Върховният административен съд (ВАС) отмени на практика цялата Наредба №2 за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, като остави да действат само една точка, една алинея, един член и една глава от нея, които са свързани с регистъра на вещите лица и с експертите на МВР. Решението е окончателно и днес беше публикувано в „Държавен вестник“, което означава, че вече е в сила (пълния му текст виж тук).

Основната причина ВАС да отмени наредбата е, че през 2014 г., когато е публикуван проектът за нея, той е бил придружен от мотиви, които не отговарят на изискванията на Закона за нормативните актове. Върховните съдии (първо тричленен, а сега и петчленен състав на ВАС) посочват, че основният мотив за приемане на нова наредба за вещите лица през 2014 г., който е изтъкнат от Министерството на правосъдието, на практика е, че предишната наредба е отменена от съда (доклада на тогавашния зам.-министър на правосъдието Петко Петков до министъра на правосъдието към онзи момент Христо Иванов виж тук).

ВАС напомня, че изискванията към доклада са да сочи причините, които налагат приемането на нормативния акт, целите които се поставят, финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба, очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива и анализ за съответствие с правото на ЕС.

Сега съдът констатира, че преди 8 години не са представени анализ на причините за приемане на наредбата, обосновка на нейното съдържание и как ще се отрази върху обществото и заинтересованите лица нейното прилагане. „В този смисъл не са отразени очакваните резултати от прилагането, включително финансовите. Не е направен анализ за съответствие с правото на Европейския съюз“, посочва тричленният състав на ВАС, чието решение сега е потвърдено.

„Дори когато нуждата от регулиране на обществените отношения е възприета от законодателя при делегиране на нормотворческа компетентност, това не освобождава издателя на акта от задължението да мотивира конкретно приемането му. Не е причина за издаване на нормативния акт отмяната от съда на предходен акт с тъждествен предмет на регулиране“, подчертава пък петчленният състав на ВАС с председател Галина Христова и членове Мирослав Мирчев, Мира Райчева, Бисер Цветков (докладчик) и Таня Комсалова.

Те заявяват, че в случая е налице съществено процесуално нарушение, което се е отразило на общественото обсъждане на проекта на наредба. Не само пълното неизпълнение на задължението за изготвяне на мотиви/доклад към проекта за нормативен акт, но и неточното му изпълнение следва да се квалифицира като порок на формата, респ. и като съществено нарушение на административнопроизводствените правила, когато засяга преценката за спазване на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност при изработването на проекта (чл. 26, ал. 1 ЗНА в приложимата редакция). В случая съдържанието на докладите към проекта изключва тази преценка“, изтъкват върховните съдии.

След решението на съда от цялата наредба за вещите лица остават да действат само чл.1, ал.1, т.4, чл.16, ал.2, чл.22 и глава шеста. Повечето са свързани с Единния регистър на вещите лица и влязоха в сила през 2022 г. Изключение е чл. 22 от наредбата, който се отнася до възнагражденията на експертите на МВР. Той беше атакуван от Синдикалната федерация на служителите в МВР и от трима специалисти от Научноизследователския институт по криминалистика при министерството, но през 2020 г. ВАС потвърди законосъобразността му (повече виж тук).

Базисно въпросите за вещите лица са регламентирани в Закона за съдебната власт. В закона обаче липсва уредба за възнагражденията им, която е изцяло в наредбата, там е и образецът и на справката-декларация за отработеното, която представят експертите. Според съдии отмяната на цялата уредба за възнагражденията на вещите лица ще създаде затруднения, но те не са непреодолими и не би трябвало да основание експертите на получат заплащане за положения труд.

25
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Иванчева
Иванчева
05 декември 2022 8:04
Гост

Всичко ще се оправи когато стана премиерка.

А за Б
А за Б
05 декември 2022 7:30
Гост

Това е положението драги ми присмехулници от НПО-та на сметката на ЦРУ.

Те това ви е стоката – Ицо Торбалан и неговият верен паж Петко Петков.

Тодоров
Тодоров
03 декември 2022 16:03
Гост

Супер изненада! На 06.12.2022 г. трябваше да ми назначат експертиза, но явно ще откажа. Така ще е докато не се появят съответните текстове за възнагражденията в Наредбата. По-неприятното е за заплащането на експертиза, по която досега е работено и предстои да се предаде. Сега имат формалното основание да отказват плащания. Въобще тъжна история. Оставен е текст на чл.16, който препраща към чл.7, а последният е отменен. Но има и добра страна. Оставени са текстовете относно електрониия регистър.

Ева Марчева, Председател на ССЕРБ
Ева Марчева, Председател на ССЕРБ
18 декември 2022 21:30
Гост

Не я отказвайте! Откажете да се явите да я защитите поради липса на регулации! Предложили сме промени, предвожили сме Закон за вещите лица и експертната дейност! Глас в пустиня!

Елица Буенова
Елица Буенова
22 декември 2022 12:42
Регистриран

Не я отказвайте. Изрично излязоха с изявление, че ще продължи да Ви се плаща по представените справки-декларации. Няма как да е по друг начин. Не можем да спрем системата заради безумните тъпотии на нашите управници. Все пак по делата има 2 страни, които са хора като Вас и чакат приключването на тези дела. Мислете и за тях. Представете си справката-декларация и ако не Ви платят, тогава може да имате забележки. Но лично аз не вярвам да не Ви се плати.

Адвокат
Адвокат
03 декември 2022 0:06
Гост

Мен не ми дават от Адвокатският съвет да практикувам – понеже имам двойно гражданство, при Доковска и Негенцова нямаше проблем с бипатридите, при Марчев и жената до него – ми дават срок да се откажа от гражданството.

Поне така разбирам поведението на гилдията.

Кирил
Кирил
02 декември 2022 16:49
Гост

Напълно очаквано решение.

кисел
кисел
02 декември 2022 11:50
Гост

Не се радвайте, ще видите какъв хаос ще настане с вещите лица и експертизите, и блокаж на всякакви дела, щото малко дела минават без вещо лице. А проблемите с тях тъй или иначе над 30 години не намират адекватни решения.

Съдия
Съдия
02 декември 2022 13:17
Гост

Наистина положението е трагично, но само който работи го съзнава!

Минера
Минера
02 декември 2022 10:55
Гост

Е хубаво. Ще живеем така

Красен
Красен
02 декември 2022 16:51
Гост

За мен не е много хубаво.

Гага
Гага
02 декември 2022 10:54
Гост

Да се надяваме, че ще има още адекватни решения от ВАС

Рики
Рики
02 декември 2022 16:52
Гост

В последно време въобще не са им такива.

Ангелакова
Ангелакова
02 декември 2022 10:53
Гост

ВАС работят смело

Шипев
Шипев
02 декември 2022 10:53
Гост

Браво на ВАС

Лаврова
Лаврова
02 декември 2022 10:52
Гост

Рязали са яко, а ?

Reneta
Reneta
02 декември 2022 10:51
Гост

Определено е странно решението

Тити
Тити
02 декември 2022 16:53
Гост

И нелепо.

Попова
Попова
02 декември 2022 10:51
Гост

През 2014 явно някой си е питал ушите

Хари
Хари
02 декември 2022 16:54
Гост

И не само тогава.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
02 декември 2022 10:46
Гост

Заглавието Ви е сбъркано, защото всяка точка, се намира в алинея, всяка алинея в член, и всеки член – в глава.
Реално действат:
– 4 глави;
– 10 члена;
-16 алинеи;
-15 точки;

Маври
Маври
02 декември 2022 10:52
Гост

Е те от къде да знаят?

Ангелакова
Ангелакова
02 декември 2022 10:54
Гост

Не бе, те нарочно са писали така статията за да може да ти дадат шанс да се изявиш и да ни залееш с компетенция

Проскубания бухал
Проскубания бухал
02 декември 2022 15:36
Гост

Моля да не се подигравате на Проскубания бухал, всички му налитат на бой, но той ще продължи да се бори срещу неправдите в живота.

Тролчо
Тролчо
05 декември 2022 14:10
Гост