Принудителната полицейска регистрация, така както е регламентирана в Закона за МВР, противоречи на Конституцията. Това заяви състав на Върховния административен съд (ВАС) и сезира Конституционния съд (КС) за две от разпоредбите в ЗМВР, които я уреждат (кои са те виж в карето).

Най-общо проблемът се състои в това, че всеки обвиняем за умишлено престъпление от общ характер подлежи на полицейска регистрация и задължително му се прави снимка, вземат се образци от пръстовите му отпечатъци и от ДНК. Няма значение какво точно е престъплението, за което е обвинен, стига да е умишлено и да не е от частен характер. А ако откаже да бъде регистриран, съдът без да има достъп до делото и право на преценка за основателността на обвинението, напълно формално разпорежда принудителното заснемане и изземване на биологичен материал и отпечатъци.

Проблемът беше поставен първо пред ВАС, като пред него беше оспорена разпоредба от Наредбата за реда за извършване и снемане на полицейска регистрация. Тя предвижда, че „при отказ на лицето за дактилоскопиране, фотографиране и изземване на образци за ДНК профил полицейският орган изготвя мотивирано искане до съответния първоинстанционен съд, на който е подсъдно престъплението от общ характер, за което е привлечено като обвиняем, за издаване на разрешение за принудителното им извършване“ (повече за делото виж тук).

След това Специализираният наказателен съд (СНС) установи сериозни разминавания между правото на Европейския съюз и Закона за МВР и сезира съда в Люксембург. В преюдициалното си запитване съдия Иво Хинов също коментира автоматизма на полицейската регистрация на всеки с обвинение за умишлено престъпление от общ характер и лишаването на съда от всякаква възможност за преценка за основателността му, когато разпорежда принудителното ѝ извършване. Като постави и въпроса дали е допустимо на всеки обвиняем за умишлено престъпление от общ характер да се снемат и отпечатъци, и да се взема образец от ДНК? (повече за питането до съда в Люксембург виж тук).

Преди да се произнесат за наредбата за полицейската регистрация обаче върховните съдии Румяна Борисова, Красимир Кънчев и Таня Дамянова са установили, че самият Закон за МВР противоречи на Конституцията (пълния текст на определението им виж тук).

„Следва да се посочи, че единствен критерий за извършване на полицейска регистрация е лице да е привлечено като обвиняеми за извършено умишлено престъпление от общ характер. Според чл.219 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) това става от разследващ орган. Съгласно чл.52, ал.1, т.2 от НПК един от разследващите органи са служителите от Министерството на вътрешните работи (МВР), назначени на длъжност „разследващ полицай“. Привличането като обвиняем според чл.219, ал.1 и ал.2 от НПК става с изричен акт за това (ал.1 във вр. с ал.3) или със съставянето на протокола за първото действие по разследването (ал.2)“, пишат те в определението си.

И установяват, че служители на една и съща структура – МВР, могат да привлекат лице като обвиняеми за извършено умишлено престъпление от общ характер, и след това са задължени да извършат полицейската му регистрация.

„Няма предвидена възможност за преценка относно вида на престъплението, за което му е повдигнато обвинение. Нито с каква обществена опасност е лицето. За тази полицейска регистрация няма предвиден контрол от независим орган. Няма предвидена защита на лицето срещу извършваната полицейска регистрация“, обясняват върховните съдии.

И обясняват, че когато обвиненият не се е съгласил доброволно на регистрация, се иска разрешение от съд, но то е само формално.

„Този съд следи само дали за налице формалните условия за полицейска регистрация – дали лицето е привлечено като обвиняеми за извършено умишлено престъпление от общ характер и дали има искане за това от полицейски орган. В това производство обаче лицето не участва. Няма възможност и да обжалва разрешението за принудителна полицейска регистрация, дори при законово регламентирано в ЗМВР предварително изпълнение на разрешението“, заявяват тримата върховни съдии.

Всичко това според тях означава, че така уредена полицейска регистрация, погазва основни конституционни принципи – на правовата държава, на гарантиране на достойнството и правата на личността, на правото на защита и на съдебен контрол над действията на административните органи (чл.4, ал.1, изр.1, ал.2, пр.2 и 3; чл.6, ал.1; чл.56 и чл.120 от Конституцията).

Сезирането на КС може да има ефект много преди той да се произнесъл дали разпоредбите в ЗМВР противоречат на основния закон – още от момента, в който той реши да допусне делото за разглеждане (ако го приеме за допустимо). Причината за това е чл. 54 от Административнопроцесуалния кодекс.

Той предвижда, че административният орган спира производството, когато Конституционният съд е допуснал разглеждането по същество на искане, с което се оспорва конституционосъобразността на приложим закон. Т.е. в случая няма да може на основание на атакуваните пред КС текстове от ЗМВР да се извършва полицейска регистрация.

33
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
16 юли 2021 9:10
Гост

Брей-много лошо било,че се снемали отпечатъци и вземали ДНК проба от обвинени за извършено престъпление.Ами утре същият престъпник дами и господа противници на регистрацията може да открадне ваши вещи или не дай си Боже извърши тежко престъпление срещу личността-убийство,изнасилване,блудство и така нататък. И благодарение на регистрацията му да се разкрие извършителят на престъплението.
Ако делото се прекрати или подсъдимият бъде оправдан регистрацията се заличава.

съдебно безобразие
съдебно безобразие
15 юли 2021 7:17
Гост

т ноември 2019 се чака решение на АССГ по делото за цената на билета-втория съдебен спор(след галимацията ,забъркана от съда(ВАдмС-след отказът да се произнесе) по първия съдебен спор-запознатите с казуса са наясно за какво иде реч…). 19 месеца чакане -стигат. Разбирам,че съдиите не се возят в трамвая, и цената на билета не ги касае, но като са неспособни да се произнесат повече от година и половина след законовия срок-ТЕ НЯМАТ МЯСТО В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА. Да станат адвокати! Казусът за цената на билета е ЕЛЕМЕНТАРЕН и с ниско ниво на правна сложност. Дори и съдът да не се произнесе в законовия… Покажи целия коментар »

Седем Осем
Седем Осем
14 юли 2021 10:16
Гост

Ако има база данни с ДНК и дактилоскопен профил на всеки българин, то при извършено престъпление компютъра бързо намира съвпаденията. Без да е нужно да се вземат проби от никой.
Все едно дали ще наречем тази регистрация полицейска или с друго име, тя е полезна.
Да не говорим, че много престъпления остават неразкрити, а често престъпника действа с един почерк. Тогава при престъпление се сравнява почерка с базата данни и полицията бързо може да проучи лице, което вероятно може да има отношение към последното престъпление. Ако обаче има такава база данни.

докога ще отлагат имплантирането на чипове?
докога ще отлагат имплантирането на чипове?
14 юли 2021 12:55
Гост

Още по-добре да ни имплантират чипове-така във всеки момент ще се знае къде се намираш, какво правиш, какво си казал, а една фирма експериментира и технология за четене на мисли и спомени. Ще има сто процентова разкриваемост на престъпленията,даже ще се предотвратява самата мисъл за престъпления-при „престъпмисъл“ милицията ще те задържа, преди да си реализирал намеренията!

Единджедай
Единджедай
14 юни 2022 19:05
Гост

Ти по голяма глупост не можа ли да кажеш? Нали се сещаш колко хора ще изгорят за едното „ше ти еба майката“ само докато караш? Изобщо мислите ли ги тия моменти като си пускате тъпите предложения? Като цяло е неприемливо да се обвинява човек за неизвършено престъпление и е в пряк разрез с правата и свободите на човек да бъде обвинен за деяние, което не е извършил. Невинен до доказване на противното, сещаш се… Това естествено нашата родна милиция не го спазва, с което дефакто предприемат незаконосъобразни действия към дадено лице в множество от случаите. Изготвят си полицейските регистрации и… Покажи целия коментар »

почти "запознат"
почти "запознат"
14 юли 2021 9:46
Гост

„Спеца“-тази „бухалка“ се е сетил и е проявил кураж преди ВАС. Кой всъщност е за закриване?!?, а! И .. защо?!?

Младия адвокат
Младия адвокат
14 юли 2021 10:23
Гост

Иво Хинов изглежда е един от адекватните съдии в СНС и е отправял вече няколко преюдициални запитвания. За други състави обаче не може да се каже същото.

въвеждане на индивидуална гражданска жалба до КС
въвеждане на индивидуална гражданска жалба до КС
13 юли 2021 19:21
Гост

Другари и другарки, ако имахме достъп до КС подобна жалба щеше да е подадена преди …десетки години. Обидно е да чакаме по няколко десетки години оправомощени благоволят да сезират КС. Крайно време е да имаме право за индивидуална жалба до КС. Виждате,че сезиране на КС,чрез избрани субекти-не работи-чака се по четвърт век за сезирания срещу противоконституционни норми. Поне една от партиите е обещала тази Конституционна поправка. И да се стигне до предсрочни избори мисля, че промяната в конституцията може да мине и сега-внася се проектоизменението в първия ден на НС, и се изминава Конституционния път за промяна в Конституцията. 30… Покажи целия коментар »

двоен аршин
двоен аршин
13 юли 2021 17:07
Гост

Има и друг проблем-двойния аршин на криминалната регистрация. Задължително е да се случи-според сегашната нормативна уредба, но ако си с власт-не те регистрират, политицети са имунизирани от криминална регистрация, дори и да бъдат обвинени, същото важи и за обвинени магистрати. Няколкото случая на обвинени политици(и оправдани),-те не бяха подложени на криминална регистрация. Същото важи и за обвиняеми магистрати-в няколкото случая-не беше направена регистрация. Тоест категорично -това,че ако си обвиняем , задължително те регистрират-важи, ако си без власт. Ако си с власт ,връзки и позиции- криминална регистрация може и да НЕ се прави. Видно от случаите на обвинени политици, и магистрати-в… Покажи целия коментар »

заличаване на крими регистрацията-ТРУДНО
заличаване на крими регистрацията-ТРУДНО
13 юли 2021 16:55
Гост

Има и друг проблем. ЗАЛИЧАВАНЕТО е трудна мисия, даже невъзможна. Първи проблем-според НПК заличаването е служебно, без лицето(оправдан, или спрямо което разследването е прекратено) да подава нарочно искане, молба, заявление. Масово не се спазва-служебно заличаване-няма, изключенията, ако се случи потвърждават правилото. ВТОРО-дори и да бъде заличена регистрацията, в МВР пак знаят,че такава е имало в миналото-прави се с бележка-заличено, като текстът остава четим. Знае се,че го има. В резултат, ако оправдан от съда е спрян от полицай , и той направи справка излиза,че лицето е криминално проявено, дори и да е оправдан. Оказва се,че няма никакъв начин, в момента ,като… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
13 юли 2021 17:11
Гост

Изводът е, че докато не се въведат сериозни санкции за всички полицаи, които нарушават закона, няма никакво значение какво решава съдът, защото те ще продължават да си го нарушават.

Ani
Ani
13 юли 2021 15:54
Гост

Поредното противоречие с Конституцията.

Didi
Didi
13 юли 2021 16:01
Гост

Какво друго може да се очаква от МВР?

Липсва орган, където са се оплачеш от МВР
Липсва орган, където са се оплачеш от МВР
13 юли 2021 17:00
Гост

През 1989г Тодор Живков, ужасен от милиционерското насилие казва- „ЩЕ СЪЗДАМ ВТОРО МВР, ЗА ДА ПАЗИ ГРАЖДАНИТЕ ОТ МВР“. Само времето не му стигна да го направи. И днес е актуален въпроса,че липсва независим държавен орган, където да се оплачеш от МВР и да се извърши проверка, видите ли-днес при жалба МВРсе САМОПРОВЕРЯВА-което е абсурд и цинизъм. Прокуратурата не е опция , защото: 1. ако не се касае за извършено престъпление , а за нарушение(например, отказват да ти приемат заявление в някое РПУ, друг пример-входящ номер нерядко не се дава незабавно, а на другия ден от подаване на жалбата) прокуратурата… Покажи целия коментар »

настанаха години
настанаха години
13 юли 2021 15:51
Гост

По едно обвинение по чл. 329 НК за всички политици и всички на опашката в РПУто за отпечатъци. Шегата настрана – твърде дълго се мълчеше за безобразието с принудителната регистрация, явно сега е назрял моментът!

Кики
Кики
13 юли 2021 15:56
Гост

Кога ли ще видя осъден политик?

двоен аршин
двоен аршин
13 юли 2021 17:03
Гост

ОСЪДЕН ПОЛИТИК -НЯМА, но обвинени-имаше. Въпросът е,че на обвинени политици НЕ СЕ ПРАВИ КРИМИНАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ! За плебсът промоцията обаче не важи.

злорадник
злорадник
13 юли 2021 15:47
Гост

Ама като снимаха в профил и анфас лицето Цветан Цветанов се смяхте 😉 а той завалията жертва на произвол от МВР

Гери
Гери
13 юли 2021 15:57
Гост

Цвъки мина между капките за пореден път.

дракула
дракула
13 юли 2021 16:04
Гост

Наредбата за регистрация е издадена точно от Цвъки кога беше министрър на мвр

Анонимен
Анонимен
13 юли 2021 15:44
Гост

Сега ще настане голям цирк. Ще се чудят как да постъпят. От една страна са длъжни да спрат всякакви полицейски регистрации, от друга страна пък ще искат да събират данни. И ще настане една чуденка какво да правят 🙂

Димо
Димо
13 юли 2021 15:58
Гост

Пълна каша. Но решението ще бъде интересно.

Анонимен
Анонимен
13 юли 2021 15:28
Гост

И формализмът в съдебната фаза трябва да бъде изкоренен.

Цуко
Цуко
21 юли 2021 0:25
Гост

Че какво ще остане тогава?!

Анонимен
Анонимен
13 юли 2021 15:26
Гост

Това трябваше отдавна да се случи. Но няма ли кой да подпука и онова безумие, наречено криминална регистрация

123
123
13 юли 2021 15:26
Гост

Наскоро така натириха Бобоков за регистрация, а преди години си спомням какъв вой надигна самият Цв. Цв.

Анонимен
Анонимен
13 юли 2021 15:26
Гост

Вой, защото на теория може да бъде заличена, но на практика МВР пази всичко.

Анонимен
Анонимен
13 юли 2021 15:40
Гост

Цветанов беше хит едно време. Не само че го регистрираха, но и пистолетът му взеха 🙂

Йосиф
Йосиф
13 юли 2021 16:00
Гост

Ама апартаментите не успяха.

Емо
Емо
13 юли 2021 15:59
Гост

Класика в жанра-де факто и де юре.

Кольо с кола
Кольо с кола
21 юли 2021 0:35
Гост

От тогава тръгнаха неразбориите. Заради него въведоха „екстрите“ с официалните писма до началника в съседния кабинет, декларациите за съгласие на подлежащото на регистрация лице и тем подобни дивотии. Тогава ги нацвъкаха, а сега дойде ред да ги разровичкат, че да замирише…

Анонимен
Анонимен
13 юли 2021 15:23
Гост

Най-обидна в тази гротеска е ролята на т.нар. съдебен контрол.

Джанго
Джанго
13 юли 2021 15:21
Гост

Браво, най-сетне! Това е милиционерска регистрация, надявам се след КС да стане полицейска.