Съдържанието на удостоверенията за наследници не противоречи на закона, постанови Върховният административен съд (ВАС) (пълния текст на решението виж тук). Пред него беше оспорена разпоредба, която урежда част от съдържанието им.

Става въпрос за чл. 12, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-6 от 24 февруари 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, която предвижда следното: „В удостоверението наследниците се вписват с пореден номер, като се посочва връзката им с наследодателя (съпруг или родство). В случай че някой от наследниците е починал, неговите наследници се вписват с подномер, а в колона „Съпруг/родство“ се вписва съпруг/а или родствената връзка между починалия наследник и неговите наследници“.

Тя беше оспорена във ВАС от кмета на Шумен Любомир Христов, който поиска съдът да отмени второто ѝ изречение с мотив, че то води до това в удостоверенията да се вписват и имената на хора, които не са наследници по закон.

Както „Лекс“ писа, в жалбата си до ВАС кметът изтъкна: „Наследниците на починалия след наследодателя си наследник не са наследници по закон на лицето, за което се издава удостоверението. Те са наследници единствено на своя си наследодател. Единствената хипотеза, при която това би могло да се приложи е при наследяване по заместване, в какъвто случай наследниците са такива с оглед разпоредбата на чл.10 от ЗН. Но в този случай, длъжностното лице е длъжно да ги впише в удостоверението, тъй като те се явяват наследници“.

Състав на ВАС с председател и докладчик Павлина Найденова и членове Даниела Мавродиева и Христо Койчев отхвърля доводите му, че изискването на наредбата за посочване на тези наследници в удостоверението противоречи на закона.

„Действително наследниците на починалия след наследодателя си наследник не са наследници по закон на лицето за което се издава удостоверението, но в удостоверението се записва, че наследниците по закон са починали и се сочат техните наследници, което не означава, че се сочи, че са наследници по закон на лицето за което се издава удостоверението. След като наследниците на лицето за което се издава удостоверението са починали, следва да се посочат техните наследници, в противен случай удостоверението би било непълно. Това не означава, че те се сочат като наследници по закон на лицето за което се издава удостоверението, а че са наследници на наследниците по закон“, обяснява ВАС в решението си.

И подчертава, че това не означава, че тези хора се посочват като наследници на наследодателя, за когото се издава удостоверението. „Те затова се вписват с подномер, защото не са наследници по закон на наследодателя за който се издава удостоверението. Наследниците по закон се вписват с номер, а техните наследници, които не са наследници по закон на наследодателя за който се издава удостоверението, се вписват с подномер. Кои са наследници по закон на наследодателя за който се издава удостоверението е правен извод, който се прави с оглед данните по удостоверението (дали наследниците по закон са починали) и е неоснователно твърдението, че в удостоверението не следва да се вписват наследниците на наследниците по закон починали след наследодателя за който се издава удостоверението“, пишат върховните съдии.

По време на делото тезата на кмета на Шумен е била подкрепена от Върховната административна прокуратура. Прокурор Малина Ачкаканова е посочила, че „наследниците на починалия наследник не следва да бъдат вписвани като наследници на лицето, за което се издава удостоверението за наследници и в такъв случай е достатъчно единствено отразяването, че съответния наследник е починал“.

ВАС определя това становище като неоснователно, като заявява, че това би означавало в удостоверението да не впишат наследниците на починалите наследници по закон.

Решението не е окончателно.

19
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
uvella
uvella
07 януари 2021 12:14
Гост

Да направим рекапитулацията. Въпросната наредба от 2012г., която задължава общинската администрация да прави генеалогично дърво чак до Адам и Ева на починалия, противоречи ва Закона за наследството. Корифеите на правната мисъл – разбирай в случая ВАС, потвърждават с решението си един противоречащ на закона подзаконов нормативен акт. Чудесно е да се кряка по форумите, но е ясно, че сред „коментаторите“ няма НИТО ЕДНО правно становище, нито един от написалите „мнението“ си не е юрист. И пиша тук по повод едно подобно малоумно удостоверение за наследници, издадено според тази идиотска наредба, НО! противоречащо на реда на наследяване по закона за наследството… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
07 януари 2021 11:42
Гост

Нямам думи и за решението и за коментарите под него. Дано някой все пак някак се сети, че само в постсоца все още има такова нещо като удостоверение за наследници и че същото обичайно се пише от хора без юридическо образование. Пълен абсурд, който се неглижира от години сякаш няма такова нещо като частна собственост въобще!!!

Иван
Иван
05 януари 2021 15:37
Гост

От любомир христов какво друго да очакваме….

Анонимен
Анонимен
05 януари 2021 12:41
Гост

Не виждам абсолютно никаква пречка наследниците на наследниците да се вписват с подномер.

Анонимен
Анонимен
05 януари 2021 12:42
Гост

Явно кметът на Шумен не мисли така.

Боян
Боян
05 януари 2021 16:52
Гост

Проблемът е, че не всички наследници на починалото по – рано лице могат да го заместят в наследяването на починалия по – късно негов наследодател (условно казано). Такова заместване може да се осъществи единствено спрямо низходящите по права линия, без ограничение в степените – чл. 10, ал. 1 от ЗНасл. Т.е. атакуваният текст на Наредбата допуска в удостоверението за наследници да бъдат вписвани и лица, които всъщност нямат право да наследяват. Ето следният прост пример: Петър и Мария са разведени и имат син Иван. Иван няма деца и умира преди баща си, като оставя за свой наследник своята майка Мария… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
05 януари 2021 12:35
Гост

Поздравления за решението.

Анонимен
Анонимен
05 януари 2021 12:36
Гост

Изключително аргументирани доводи.

Islo4
Islo4
05 януари 2021 12:01
Гост

Тоест няма драма?

Лимоновски
Лимоновски
05 януари 2021 12:00
Гост

Добре

Кукуригу
Кукуригу
05 януари 2021 11:57
Гост

В предходната дискусия някой беше предположил, че основният проблем е в това, че се събира само една такса, вместо две и повече – по едно отделно удостоверение и по една отделна такса за всеки починал наследник на първия наследодател. 😉
Иначе още там аз писах, че – също като състава на ВАС – не виждам ама никакъв проблем в наредбата.
А събирането на една-единствена такса не е незаконосъобразно. 😉

Анонимен
Анонимен
05 януари 2021 12:38
Гост

Има логика. Обаче защо точно Любомир Христов да повдига въпроса?

Лимоновски
Лимоновски
05 януари 2021 11:57
Гост

Добро решение. Няма спор

Kalinka
Kalinka
05 януари 2021 11:57
Гост

Според мен всичко е наред

Haralampi
Haralampi
05 януари 2021 11:56
Гост

Кмета на Шумен да ходи д се гръмне

Ferdinand
Ferdinand
05 януари 2021 11:54
Гост

Нищо неочаквано

Анонимен
Анонимен
05 януари 2021 11:54
Гост

Аз лично не съм очаквал друго

Анонимен
Анонимен
05 януари 2021 11:54
Гост

Нормално

Анонимен
Анонимен
05 януари 2021 11:53
Гост

Има си хас да установи