Употребата на алкохол може да се доказва в съда с всички допустими доказателствени средства, включително и само със свидетелски показания. Това се отнася обаче за случаите, когато предмет на доказване е само употребата, а не точното количество алкохол, което се определя с тестове и изследвания според Наредбата за установяване концентрацията на алкохол и наркотици.

Това става ясно от решението на петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) (пълния текст виж тук) с председател и докладчик Ваня Анчева, с което е върнато за ново разглеждане делото на следователката Радиана Абдулова срещу наложената ѝ от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет „забележка“ заради употреба на алкохол в работно време.

В началото на годината тричленен състав на ВАС отмени наказанието на Абдулова, след като прие, че няма доказателства да е пила системно алкохол в работно време. Според тричленния състав нарушението не може да се доказва само с показанията на колеги на следователката от следствения отдел към Софийската градска прокуратура и без никакви медицински документи, които да потвърдят употребата на алкохол.

Преди две години градският прокурор на София предложи да започне дисциплинарно дело срещу Абдулова, защото пиела системно на работа и така компрометирала честта на магистрата. Прокурорската колегия на ВСС образува дисциплинарка, като по нея са били разпитани четирима свидетели, които твърдели, че са виждали Абдулова в неадекватно състояние и предполагат, че това се дължи на употребата на алкохол. Следователката пък е казала, че има здравословни проблеми, заради които пие лекарства, които водят до световъртежи и заради това състоянието ѝ било неадекватно. Дисциплинарният състав прие, че Абдулова наистина пие на работното си място, както и в двора на сградата, за което говорели излъчваният от нея мирис на алкохол, завален говор, треперещи ръце, отпуснатост на тялото, залитане, подпиране и падане, като заключил, че това е доказано за 17 август 2018 г. и 26 юни 2019 г.

После тричленният състав на ВАС прие, че употребата на алкохол за недоказана, а сега петчленният състав отменя решението на колегите си, като подчертава, че то е мотивирано само с бланкетен извод, че извършеното от Абдулова деяние не е доказано.

Петимата върховни съдии обстойно изследват въпроса с доказването на употребата на алкохол и стигат до извод, че когато предмет на доказване е само употребата, а не точното количество, могат да се използват и само свидетелски показания, без съдът да е обвързан от наредбата за установяване на алкохол и наркотици.

ВАС изяснява и как се установява употребата на алкохол в наказателното и административнонаказателното производство, в делата по налагане на принудителни административни мерки по Закона за движението по пътищата (ЗДвП), както и в дисциплинарното производство по Кодекса на труда.

Съдът приема становището на дисциплинарния състав по делото на Абдалова, според който правилата на наредбата са задължителни само в делата за административни нарушения и налагане на глоби по ЗДвП, във връзка със ЗАНН, включително и в производствата за принудителни административни мерки, където решаващо е индивидуализирането на концентрацията на алкохол на шофьорите и на участниците в катастрофи.

ВАС припомня, че и в Наказателния кодекс са предвидени състави на престъпления, които съдържат като обективен признак употребата на алкохол (с уточнението, че НК борави с изразите „пияно състояние“), като това са случаите на причинени по непредпазливост телесна повреда или смърт при катастрофи (чл. 343, ал. 3) или при немарливо изпълнение на дейност (чл. 123, ал. 3 и чл. 134, ал. 3), както и за кражба на кола (чл. 346, ал. 2, т. 2).

Според практиката на Върховния касационен съд (ВКС) „надлежният ред“, по който се установява и индивидуализира количеството алкохол, е в наредбата, но „пияното състояние“ при причинена катастрофа по непредпазливост може да се доказва с всички допустими доказателствени средства. Аргументите, които ВАС изтъква са, че в този случай не подлежи на доказване количеството употребен алкохол, а обективният факт на употребата му, довела до „пияно състояние“, като субективен признак от поведението на шофьора.

„ВКС еднозначно приема, че в подобен случай няма никакви ограничения нито в доказателствата, нито в способите за установяване на обективния факт на нетрезвото състояние, като този факт може да се установява и само чрез свидетелски показания“, пише ВАС и изброява решения на ВКС в този смисъл. Съдът подчертава, че тази практика е в съответствие и с все още действащото Постановление на Пленума на Върховния съд от 1983 г., в което е прието за допустимо пияното състояние да се доказва с всички доказателствени средства, включително и само със свидетелски показания, ако не могат да се съберат други. Тогава върховните съдии са решили, че в подобни случаи следва да се имат предвид някои особености на външното видимото състояние или прояви на дееца, като типичното смущение на говора, държане на тялото, походка, адекватност към околната среда и явления и др., за да може да се направи извод, че е бил в пияно състояние.

След това ВАС пише, че в Кодекса на труда (КТ) се използва понятието „явяване на работа в нетрезво състояние“ и в тези случаи след доказаната употреба на алкохол следва дисциплинарна отговорност за служителя. ВАС цитира и решение на Гражданската колегия на ВКС, в което се казва, че ГПК урежда доказването на фактите и обстоятелствата с различни доказателствени средства, като такива са свидетелските показания, обясненията на страните, писмените доказателства, заключенията на вещите лица, огледът и освидетелстването. В това решение е посочено, че ограничения в начина на доказване има само при свидетелските показания с оглед фактите, които могат да бъдат установявани с тях.

„Съдебните състави по цитираните дела приемат еднозначно, че в хипотезите, когато релевантният факт е не точното количество на алкохол в кръвта, а неговото обективно наличие, употребата на алкохол и степента на повлияване могат да се доказват в гражданския процес с всички доказателствени средства, в т.ч. и само със свидетелски показания, т.к. този факт е установим и от околните“, пише петчленният състав на ВАС. Същата теза е възприел и ВАС по дисциплинарни дела, като в решение от 2005 г. се казва, че от значение за ангажиране на дисциплинарната отговорност на служителя е фактът на самата употреба на алкохол, независимо в какво количество, поради което доказването с техническо средство на точната концентрация е ирелевантно в дисциплинарното производство.

„Направеният преглед на съдебната практика на ВКС и ВАС е с цел да покаже, че приложението на Наредба № 1/19.07.2017 г. не следва да се абсолютизира. В определени случаи, когато от решаващо значение е не количеството употребен алкохол (концентрация в кръвта), а самата употреба до степен привеждане в „нетрезво състояние“, то този факт е допустимо да се установява с всички доказателствени средства, включително и само чрез свидетелски показания. Същите, макар и косвени, бидейки ясни, логични, последователни и безпротиворечеви, позволяват провеждането на пълно доказване, стига да са несъмнено установени, достоверни и да са в такава връзка с другите обстоятелства, че да установяват без съмнение главният факт“, пише ВАС по казуса с Абдулова. Според съда в случая са били разпитани множество свидетели, които са били преки очевидци на поведението на следователката и състоянието ѝ и затова приема, че решението за отмяна на наказанието е взето без пълна преценка на доказателствата.

„За да постанови обжалваното решение, съдът е базирал своите лаконични правни изводи на заключение за липса на медицинска документация, доказваща употребата на алкохол. Не е изложил съображения защо не кредитира писмените доказателства и показанията на разпитаните от ДС свидетели – очевидци на дисциплинарните простъпки. Липсва извършена съпоставка на доказателствата и излагане на доводи по отношение целия доказателствен материал“, посочва още съдът, след което напомня, че решението трябва да е мотивирано, а тричленният състав не е изложил мотиви и се е задоволил с общи разсъждения за дисциплинарната отговорност.

„Вместо да се съобрази с посочените принципни правила, тричленният състав е направил бланкетен извод, че извършеното от следовател Абдулова противоправно деяние е останало недоказано. Заключението му е формирано изолирано от доказателствения материал, без връзка с фактическите установявания на дисциплинарнонаказващия орган и извършените процесуални действия, пише в заключение ВАС, като отменя решението и връща делото на Абдулова за ново разглеждане.

30
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
30 юли 2021 3:04
Гост

Фашизъм в действие, това стана, пие не пие – има си други органи, медицина, абе това е наистина напаст, ако пийва – ама ако работи, не знам. Кой не пие – по бира-две, аз се сещам за много тежки случаи, наистина, но защо другите не се разследват. Аз примерно – като извънредно талантлив автор и юрист и адвокат, корифей, маг и всичко останало, аз пийвам си – само като Чърчил, Уинстън Чърчил, разредено – аз си знам, работата е същата като резултат и със и без. Другото – инвенция не може да имаш на гладен стомах. Имах един колега (той… Покажи целия коментар »

МАРИН МАРИНОВ
МАРИН МАРИНОВ
29 юли 2021 23:57
Регистриран

Не споделям изразеното от върховния административен съд становище че свидетелските показания са допустими доказателствени способ за доказване на пиано състояния,

Шериат БГ
Шериат БГ
29 юли 2021 20:19
Гост

Значи шефа те нарочва, вика три от неговите мишки да те топнат, че си пил, дисциплинарка и хоп вече не си магистрат защото не ти чуват ушите и не усещаш посоките на вятъра!
ЕВАЛА бе ва/к/саджий! Господарите ви от ДПС яко ви пълнят с мюсюлмански табиети на дупенето на петъчната молитва!След забраната на алкохола, задължителните анти ковид фереджета, какво да очакваме? Сигурно задължителен сюнет за кандидатите за ВАС?

Анонимен
Анонимен
29 юли 2021 16:59
Гост

От безделие и липса на дела, следователите се пропиха като копачи, а малоумни разследващи полицаи объркват и провалят досъдебните производства по хиляди престъпления. Мила родна картинка от 21 век. Вместо да оправят лесните за решаване проблеми в правосъдието, хора нестъпвали в живота си в съдебна зала, говорят за „съдебната реформа“ и как това е решаващото за България.
Май Царя-Освободител не трябваше да преминава Дунава……..

Безпразник
Безпразник
30 юли 2021 9:26
Гост

Не са виновни следователите! А онези които не им дават работа. Съвсем отделен е въпроса, дали те в този персонален състав въобще могат и дали искат да работят! Сред всички следователи я има, я няма 10% които да са завършили ЮФ на СУ. Толкова с колкото се канят ИТН да управляват ЕДНОЛИЧНО! И да правят „съдебна реформа“, която се била изразявала в смяна на главния прокурор /и евентуално персонално на ВСС/ и после ще гледаме …… Гешев 2 и ВСС 2 и така до …… минус безкрайност! Така е. Над 90% от следователите през живота си не стъпват в съдебна… Покажи целия коментар »

От първа линия на Приморско
От първа линия на Приморско
29 юли 2021 14:17
Гост
re:
re:
29 юли 2021 14:20
Гост

Ха ха. По стъпките на Борянка от ВСС, нали? В хотелчето на Деничка, а?

Ех Шеки, Шеки! Измъкнахте се по пантофки през сезона на дините …

Модел 5
Модел 5
29 юли 2021 14:38
Гост

Дреме му на шмайзера на Шеки за вашите простотии.

Оправяйте се! Населението на България гони 6 млн. Има не само опустели населени места, ами и цели региони. Няма хора, обаче искат съд?! За #КОЙ?

Иначе „столичани в повече“ все още има. Предимно с цървулки и предимно предвождани от екслюбовникът на Лилов – Янаки Стоилов!

Анонимен
Анонимен
29 юли 2021 21:24
Гост

След #КОЙ напиши и нещо за конкубинат, така, модерни празни думички, по-добре звучи. Да се отличиш ясно като промит мозък на „дясното пространство“.

INRI
INRI
29 юли 2021 13:53
Гост

Само като прочетох докладчик Ваня Анчева и … пийте бе хора, КОНСУМИРАЙТЕ!

Johan
Johan
29 юли 2021 13:12
Гост

Това е глупаво

Каменицааааа
Каменицааааа
29 юли 2021 13:12
Гост

Тоест: консумирайте с удоволствие и МЯРКА.

Авигел
Авигел
29 юли 2021 13:11
Гост

Е с какво друго да се доказва? С промили ли? То това е общо правило. Не само за шофьори примерно, където е важно да не пият защото застрашават животи. ама това правило важи и за програмистите, за които е все едно дали са пили три бири или нито една.

Фелдшер
Фелдшер
29 юли 2021 13:10
Гост

Установено е мирис на алкохол, завален говор,треперещи ръце, отпуснатост на тялото, залитане, подпиране и падане! Е, ясно е като бял ден от какво е.

Пижо Пендин
Пижо Пендин
29 юли 2021 15:28
Гост

Ниска кръвна захар и Стрепсилс в устата?

Померски
Померски
29 юли 2021 13:10
Гост

Абе нещо до там ако сме се докарали да се следим дали една бира сме пили….

Анонимен
Анонимен
29 юли 2021 13:10
Гост

От тази гледна точка си беше рай у дома да си работиш. Можеш да си правиш каквото искаш и пак да не ти пречи на работата. Включително като ти се приспи следобед да кажеш, че нямаш нет или ток.

Серафим
Серафим
29 юли 2021 13:07
Гост

Супер. Ако всички са пияни?

Vitoshka 1 str.
Vitoshka 1 str.
29 юли 2021 13:02
Гост

Ужас! Само със свидетелски показания. Та то така човек една бирс не може да пие през обедната почивка.

Желев
Желев
29 юли 2021 13:04
Гост

Каква бира, какви пет лева! Те си почиват по час, два и си пият много сериозно. После отиват да “ работят“.

Кадиев
Кадиев
29 юли 2021 13:05
Гост

Ей, клюкар! Теб какво те кадае това? Гледай си в твоето канче.

Анонимен
Анонимен
29 юли 2021 13:09
Гост

Основната причина да не пия бира по време на работа не е защото ще ме съди някой, а защото ще ходят да мрънкат колегите как може такова нещо. Да ми дават наклон на живота.

Radosveta
Radosveta
29 юли 2021 13:08
Гост

Аз ако работя в офис гледам да не пия бири. Точно защото ще ми мърмори някой колега. А не за друго. Една бира няма как да те напие, освен ако не пиеш бира за първи път и не са на 18 години примерно. Но у дома си пия бири и по 4 докато работя.

Тренинг
Тренинг
29 юли 2021 13:15
Гост

Отличник! Аз на два литра ще заспя.

Димчо
Димчо
29 юли 2021 12:56
Гост

Браво на Радиана Абдулова!

Кирил
Кирил
29 юли 2021 12:58
Гост

Ти фред ли си? Или Флинтстоун? Нали ще плащаме всички заради издънките на родната прикриватура.

Киценив
Киценив
29 юли 2021 13:11
Гост

Ние и сега си плащаме.

Johan
Johan
29 юли 2021 13:12
Гост

Нищо ново под слънцето

Radosveta
Radosveta
29 юли 2021 13:11
Гост

Луд човек

Костадин
Костадин
29 юли 2021 13:16
Гост

Напълно.