Оценката от атестацията на съдия Мирослава Тодорова е намалена немотивирано, а това е съществено нарушение на закона, защото препятства ефективната ѝ защита срещу решението на Съдийската колегия. Това заявява тричленен състав на Върховния административен съд, който отменя решението на кадровия орган за намаляване на оценката от атестацията на съдийката и връща преписката в съвета за ново произнасяне.

През юни Комисията за атестирането и конкурсите (КАК) изготви и внесе в Съдийската колегия предложение за одобряване на атестацията на съдия Тодорова, чиято работа беше оценена като „много добра“ с 94 точки.

Но в няколко поредни заседания членовете на съвета не успяха да съберат необходимото мнозинство да подкрепят предложението на КАК и казусът многократно беше отлаган.

Така се стигна до 16 юли, когато беше направен поредният опит оценката на съдия Тодорова бъде гласувана. Мнозинство отново не се събра. Тогава Боян Новански заяви: „Аз имам второ предложение, защото ми се струва, че ще стане същото, както предишната ситуация. На базата на това, че съдия Мирослава Тодорова има три дисциплинарни дела с наказания и всичките са били за забавени производства, предлагам отнемане на точки от тези 94“. И посочи три критерия, по които да се отнемат общо пет точки, като така оценката ѝ от атестацията става „добра 89 точки“. Предложението беше одобрено от Съдийската колегия, а съдия Тодорова го обжалва.

Върховният административен съд отменя решението на кадровия орган, защото не е мотивирано. „Като индивидуален административен акт това решение подлежи на съдебен контрол за законосъобразност, а този контрол без излагане на фактически основания в него е невъзможно да бъде осъществен“, посочва ВАС.

И обяснява, че думите на Новански не може да се приемат като мотиви. „Нито в преписката по издаване на обжалвания акт, нито в съдебното производство са представени доказателства във връзка с твърдените три дисциплинарни дела, наложени по тях наказания, както и доказателства заличени ли са по давност същите ли не“, изтъкват върховните съдии. И обясняват, че според АПК доказателствената тежест е на ВСС, който трябва при пълно и главно доказване да установи съществуването на фактическите основания, посочени в решението му, както и изпълнението на законовите изисквания при издаването му. И още – неизпълнението на тези задължения води до извода, че решението е взето при липса на каквито и да е мотиви.

Мотивите на издателя на административния акт, с оглед на които се извършва упражнявания от съда контрол следва да бъдат инкорпорирани в самия акт като изрично се посочат в него или съгласно Тълкувателно решение № 16/1975 г. на ОСГК на ВС на РБ се приобщят други документи, съставени с оглед предстоящото издаване на административния акт от помощни или подчинени на издателя на акта длъжностни лица или органи. Само тогава е възможна ефективна защита на страните в административното производство и упражняването на ефективен правораздавателен контрол за законосъобразност от съда. Правораздавателният контрол цели обезпечаване на субективните права и интереси на адресата на акта като властническо волеизявление. Тъй като административното правоотношение се индивидуализира освен със съдържанието и страните си, и с правопораждащия го юридически факт, непосочването на фактически основания в акта в конкретната хипотеза не позволява да бъде идентифицирана волята на административния орган относно упражненото правомощие при издаване на акта, с който е приета комплексна оценка от атестирането на съдия Тодорова. Посочването единствено и само на критериите, от които се отнемат точки без излагането на съображения във връзка с конкретното намаляване с определен брой точки не изпълнява вмененото задължение за извършване на аналитична дейност при оценяването съобразно предвидените критерии. Не посочването на фактическите основания дали основание за издаване на оспореното решение съставлява съществено нарушение на изискването за форма на административния акт предвидено с разпоредбата на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК и е основание за отмяна“, заявява ВАС.

И добавя, че за да е налице съществено нарушение на правилата, което според АПК представлява самостоятелно основание за незаконосъобразност на решението на кадровия орган, то нарушението следва да е засегнало правото на защита на лицето или да е довело до неизясняване на всички факти и обстоятелства от значение за издаване на акта. „В случая е намалена количествената оценка с пет точки и това води до промяна в комплексната оценка от „много добра“ на „добра“, което изисква по-задълбочена проверка и мотиви на работата на атестирания магистрат. Такава преценка в случая обаче не е извършена“, посочва ВАС, отменя решението и връща преписката на Съдийската колегия за ново произнасяне.

Решението е окончателно.

22
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
04 ноември 2019 10:38
Гост

Да се опраскат всички компетентни съдии, които не служат на задкулисието в съдебната система! Дори с риск да останат само истински „корифеи“ на правото като Барни Ръбъл и редица членове на ВСС. Все пак в мафиотската държава обслужването на нечии интереси има превес над качественото правосъдие.

Анонимен
Анонимен
01 ноември 2019 11:22
Гост

А сега да видим как ще се произнесе ВСС. Или пак ще вземат решение без мотиви.

Гост
Гост
02 ноември 2019 16:27
Гост

Този състав на ВСС ще се запомни с упоритото неизпълнение на решенията на ВАС приемайки,че имат оперативна самостоятелност,както и с вземането на незаконосъобразни решения,мотивирани с правото на оперативна самостоятелност.

Иван адвокат
Иван адвокат
01 ноември 2019 11:19
Гост

Не мисля, че от съдия може да се получи нещо мъдро – все пак си ги знаем – знаем и темповете и изобщо. Но – друг начин на уреждане на спорове – няма и не е измислен – другото е талион – като в арабскти е държави и т.н. Че са ни разглезени съдиите – че са чиновници – че са домашни птици – на този и на Онзи – това е темата. Юрист – който се е въргалял в книгите – не говорим за псевдо студентите – които само чакат да вземат изпитите – но юрист с любов към… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
01 ноември 2019 10:23
Гост

Новански не може да се мотивира. Предложението му е напълно субективно и проявава шично отношение.

Анонимен
Анонимен
01 ноември 2019 10:20
Гост

На тази жена или не й върви. Или умишлено някой й подлага крак. За капак и личните й данни изтекоха

Анонимен
Анонимен
01 ноември 2019 8:10
Гост

ВСС да се засрами. На Крънчева даде 98 точки, а на Тодорова 89. А между двете не може да става и дума за сравнение. Тодорова е светлинни години пред Крънчева. Но всичко е на лична основа, за съжаление

Анонимен
Анонимен
01 ноември 2019 11:13
Гост

Да, обаче този път ги порязаха. То не може да си постоянно в задкулисие, пък да се биеш в гърдите, че си прозрачен.

Анонимен
Анонимен
01 ноември 2019 8:07
Гост

Имам една мечта – Кояджиков, Имова, Мавров и сие да се изправят срещу Тодорова в едно състезание по решаване на казус от наказателно право. Убеден съм, че тя ще им скъса шортите.

Анонимен
Анонимен
01 ноември 2019 8:54
Гост

А аз съм убедена, че и на гражданските, и на административните също, макар да не е специализирала в тези материи.

Анонимен
Анонимен
01 ноември 2019 10:18
Гост

Със Севдалин Мавров ще види зор. Иначе би било интересно да се наблюдава едно такова състезание.

Гост
Гост
02 ноември 2019 19:13
Гост

Кояджиков, който е завършил БСУ с успех от Държавните изпити „среден“ 3.00, без съмнение е една пародия на наказателен съдия. Но същото не може да се каже за Имова и Мавров.

5 за 4
5 за 4
01 ноември 2019 7:50
Гост

обективната оценка за труда на магистратите е в основата на справедливостта в система, на която разчитаме да въздаде справедливост. а по отношение на някои конкурси и атестирането на избрани колеги този ВСС действа 5 за 4. срам!

Анонимен
Анонимен
01 ноември 2019 8:00
Гост

А в случая действа според личността на атестирания. Не може да се очаква справедливост от този ВСС. Саморазправа е това и е опасно.

има съд!
има съд!
01 ноември 2019 7:26
Гост

а мотиви за трите дисциплинарни наказания няма, защото отдавна са изтекли и са заличени и е абслютно недопустимо, за да служат като аргумент за намаляване на оценката. ако беше иначе, да беше имало мотиви в решението. един съдия може да не ви е симпатичен, дами и господа от ВСС, но ако си върши качествено работата, няма какво да направите. все още има съд в тази държава

каруцата пред коня
каруцата пред коня
01 ноември 2019 7:37
Гост

това ще се разбере при повторното обсъждане в колегията. не бързайте да се радвате. животът ми е показал, че докато човек не държи влязло в сила решение, да си прави сметки е като да впряга каруцата пред коня

Гост
Гост
03 ноември 2019 8:44
Гост

И влязло в сила решение на ВАС не е гаранция,че ще бъде изпълнено от настоящия състав на СК на ВСС. Справка: продължаващия четвърта година „външен“ конкурс за Апелативен съд.

Размисли
Размисли
05 ноември 2019 11:51
Гост

Когато смаата система не признава авторитета на собсвтените си актове, за каква държавност говорим?

усещане
усещане
01 ноември 2019 7:18
Гост

Не е ли това решение констатация за репресивния характер на намаляването на оценката – Тодорова не ни кефи и ще й намалим точките?

Анонимен
Анонимен
01 ноември 2019 8:04
Гост

Точно така. И още нещо – те го направиха с ясното съзнание, че ще падне в съда. Т.е. казват, че не им пука, важното е да я унижим и мачка е, защото не я харесваме, а и Цацаров също. Гьонсурати.

Анонимен
Анонимен
01 ноември 2019 14:21
Гост

…и защото след изтичане на мандата им ще пожелаят къде да продължат да работят.
Без конкурси и унизителните процедури по тях.

Напротив
Напротив
05 ноември 2019 11:52
Гост

В никакъв случай, досега винаги се действа обетктивно. Нека се абстрахираме от медийния имидж на наказаната.