Върховният административен съд (ВАС) обяви Инструкцията за провеждане на предварителни проверки на прокуратурата и МВР за нищожна (пълния текст на решението виж тук).

В решението си върховните съдии Свилена Проданова (председател на състава и докладчик), Василка Шаламанова и Таня Комсалова станаха поредният състав на ВАС, който констатира, че тя не е обнародвана в Държавен вестник и следователно никога не е станала част от действащото право.

Инструкцията е издадена през март 2011 г. от тогавашните главен прокурор и вътрешен министър Борис Велчев и Цветан Цветанов. Тя обаче никога не е била публикувана за обществено обсъждане, обнародвана в Държавен вестник или огласена поне на сайтовете на прокуратурата и на МВР (едно от малкото места, на които е публикуван предполагаемият ѝ текст, е тук).

По информация на „Лекс“ през 2011 г. главният прокурор и вътрешният министър са поискали инструкцията да бъде обнародвана, но от Държавен вестник са отказали. Причината за това е в Закона за Държавен вестник, който определя какво се публикува в него, но не предвижда това за съвместна инструкция между министър и обвинител №1. Ако искат правилата за провеждане на предварителните проверки да продължат да се прилагат (след като решението на ВАС влезе в сила), министърът и главният прокурор ще трябва да издадат самостоятелни актове – инструкция и методически указания.

Две години след издаването на инструкцията ВАС отмени отделни текстове от нея, които бяха оспорени пред него, но от решението на съда още тогава стана ясно, че цялата инструкция е нищожна, защото е нормативен акт и обнародването ѝ е задължително. Отменителното решение обаче беше за конкретни разпоредби, защото тогава само те бяха атакувани в съда.

След това инструкцията беше обжалвана изцяло, но преди ВАС да се произнесе по същество, през 2014 г. следващият главен прокурор Сотир Цацаров и вътрешният министър тогава Цветлин Йовчев подписаха инструкция за отмяна на старата. Така делото във ВАС беше прекратено.

Преди три години обаче адвокат Иван Млъзев от Велико Търново и колегата му Павлин Стоянов атакуваха и новата отменителна инструкция, тъй като и тя никога не е била подложена на обществено обсъждане, и не е обнародвана.

ВАС я обяви за нищожна, като категорично постанови, че тя е нормативен акт, защото съдържа административноправни норми, които се отнасят за неопределен или неограничен брой адресати и имат многократно действие. А обнародването на нормативния акт е императивно условие за влизането му в сила и го прави част от действащото право.

След прогласяването на отменителната инструкция за нищожна адвокат Млъзев заедно с друг свой колега – Красимир Славев, атакуваха и самата инструкция от 2011 г. И сега тричленен състав на ВАС я обяви за нищожна.

Върховните съдии Проданова, Шаламанова и Комсалова стъпват на предходните решения на ВАС, с които инструкцията е приета за нормативен административен акт и подчертават, че като такъв той трябва да бъде обнародван в Държавен вестник.

„Неспазването на това задължително изискване означава, че липсва завършващ елемент от фактическия състав по издаване на акта. В случая безспорната липса на този елемент съставлява тежък порок, отразяващ се пряко на валидността на акта. Актът не става част от действащото право и не влиза в сила. Същият е нищожен и не произвежда правни последици. С настоящия съдебен акт съдът следва да констатира тази нищожност и да я обяви в решението си“, заявява ВАС.

От решението става ясно, че МВР е настоявало делото да бъде прекратено, като останало без предмет, тъй като според него инструкцията е заменена от нов акт – Правила за координация и взаимодействие между Прокуратурата на РБ и МВР по водени оперативни дела и преписки, извършване на проверки и провеждане на неотложни и първоначални действия по разследването. Тези правила са подписани от МВР и държавното обвинение през 2013 г.

Върховните съдии категорично отхвърлят тезата на вътрешното министерство. Те подчертават, че тези правила са съществували и когато ВАС обяви отмяната на инструкцията за предварителните проверки за нищожна. „Издаването на нарочен акт за отмяна на Инструкцията индикира разбирането на издателите на актовете, че няма припокриване на уредените отношения с двата акта, което е наложило изричната отмяна на Инструкцията, въпреки издадените правила. Само твърдението на ответната страна, че Инструкцията на практика не се прилага, не означава, че тя е изрично или мълчаливо отменена“, пише в решението.

Нещо повече, върховните съдии са установили, че инструкцията и правилата не са идентични. „Най-общо формулирано – Правилата имат за цел и предмет създаването на организационни предпоставки и нормативи при взаимодействието между органите на ПРБ и МВР по преписки, проверки, неотложни и първоначални действия по разследване, а Инструкцията има за предмет дейността и действията на прокурора при предварителни проверки, преди образуване на досъдебно производство, контрола и предприеманите дисциплинарни и организационни мерки във връзка с тези действия. Дори и да има частично припокриване на уредените отношения, това не е достатъчно за да се направи извод за наличие на процесуална пречка за разглеждане на жалбата по смисъла на чл.159, т.1 и т.3 приложим на основание чл.196 АПК“, заявяват те.

Решението им не е окончателно и може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС.

21
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
geometry
geometry
13 август 2021 13:20
Гост

Thanks for sharing your precious time to create this post, It is so informative and the content makes the post more interesting. really appreciated.
geometry dash

cookie clicker
cookie clicker
03 април 2021 11:33
Гост

​Really I appreciate the effort you made to share the knowledge. The topic here I found was really effective to the topic which I was researching for a long time.
cookie clicker

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
02 април 2021 0:05
Регистриран

Установена практика на ВАС е, 5 чл.състав да отмени решението на 3 чл.Не разбирате ли,че няма разумен смисъл от ВАС!?И не само от този съд.Всеки в РБ си прави каквото си уска.

advokatTROL
advokatTROL
01 април 2021 18:32
Гост

Това е онази Наредба, ако някой не е осведомен, по силата на която се стопира всякакво прокурорско вмешателство, под каквато и да е форма, доста е йезуитска – води се Инструкция, но е на практика задължителна за всички органи и така си върви и до ден-днешен, слагат ти я в отказ за образуване на производство и е достатъчно.

Анонимен
Анонимен
01 април 2021 14:04
Гост

Браво

Ananieva
Ananieva
01 април 2021 14:04
Гост

Хората по-големи проблеми имат от на тия глупостите

Хахахах
Хахахах
01 април 2021 14:04
Гост

Задава се още по-чутовна глупост. Министъра на околната среда и водите със своя заповед удължава срокове за годишни отчети регламентирани в наредба 1/2014 Като му поисках по ЗДОИ заповедта, отговорът беше, че не е нормативен акт и нямало да ми я дадат. Да не говорим за задължителното въвеждане на електронна комуникация и идентификация чрез национална информационна система отпадъци, и прекратяване на хартиени образци за подаване на годишни отчети и водене на отчетност, което въобще не е предвидено така в Закона за управление на отпадъците. Предвидено е да може на хартиен носител или по електронна комуникация, едно от двете, по избор.… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
01 април 2021 15:39
Гост

Администрацията Е башибозук и рекетьор, а законодателят дори е и осъден рекетьор. Туй то.

Серафим
Серафим
01 април 2021 14:03
Гост

Бе да се спасяват бе. Какво ме интересуват?

Цветков
Цветков
01 април 2021 14:03
Гост

Според мен това е жестока глупост

Стаматова
Стаматова
01 април 2021 14:03
Гост

Сега да не скочат да жалят тия бе? Защо?

Demireva
Demireva
01 април 2021 14:03
Гост

Дано не обжалват. Няма смисъл

Анонимен
Анонимен
01 април 2021 14:02
Гост

Нищожна е я

Анонимен
Анонимен
01 април 2021 14:02
Гост

Според мен това е така. Кое е така? Еми сичко е така! Айде, да сте доволни.. чее….

Анонимен
Анонимен
01 април 2021 14:01
Гост

Добре

злоупотреба с право
злоупотреба с право
01 април 2021 13:52
Гост

Стана тя каквато стана, а упорството на МВР и ПРБ да обжалват и да настояват е направи клинично при твърдо становище на ВАС по въпроса. Направо граничи със злоупотреба с право! Сега ако са на място, няма да обжалват и това решение ще влезе в сила и да си оправят бакиите

питанка
питанка
01 април 2021 13:40
Гост

Наказателното право не е моята материя, но нека някой колега да каже какви са последиците от прогласяването на нищожността? На пръв поглед друго освен срама за трима главни прокурори и два пъти повече вътрешни министри, не виждам друго?

незапознат
незапознат
01 април 2021 13:22
Гост

А в кой закон изобщо пише,че Главен прокурор може да издава …инструкции? Ако беше публикувана в ДВ да не би това да я прави валидна-Главен прокурор откога може да издава поздаконови нормативни актове?

Анонимен
Анонимен
01 април 2021 13:37
Гост

ВАС очевидно приема, че самата същност на акта го прави нормативен, иначе валиден аргумент, колега

Анонимен
Анонимен
01 април 2021 13:39
Гост

Ми то същата работа като със заповедите на здравния министър дето всички знаем, че са НА, но в закон ги обявиха за ОАА

Анонимен
Анонимен
01 април 2021 15:41
Гост

Заповедите на здравния министър също са нищожни.