Върховният административен съд (ВАС) обяви за нищожна заповедта на здравния министър, с която беше допуснал предварително изпълнение на 8 негови предходни заповеди, с които беше наложил мерки във връзка с извънредното положение (пълния текст на определението виж тук).

Става дума за заповед № РД-01-157/26.03.2020 г. (пълния ѝ текст можете да видите тук). С определението на тричленен състав с председател Любомир Гайдов и членове Румяна Папазова и Николай Гунчев (докладчик) се прогласява нищожността не на цялата заповед, а на части от нея, които са били атакувани пред ВАС от гражданина Добромир Трифонов. Мъжът е бил поставен под 14-дневна карантина при пристигането си в България и през това време е нямал право да се върне на работното си място във Великобритания.

От мотивите, изложени от съдебния състав, следва, че цялата заповед страда от тежък порок – издадена е по въпрос, по който министърът на здравеопазването няма правомощие да се произнася. Съдът обаче прогласява нищожността само на оспорените пред него части от нея. Ето как е ги е описал в определението си:

„Обявява нищожността на заповед № РД-01-157/26.03.2020 г. на министъра на здравеопазването в частта ѝ, с която е допуснато предварително изпълнение на: заповед № РД-01-130/17.03.2020 г. на министъра на здравеопазването на Република България, в частта по т. 1, касателно частта й за: „и членовете на техните семейства, пристигащи от … Обединено кралство Великобритания …, се поставят по карантина за срок от 14 дни в дома или на друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава с предписание на органите на граничния здравен контрол“, както и в частта по т. 3 и т. 4, т. 6 в частта по „т. 1“, т. 7, т. 9 в частта по „ т. 1“, т. 10 в частта по „ т. 1“, т. 11 в частта по „ т. 1 “, т. 12 и т. 13 в частта по т. 1; заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. на министъра на здравеопазването на Република България, в частта по т. 1; заповед № РД-01-140/19.03.2020 г. на министъра на здравеопазването на Република България, в частта по т. 2; заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването на Република България“.

От това следва, че ВАС е обявил за нищожно предварителното изпълнение на разпореждането на здравния министър, когато българи и членовете на техните семейства пристигат от Обединеното кралство, да се поставят по карантина за срок от 14 дни в дома им или на друго място за настаняване, в което са посочили, че ще пребивават. Освен това от заповедта от 17 март 2020 г. е отменено и предварителното изпълнение на правилото, че когато поставените под карантина нямат личен лекар, ги проследява местната здравна инспекция. Същото важи и за чужденците. За нищожна е обявено и предварителното изпълнение на забраната, идващите от чужбина да напускат домовете си и на разпореждането, ако до края на карантината не се появяват симптоми на коронавирус, тя да се преустановява.

С определението е отменено и предварителното изпълнение на заповедта, с която Ананиев забрани посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.

Отменено е и предварителното изпълнение на цялата заповед от 20 март 2020 г., с която Ананиев забрани посещенията на паркове, градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места. Със същата заповед бяха въведени КПП-та на входовете и изходите на областните градове като МВР трябваше да извършва проверка на целта на пътуването. Три бяха условията, за да те пуснат да излизаш и влизаш в областните центрове – по здравословни причини, за работещи в други населени места и за завръщане на настоящ или постоянен адрес. Наред с това тогава беше въведена и забраната хората под 60 години да пазаруват в хранителни магазини и аптеки от 8.30 до 10.30 часа. ВАС отменя и предварителното изпълнение на т. 2 от заповед на здравния министър от 19 март, отнасяща се до налагане на задължителна 14-дневна карантина на международните шофьори, влизащи в страната, която се указва „да се съобщи на директорите на регионалните здравни инспекции, които да уведомят кметовете на общините, директорите на областните дирекции на МВР и на лечебните заведения на територията на съответната област“.
Нито обявената за нищожна заповед, нито свързаните с нея в момента са действащи. А всъщност предварителното изпълнение следва по силата на закона.

Върховните съдии Гайдов, Папазова и Гунчев заявяват, че оспорената заповед на здравния министър е издадена на основание чл. 60, ал. 3 във връзка с чл. 74 от АПК и няма самостоятелен характер, понеже по своето естество представлява разпореждане за предварително изпълнение на други, посочени в нея, общи административни актове. „Съгласно чл. 180, ал. 1 от АПК обаче, оспорването не спира изпълнението на общия административен акт – т.е. предварителното изпълнение на такива актове се следва по силата на закона (чл. 180, ал. 1 от АПК) и не зависи от волята на издалия ги административен орган дали ще се осъществи или не. Изложеното сочи на липса на правомощие у министъра да се произнася по въпроса дали ще има предварително изпълнение на общи административни актове.

Извън горното, дори и това да не беше така, съгласно чл. 60, ал. 3 от АПК предварително изпълнение може да бъде допуснато и след издаване на акта, но по аргумент от чл. 167 от АПК, възможността на административните органи да допускат предварително изпълнение на издадените от тях актове (дори и в случаите, когато разполагат с подобно правомощие), се преклудира с обжалването им пред съд, защото само последният от този момент нататък може да допуска предварително изпълнение на оспорените пред него административни актове“, пишат тримата съдии.

И затова обявяват заповедта за нищожна.

От определението им става ясно и друго – те приемат всички изброени в нея заповеди за общи административни актове.

Определението им може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС.

30
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
19 май 2020 11:37
Гост

Четете определението на ВАС.
„ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на заповед № РД-01-157/26.03.2020 г. на министъра на здравеопазването в частта ѝ, с която е допуснато предварително изпълнение“, а не на самите основни заповеди.

Анонимен
Анонимен
18 май 2020 15:51
Гост

Забраната хората под 60 години да пазаруват в хранителни магазини и аптеки от 8.30 до 10.30 часа беше пълна глупост.

Анонимен
Анонимен
18 май 2020 15:54
Гост

Интересно, ако ти се наложи да си вземеш болкоуспокояващо, трябва да си стоиш два часа в къщи и да се мъчиш ли.

Анонимен
Анонимен
18 май 2020 15:44
Гост

Някой явно не е в час с нормативната ни уредба. В частност с АПК.

Любител
Любител
18 май 2020 15:37
Гост

Всъщност има правно значение, на това основание ще паднат наказателните постановления за нарушаване на карантината, издадени при предварителното изпълнение на заповедта.

Пенсионер
Пенсионер
19 май 2020 8:12
Гост

Няма да паднат. ВАС приема, че заповед № РД-01-130 /чието предварително изпълнение е допуснато с нищожната, според него, в тази й част заповед № РД-01-157/ е общ АА, а предварителното изпълнение на общите АА е допуснато от АПК, защото според чл. 180, ал. 1 от този кодекс оспорването не спира изпълнението на общия АА. С други думи: предварителното изпълнение на заповед № РД-01-130 е допустимо по силата на чл. 180, ал. 1 АПК, поради което не е имало нужда министър Ананиев отново да допуска предварително изпълнение на същата заповед.

Rumen Yordanov
Rumen Yordanov
23 май 2020 11:19
Гост

Здравейте, имам спешна нужда от адвокат по темата карантина..

BiL
BiL
18 май 2020 15:17
Гост

Я да видим, като се изхожда от написаното в статията, в крайна сметка карантинните мерки имали ли са предварително изпълнение?
Гласувайте с пръст нагоре за „да“, с оранжевия бутон за „не“.

Анонимен
Анонимен
18 май 2020 15:33
Гост

„Не“. Голяма част от мерките не са имали не само предварително, а и каквото и да било изпълнение, защото са въведени с НАА, който не е влязъл в сила, не е обнародван и не е бил обществено обсъждан.

BiL
BiL
18 май 2020 15:37
Гост

Анонимен от 18 май 2020 15:33,
Тезата е интересна, широко застъпвана, но не това е квалификацията, дадена в статията и определението (а такова беше условието на въпроса)
🙂

Анонимен
Анонимен
18 май 2020 15:57
Гост

Така е, затова добавих коментара.

vanex
vanex
18 май 2020 17:04
Гост

ВАС казва, че са ОАА

Анонимен
Анонимен
18 май 2020 19:27
Гост

ВАС също казва, че държавата не отговаря по ЗОДОВ при отмяна на незаконосъобразни НАА.

Анонимен
Анонимен
18 май 2020 15:04
Гост

Много искам да вярвам, че петчленката ще потвърди и че същото ще сполети и всички останали нищожни заповеди, за които правителството наричаше гражданите „тулупи“, защото не ги спазват.

Анонимен
Анонимен
18 май 2020 15:37
Гост

В крайна сметка излиза, че тулупите са те. Кой знае колко незаконни заповеди сме изпълнявали до сега.

Боби Босов
Боби Босов
18 май 2020 13:57
Гост

Да си прегледат заповедите и дали са законни!

Цанов
Цанов
18 май 2020 13:57
Гост

Далеч съм от мнението, че видиш ли Ананиев иска да ни държи в затвора на нашите домове

Анонимен
Анонимен
18 май 2020 15:52
Гост

Но фактите говорят съвсем друго.

Филипа
Филипа
18 май 2020 13:56
Гост

И да е нищожна тя е за спазване. Всяка една. Защото е за наше добро

Георги
Георги
18 май 2020 14:10
Гост

няма да спазвам лъжливи и не вярни заповеди и неща

Адвокат
Адвокат
18 май 2020 14:15
Гост

Заради такива некадърници като вас, подкрепят потъпкването на върховенството на правото (не на закона) сме на това дередже…Как се очаквате да просперира държавата, като дори министъра не спазва закона. Това че шайка наркоманизирани престъпници ни казва кое е добро и кое не за нас, не значи, че наистина е така. Представете си щом за такива важни неща не се напрягат да спазват закона… за какво крадене от обществени поръчки (и не само) става въпрос.

Анонимен
Анонимен
18 май 2020 15:50
Гост

Не съм съгласен. Те полагат усилия да спазват закона, но знанията им нея не са достатъчни за да го сторят напрактика

Терсков
Терсков
18 май 2020 13:55
Гост

От всички в кабинета мисля, че последен с проблеми и за атакуване е точно ананиев. Трябва да бъдем спокойни.

Величко
Величко
18 май 2020 13:56
Гост

Е всички сме наясно, че по-опасен и за разследване е Горанов и Борисов с тия шмекерии дето са правили с Васил Божков!

Екатерина Р
Екатерина Р
18 май 2020 13:55
Гост

Или ВАС се заяжда или Ананиев не си гледа работата и издава заповеди ангро

иван
иван
20 май 2020 21:25
Гост

…или юристите на държавна служба по „Административно право “ са с компетентнаст на студенти първи курс… на кой гений и защо му хрумна да издава заповед, с която да „допълва“ с предварително изпълнение други заповеди?! днес се издаде даповед за отмяна на отменена заповед… учебник ще се пише по това творчество след време, но… ананиев е виновен само затова, че не е уволнил всички „юридически иноватори“ 🙂

Занев
Занев
18 май 2020 13:54
Гост

Защо не се гледат тези неща овреме? Само това ни липсва във време на пандемия, да има стар вхората дали заповедите са наред или не и дали трябва да се спазват или не.

Englishman
Englishman
18 май 2020 13:55
Гост

Е то не може да не се спазват тия пусти заповеди. Въпроса е после, когато се нарушат дали може да се обжалват в съд или не

Анонимен
Анонимен
18 май 2020 15:40
Гост

Надали. А и след дъжд качулка след като сме отнесли глобата.

Живко
Живко
18 май 2020 13:53
Гост

Е какво изелзе. Че не са ОК заповедите?