Върховният административен съд (ВАС) отклони искането на предишния главен прокурор Сотир Цацаров да излезе с тълкувателно решение във връзка с правния интерес на юридическите лица с нестопанска цел да оспорват подзаконови нормативни актове (пълния текст на решението виж тук).

Питането на Цацаров беше формулирано така: „Имат ли юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), в чиито предмет на дейност се включва осъществяване на граждански контрол върху дейността на местната власт, анализ за съответствие на действащите общински наредби с нормативни актове от по-висока степен и предприемане на действия по оспорване на незаконосъобразни подзаконови нормативни актове на местната власт, правен интерес да оспорват всички подзаконови нормативни актове, действащи на територията на страната?“.

Аргументите, с които мнозинството от върховните съдии, е приело, че питането на бившия главен прокурор е недопустимо, са най-общо два.

Първият е, че в него не се иска тълкуване на конкретна правна норма. „Видно от съдържанието му се иска тълкуване на понятието правен интерес за определен кръг правни субекти, без да е посочена норма, в противоречие с която и по която са налице спорни въпроси по прилагането и от ВАС. Правният интерес, като процесуално понятие се съдържа в разпоредбите на чл. 15, ал. 2, чл. 27, ал. 2, т. 5, чл. 159, т. 4, чл. 182, ал. 3, чл. 189, ал. 2, чл. 250, ал. 1 и чл.254, ал. 1от АПК, които разпоредби не са предмет на искането. Отделно от това не е спорно, че преценката за наличие на правен интерес, като законова възможност за съдебна защита на нарушени права, свободи и законни интереси се извършва по всяко конкретно сезиране на съда, съобразно изложените и установени по делото обстоятелства“, заявяват те в решението.

Другият аргумент за отклоняване на искането е, че ВАС вече се е произнасял по този въпрос – с тълкувателно решение № 2/12.02.2010 г. по тълкувателно дело № 4/2009 г. (с тълкувателното решение можете да се запознаете тук).

То беше по въпроса: „Могат ли и в какви случаи съсловните (браншовите) организации и другите юридически лица с нестопанска цел да оспорват подзаконови нормативни актове?”.

„Въпреки че този въпрос е по-общо и широко зададен от въпроса по настоящото тълкувателно дело, то даденият по него отговор, а именно че „съсловните (браншовите) организации и другите юридически лица с нестопанска цел могат да оспорват подзаконови нормативни актове при наличието на правен интерес, обоснован от предмета на дейност и целите, за които са създадени“, отговаря и на въпроса по настоящото дело“, изтъкват върховните съдии.

Четирима техни колеги – Йовка Дражева, Жанета Петрова, Диана Добрева и Здравка Шуменска, обаче са на мнение, че ВАС е трябвало да се произнесе по въпроса, поставен от Сотир Цацаров.

В особеното си мнение те изтъкват, че на практика тълкувателно решение №2 от 2010 г. не е отговорило на този проблем. И това се доказва от наличието на противоречива практика на върховния съд и след постановяването му, на която се позовал Цацаров. Нещо повече – четирите върховни съдийки изтъкват, че „съдебната практика прави формален прочит на диспозитива на тълкувателното решение като го откъсва смислово от мотивите на решението и неоснователно разпростира прилагането на ТР№2/2010 г. извън проблемите, които е решавало или поне е трябвало да реши“.

18
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Сиси
Сиси
20 януари 2021 15:00
Гост

Противоречива практика. Очаквах ВАС да са на друго мнение.

Михаил
Михаил
20 януари 2021 15:01
Гост

Мързи ги да гледат. Изключително мудни са, въпреки новото звено, което създаде Чолаков.

Лозан
Лозан
20 януари 2021 14:59
Гост

Поздравления за колегите, които са с особени мнения!

Анонимен
Анонимен
20 януари 2021 14:58
Гост

Ей, защо така резнахте Цацаров.

Косьо
Косьо
20 януари 2021 14:59
Гост

Защото много пита 🙂

Бисер
Бисер
20 януари 2021 14:58
Гост

Не може да се допусне тълкуване на конкретна правна норма.

хора, хора
хора, хора
20 януари 2021 7:19
Гост

Админист.дело 8786/2020 – – Върховен административен съд – – – 1.02.2021!!!!! Един Луд доктор КОМАНДВА – – ВНИМАНИЕ!!!! МВР, ПРОКУРАТУРА, СЪД!!!!!!!!!
НИКЪДЕ по СВЕТА!!!!!!!!!

Englishman
Englishman
19 януари 2021 15:17
Гост

Всеки има право на правна среда, която на свой ред да изисква чрез законови средства. Нищо лошо няма в това. Не може едни правила да са непоклатими, защото все пак не идват от космоса.

Englishman
Englishman
19 януари 2021 15:18
Гост

Хора ги измислят. Може да се случат някакви грешки в създаването на закони, правила и други. Нормално е да може да се обжалват

anonimen
anonimen
19 януари 2021 15:17
Гост

Големият въпрос е, ако всичко е било толкова ясно и въпросът е бил решен с ТР 2/2010, защо въобще аналитичното звено на ВАС е допуснало образуване на ТД по сигнала на Цацаров и след това Чолаков го е предложил

Анонимен
Анонимен
19 януари 2021 15:16
Гост

Абе при Цацаров си беше друго. Не го харесваха много хора, но не знаеха, че ще дойде по-лош от него, а именно Гешев!

Димо
Димо
20 януари 2021 14:57
Гост

Знаех си, че ще го търсим Цаци.

Daniela
Daniela
19 януари 2021 15:15
Гост

„Имат ли юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), в чиито предмет на дейност се включва осъществяване на граждански контрол върху дейността на местната власт, анализ за съответствие на действащите общински наредби с нормативни актове от по-висока степен и предприемане на действия по оспорване на незаконосъобразни подзаконови нормативни актове на местната власт, правен интерес да оспорват всички подзаконови нормативни актове, действащи на територията на страната?“

Защо да нямат? Това е демокрация.

Анонимен
Анонимен
19 януари 2021 15:15
Гост

Не е ли това „правовата държава“, за която толкова много слушаме?

що да не
що да не
19 януари 2021 15:16
Гост

Миии може и така да го погледнеш, както написа колегата по-долу за качествената правна среда

Анонимен
Анонимен
19 януари 2021 15:13
Гост

Много ми е смешен терминът „Особено мнение“

Анонимен
Анонимен
19 януари 2021 15:15
Гост

Ами смей си се и не коментирай по правни теми

проблемът
проблемът
19 януари 2021 15:04
Гост

Проблем има и то е ясно. Той идва от разбирането на част от съдиите, че не може да се даде нещо като универсална, всеобща компетентност на дадена организация да оспорва подзаконови НА. То има своя резон! Само защото си се вписал с такава дейност, не значи, че можеш да жалиш всичко, каквото ти скимне. От друга страна обаче стои аргументът за качествената правна среда и правото на всеки да се бори за такава със законови средства. Та, делото можеше да е много интересно, ако не бяха избягали от него.