Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет е наложила по-тежко дисциплинарно наказание на обвинител без да анализира в дълбочина смекчаващите вината доказателства. Не са изследвани делата на Детелина Ганчева от Специализираната прокуратура (СП), взета е под внимание заповед за обръщане на внимание, която е отменена от съда, не са анализирани в достатъчна степен организационните проблеми в деловодството на СП. Това става ясно от решение на тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС), с което е отменено наказанието намаляване на заплатата с 10 на сто за 6 месеца на Ганчева за забавянето на две преписки.

На 18 септември 2019 г. кадровиците наказаха Детелина Ганчева за бездействие по две преписки от 2012 г. Според членовете на ПК на ВСС след приключване на разследването и заради несвоевременно изпълнение на процедурата по връчване на постановленията за частично прекратяване на обвиняемите и пострадалите от престъпленията, внасянето им в съда се е забавило с повече от три години. Кадровиците са приели, че Детелина Ганчева е била своевременно уведомявана за неизпълнените процедури по връчване, но не е предприела необходимите действия, за да обезпечи приключването на разследването. И заради това тя е наказана с намаляване на заплатата с 10 на сто за шест месеца.

Прокурорката обжалва решението пред ВАС.

В решението върховните съдии Георги Георгиев (председател на състава), Тодор Тодоров (докладчик) и Стела Динчева правят уговорката, че в случая е „налице деяние с признаци на нарушение“.

Но отменят наказанието, защото: „Преценките на дисциплинарния състав, възприети и от дисциплинарнонаказващия орган досежно тежестта на нарушението, формата на вината, обстоятелствата, при които е извършено нарушението, поведението на нарушителя и съотношението между отегчаващите и смекчаващите отговорността обстоятелства са неточни и непълни“.

ВАС напомня, че колегията е приела за смекчаващо вината обстоятелство, че Ганчева е била една от най-натоварените прокурори в СП – решила е 148 преписки и е участвала в 467 съдебни заседания. „Те обаче не са били анализирани, за да се отговори на въпроса имала ли е възможност жалбоподателката в конкретната ситуация да се справи своевременно със задачите по връчването на постановленията за частично прекратяване и достатъчно ли е било извършеното от нея в тази насока (поискано съдействие от органите на МВР; изискани и приложени справки от Национална база данни „Население“ досежно лицата, на които е следвало да се връчат постановленията за частично прекратяване и техните близки; изискани и приложени справки за задграничните пътувания на тези лица и от ГД „Изпълнение на наказанията“ и др.)“, отбелязва ВАС.

И допълва, че този въпрос е трябвало да бъде изяснен и в контекста на второто смекчаващо отговорността обстоятелство – недобрата организация в деловодството на прокуратурата за част от периода. „Наличието на подобна оценка има комплексен характер за начина, по който е работила администрацията, задължена по закон да подпомага прокурорите в осъществяването на тяхната дейност по наказателно преследване. Тя обаче е лишена от конкретиката, касаеща процесните две досъдебни производства“, посочват върховните съдии.

Те обясняват, че са били разпитани служители и прокурори, които твърдят, че документооборотът се е подобрил едва след 2016 г. , когато са били утвърдени нови правила. „Т.е., възприемайки тази комплексна оценка за качеството на работа на деловодствата в Специализираната прокуратура, за това, че призовавания, съобщения, писма често не са били прилагани към прокурорските преписки и се е налагало тяхното последващо преизвършване, изводът, че забавянето от четири години на връчването на постановленията за частично прекратяване по двете досъдебните производства поради виновно поведение на прокурор Ганчева не намира опора във фактите по делото“, казва ВАС.

Съдът се спира и на двете отегчаващи вината обстоятелства, които са били коментирани от Прокурорската колегия.

Първото е за продължителния период на бездействие от четири години на прокурор Ганчева. По този повод ВАС изтъква, че липсва ясно разграничение за виновното поведение на обвинителката и проблемите в деловодството.

Второто е свързано със заповед от март 2018 г., с която на Детелина Ганчева е обърнато внимание за забавено връчване на постановления за частично прекратяване на друго досъдебно производство. В тази връзка върховните съдии цитират решение на свои колеги, с което заповедта е отменена.

Т.е. и второто отегчаващо отговорността обстоятелство не е налично“, изтъква ВАС.

Решението може да бъде обжалвано пред петчленен състав на съда.

18
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
06 април 2020 16:27
Гост

Саботаж!Лошо деловодство!За другите работи,а за нея не иска…

Анонимен
Анонимен
06 април 2020 12:24
Гост

А сега Гешев да направи една справчица дали в случая случайното разпределение е било такова наистина.

Цецко
Цецко
06 април 2020 12:24
Гост

Е, не може да е така. Аз вярвам в безпристрастността на върховните магистрати.

Анонимен
Анонимен
06 април 2020 12:23
Гост

И в крайна сметка деловодството на прокуратурата опра пешкира. А тази излиза, че е чиста като сълза. Не мога да повярвам.

Христо
Христо
06 април 2020 12:21
Гост

Бави делата с повече от три години, а пък й отменят наказанието. Егати парадокса! На ти сега правосъдие. Как да имаш вяра в него.

Димитров
Димитров
06 април 2020 12:20
Гост

Май коронавирусът се разпространява и в съдебната система. Какво нелепо решение само.

Симеон
Симеон
06 април 2020 12:19
Гост

И защо ще й отменят наказанието? Тя си е виновна отвсякъде.

Велислава
Велислава
06 април 2020 12:13
Гост

Според мен нещо не си гледат работата

Саливерстров
Саливерстров
06 април 2020 12:13
Гост

После как да имаш доверие в съдебната система

Велизара
Велизара
06 април 2020 12:09
Гост

Много бързат бре, много. Могат по детайлно да разглеждат някакви неща.

Димитриева
Димитриева
06 април 2020 12:08
Гост

За мен това поведение не е сериозно.

U77
U77
06 април 2020 12:08
Гост

Бе защо все нещо и куца на тая нашата съдебна система бре >

Емилиева
Емилиева
06 април 2020 12:07
Гост

Не е за парите за жената, но е принципен въпроса. Не може така да се разглеждат дела.

Ристевски
Ристевски
06 април 2020 12:07
Гост

Пак някой е проспал явно всичко, което трябва да се направи за да се издадеприсъда.

Есмералда
Есмералда
06 април 2020 12:05
Гост

Те гледат да претупат ли? Не мога да ги разбера.

Temelko
Temelko
06 април 2020 12:04
Гост

Поредно идиотско наказание. Не е разгледано обстойно всичко.

дам
дам
06 април 2020 12:00
Гост

Това е пореден случай на налагане на наказание без да се обсъдят всички факти. Много често ВСС забива в разни статистика, а не гледа по-глобално на данните. Всичко трябва да се сложи на масата, да се анализира, да се потърсят причините за забавата и едва тогава да се преценява дали трябва да бъде наказан магистратът и какво да бъде наказанието.

987
987
06 април 2020 12:01
Гост

Ако искаш да кажеш – добре, че има ВАС, то аз не бих се съгласил. Да, в случая съдът си е свършил работата, но знаеш ли колко често напоследък, а и преди това, има случаи, в които просто се потвърждава наказанието, с две изречения мотиви. Което е срамно.