Върховният административен съд (ВАС) окончателно отказа да върне съдийка от окръжния съд в Благоевград в районния съд в Петрич, защото противното ще ѝ нанесе трудно поправими вреди при упражняване на професионалната дейност.

Става дума за Ангелина Бисеркова от районния съд в Петрич. През декември 2020 г. тя е командирована в Гражданското отделение на окръжния съд в Благоевград.

На 11 април т.г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) отменя заповедта за командироване по искане на шефа на РС-Петрич Атанас Кобуров. В мотивите си колегията сочи високата натовареност на гражданските магистрати в Петрич, които, след „изпращането“ на Бисеркова в Благоевград, били двама.

Бисеркова обаче обжалва пред Върховния административен съд връщането си в Петрич като същевременно поиска да бъде спряно и изпълнението на решението на СК на ВСС.

На 12 май тричленен състав на ВАС уважи молбата ѝ и спря изпълнението на решението като в мотивите си посочи, че откакто Съдийската колегия е прекратила командироването, Бисеркова била на 100% натовареност както в ОС-Благоевград, така и в РС-Петрич. Това положение ѝ нанася трудно поправими вреди, защото Бисеркова е в обективна невъзможност да приключи и довърши обявените за решаване дела, както и да разгледа непрестанно разпределящите и се такива в две отделни съдилища (виж повече тук).

Съдийската колегия обжалва определението пред петчленен състав на ВАС. Междувременно председателят на РС-Петрич Атанас Кобуров беше на изслушване в колегията и сподели, че Ангелина Бисеркова не гледа дела в Петрич, защото си прави отвод по всички, които ѝ се разпределят с мотив, че това е в интерес на правосъдието.

Петчленен състав на ВАС с председател и докладчик Георги Колев и членове Виолета Главинова, Стефка Кемалова, Емил Димитров и Бранимира Митушева обаче потвърждава определението на първата инстанция.

В мотивите си те посочват следното: „Настоящата инстанция намира за обоснован изводът на тричленния състав, че видно от служебна справка в Централизираната система за разпределение на делата на съдилищата, въведена в експлоатация от ВСС, протоколите за разпределение и протоколите за избор на докладчик в Окръжен съд-Благоевград и в Районен съд-Петрич, сочат че на съдия Бисеркова се разпределят дела на 100% натовареност в две отделни съдилища. Установяването на това обстоятелство, което е възникнало след постановяване на оспореното решение на СК на ВСС е достатъчно основание да се приеме, че за лицето са налице трудно поправими вреди за упражняване на професионалната дейност. Именно горепосоченото обстоятелство само по себе си поставя съдията в обективна невъзможност да приключи и довърши обявените за решаване дела в разумен срок, както и да разгледа разпределящите й се такива в двете отделни съдебни институции. Ето защо следва да се посочи, че съдия Бисеркова търпи трудно поправими вреди при упражняване на професионалната дейност“.

От решението не става ясно дали са били представени доказателства за отводите на Ангелина Бисеркова.

26
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
01 юли 2022 8:27
Гост

ВАС узакони повишаване без конкурс. Така, който може да се уреди, да го направи, а който не може- ще работи в РС до откат. Народът го е казал: Който има вуйчо владика, става поп. Имало конкурси, да има. Те са за балъците с по 20 години съдийски стаж, много добра оценка – 98 точки от атестиране, ранг „съдия ВАС и ВКС“ и оценка от конкурс 5.60. Някой кандидати и сега вече избрани членове на ВСС имаха платформа за командироването – Александрова от СРС, дали ще се сети какво е обещавала, а дали ще се труди, така както да спечели гласове,… Покажи целия коментар »

мнение
мнение
01 юли 2022 6:58
Гост

По този начин се заобикаля конкурсното начало. Не е редно, другари и другарки. Който иска да бъде в по-голен съд, да се яви на конкурс-при състезание с десетки други кандидати, напомням-командироването не е в резултат на конкурс и състезание, а се случва „на тъмно“-кой ще бъде командирован, и кой не-се решава субективно. А който е командирован-предварително знае ,че е временно. Представете си в частна фирма-дали може да се случи-да те командироват в друг град, и когато шефът решава да те върне, ти да почнеш да обжалваш, да си несъгласен. Че по правилата на КТ-връщането от командировка, за плебсът изобщо не… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
30 юни 2022 21:53
Гост

Вече командироването замества повишаването в длъжност и заобикаля конкурсите, даващо възможност на връзкарите да се качат в горната инстанция. Вина за това има ВСС и всички ние, които търпим да бъдем прескачани от всякакви звезди, недостижими. Честито съдийско самоуправление, честити нови членове на ВСС и да ни е яка гърбината, че да можем да носим!

Чичака
Чичака
30 юни 2022 18:43
Гост

Не сме балъци ! Очевидно е, че след като СК е прекратила командираването й, което решение има незабавно действие, на нея са започнали да и се разпределят дела в РС ! Нарочно обаче /това е практика в ОС/ на нея са продължили да и разпределят и дела в ОС, за да предизвикат тази каша, а и явно след съгласуване с ВАС, използват това като мотив за да се спре изпълнение на решението ! Просто смешна работа ! Като е толкова добра да не седи с години командирована а да си спечели конкурса и да си встъпи в длъжност!

Александър Цветанов
Александър Цветанов
01 юли 2022 11:34
Гост

Точно така е. Решението за от-командироването на СК има незабавно действие и с-я Бисеркова не е имала право да разглежда дела в ОС.
Този, който й е разпределял дела следва да понесе отговорност, защото произнасянията на съдията са нищожни.
А относно произнасянето на ВАС- само като се види кой е докладчика и кои са в състава /наскоро повишени бивши любовници на шефове във ВАС/, няма нужда да се коментира. Мотивите са фрапиращи- няма никаква законова основа, а формалните аргументи или липсват, или са напълно неадекватни. Позорно е. Но това дело е ярък пример за това в какво се е превърнал ВАС.

Селски съдия
Селски съдия
30 юни 2022 17:52
Гост

Не им стиска на ВСС да направят преглед на всички заповеди да командироване – защото настоящото положение е безобразно….

Анонимен
Анонимен
30 юни 2022 20:52
Гост

Малкият конституционен съд мълчи, защото така се печелят конкурсни бонуси

Анонимен
Анонимен
30 юни 2022 15:18
Гост

А защо не си е правило отводи от делата в ОС Благоевград и да гледа тези в РС Петрич?

Въпрос
Въпрос
30 юни 2022 14:38
Гост

Допустима ли е въобще жалбата срещу решението на СК за прекратяване на командироването? Ако да, тогава всички командирования или отказ за такива бихи били обжалваеми. Ило зависи от конкретната личност, чиито интереси са „засегнати“…

Герасим
Герасим
30 юни 2022 13:32
Гост

Добре е , че отчитат трудно поправимите вреди за упражняване на професионалната дейност.

Димчо
Димчо
30 юни 2022 13:11
Гост

Поздравления за решението.

Чочо
Чочо
30 юни 2022 13:13
Гост

Напълно обосновано с мотивите си.

Връзкар
Връзкар
30 юни 2022 13:37
Гост

И въпреки това е доста субективно според мен.

Кики
Кики
30 юни 2022 13:09
Гост

Я, докладчик по делото е Георги Колев.

Паноф
Паноф
30 юни 2022 13:11
Гост

Прекрасен човек и професионалист. Отделен е въпросът, че като ръководител не ставаше въобще.

МАРИН МАРИНОВ
МАРИН МАРИНОВ
02 юли 2022 1:47
Регистриран

Не говорите сериозно, че този човек е компетентен по административни дела кръгла нула е. Той поет министративни те дала правораздава така както са го научили в полицейската академия с некадърност. Този мургав господин за нищо не става

Анонимен
Анонимен
30 юни 2022 13:09
Гост

Тази жена е намерила яки връзки май във ВАС. Как може да има такива мотиви. Срамно е.

Симо
Симо
30 юни 2022 13:07
Гост

A какви са доказателствата за отводите на Ангелина Бисеркова.

Тихомир
Тихомир
30 юни 2022 13:08
Гост

Има. Но въпросът е дали са били представени.

4567
4567
30 юни 2022 13:10
Гост

Не ти трябва доказателства. Запънала се е като магаре на баир и отказва да работи в Петрич. Измисля си мотиви, за да остане в Благоевград.

Лозан
Лозан
30 юни 2022 13:06
Гост

Логично е да не гледа дела в Петрич и да си прави отвод по всички, които ѝ се разпределят с мотив, че това е в интерес на правосъдието.

Кадиев
Кадиев
30 юни 2022 13:04
Гост

Крайно време е да се съобразяват с желанието на колегите. А не само да ги местят като пионки от един в друг съд.

Щерев
Щерев
30 юни 2022 13:01
Гост

С тази натовареност е чудно как ще успее просто.

Фики
Фики
30 юни 2022 13:02
Гост

Никак. И после – дисциплинарка.

Чавдар
Чавдар
30 юни 2022 13:00
Гост

Абсурдно е да е на 100% натовареност както в ОС Благоевград, така и в РС-Петрич.

Стоян
Стоян
30 юни 2022 12:57
Гост

Поредните неуредици с тези командировки.