Няма доказателства, че столична следователка системно e пиела алкохол през работно време – не само в сградата, но и в двора, и на изхода на службата. С този аргумент тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени наказанието „забележка“, наложено на Радиана Абдулова от следствения отдел към Софийската градска прокуратура. Решението не е окончателно.

През 2019 г. градският прокурор на София е предложил срещу следователката да бъде образувано дисциплинарно производство за употреба на алкохол през работно време. Според шефа на СГП това е довело до „компрометиране на честта на магистрата в професията и обществото като деянието е системно и доказано противоправно“, като така е нарушила етичния кодекс, правилата за работа и е уронила престижа на съдебната власт.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет е образувала дисциплинарка, като по нея са били разпитани четирима свидетели. Те твърдели, че са виждали Радиана Абдулова в неадекватно състояние и предполагат, че това се дължи на употребата на алкохол.

Самата Абдулова пък е казала, че има здравословни проблеми, заради които приема лекарства, които водят до световъртежи и заради това състоянието ѝ е било неадекватно.

Дисциплинарният състав обаче приел, че Абдулова пие на работното си място, за което говорели излъчваният от нея мирис на алкохол, завален говор, треперещи ръце, отпуснатост на тялото, залитане, подпиране и падане, като заключил, че това е доказано за 17 август 2018 г. и 26 юни 2019 г.

Съставът предложил, а на 27 май т.г. Прокурорската колегия решила да накаже Адбулова със „забележка“ за уронване на престижа на съдебната власт.

Следователката обжалва, а тричленен състав на ВАС с председател Георги Георгиев и членове Тодор Тодоров и Стела Динчева (докладчик) отменя наказанието поради недоказаност.

Твърдяното от дисциплинарнонаказващия орган по делото (при всеки един от двата случая, приети за безспорно установени от дисциплинарния състав) състояние на следовател Абдулова – нетрезво състояние вследствие употреба на алкохол в работно време и след изтичането му, на работното място, в рамките на сградата, както и на двора и изхода, е базирано изцяло на гласните доказателства на свидетели, което обаче не доказва по безспорен и категоричен начин твърдените от административния ръководител на СГП нарушения. Свидетелите твърдят, че са виждали следовател Абдулова в неадекватно състояние, което според тях е възможно да е вследствие употребата на алкохол, но не е доказано по надлежен ред. По делото липсва каквато и да било медицинска документация, доказваща употребата на алкохол от страна на следовател Абдулова. Субективните възприятия на свидетелите не са достатъчни да обусловят извод за употреба на забранени субстанции. Административният орган не е извършил анализ на представената от лицето медицинска документация във връзка с твърдения „световъртеж от централен произход“, а е извел своя извод само въз основа на свидетелските показания. Цялостния анализ на събраните по преписката данни показва, че изводът на административния орган относно нетрезвото състояние на следовател Абдулова не почива на преки доказателства, а само на косвени, което не е достатъчно да обуслови извършването на дисциплинарно нарушение“, пише ВАС.

Върховните съдии отбелязват, че за да бъде едно нарушение доказано, трябва да се установи от фактическа страна наличието на деяние, да се докаже неговата противоправност, както и дали е налице вина на съответния магистрат, има ли умисъл или не, да се установи вредата и дали е налице причинна връзка между деянието и резултата.

Такива съображения не са изложени в нито един от актовете на ПК на ВСС. Липсват мотиви, както в решението на дисциплинарния състав на ВСС, така и в решението на ПК на ВСС, от които да става ясно как нарушенията, за които на Абдулова е наложено дисциплинарно наказание са доказани по категоричен начин. Липсата на мотиви относно това каква вреда е причинена от поведение на Абдулова и как тази вреда е установена по безспорен начин, представлява процесуално нарушение по смисъла на АПК“, изтъква ВАС и отменя решението за налагане на наказание на следователката.

Прокурорската колегия обжалва, като предстои насрочване пред петчленен състав на съда.

ВАС отмени наказание на прокурор, самоотлъчил се от работа

Друг тричленен състав на ВАС пък отмени наказание на прокурор, който отсъствал от работа за един ден без уважителни причини и без да е излязъл в отпуск.

На 1 ноември 2019 г. обвинителят от районната прокуратура в Стара Загора Илчо Петров не се явил на работа, заради което шефът му Гриша Мавров му наложил наказание „забележка“, която беше потвърдена от Прокурорската колегия.

От решението на съда става ясно, че от 20 септември до 25 октомври 2019 г. Петров е ползвал платен отпуск всеки петък, общо шест поред.

На седмия петък, който се падал на 1 ноември, Петров отново не се явил на работа, въпреки че тогава вече не бил в отпуск и заради това е наказан.

ВАС обаче отменя забележката, защото при определянето ѝ не са съобразени тежестта на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, формата на вината и поведението на прокурора, като посочва, че за постигане на целта на закона, наказанието трябва да бъде адекватно и справедливо.

Върховните съдии Наталия Марчева (председател на състава), Сибила Симеонова и Александър Митрев (докладчик) посочват, че фактите по делото не говорят за умисъл. Самият районен прокурор Гриша Мавров в заповедта си казва, че по всяка вероятност Илчо Петров по инерция е отсъствал и въпросния петък, без да съобрази, че не е в отпуск. Мавров отбелязва и че колегата му има здравословни проблеми, преживени в този период, и по-висока натовареност, които вероятно са повлияли на преценката на Петров.

Въпреки това, административният ръководител не отчита, че налагането дори и на най-ниското като интензивност наказание „забележка“ не отговаря на действителната тежест на допуснатото дисциплинарно нарушение. Вината като субективно отношение на дееца към деянието и неговите последици не е имагинерен извод, а съвкупност от обективни факти, които доказват отношението към противоправното деяние“, посочва ВАС.

Върховните съдии констатират и нарушено право на защита. Те посочват, че в заповедта от една страна се казва, че Илчо Петров е дал обяснения, но също така пише, че той не се е възползвал от правото си да изложи своята версия.

От данните по делото се разбира, че Петров е предоставил справка за отсъствието си и след това е образувано дисциплинарно производство срещу него, в рамките на което обаче не са били искани обяснения. Заради това ВАС приема, че е нарушено правото му на защита.

И в този случай Прокурорската колегия обжалва решението пред петчленен състав на съда.

23
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
12 януари 2021 13:06
Гост

Абе той генерал Пенгезов каза още преди години, като ги наснимаха военните прокурори и съдии да пият в кръчма наобед, че има хора, на които не им пречи по едно питие преди зала и те си пият, а на които им пречи, не пият.

за ползата от алкохола
за ползата от алкохола
12 януари 2021 7:39
Гост

Хемингуей е пиел редовно. Чърчил е пиел редовно Един бивш комисар от предишна Европейска комисия беше показан как залита…
А ако не знаете-заклет трезвеник е бил Хитлер.
Считам,че наш пример трябва да е Чърчил!

закриване на следствието
закриване на следствието
12 януари 2021 7:35
Гост

Абе това следствие не е ли закрито?
Като бъде закрито следствието никой няма да го усети и разбере, освен инсталираните там.
Закриването следва да стане без изплащане на 20 заплати-в частния сектор като уволнят някой не му плащат повече от 1 заплата обезщетение.

А да-дори на Т. Живков не му хрумна гениалната мисъл да направи следователите магистрати.

АнонименАдвокат
АнонименАдвокат
11 януари 2021 18:53
Гост

Не трябва да се пие изобщо на работно място, не знам какво – ако няма по цял никаква работа, ходил съм по провинциални учреждения и – хората си работят един вид, но – провинцията е лепкава кал, няма отърване – освен – чувството за хумор.

А самият Висш съдебен съвет с какво се занимава по цял ден – защото така и си остана мистично появяването и съществуването на контролни органи.

Анонимен
Анонимен
11 януари 2021 15:10
Гост

…световъртеж от централен произход…
Браво!

Анонимен
Анонимен
11 януари 2021 15:05
Гост

Щом няма доказателства тя системно да e пиела алкохол, решението е напълно правилно.

Анонимен
Анонимен
11 януари 2021 15:05
Гост

Много бързо ще си проличи дал ие така.

Анонимен
Анонимен
11 януари 2021 15:03
Гост

Е, в такъв случаи дали наистина е дъхала на алкохол, или просто това е евтино заяждане?

Анонимен
Анонимен
11 януари 2021 15:02
Гост

Компрометирането на честта на магистрата е изцяло в неговите ръце.

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
11 януари 2021 23:32
Регистриран

Ама какво значи “ честа на магистрата“.Той да не би да е на фронта срещу враг и да защитава Родината .Той си работи по трудов договор и би следвало да има длъжностна характеристика с посочени задължения и права.Не се величайте ,г- жи и г- да прокурори и съдии повече,отколкото сте.Вие не сте избирани от своя народ.Честта ви е имагинерно понятие.А ръководителите ви следва да знаят,че са само първи между равни, вкл.и членовете на ВСС.Тогава може ли да се държите на нивото на което ви се полага- смирено и без дуене.

Коко-Роко
Коко-Роко
11 януари 2021 14:50
Гост

Следователката не беше ли пяла разни неща пред Биволъ миналата година?

Анонимен
Анонимен
11 януари 2021 14:59
Гост

Да, обаче сега явно нямат свидетели.

Живко
Живко
11 януари 2021 14:46
Гост

Чак пък системно. За системно напиване си трябват доказателства.

Bobi M
Bobi M
11 януари 2021 14:45
Гост

Днес много хора си жулват по бире по обед, нищо, че са на работа. Стари отживелици са тия схващания.

Анонимен
Анонимен
11 януари 2021 14:44
Гост

Еее в офиса като идем на обедна почивка, та никак не си вземаме по кенче.

Bobi M
Bobi M
11 януари 2021 14:45
Гост

Има разлика между „да пиеш по време на работа“ и „да се напиваш по време на работа“. Хубаво е да се прави

Анонимен
Анонимен
11 януари 2021 14:59
Гост

А и дали това ти пречи на работата.

Анонимен
Анонимен
11 януари 2021 14:44
Гост

Абе тя да не е бачкатор на строеж да си пие бира по време на работа бе?

Анонимен
Анонимен
11 януари 2021 15:00
Гост

Защо не? напълно възможно е. Те лекарите си пият, та защо тя да не го прави?

Дани
Дани
11 януари 2021 14:43
Гост

Страшна работа ти умре коня.

Абагард
Абагард
11 януари 2021 14:43
Гост

Ами да я бяха снимали нейните зложелатели, та да има доказателства. Сегаа йок

Димитрова
Димитрова
11 януари 2021 14:43
Гост

Вярно е, че се компроментира професионализма на жената

адв. Маринков
адв. Маринков
11 януари 2021 14:42
Гост

Казус!