Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) обяви за нищожна формулата за дялово разпределение на топлинната енергия в сградите етажна собственост. С решението (пълния му текст виж тук) се отменят десетки разпоредби от Наредба № 16-334 за топлоснабдяването и от Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия, включително и тези, съдържащи формулата.    

От него става ясно, че върховните съдии Милка Панчева (председател на състава и докладчик), Росен Василев и Сибила Симеонова са установили серия от нарушения на правилата за издаване на подзаконови нормативни актове още при приемането на наредбата през 2007 г., както и при последното изменение на методиката през 2015 г.

Оказва се, че през 2013 г. измененията в наредбата за топлоснабдяването са направени със заповед на тогавашния заместник-министър на енергетиката Анна Янева. Тя разпорежда и обнародването им в Държавен вестник.

ВАС обаче посочва в решението си, че тя не е имала такова правомощие, а единствено министър може да издава правилници, наредби, инструкции и заповеди – чл. 115 от Конституцията и подчертават, че тази компетентност не може да се прехвърля със заповед за заместване.

Освен това ВАС установява, че за издаването на Наредба № 16-334 от 6 април 2007 г. за топлоснабдяването липсват, каквито и да било мотиви. „Изискването на чл. 28 от Закона за нормативните актове е императивно и пропускът на администрацията да изготви мотиви възпрепятства не само възприемането и контрола върху обжалвания подзаконов административен акт, но е пречка и да се създаде рамка и критерии относно разбирането и тълкуването му, и не може да се установи каква промяна в обществените отношение е наложило издаването на нов подзаконов нормативен акт, а не планираното изменение на Наредба № 2 за топлоснабдяването“, обяснява съдът.

При промените в наредбата от 2015 г. на сайта на Министерство на енергетиката е публикувано съобщение за провеждане на обществено обсъждане, но в него няма мотиви. „Никакви съображения не са изложени в публикувания доклад относно целите, които проектът преследва, изложено е само, че предложените изменения в проекта се правят с цел създаване на еднородна практика при прилагане на Наредбата от отделните топлофикационни дружества и лицата по чл. 139а от ЗЕ, както и да дадат еднозначно решение на определени частни случаи. След този текст има линк за мотиви и проект, но такива по настоящото дело не са представени и не може да се установи дали имат различно съдържание от доклада от 14.11.2014 г., както и какво е реалното съдържание на проекта за изменение на Наредбата“, пише в решението.

Нещо повече – съдът заявява, че от съдържанието на административната преписка се вижда, че не е извършено никакво обсъждане на предложенията.

Предвид липсата на уведомяване на заинтересованите лица и организации и изготвени мотиви при издаването на наредбата, съдът приема, че е налице съществено нарушение на административнопроизводствените правила, което влече след себе си отмяна на оспорените пред него разпоредби от наредбата.

ВАС не отменя наредбата и методиката в цялост, тъй като пред него са атакувани само отделни техни разпоредби.

Решението не е окончателно.

8
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Караджова
Караджова
01 август 2019 13:58
Гост

Тук виждам, че Ангел Марков е коментирал. Браво г-н Марков за книгата „Престъплението Парно“. Тази книга трябва да е във всеки дом! Браво!

Наблюдател
Наблюдател
01 август 2019 13:55
Гост

Хайде и тоя скандал лъсна. Но какво ще излезе накрая? Нищо, както винаги.

ангел марков
ангел марков
31 юли 2019 16:44
Гост

Не само методиката, цялата Наредба 16-334 за топлоснабдяването е нищожна. С промените приети и публикувани в Д. в. бр. 94 и 99 от 2о13 г., от наредбата в сила от 01.06.2014 г. се изхвърлят условията за работата на ноплоснабдителната система, определени с проекта, съдържащи се в температурния график на топлопреносната мрежа – чл. 12 от наредбата. Изхвърления температурет график на топлоприносното мрежа и заменен с термохидравличен график, обслужвващ нелоялната търговска практика „доставка в абонатната станция“. Абонатната станция е собственост на монополиста, породи което доставката в абонатната станция е само вътрешен оборот хза монополиста. Формулата е създадена за разпределение на вътрешния… Покажи целия коментар »

Гражданин
Гражданин
31 юли 2019 14:03
Гост

Ще минат още два-три отоплителни сезона преди ВАС да отмени окончателно методологията, а междувременно монополистът ще напише нова, ще спази всички процедури и ще изпързаля потребителите.

Анонимен
Анонимен
31 юли 2019 13:47
Гост

Очаквайте съвсем скоро нова формула за дялово разпределение.

Анонимен
Анонимен
31 юли 2019 13:46
Гост

Това е резултатът от превишените права на заместник-министърката на енергетиката през 2013 г.

Анонимен
Анонимен
31 юли 2019 13:45
Гост

Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в много отношения е неправилна.

адвокат
адвокат
01 август 2019 12:33
Гост

Докато „Топлофикация“ е на дотации от данъкоплатците, няма да фалира, а това означава, че ще има нови и нови формули във вреда на потребителите. Що за пазарна икономика?! Наистина „нема такава държава“… с такъв овчи народ.