Тричленен състав на Върховния административен съд отхвърли жалбата на председателя на ВКС Лозан Панов срещу отказа на Висшия съдебен съвет да наложи наказание на върховната съдийка Светла Чорбаджиева.

В началото на годината със своя заповед Панов я наказа със „забележка“. Мотивът – имала забавени 10 търговски дела. Съдийската колегия на ВСС обаче отмени заповедта му и той обжалва.

От решението на ВАС става ясно, че през 2016 г. Светла Чорбаджиева, по онова време командирована в ТК на ВКС, имала 52 броя ненаписани дела. Обърнато й е било внимание. Към януари 2017 г. й останали 47, а към началото на февруари – 10 дела. И въз основа на тази справка председателят на ВКС наложил наказание „забележка“.

Настоящият състав на Върховен административен съд, шесто отделение, намира, че в случая не се установяват по безспорен начин посочените елементи на визираното в заповедта на председателя на ВКС нарушение от съдия Светла Чорбаджиева, както и наличието на субективния елемент на нейно виновно поведение (действие или бездействие)“, изтъкват тримата върховни съдии – Милка Панчева (председател), Мариета Милева и Любомир Гайдов (докладчик).

Те добавят, че от заповедта не става ясно дали са изяснени и отчетени фактите, изложени във възражението на съдия Чорбаджиева за несъответствия в показателите за индивидуалната й натовареност и натовареността на останалите съдии в ТК на ВКС, както и разминаване между общия брой постъпили дела в двете търговски отделения. „От преписката във връзка със заповедта не се установява по ясен и безпротиворечив начин за неизготвянето на актове по конкретно кои търговски дела от общ или частен характер, е наложено дисциплинарното наказание на съдията“, казва съставът на ВАС.

Допълва, че не е отчетена и високата натовареност на Търговската колегия на ВКС, както и фактът, че съдия Чорбаджиева все пак е изписала голяма част от делата си. „Броят на делата с неизготвени актове в този период е силно редуциран, т.е. съдия Чорбаджиева е работила активно след обърнатото й внимание, да изготви актовете. С оглед на това, не следва да се приеме за доказано по безспорен начин наличието на извършено виновно дисциплинарно нарушение от страна на съдия Чорбаджиева. Видно и от обсъждането в СК на ВСС при приемане на решението, следвало е да се вземе предвид високата натовареност на съдията, фактът, че тя е била командирована от друг съд, че е положила усилия да отстрани забавянето. Не са взети предвид и очевидни несъответствия в изготвяните към заповедите на председателя на ВКС до Чорбаджиева справки с търговски дела. Това несъмнено е довело и до ограничаване правото на защита на съдия Чорбаджиева в хода на дисциплинарното производство и е осуетило възможността й да го реализира своевременно и адекватно в хода на производството. Сложността в администрирането на правоотношението с привлечения към дисциплинарна отговорност магистрат, изразяваща се в адресираните към нея няколко заповеди и справки с разминаващи се данни, преди издаването на заповед за образуване на дисциплинарно производство, не е съобразена и с процедурите за повеждане на дисциплинарно производство по реда на Закона за съдебната власт“, казва в мотивите си тричленният състав на ВАС.

Добавя, че при спор по фактите е недопустимо да не бъдат разгледани и обсъдени от обясненията и възраженията на съдия Чорбаджиева, включително натовареността й, както и ясното и точно посочване на делата, по които не е изготвила съдебни актове в срок.

Решението може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС.

1
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
amanmethalya
amanmethalya
29 декември 2022 15:53
Гост

يُنصَح عند تنظيف المنزل من الغبار والأتربة البدء بتنظيفه من الأعلى إلى الأسفل، وذلك لأنّ الغبار سيسقط من الأسطح العلويّة أثناء تنظيفها، وسيستقرّ على الأسطح الموجودة أسفل منها، ويمكن اتّباع الاستراتيجيّة التالية أثناء التنظيف: تنظيف المراوح المعلقة بالسقف ومصابيح الإضاءة، ويفضّل استخدام قطعة قماشٍ نظيفةٍ أو رطبةٍ، أو منفضة الألياف لذلك. تنظيف الجدران والأبواب، ويمكن استخدام قطعة قماشٍ نظيفةٍ، وزجاجة رذاذ مليئة بالماء للتنظيف، مع الحرص على تنظيف الزوايا والشقوق الموجودة على الأبواب أو الجدران أثناء ذلك. تنظيف النوافذ باستخدام قطعة قماشٍ نظيفةٍ ومنظف النوافذ وفي حال ظهور أيّ خطوط على الزجاج فيمكن استخدام ممسحة نظيفة للتخلص منها، واستخدام قطعة… Покажи целия коментар »