Върховният административен съд (ВАС) окончателно обяви за нищожна инструкция на главния прокурор и вътрешния министър, с която през 2014 г. е отменена Инструкцията за провеждане на предварителните проверки. Причината – тя е нормативен акт, а не е била обнародвана в Държавен вестник.

Петчленен състав на ВАС с председател Любомир Гайдов и членове Георги Георгиев (докладчик), Севдалина Червенкова, Росен Василев и Славина Владова потвърди, че при отмяната на инструкцията за предварителните проверки грубо е погазен Законът за нормативните актове (пълния текст на решението виж тук). Както „Лекс“ писа, преди 8 месеца тричленен състав на съда обяви инструкцията за отмяна на тази за предварителните проверки за нищожна. От МВР обаче обжалваха.

Делото беше образувано по жалба на двама адвокати от Велико Търново – Иван Млъзев и колегата му Павлин Стоянов, който го представлява.

Целта им не е отменената през 2014 г. инструкция да продължи да действа, а впоследствие да атакуват и нея като нищожна и така да се сложи ред в правилата за предварителните проверки.

Казусът започва през 2011 г., когато тогавашните главен прокурор Борис Велчев и вътрешен министър Цветан Цветанов издават Инструкция за провеждане на предварителни проверки. Проектът за нея никога не е публикуван за обществено обсъждане, нито някога е ставала публично достояние след приемането ѝ чрез обнародване в Държавен вестник или обявяване на сайта на някое от двете ведомства.

След влизането ѝ в сила, част от разпоредбите ѝ бяха атакувани пред ВАС, който в решения от 2012 г. и 2013 г. прогласи въпросните текстове за нищожни. В останалата си част инструкцията продължи да действа.

Затова през 2013 г. адвокат я атакува в цялост като нищожна. Тричленен състав на ВАС прие, че той, в това си качество, няма личен, пряк и непосредствен правен интерес да иска отмяна на инструкцията. Петчленен състав на съда обаче отхвърли това становище и разпореди делото да бъде разгледано.

През 2014 г., преди ВАС да се произнесе по същество, главният прокурор Сотир Цацаров и тогавашният вътрешен министър Цветлин Йовчев подписаха нова инструкция за отмяна на старата от 2011 г. Затова делото беше прекратено от съда.

Миналата година обаче адвокатите Иван Млъзев и Павлин Стоянов атакуваха пред ВАС инструкцията за отмяна на инструкцията за провеждане на предварителни проверки като твърдят, че тя е нищожна, защото никога не е била подложена на обществено обсъждане и не е била обнародвана. Като изтъкнаха, че това е предпоставка за нарушаване на правото на защита на всеки, ангажиран в предварителна проверка, защото няма откъде да зае какъв е процедурният ред за нейното осъществяване и какви са правата и задълженията на страните.

МВР твърди, че инструкцията не е подзаконов нормативен акт, а такъв с вътрешнослужебен характер и не подлежи на контрол за законосъобразност, тъй като е издадена с цел оптимизиране на работата в прокуратурата и министерството. Позицията на държавното обвинение обаче е друга – то приема, че тричленен състав на ВАС правилно е прогласил инструкцията за отмяна на инструкцията за предварителните проверки за нищожна.

В решението си петчленният състав на ВАС посочва, че в инструкцията, чиято отмяна е атакувана пред него, са регламентирани правомощията на прокурора по възлагане на предварителна проверка, правомощията на по-горестоящата прокуратура, дисциплинарни, организационни и контролни мерки.

„Законовата дефиниция за нормативен административен акт се съдържа в нормата на чл. 75, ал. 1 АПК, съответно чл. 1а ЗНА и елементите, които характеризират един административен акт като нормативен са: първо, съдържа административноправни норми, второ, тези норми се отнасят за неопределен или неограничен брой адресати, и трето, нормите имат многократно действие“, пишат върховните съдии и констатират, че инструкцията отговаря на всичките тези изисквания, следователно тя е нормативен акт.

„Обнародването на нормативния акт е условие за влизането му в сила и го прави част от действащото право. Правилен е изводът на тричленния състав, че с обнародването в Държавен вестник нормативният акт се довежда до знанието на всички и чрез него се определя началният момент, от който той произвежда действие. Затова в съдебната практика се приема, че при липса на обнародване подзаконовият нормативен акт не поражда правни последици“, подчертава ВАС в решението си, като припомня, че изискването за обнародване на нормативния акт произтича от прякото действие на Конституцията.

Освен това петимата върховни съдии отхвърлят доводите на МВР, че в Закона за Държавен вестник не било предвидено изискване за обнародване на инструкции. „Обстоятелството, че актът е означен като „инструкция“, включително и в законовата норма, с която е предвидено издаването му, не променя неговата правна същност, която се определя от съдържанието му, а не от неговото наименование. Чл. 4, ал. 1, т. 12 от Закона за Държавен вестник предвижда обнародване на нормативните актове на други държавни органи, когато това е изрично предвидено в закон. Именно в чл. 37, ал. 1 ЗНА изрично е предвидено, че нормативните актове на министрите се обнародват в Държавен вестник. Между посочените разпоредби не е налице колизия, а обратното твърдение е в резултат на неправилно тълкуване на ЗДВ“, заявява ВАС.

20
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Браво, господине!
Браво, господине!
14 ноември 2019 16:28
Гост

Държавната администрация нехае за държавните закони и не ги спазва. Браво, г-н евроатлантик Цветанов.

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2019 12:46
Гост

МВР явно не е наясно с разликата между подзаконов нормативен акт и такъв с вътрешнослужебен характер.

Мили@ционер
Мили@ционер
14 ноември 2019 12:48
Гост

Може би така им изнася. Или смятат, че в случая тази инструкция е някакъв хибрид между двете.

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2019 12:43
Гост

Чудно как Цацаров този път не успя да си оплете кошницата.

Стойчо
Стойчо
14 ноември 2019 14:51
Гост

Просто не му пука за този „казус“ …

Виктор
Виктор
14 ноември 2019 12:06
Гост

Поредното грубо погазване на Закона за нормативните актове.

Огорчен
Огорчен
14 ноември 2019 16:28
Гост

Едно да беше, ама то скандалът вече е начин на живот у нас.

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2019 11:53
Гост

Нямаше ли да отпадат изобщо предварителните проверки. И без това се използват само за репресия и изнудване.

аз сърце предварителни проверки
аз сърце предварителни проверки
14 ноември 2019 11:55
Гост

Така е! Крайно време е, но това е любимият извънпроцесуален способ на прокуратурата на републиката

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2019 12:01
Гост

А да ви образуват директно досъдебно, което да седи на трупчета 2 години поне, по-добре ли ще е?

Радостен
Радостен
14 ноември 2019 16:31
Гост

Гешевтурата, искате да кажете!!!

споко
споко
14 ноември 2019 11:44
Гост

споко, сега Гешев ще приеме нова 😉

Любо
Любо
14 ноември 2019 12:50
Гост

Само сега от ВСС първо да го приемат с отворени обятия.

Гешеверадост
Гешеверадост
14 ноември 2019 16:32
Гост

Гешев нищо няма да приеме. На Гешев не му трябва формално основание. Гешев ще върне мъченията ако може.

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2019 11:43
Гост

какво ниво дами и господа на правна култура у нашите управленци, иде ми да псувам, та затова ще замълча

пълен хаос
пълен хаос
14 ноември 2019 11:42
Гост

Сега вече става пълен хаос. В момента излиза, че действа една инструкция, която всъщност също е нищожна, но просто още не била прогласена за такава?

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2019 11:57
Гост

точно така. хайде сега колегите да я атакуват незабавно!

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2019 12:06
Гост

Ама тя не е ли атакувана отдавна?

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2019 11:34
Гост

Е, какво да очакваме от МВР…

МВР
МВР
14 ноември 2019 16:33
Гост

МВР създава кадри! МВР няма време да спазва закони!