Върховният административен съд (ВАС) отказа да спре предварителното изпълнение на решението на Съдийската колегия, с което четирима магистрати бяха повишени в Търговската колегия на Върховния касационен съд (ВКС). Тричленният състав на ВАС отхвърли жалбата на съдия Светлин Михайлов като посочи, че допуснатото предварително изпълнение е мотивирано от ВСС с нуждата от защита на държавните и обществените интереси и по-конкретно с интересите на правораздаването.

На 12 юли СК на ВСС повиши четирима съдии в Търговската колегия на ВКС. Това са Людмила Цолова, Мадлена Желева, Анжелина Христова-Борисова и Васил Христакиев – всички от Софийския апелативен съд. Те бяха класирани на обявените за заемане чрез конкурс четири места в ТК на ВКС. Конкурсът за повишаване беше обявен през юни 2019 г. Кандидатите бяха 23-ма от всички нива в системата. Сред тях беше и Светлин Михайлов от Софийския градски съд.

На същото заседание СК на ВСС уважи искането на председателя на ВКС Галина Захарова за допускане на предварително изпълнение на решението за повишаването на четиримата магистрати. Мотивите, които бяха изтъкнати и възприети от колегията, бяха кадровата необезпеченост на ТК на ВКС, прекалено малкият брой съдии-титуляри, което на свой ред изключително затруднява работата на колегията, доколкото е недопустимо да се включва повече от един командирован магистрат в тричленните състави (виж повече тук). Така на 20 юли четиримата съдии встъпиха в длъжност.

Междувременно обаче Светлин Михайлов обжалва допускането на предварителното изпълнение на решението за повишаване като посочва, че не са ясни конкретните обстоятелства, които да го налагат.

Тричленен състав на ВАС с председател Мария Димитров и членове Даниела Мавродиева (докладчик) и Румяна Лилова обаче отхвърля жалбата като неоснователна.

В определението си върховните съдии отбелязват, че Съдийската колегия е обосновала допускането на предварителното изпълнение на решението за повишаване с необходимостта от защита на особено важен държавен и обществен интерес и по-конкретно с интересите на правораздавателната дейност, свързана с нормалното функциониране на ТК на ВКС. Допуснатото предварително изпълнение е отчело проблема с кадровата обезпеченост на този съд, който в случая не може да бъде решен единствено чрез командироването на съдии, изтъква ВАС.

И допълва: „Твърдението на жалбоподателя, че не са посочени конкретни обстоятелства, обосноваващи допускането на предварителното изпълнение на решенията на СК на ВСС е неоснователно. Фактическите основания, въз основа на които е постановен актът за допускане на предварителното изпълнение на решенията на СК на ВСС се съдържат в протокола от заседанието на СК на ВСС от 12 юли 2022 г. и по-конкретно в изказванията на Атанаска Дишева и Георги Чолаков, направени във връзка с вземането на процесното решение. С оглед на изложеното съдът намира, че допуснатото предварителното изпълнение е надлежно мотивирано от административния орган с нуждата от защита на държавните и обществените интереси, които се извеждат от значимостта на засегнатите обществени отношения в областта на правораздаването“.

Определението е окончателно.

17
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Върховните помийни ями
Върховните помийни ями
09 август 2022 22:58
Гост

Едната съдебна мафия подкрепи другата.

Ясен
Ясен
09 август 2022 13:30
Гост

В крайна сметака допуснатото предварително изпълнение е мотивирано от ВСС.

Лазар
Лазар
09 август 2022 13:28
Гост

Този с неговите неоснователни твърдения…

Гери
Гери
09 август 2022 13:26
Гост

Не стига, че конкурсът беше обявен още през юни 2019 г.

Димо
Димо
09 август 2022 13:26
Гост

Те хората забравиха за какво иде реч.

Анонимен
Анонимен
10 август 2022 11:05
Гост

Но явно е спешен, щом интересите на праворазраздаването налагат предварително изпълнение, хехе..

Самуил
Самуил
09 август 2022 13:18
Гост

Поздравления за решението.

Сотир
Сотир
09 август 2022 13:19
Гост

Нямаше начин да не защитят интересите на правораздавателната дейност.

Жаклин Петрова
Жаклин Петрова
09 август 2022 13:18
Гост

Не го разбирам това поведение, честно

Пеканов
Пеканов
09 август 2022 13:20
Гост

Прощавайте, вие познавате ли Светлин Михайлов?

Мър мяу
Мър мяу
09 август 2022 13:17
Гост

Ще дойде мачка при погачка

Мики
Мики
09 август 2022 13:17
Гост

На този Светлин Михайлов вечно нещо не му е ясно.

Тошко
Тошко
09 август 2022 13:15
Гост

Долу ръцете от интересите на правораздаването.

Мики
Мики
09 август 2022 13:28
Гост

Много хора забравят за това.

Маргарита
Маргарита
09 август 2022 13:14
Гост

Този Светлин Михайлов, онзи Светлин Михайлов ли е

Валери Петков
Валери Петков
09 август 2022 13:14
Гост

Отхвърли са жалбата на съдия Светлин Михайлов?!?!

Лозан
Лозан
09 август 2022 13:17
Гост

Невероятно, но факт!