Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) окончателно отказа да спре предварителното изпълнение на решението, с което Алексей Трифонов беше избран за председател на Софийския градски съд (СГС). Искането за това бе направено от конкурента му за поста Евгени Георгиев.

ВАС вече се е произнасял по предварителното изпълнение на решението, като по искане на Съдийската колегия го допусна и затова Алексей Трифонов встъпи в длъжност и пое ръководството на съда.

Според Георгиев обаче има нови обстоятелства, които налагат ВАС да се произнесе отново. Те са свързани с един въпрос, който стана тема на делото за избор на председател на СГС след разследване на журналистката Валя Ахчиева, което постави под съмнение дали Трифонов е български гражданин, а това е задължително условие за всеки съдия.

Адвокатът на Георгиев – Александър Кашъмов, посочи, че е представил по делото официални писмени документи от Министерството на правосъдието и столичния район „Илинден“, от които се установява, че родителите на Алексей Трифонов не са подавали съвместна молба за избор на българско гражданство в едногодишен срок от раждането му, както и че той не е придобил такова по натурализация. Според Евгени Георгиев има риск да се причинят труднопоправими вреди на него, а и на цялата съдебна система, ако Трифонов продължи да ръководи СГС.

На 1 август тричленен състав на ВАС остави без разглеждане на искането на Георгиев, защото разпоредбата на чл.166 от АПК, не предвижда ред за спиране на допуснато от съда предварително изпълнение. Върховните съдии Марио Димитров (председател), Василка Шаламанова (докладчик) и Росен Василев обясниха, че тази разпоредба предпоставя за допустимост на произнасянето на съда за спиране на предварителното изпълнение, то да е допуснато с разпореждане на административния орган или да е предвидено изрично със законова норма. А в случая не е налице нито една от двете хипотези.

Евгени Георгиев обжалва пред петчленен състав на ВАС, но с определение от днес и той отхвърля искането му за спиране на председателстването на Алексей Трифонов.

Като припомня какво гласи чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс (виж карето – б.а.) петчленният състав на ВАС обяснява, че абсолютните предпоставки за допустимост на искане за спиране на предварително изпълнение по ал. 2 на тази разпоредба са три: висящ процес за проверка на законосъобразността на акта; допуснато по силата на закона или с влязъл в сила акт на административен орган предварително изпълнение; правен интерес от искането.

ВАС отбелязва, че в случая са налице първата и третата, но не и втората предпоставка. „Изрично законодателят е посочил в нормата на чл. 166, ал. 2 и ал. 4 при наличието на кои предпоставки е допустимо предявяване на искане за спиране допуснатото предварително изпълнение на административния акт – ако то е допуснато по силата на закона или по разпореждане на административният орган, издател на акта. Правилно решаващият съд е приел, че в конкретния случай не са налице нито една от двете хипотези, тъй като

предварителното изпълнение на решението на СК на ВСС е допуснато с нарочен съдебен акт от ВАС. Законодателят не е предвидил спиране допуснатото предварително изпълнение на акт от съда.

Този извод не е в противоречие с изразеното в тълкувателно решение № 5/08.09.2009г., постановено по тълкувателно дело № 182009г. на ОСК на ВАС, където е прието, че разпоредбата на чл. 166, ал. 2 от АПК за спиране изпълнението на административния акт е обща разпоредба за съдебен контрол, приложима по отношение на всички актове, с които е допуснато по силата на отделни закони предварително изпълнение на административен акт, когато законът не предвижда изрична забрана за съдебен контрол, т.е. с това решение е посочено, че е допустимо искане за спиране на допуснато предварително изпълнение на две основания – по силата на закона или при изрично разпореждане на административния орган, издал акта, но не и при наличие на постановен положителен съдебен акт на основание чл. 167 от АПК“, посочват петимата върховни съдии – Мариника Чернева (председател на състава), Татяна Хинова, Славина Владова, Христо Койчев (докладчик) и Мария Николова.

Те не се съгласяват с доводите на Евгени Георгиев, че постановеният от съда акт за допускане на предварително изпълнение би имал привилегировано положение спрямо актовете на администрацията, при положение че е недопустимо спиране на постановеното от съда. Аргументът е неоснователен, продължава ВАС, защото самият законодател не е включил в приложното поле на чл. 166 от АПК съдебните актове, постановени по реда на чл. 167 от АПК.

Това следва и от систематическото поставяне на нормата касаеща спиране изпълнението на административния акт преди тази, с която се регламентира допускане на предварително изпълнение от съда, т.е. законодателят е предвидил, че допуснатото по силата на закона или по изричната воля на административния орган предварително изпълнение на издаден индивидуален административен акт подлежи на съдебен контрол и при наличието на съответните предпоставки съдът има правната възможност да го спре, докато при допуснато предварително изпълнение на административен акт по реда на чл. 167 от АПК е недопустимо да се иска от съдът да го спре“, посочва още ВАС.

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Интересно
Интересно
03 септември 2019 15:37
Гост

Мила моя майно льо. И какво ще правим сега? Ще стискаме палци като водим дела в СРС да не се разпределят на Трифонов, щото не се знае дали решението ще просъществува в бъдещето ли?

Миграция
Миграция
02 септември 2019 10:10
Гост

Интересно защо не си е извадил гражданство, нямаше да бъде никакъв проблем?! Меко казано странно бездействие..

Анонимен
Анонимен
30 август 2019 16:32
Гост

Няма значение, може и шофьора на Делян Пеевски да сложим за председател, ако няма друг, важното е да е наш човек. Че след това някой ще плаща обезщетения за свинщините на няма да казвам КОЙ, няма значение, нали те ще са за сметка на българския данъкоплатец.

Анонимен
Анонимен
30 август 2019 13:02
Гост

Евгени Георгиев пак удари на камък. А сега на къде?

Анонимен
Анонимен
30 август 2019 13:01
Гост

Учудва ме, че Александър Кашъмов не е наясно с АПК. Иначе много напористо защитаваше клиента си.

Анонимен
Анонимен
30 август 2019 12:59
Гост

Ако Алексей Трифонов няма българско гражданство, а то по всяка вероятност е така, някои яко ще опере пешкира.

Анонимен
Анонимен
30 август 2019 14:22
Гост

Той тоя съдия не може да бъде те председател го правят