престижа на съдебната власт“.

Предвид, че ВСС има оперативна самостоятелност да реши дали да отстрани един магистрат от длъжност, или не, ВАС казва, че ще ограничи преценката си само до това дали решението на колегията е законосъобразно, но не и дали е целесъобразно.

И в тази връзка върховните съдии подробно цитират решение №2 от 21 февруари 2019 г. на Конституционния съд (пълния му текст виж тук), който обяви за противоконституционен чл. 230, ал. 1 от ЗСВ в предишната му редакция, когато обвинението срещу магистрат водеше до автоматичното му отстраняване от длъжност без право на преценка от страна на ВСС.

ВАС посочва, че според КС целта на чл. 230 от ЗСВ не е да защити наказателния процес, а „специфичния авторитет“, т.е. престижа на съдебната власт.

КС е отчел, че правоотношенията на магистратите не са трудови, защото се пораждат, променят и прекратяват не от трудов договор – институт на частното, а от институт на публичното право – индивидуален административен, властнически акт на съответната колегия на Висшия съдебен съвет. 

Това са самостоятелен и специфичен вид административни правоотношения при осъществяването на съдебната власт като проявление на държавната власт по смисъла на чл.8 от Конституцията. Според Конституционния съд, „Временно отстраняване от длъжност“ по смисъла на чл. 230 от ЗСВ означава забрана магистратът да упражнява правомощията си по магистратското правоотношение, което продължава да съществува, от момента на привличането му като обвиняем до приключването на наказателното производство или до настъпването на обстоятелствата по ал. 4 на този член. Според Конституционният съд временното отстраняване от длъжност ограничава едновременно правото на труд и правото на свободен избор на професия съответно по чл.48, ал.1, изр.1 и ал.3, предл.1 от Конституцията, но същевременно приема, че социалните права на гражданите не са абсолютни и магистратите не правят изключение. Конституцията допуска ограничаването им в името на друга висша конституционна ценност“, казва ВАС в мотивите си.

И продължава да цитира решението на Конституционния съд: „КС отчита също, че временното отстраняване от длъжност по чл. 230 от ЗСВ не е мярка на процесуална принуда, каквато е отстраняването от съда по чл. 69, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), приложим и спрямо магистратите и целящ защита на истинността на доказването в наказателното производство. Временното отстраняване, според КС, не е и принудителна административна мярка по смисъла на чл. 22 от Закона за административните нарушения и наказания. Съобразно тълкуването на КС, целта на разпоредбата на чл. 230, ал. 1 от ЗСВ в приложимата към настоящия случай редакция, не е да се защити наказателният процес, а защитата на специфичния авторитет, престижа на съдебната власт и нейната независимост. КС отчита, че магистрат, над когото тегне заплахата от наказателна санкция и от действия на прокурора в наказателния процес, трудно би могъл да отстои своята независимост, но автоматичното отстраняване от длъжност на магистрат не е конституционосъобразно разрешение на този проблем. Ето защо уместно и конституционосъобразно е предоставянето на ВСС на възможността да извърши преценка дали специфичната защита на престижа на съдебната власт следва да се постави в действие, или не във всеки конкретен случай“.

С тези мотиви ВАС отхвърля жалбата на Надежда Куюмджиева, като добавя, че предмет на делото не са възраженията на следователката, че са ѝ нанесени телесни повреди при ареста и че не е извършила престъплението, в което е обвинена и др.

Решението на съда подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.

18
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
?????
?????
16 ноември 2020 20:03
Гост

А защо трябва да вярваме на твърденията на полицаите ??? нима не се вижда, че във всяка банда има член полицай ??? къде в закона пише, че не може да се пие пред блока дори след забележка на полицаите ??? И как може жена да навреди на татуираните и с фитнес бицепси полицаи нека не предричаме кой е виновен като не познаваме детайлите в случая

Anna
Anna
16 ноември 2020 18:00
Гост

Няма нищо умно в решението! Просто се узаконява селективния, административен произвол на ВСС. Смешно е да се твърди, че няма общи правила и критерии за законосъобразност на преценката на ВСС защото всеки случай бил различен. Отваря се вратата за груб субективизъм, за тези които не са приятни на ВСС и ВАС отстраняването ще е законосъобразно, за техните хора не. Нищо ново от ВАС-гумения печат на силните на деня!

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2020 12:03
Гост

Добро решение. Браов!

Bobi M
Bobi M
16 ноември 2020 12:02
Гост

Мъдро решение. Бяха погазени човешки права и това ориенталско мислене, че някой е по-голям от човека до него е крайно грешно

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2020 12:03
Гост

Това е мислене на богаташите и не е само тук. Всеки човек е важен за обществото, в което живее.

Наглост
Наглост
16 ноември 2020 12:00
Гост

И чак обжалва отстраняването си пред Върховния административен съд.

Zeta
Zeta
16 ноември 2020 12:00
Гост

Ако ще говорим за правно и мурално решение, то е на лице. Обаче ако ще искат да чистят престижа на правосъдната ни система, то първото, което трябва да стане е да се освободи Иван Гешев от поста, който заема, а след това да се забрани на политиците да назначават съдии и прокурори

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2020 12:02
Гост

Е ние знаем! Ние сме наясно, че политиците правят това за да може назначените от тях хора да им вършат услуги после, да не кажа, че ако разглезените им дечица убият някого на пътя, после на същите тия дечица да им се разминава без присъда или с много по-лека такава. Не искам да слагам под общ знаменател всички, но е ясно, че много политици и депутати правят точно това. Незнайните имена на депутати визирам най-вече. Защото тях не ги следи никой и медиите, а от там и хората не знаят техните имена. Но често си мислят, че поправят грешките във… Покажи целия коментар »

123
123
16 ноември 2020 12:42
Гост

„мУрал“…….

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2020 11:59
Гост

Не, те могат да приемат всичко, но престижът на правосъдието далеч не е защитен с това решение, зщаото престижът на правосъдието се накърнява всяка седмица от хора в него. Но, като цяло решението е правилно.

Живко
Живко
16 ноември 2020 11:58
Гост

Нагло поведение и не смятам, че изобще е можела да се надява на нещо друго след тази случка

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2020 11:57
Гост

За разлика от много случай, в които хора започват да се смятат за много повече от околните на база пари, обществен статус и положение, тази жена имам чувството, че по-скоро е имала лични проблеми и са и избири на жаргон „чивийте“. Но нищо не я оправдава разбира се.

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2020 11:57
Гост

Супер нахалство е да пренебрегнеш полицаите и да продължаваш да пиеш алкохол въпреки забележките им.

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2020 11:57
Гост

Пиенето не прощава.

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2020 11:56
Гост

Има си хас да не я отстранят. Тя е позор за професията

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2020 11:56
Гост

Логично

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2020 11:54
Гост

Недопустимо е такова поведение от нейна страна.

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2020 11:54
Гост

Друго не се и очакваше за тази хулиганка. 🙂