Спецсъдията Андон Миталов, обявен от САЩ за корумпиран, не е извършил нарушения и Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) правилно не го е наказала. Това реши окончателно петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) с председател Румяна Папазова и членове Севдалина Червенкова, Росен Василев, Славина Владова и Мария Николова (докладчик).

Дисциплинарното производство срещу Андон Миталов беше образувано в началото на 2020 г. по предложение на тогавашния министър на правосъдието Данаил Кирилов, който поиска съдията да бъде уволнен (виж тук). До делото се стигна след решението на Държавния департамент на САЩ да наложи забрана за влизане в страната на Андон Миталов и членовете на семейството му с мотив, че съдията е „замесен в сериозна корупция“ (виж тук). Това беше първият случай, в който българин е санкциониран от САЩ заради „сериозна корупция“.

Всъщност името на Миталов нашумя покрай случая с шефа на движение „Русофили“ Николай Малинов, който е обвинен в шпионство. В края на 2019 г. стана ясно, че Миталов е разрешил на Малинов да пътува до Русия, без да е искано преди това разрешение от прокуратурата.

През есента на 2019 г. шефът на „Русофили“ беше обвинен и за организиране на престъпна схема за пране на пари и финансиране на мероприятия, които засягат националната сигурност на България. Според разследващите той е работил с близките до бившия генерал от КГБ Леонид Решетников организации „Двуглав орел“ и Руски институт за стратегически изследвания, приемал задачи срещу заплащане, свързани с влияние върху вътрешната политика на България.

След като беше освободен срещу гаранция от 50 000 лева, на Малинов беше наложена забрана да напуска страната. Адвокатите му поискаха от Специализирания наказателен съд да отмени изобщо забраната, като поводът бил свързан със събития, организирани от фонд „Руский мир“ и Международния славянски съюз, на които той бил поканен за участие и за връчване на правителствена награда.

Макар съдия Андон Миталов да беше сезиран с искане да отмени изцяло забраната, той разреши на Малинов само временно да напусне България, без да се произнесе по искането за отпадане на забраната изобщо. Според НПК обаче, такова искане по време на разследването се отправя първо до наблюдаващия прокурор и само ако той откаже, може да се обжалва пред съда.

Затова тогавашният главен прокурор Сотир Цацаров сезира Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) с искане да провери работата на съдията и евентуално да предложи той да бъде наказан или да му бъде извършена извънредна атестация заради влошаване на качеството на работата (виж тук).

От ИВСС обявиха, че не са установили нарушения на съдия Миталов при решението му да пусне Малинов да пътува до Русия, за да получи орден от Владимир Путин (виж тук и тук).

След като САЩ обявиха, че съдията е замесен в сериозна корупция, Данаил Кирилов поиска уволнението на Миталов като основанията му бяха свързани с казуса с Малинов. В предложението си за образуване на дисциплинарно производство Данаил Кирилов изтъкна, че престижът на съдебната власт и на държавата е накърнен и свидетелство за това е изявлението от Държавния департамент на САЩ (виж тук). Кирилов твърди още, че спецсъдията е получил 5000 лв. за резултата от делото на Малинов.

Съдийската колегия образува дисциплинарно производство срещу спецсъдията. С 2 на 1 гласа дисциплинарният състав предложи той да не бъде наказван. Основният спор между членовете на състава Атанаска Дишева и Боряна Димитрова, от една страна, и Даниела Марчева от друга е бил дали действията на спецсъдията по казуса с Николай Малинов са такива по образуването, движението и приключването на делото или става дума за същинска правораздавателна дейност. В първия случай ВСС може да образува дисциплинарно производство за извършени нарушения, а във втория – не, защото не може да се търси дисциплинарна отговорност за правораздавателна дейност (виж повече тук).

На 31 август 2021 г. предложението на дисциплинарния състав беше разгледано от колегията, но не беше постигнато мнозинство по нито едно от предложенията. За това да не бъде наказван гласовете бяха 5 на 5.

Последвало е второ предложение – Миталов да бъде наказан като за него гласовете бяха 6 на 4. Според чл. 33, ал. 4 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) решенията на Съдийската колегия по дисциплинарните производства се вземат с най-малко 8 гласа „за“. Т.е. и по този въпрос нямаше необходимото мнозинство и затова беше отложен. На 19 октомври отново беше разгледан и тогава СК на ВСС не наказа Миталов с намаляване на заплатата с 20% за година, каквото предложение беше направено от член на съвета.

Решението на СК на ВСС беше обжалвано от министъра на правосъдието.

Тричленен състав на ВАС обаче отхвърли жалбата като посочи, че няма доказателства Андон Миталов да е извършил нарушение (виж повече тук).

Сега петчленен състав на съда потвърди решението на първата инстанция.

Върховните съдии посочват, че действията на Миталов по казуса с Николай Малинов са такива по разглеждане на делото и изпълняване на правораздавателната му функция. „Липсват каквито и да е доказателства, че при разглеждане на делото съдия Миталов е нарушил умишлено служебните си задължения или че са налице умишлени действия или бездействия от страна на магистрата, вкл. нарушаване на правилата на КЕПБМ, които да накърняват престижа на съдебната власт. Изказването на американския посланик на САЩ не е подкрепено с каквито и да е доказателства, въпреки че такива са изискани от страна на СК на ВСС, с такива не е подкрепено и предположението на тогавашния министър на правосъдието за взета от съдията сума пари. При това положение и при липсата на доказателства за извършено дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 2 ЗСВ не следва да се налага дисциплинарно наказание. Дисциплинарната отговорност на едно лице следва да бъде ангажирана тогава, когато са налице доказателства, че същото виновно не е изпълнило служебните си задължения или че е накърнило престижа на съдебната власт“, посочва петчленният състав на ВАС.

Той подробно излага аргументи за това, че има валидно решение на Съдийската колегия, независимо че гласовете са били 5 на 5. „Именно защото не е постигнато изискуемото от закона мнозинство не е взето решение, по което и да е от предложенията, поради което доводите в касационната жалба, че законът не предвижда възможност решението на СК да бъде взето при равен брой гласове, са неоснователни. ЗСВ изрично в чл. 33, ал. 4, изр. второ предвижда, че когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на чл. 36. Именно поради недостигане на необходимото мнозинство не се е стигнало до вземане на решение не само на заседанието на ВСС на 19 октомври 2021 г., което е предмет на процесния съдебен спор, но и на предходните заседания“, казва ВАС.

Той отхвърля твърденията в жалбата на правосъдния министър, че при равен брой гласове и при наличие само на мотиви в посока налагане на наказание на спецсъдията поради установено и извършено от него дисциплинарно нарушение не ставало ясно, защо ВСС дава превес на гласувалите против налагане на наказанието.

Петчленният състав посочва, че при няколкото обсъждания на казуса в подкрепа на предложението за налагане на наказание на Миталов са се изказали Вероника Имова и Даниела Марчева, а обратната позиция са заели председателят на ВАС Георги Чолаков и Атанаска Дишева. В тази връзка касационната инстанция изтъква, че не е вярно, че има мотиви само в посока за налагане на наказание на спецсъдията и че кадровиците са възприели тезата на Имова да доказаност на нарушението.

Отразеното в протоколите от заседанията на ВСС показват сериозната дискусия, която е проведена при вземане на всяко от решенията на отделните заседания, за да се стигне и до процесното решение, като протоколът от заседанието на 19 октомври 2021 г. съдържа само изказвания против налагане на предложеното наказание. Протоколите отразяват както изказвания в подкрепа предложението на дисциплинарния състав за неналагане на дисциплинарно наказание, така и в подкрепа на налагане на наказание, вкл. по-лекото предложено. Проведените дебати, отразени в протоколите, показват липсата на категорично формирано мнозинство по което и да е от решенията, поради което правилно от ВСС и от решаващия съд и предвид общата разпоредба на чл. 34, ал. 3, изр. второ ЗСВ е прието, че резултатите от гласуването на 19 октомври 2021 г. водят до решение „НЕ ПРИЕМА предложението за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2 ЗСВ – „намаляване на основното трудово възнаграждение в размер на 20% за срок от една година“ на Андон Миталов – съдия в Специализирания наказателен съд“, доколкото това е последното предложение, предвид чл. 320, ал. 3, т. 2, буква „б“ ЗСВ, което е подложено на гласуване“, казва ВАС. Той допълва, че според чл. 320, ал. 7 от ЗСВ мотивите на взетото решение представляват изказванията, направени по време на заседанията на ВСС. А на това на 19 октомври 2021 г. мотиви против предложението са изложили двама кадровици. Тези изказвания следва да се приемат за мотиви, защо не се приема предложението, заключава ВАС.

 

34
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
магистрат
магистрат
25 юли 2022 9:22
Гост

Най- страшното е че е имало пет гласа ,които са настоявали съдията да бъде наказан ,без нито едно доказателство.Само си представете за миг, колко колеги са били наказани просто ей така, защото по техните казуси не се е вдигнало шум.

Анонимен
Анонимен
25 юли 2022 16:52
Гост

Така е, на практика п-вото е образувано по „изказване“ на посланика на САЩ и преположението на министъра, че съдията е взел пари по делото. Айде на министъра може и да са му набили канчето в посолството, ама това и за тези от ВСС ли се отнася ?!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
22 юли 2022 15:14
Гост

Добро произнасяне.

Google
Google
22 юли 2022 14:30
Гост

Ехе…От години се говори за гнилите ябълки в съда. Всички в гилдията са наясно кой, кога и с помоща на кого избра Лозовата пръчка и каките от ВСС, ама прокуратурата е все виновна. Двойният аршин си е двоен аршин! Айде, сполай ви!

Михаил
Михаил
22 юли 2022 11:38
Гост

Съдийската колегия образува дисциплинарно производство отново срещу когото не трябва.

Гери
Гери
22 юли 2022 11:56
Гост

Да си заминава това ВСС. Нищо добро не видяхме от тях.

Азнавур
Азнавур
22 юли 2022 11:37
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
секретар
секретар
22 юли 2022 11:33
Гост

Ама го очернихте, нали? И причинихте ужасно много неприятности на него и на семейството му. Голям праз, че сега истината излиза наяве. Особено медиите допринесоха много този човек да преживее чувството да си прав, но да те набеждават несправедливо.
Съдия Миталов, горе главата! Голям сте!

Георги Ат.
Георги Ат.
22 юли 2022 15:04
Гост

Тей, тей толкова неприятности на семейството, че чак щерката стана прокурор, не ли?

stod
stod
28 юли 2022 1:21
Гост

То това с щерката е друга работа – способностите се предават по наследство! Както казват Вазовите “ Чичовци“ – “ Много учили- много знае“!

Хари
Хари
22 юли 2022 11:31
Гост

Браво! Тези обвинения бяха нелепи просто.

Азнавур
Азнавур
22 юли 2022 11:22
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
22 юли 2022 11:20
Гост

Жалко за колегата, че името му беше замесено в списък на чужда държава, зари все още съществуващата „студена война“. Как сега ще изчисти името, авторитета си. Някой пък написал, че щял да му иска отвод, защото имал съмнения в почтеността му. Страшна измет са това политиците, а електората няма проблем с тяхната почтеност. Някои от политиците Конституцията и няколко закона нарушиха и то съдът се произнесе, обаче с тяхната почтеност няма проблем. Няма такава държава, както пееше Сл.Трифонов.

Димо
Димо
22 юли 2022 11:32
Гост

Това ще му нанесе психическа травма за цял живот.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
22 юли 2022 11:20
Гост

Те САЩ каквото не им изнася е винаги сериозна корупция,ама далаверите на Байдън-младши не са

адв.
адв.
22 юли 2022 12:25
Гост

Джо Байдън (тогава като вицепрезидент) и сина му Хънтър Байдън сериозно (със сериозни гаранции за заем) „бореха“ корупцията в Украйна още от 2014 (след „Евромайдана“). И у нас не зле почнаха да я „борят“ след разтръбените санкции по техния „Глобален закон „Магнитски“. Алтруисти хора.

Азнавур
Азнавур
22 юли 2022 10:53
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Валерия
Валерия
22 юли 2022 10:44
Гост

Нямам думи, честно

Валентин Игнатов
Валентин Игнатов
22 юли 2022 10:42
Гост

Безобразие

Анонимен
Анонимен
22 юли 2022 12:02
Гост

И кое е безобразие то бе дъргел. Я кажи какво точно е нарушил

Ненчо
Ненчо
22 юли 2022 10:39
Гост

Оставаше и друго да постанови ВАС

Мики
Мики
22 юли 2022 11:33
Гост

Напълно очаквано решение.

Тодор Николов
Тодор Николов
22 юли 2022 10:39
Гост

Горкият Миталов

Загрижен
Загрижен
22 юли 2022 10:38
Гост

Да приемем, че решението на ВАС е правилно и наистина човекът е чист като сълза. Обаче утре, ако продължи да бъде съдия и моето дело бъде разпределено на него, ще опискам отвод, защото имам съмнения в неговата почтеност. Изливат кофи с помия върху дължностни лица и после ни лук яли, ни лук мирисали. как ще си върне доброто име този човек?

Анонимен
Анонимен
22 юли 2022 10:35
Гост

Е, как!
Митко Узунов при Беновска каза, че е извършил.

Наблюдател
Наблюдател
22 юли 2022 10:34
Гост

Вчера пак бяха повдигнали темата Магнитски, ВАС се произнесе, че БГ списъка е нищожен. Това е един политически закон, който има действие само на територията на САЩ, недоумение е , че щом в САЩ са обявили определен човек за корумпиран тук в БГ безкритично трябва да го приемем и да действаме щот те са казали така, ето поредното решение на ВАС, което както и за Магнитски постановява, че какво става в САЩ си остава в САЩ и няма действие на наша територия. Използват се за политически дивиденти, чудно ако Русия беше казала за някой съдия член на ССБ какво ли… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
22 юли 2022 10:46
Гост

ВАС се произнесе по некадърно и незаконосъобразно приетия административен акт. Ако имаше един нормален юрист в правителството или парламента, няма да се стигне до там. Нищо общо няма действието на американския закон, проблемът е в (поредната) аматьорска реакция на нашите управляващи.

Наблюдател
Наблюдател
22 юли 2022 10:54
Гост

Еми топката е в правителството, като са аматьори е техен проблем колко пъти вече – незаконни арести, противконституционни решения, незаконни действия на БАБХ и още има. Много ясно, че ВАС ще отменя да се стреснат малко, че това не е да ходиш да говориш празни приказки по студиата или да клякаш мафия мафия.

Ванеса Христова
Ванеса Христова
22 юли 2022 10:33
Гост

И сега… в съзнанието на всички неразбрали тази новина, защото те няма да са малко, ще остане, че Миталов е корумпиран съдия. Съсипаха професионалната кариера на този човек

Клара
Клара
22 юли 2022 10:32
Гост

Поредният съдия, станал жертва на политически интереси, в случая на интересите на Русия и САЩ.

Филип
Филип
22 юли 2022 10:30
Гост

Дани Кирилов замесен ли е, нещата са извън контрол

Мария Иванова
Мария Иванова
22 юли 2022 10:27
Гост

Докога ще позволяваме на САЩ да се бъркат във вътрешните ни работи

Анонимен
Анонимен
22 юли 2022 13:10
Гост

Докато сме американска колония.

Красен Илиев
Красен Илиев
22 юли 2022 10:26
Гост

Само омаскариха човека