Върховният административен съд (ВАС) остави без разглеждане искането да спре предварителното изпълнение на решението, с което Алексей Трифонов беше избран за председател на Софийския градски съд (СГС). То беше направено от конкурента му за поста Евгени Георгиев.

ВАС вече се е произнасял по предварителното изпълнение на решението, като го допусна и затова Трифонов встъпи в длъжност и пое ръководството на съда. Според Георгиев обаче има нови обстоятелства, които налагат ВАС да се произнесе отново. Те са свързани с един въпрос, който стана тема на делото за избор на председател на СГС след разследване на журналистката Валя Ахчиева, което постави под съмнение дали Трифонов е български гражданин, а това е задължително условие за всеки съдия. Като адвокатът на Трифонов Александър Кашъмов посочи, че е представил по делото официални писмени документи от Министерството на правосъдието и столичния район „Илинден“, от които се установява, че родителите на Алексей Трифонов не са подавали съвместна молба за избор на българско гражданство в едногодишен срок от раждането му, както и че той не е придобил такова по натурализация. Според Евгени Георгиев има риск да се причинят труднопоправими вреди на него, а и на цялата съдебна система, ако Трифонов продължи да ръководи СГС.

В определението си от днес (пълния му текст виж тук), с което отказват да се произнесат по спирането на изпълнението, върховните съдии Марио Димитров (председател), Василка Шаламанова (докладчик) и Росен Василев посочват, че искането на Евгени Георгиев е недопустимо. За да обосноват този извод, те се опират на чл.166 от АПК.

„Съгласно разпоредбата на чл.166, ал.2 от АПК при всяко положение на делото до влизането в сила на решението по искане на оспорващия съдът може да спре предварителното изпълнение, допуснато с влязло в сила разпореждане на органа, издал акта по чл.60, ал.1, ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда. Изпълнението може да се спре само въз основа на нови обстоятелства. Алинея четвърта на чл.166 от АПК предвижда, че допуснатото предварително изпълнение на административен акт по силата на отделен закон, когато не се предвижда изрична забрана за съдебен контрол, може по искане на оспорващия да бъде спряно от съда при условията на ал. 2“, разясняват първо те в определението си.

А след това заявяват: „Молителят е формулирал искане за спиране на допуснато от съда предварително изпълнение. Разпоредбата на чл.166 от АПК, не предвижда ред за спиране на допуснато от съда предварително изпълнение“.

ВАС обяснява, че тази разпоредба предпоставя за допустимост на произнасянето на съда за спиране на предварителното изпълнение, то да е допуснато с разпореждане на административния орган или да е предвидено изрично със законова норма. „В настоящия случай не е налице нито една от двете хипотези, обхванати от чл.166 от АПК. Действително, при определени от закона предпоставки, предварително изпълнение на акта може да бъде спрямо при всяко положение на делото, но когато то е допуснато с влязло в сила разпореждане на органа, издал акта по чл.60, ал.1 АПК, а не с акт на съда. 

Липсата на условията по чл.166 от АПК за спиране на допуснато предварително изпълнение, а именно липса на разпореждане на органа в този смисъл или на предвидено по закон предварително изпълнение, доколкото в настоящия случай същото е допуснато от съда, водят до извод за недопустимост на искането за спиране на предварителното изпълнение, допуснато от съда“, се посочва в определението.

То може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС.

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
МАРИН МАРИНОВ
МАРИН МАРИНОВ
02 август 2019 0:08
Регистриран

Определението на решаващия състав на ВАС от 01.08.2019 година , с което се оставя без разглеждане искането за спиране на допуснатото със съдебен акт предварително изпълнение на оспореното решение е ПРАВИЛНО ПО СВОЯ КРАЕН РЕЗУЛТАТ, НО ПО ДРУГИ СЪОБРАЖЕНИЯ, А НЕ ПО ИЗЛЪЖЕНИТЕ В НЕГО СЪОБРАЖЕНИЯ ,ПРЕДВИД СЛЕДНОТО: ИСКАНЕТО ЗА СПИСАРАНЕ Е НЕДОПУСТИМО, ПРЕДВИД СЛЕДНОТО: Както правилно отбелязва решаващия състав на ВАС с Определение от 04.02.2019 година,виж определението като кликнеш върху линка (http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/fc1c97f7bf3527d4c2258397002d01bd?OpenDocument) е уважено по несъстоятелни съображения искането за спиране ,направено от страна на административния орган , издал оспорения административен акт.Това определение не е влязло в законна сила ,… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
01 август 2019 16:26
Гост

И това ми било съд! Да оставиш човек без българско гражданство за председател на български съд.

Анонимен
Анонимен
01 август 2019 16:48
Гост

Това пък откъде го измисли, че нямал българско гражданство?

Анонимен
Анонимен
01 август 2019 18:39
Гост

Май само ти не си разбрал, че няма българско гражданство! Да си обира розовите парцалки и нелепите замчета и да се омита, че от тях няма никакъв смисъл.

Анонимен
Анонимен
01 август 2019 16:24
Гост

Валя Ахчиева за пореден път разбуни духовете. Винаги ми е допадала като професионалист заради прямотата си и хъсът да търси истината.

Въпрос
Въпрос
01 август 2019 16:20
Гост

А можете ли да спрете човек, който не отговаря на абсолютните предпоставки да заема една длъжност, от това да издава нищожни актове, които нямат юридическа сила и сила на пресъдено нещо, било то между страните по едно дело, било то спрямо трети лица?

Анонимен
Анонимен
01 август 2019 18:42
Гост

Могат, разбира се, ама не им стиска. Или се надяват междувременно да придобие гражданство, с което още повече ще се изложат!