Върховният административен съд (ВАС) не видя проблем в наредбата, която предвижда, че възнагражденията на служителите на МВР, които участват като вещи лица по делата, се изплащат на министерството, а не на тях. Съдът отхвърли жалбата на Синдикалната федерация на служителите в МВР и на трима специалисти от Научноизследователския институт по криминалистика при министерството срещу текст от Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (пълния текст на решението виж тук).

Синдикатът и експерти от секторите „Физико-химия“, „Наркотици“ и „Трасология и балистика“ на института оспорват разпоредбата (чл. 22), която предвижда, че възнагражденията, определени на вещите лица по делата, се изплащат на МВР, когато те са служители на министерството. Като твърдят, че така ведомството се облагодетелства за тяхна сметка.

В жалбата си до ВАС, в която настояват чл. 22 да бъде обявен за нищожен, от синдиката изтъкват, че НПК (чл. 150) прави разлика между правото на възнаграждение на вещото лице и разходите, направени за експертизата. „Според действащата нормативна уредба разноските за експертизата следва да се изплатят на съответната структура, от която е вещото лице, а правото на възнаграждение за положения труд е на самото вещо лице“, се посочва в жалбата. Тя се позовава и на Закона за МВР, който предвижда, че когато за извършване на експертиза е определен служител на министерството, „ведомствата и органите, назначили експертизата, заплащат на МВР направените разходи за труд и консумативи и режийните разноски“. Но не предвижда нищо подобно за възнаграждението на самия експерт.

Атакуваният в съда текст от наредбата урежда, че на МВР се изплащат и направените разходи за труд, консумативи и режийните разноски, когато експертизата е извършена от негов служител.

ВАС анализира първо именно това правило в наредбата. Като заявява, че то не противоречи на Закона за МВР. На практика разпоредбата на чл. 60, ал. 3 от закона, която гласи: „Когато за извършването на експертиза е определен служител на МВР, ведомствата и органите, назначили експертизата, заплащат на МВР направените разходи за труд и консумативи и режийните разноски“, буквално е преписана в наредбата.

„За изготвяне на своите становища служителят ползва наличната материална експертна база, лаборатории и консумативи на МВР, тъй като извършва дейността в рамките на служебното си/трудово правоотношение“, изтъква съставът на ВАС с председател и докладчик Таня Вачева и членове Мирослава Георгиева и Юлия Раева.

ВАС подчертава, че в длъжностните характеристики на експертите – жалбоподатели по делото, като тяхно пряко задължение е включено и участието им като вещи лица в оглед на местопроизшествия и други процесуални действия, при спазване изискванията на НПК.

След това ВАС анализира въпроса със заплащането на експертите по делата. Като подчертава, че както НПК (чл. 150), така и самата наредба, уреждат изрично правото на вещите лица да получат възнаграждение за положения от тях труд. Но заявява: „Конкретно за експертните служители на МВР едно от преките им задължения, включени в длъжностната характеристика, е да участват като вещи лица в съответни процесуални действия. Т.е. за изготвяните експертизи експертите като служители на МВР получават трудови възнаграждения, тъй като тази дейност е включена в длъжностната им характеристика“.

В решението си върховните съдии посочват, че това дали извършваната от тях дейност в качеството им на вещи лица следва да бъде включена като част от преките им задължения по служба е въпрос на оперативна преценка на работодателя.

И правят специален коментар: „Свързаният и съвсем немаловажен въпрос за адекватността на трудовото възнаграждение с оглед обема, спецификата, допълнителната натовареност и отговорността на експертите-служители в МВР, също е в кръга на оперативната самостоятелност на ръководните органи в Министерството на вътрешните работи и е извън предмета на настоящата съдебна проверка. Начинът на формиране на възнагражденията на служителите в МВР изрично е регламентиран в раздел шести, глава седма от Закона за Министерството на вътрешните работи“.

В жалбата си синдикатът твърди още, че служителите на МВР, които се назначават за вещи лица по дела, са поставени в по-неизгодна позиция спрямо останалите експерти и най-вече спрямо тези от прокуратурата, които имат аналогичен статут. Причината за това е, че по отношение на служителите на прокуратурата, определени за вещи лица, наредбата предвижда само, че на държавното обвинение се плащат разходите за труд, консумативи и режийните разноски, но не и възнаграждението на самия експерт.

ВАС обаче отхвърля този довод. И заявява, че вещите лица от МВР имат различен служебен статут и положението им не е сравнимо с тези на останалите експерти по делата.

Решението не е окончателно и вече е обжалвано.

14
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Ужасно
Ужасно
14 август 2019 10:41
Гост

Толкова ли са закъсали в МВР, че вече взимат възнаграждението на собствените си служители? И толкова ли ВАС не разбират какъв е проблемът?

Срам
Срам
13 август 2019 12:51
Гост

А, значи за прокурорите може, а за служителите на МВР-не! Това решение на ВАС е пълно разочарование.

Вещ
Вещ
13 август 2019 16:01
Гост

И кое е това, което може за прокурорите, а за вещите лица от МВР не може?

Анонимен
Анонимен
13 август 2019 12:49
Гост

Нищо чудно сега дейността в качеството на вещи лица на служителите да бъде включена като част от преките им задължения.

Стойчо
Стойчо
13 август 2019 13:05
Гост

Те сега и без това с неохота правеха експертизи, поне някой лев получаваха. Сега очаквам спад в качеството и бързината на експертизите, което е нормално като нямат стимул.

Анонимен
Анонимен
13 август 2019 12:23
Гост

Много жалко, че отхвърлиха жалбата на Синдикалната федерация на служителите в МВР.

Пепи
Пепи
13 август 2019 12:25
Гост

Вещите лица работят за жълти стотинки по някога, а сега и това право ще им отнемат. Все пак е извънреден труд.

Вещ
Вещ
13 август 2019 15:59
Гост

Що коментирате, без да знаете?
Ако има извънреден труд, той се отчита и компенсира.

Анонимен
Анонимен
13 август 2019 21:57
Гост

Решението на ВАС е изключително обидно и неуважително към труда и отговорностите на всички служители от МВР, които се трудят като пишат и защитават експертизи в съда. Това е начин те да бъдат поставени във някаква друга, различна и по-ниска категория от другите вещи лица, напр. служители на митници, Прокуратура, лекари и т.н. Наистина ли господата от ВАС не правят разлика между изготвянето на една експертиза и защитата й в съда. Не познават ли член Чл. 291. който гласи: (1) (Изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Който като вещо лице пред съд или… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
13 август 2019 22:09
Гост

На господин Вещ отгоре ще му кажа, че ние коментираме точно защото знаем. И ако има извънреден труд, той никога не се компенсира. Господин Вещ, ние често пътуваме в неделя, спим на майната си, за да сме в понеделник рано сутринта на дело и никой не ни компенсира неделята, нищо, че е почивен ден.

Вещ
Вещ
14 август 2019 9:52
Гост

И защо не искате този извънреден труд да се компенсира?
Коя е пречката?
Защо не пишете сигнали, жалби, предложения до министъра на вътрешните работи?
Има разпоредби, четете ги и искайте да се прилагат!

Вещ
Вещ
14 август 2019 9:54
Гост

Задавате въпроси, които имат отговор, но за това са нужни юридически знания, които нямате.

Николай
Николай
13 август 2019 22:15
Гост

И аз си мисля, че им плащат извънаредният труд. Защитата на експертизата става през работно време, когато работи съдът.

Анонимен
Анонимен
13 август 2019 22:31
Гост

Николай, хайде да се държим коректно. Не можеш да изказваш мнение без да познаваш нещата. „и аз си мисля, че има плащат???“ Аз също си мислех че Левски ще бие кипърци, ама не стана. Добре, защитата е в работно време, но ако не успея да я защита кой е отговорен, нали уж съм съм в работно време? Това май не е достатъчно за отговорностите, които имаме.