Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени изцяло Наредбата за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство, съобщиха от съда. Решението е очаквано, тъй като още миналата година ВАС установи тежки пороци при приемането ѝ, когато пред него бяха атакувани само две разпоредби от нормативния акт, отнасящи се до образците на заповедите по чл. 410 ГПК.

Именно след като съдът констатира драстичните нарушения при приемането на образците на книжата в заповедното производство Върховната административна прокуратура атакува в съда цялата действащата наредба (предисторията можете да си припомните тук). Проблемът е, че тогава проектът за нея не е бил публикуван на сайта на правосъдното министерство, липсват финансова обосновка и мотиви за очакваните резултати от прилагането, няма анализ за съответствието му с правото на Европейския съюз.

Решението на ВАС, с което се отменя цялата наредба, все още не е публикувано. За него от съда изпратиха кратко съобщение, от което става ясно, че съдиите Соня Янкулова, Калина Арнаудова и Весела Антонова също са установили, че при издаването на наредбата министърът на правосъдието – тогава Миглена Тачева, е допуснал съществени нарушения на изискването за форма и на административнопроизводствените правила.

Съдът е установил, че през 2008 г. МП не е публикувало на сайта си проекта на наредбата. „В случая нарушението е съществено, тъй като е довело до нарушаване на принципи, чиято цел е гарантиране на правата и на законните интереси на правните субекти, адресати на процесните разпоредби“, заявяват Янкулова, Арнаудова и Антонова. А по отношение на липсата на мотиви пишат, че тя „не дава възможност да се прецени спазването на принципите на обективност и стабилност, които в конкретния случай се проявяват в обема на информацията, съдържаща се в процесните образци, както и в начина на нейното представяне“.

Решението на съда не е окончателно, но и не се очаква да бъде оспорено пред петчленен състав на ВАС. Причината за това е, че преди месец Министерството на правосъдието вече публикува за обществено обсъждане проект за изцяло нова Наредба за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство.

Както „Лекс“ писа, по същество тя е същата като действащата, като има промени в образците единствено във връзка с последните промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), които въведоха нови правила за защита на длъжниците (проекта виж тук). Така в образците е съобразен новият по-дълг срок за възражение срещу заповедта, който вече е един месец. Както и това, че всяка заповед за изпълнение вече следното предупреждение към длъжника: „Предоставя Ви се възможност в едномесечен срок да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта, че не дължите изпълнение на вземането по издадената заповед за изпълнение. В случай че възражението е неоснователно, може да понесете разноски в по-висок размер от посочения в заповедта“.

Новите образци отразяват и изискването след промените в ГПК към заявлението за издаване на заповед за изпълнение да се прилага договорът, от който произтича вземането заедно с приложенията и измененията му, както и приложимите общи условия, ако е сключен с потребител.

Освен това всеки кредитор вече е информиран от самото заявление, че съдът няма да издаде заповед по чл. 410 или чл. 417 ГПК, ако „искането се основава на неравноправна клауза в договор, сключен с потребител или е налице обоснована вероятност за това“. Повече за новостите в образците можете да си припомните тук.

16
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Наглеци
Наглеци
12 февруари 2020 14:20
Гост

Нищо чудно да обжалват пред петчленен състав на ВАС.

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2020 14:19
Гост

Очакваше се, при тези тежки пороци на наредбата.

не разбирам
не разбирам
12 февруари 2020 14:14
Гост

Решението още не е публикувано, а съдът вече е съобщил? Какво е това животно?

лични данни
лични данни
12 февруари 2020 14:16
Гост

Пише си: Документът е в процес на обезличаване на лични данни
http://sac.justice.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/e15e489cf15aeb56c225850a0029f02a?OpenDocument

То големи лични данни в едно решение на административен съд. Колко време отнема да се премахнат ЕГН и адреси?

Професионалист
Професионалист
12 февруари 2020 14:19
Гост

Зависи кой и как ги премахва.

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2020 13:56
Гост

Цялата сага показва, че понякога има смисъл от „лудите“ граждани, които жалят какво ли не, че от тях и прокуратурата разбрала, че образците са оакани

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2020 14:10
Гост

Глас народен, глас Божий.

практика
практика
12 февруари 2020 14:20
Гост

Това е редовна практика на ВАП, ако проследите протестите срещу НА, ще видите, че масово са е за нарушения на ЗНА т.е. по процедурата и много рядко за нарушаване на друг закон по съществото на акта

хайде вече
хайде вече
12 февруари 2020 13:53
Гост

Както гледам, общественото обсъждане на образците е било до 10 февруари 2020 т.е. приключило е. Хайде да пускат новата наредба в Държавен вестник и да се приключва

запознат
запознат
12 февруари 2020 13:58
Гост

няма да е този петък, май, ама другата седмица – защо не

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2020 13:50
Гост

Само не разбрах по кои образци трябва да се работи в момента?

по старите
по старите
12 февруари 2020 13:53
Гост

Решението на ВАС не е окончателно, т.е. все още си действа наредбата от 2008 г. А от статията става ясно, че скоро ще трябва да види бял свят новата

кюнефе
кюнефе
12 февруари 2020 13:50
Гост

Прочетете си предисторията, както ви предлагат в публикацията, ако не знаете кой и как оплеска цялата работа – г-жата Сабрие Сапунджиева

службогонци
службогонци
12 февруари 2020 14:12
Гост

И да чете човек, нищо не може да направи освен да псува. А такива хора скачат от сладка служба на по-сладка служба, че и с апартамент

наблюдател
наблюдател
13 февруари 2020 8:49
Гост

Че и апартамент със специален асансьор, като този на Цветанов. Същия, който всеки ден призоваваше в ефира да си оправим къщичката. Явно е имал предвид своята къщичка.

Филип
Филип
12 февруари 2020 14:21
Гост

А, на нея не й е запърви път.