Върховният административен съд (ВАС) върна на Административен съд София-град (АССГ) спора за спирането на строителството на небостъргача „Златен век“ в столичния кв. „Лозенец“, като му разпореди да събере нови доказателства (пълния текст на решението виж тук).

Предмет на делото е заповедта на началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) за спиране на строителството. Преди близо година тя беше отменена от АССГ, като тогава в решението си съдът констатира множество пороци, от които страда актът на ДНСК – формално изясняване на фактите, несъразмерност на предприетите мерки и погазване на принципа на истинност в административното производство (повече за решението можете да си припомните тук).

Сега обаче върховните съдии Мариета Милева (председател на състава и докладчик), Любомира Мотова и Славина Владова приеха, че решението на АССГ е постановено при съществени нарушения на съдопроизводствените правила, довели до противоречието му с материалния закон и събраните доказателства. И връщат делото на първата инстанция с указания.

„Разпоредбите на чл. 170 АПК, на чл. 171, ал. 2 и ал. 4 АПК, които задължават съда да разпредели тежестта на доказване в процеса, да събере нови доказателства по искане на страните или служебно и да укаже на страните, че за някои обстоятелства от значение на делото не сочат доказателства, са изпълнени формално, като на страните фактически не са дадени конкретни указания за изясняване на спорните обстоятелства и за събиране на релевантните доказателства“, пише ВАС.

И твърди, че на ДНСК не са дадени указания, че следва да установи описаните в заповедта нарушения при строежа на „Златен век“. „По този начин тежестта на доказване в процеса не е разпределена съобразно изискванията на чл. 170 АПК и решението е постановено без делото да е изяснено от фактическа страна. Не са събрани доказателства за посочените по-горе обстоятелства и не е изяснено дали констатираните в заповедта отклонения от одобрените инвестиционни проекти променят строителната конструкция и/или натоварванията и дали строежът съответства на изискванията на чл. 169, ал.1,т. 3 ЗУТ“, пише в решението.

ВАС сочи, че след като е изслушана комплексна съдебно-техническа експертиза, тя е била оспорена от ДНСК и административният орган е поискал назначаването на повторна експертиза с допълнителни задачи към вещите лица за изясняване на механичните натоварвания на конструкцията на сградата при описаните в заповедта отклонения от одобрените проекти. „Тези искания на ответника са отхвърлени от съдебния състав, въпреки предвидените в чл. 200, ал. 3 и в чл. 201 ГПК във връзка с чл. 144 АПК процесуални възможности, с аргумента, че посочените обстоятелства са „неотносими“, т.е. фактически без мотиви. Доводите на административния орган за непълнота и необоснованост на изготвената комплексна експертиза, изложени в молбата от 10.07.2019 г. и поддържани в откритото съдебно заседание, в което заключението на вещите лица е оспорено, не са обсъдени, а са пренебрегнати напълно от съдебния състав. По тези начин не са събрани релевантни за изясняване предмета на спора доказателства и е нарушено правото на ответника на защита, тъй като на административния орган не е осигурена възможност да опровергае заключението на приетата съдебно-техническа експертиза, както и да ангажира доказателства за установяване на фактическите основания за издаване на административния акт“, пише ВАС в решението си.

В него се посочва, че тези нарушения на съдопроизводствените правила са съществени и създават вероятност за неправилност на решението, „поради това че крайният извод за несъответствие на административния акт с материалния закон е направен, без на страните да е дадена възможност да представят доказателства и без да са установени релевантните за изясняване на спора факти“. А липсата на мотиви относно направените от АССГ изводи е пречка да се провери правилността на съдебния акт.

Затова ВАС връща делото на друг състав на АССГ за събиране на доказателства. И дава следните указания: „При новото разглеждане на делото първоинстанционният съд следва да съобрази изложеното в мотивите на настоящото решение и отстрани допуснатите съществени процесуални нарушения, като разпредели тежестта на доказване съобразно правилата на чл. 170 от АПК и постави конкретни указания на страните за обстоятелствата, които трябва да установят. Съдът следва да осигури възможност на страните да ангажират доказателства, включително чрез използване на специални знания и ако е необходимо да прояви процесуална активност за изясняване на спора и попълване на делото с доказателства. След събиране и преценка на доказателства, включително на тези, представени и поискани от страните съобразно указанията, съдебният състав следва да направи крайните изводи за законосъобразността или незаконосъобразността на оспорения административен акт, респ. за основателността или неоснователността на подадената жалба, като изложи съображения в подкрепа на възприетите заключения“.

21
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
30 юни 2020 23:37
Гост

За съжаление чисто поръчково решение. Трябвало съдът да дава указания на ДНСК за доказателствената тежест по кои членове на ЗУТ били извършени напушения. Това означава съдията първо да реши делото. Ако така се процедира трябва да се отменят всички първоинстанционни решения. Излишната повторна експертиза била дадължигелна след като била поискана?! Ало, нали уж сте съдии? Тъжна история. Друг е въпросът, че небостъргачи не трябва да се строят. Но погазването на правото е много по-лошо.

Анонимен
Анонимен
01 юли 2020 9:41
Гост

Глупости на търкалета. Вместо да пишеш, прочети си най-напред константната практика на ВАС – първоинстанционният административен съд дължи разпределяне на доказателствената тежест и даване на указания, както към оспорващия, така и към административния орган, издал оспорения акт. Иначе се приема, че са налице процесуални нарушения. Просто са си стъпили на практиката. Отделно, че така се отървават от един много горещ картоф.

Ananieva
Ananieva
30 юни 2020 19:51
Гост

Значи ако София остане с грозна бетонна кула, която ще седи така, както оная грозотия на Цариградско седя 30 години преди да я взривят през Април, то за това престъпление ще са виновни платени протестиращи, като Войслав Тодоров, още няколко елемента, които се водят опозиоционери, както и Мариан Башур и оня мазен тиопаж с имоти и вили, дето се прави на света вода – Ники Вапцаров. Н а тях ще благодарим, че вместо сграда (хубава или грозна не е от значение) имаме бетонно скеле и ще седи така с години!

Срам
Срам
30 юни 2020 17:46
Гост

Супер тъпо решение. И бягане от отговорност.

Димитър
Димитър
30 юни 2020 17:44
Гост

Един прекрасен проект, който се неглежира, за да притиснат собствениците. Ей, мафията е като октопод, до къде ли не стига?

Боби
Боби
30 юни 2020 17:40
Гост

Ясно, сагата продължава. А до кога така.

Диди
Диди
30 юни 2020 17:42
Гост

Резил! Какво го прехвърлят това дело като футболна топка?

Богдана Л
Богдана Л
30 юни 2020 17:16
Гост

Управляващите, които натиснаха фирмата да им дава евтини имоти и като гръмна скандала и решиха да си измият ръцете и да обвинят Артекс и да му сринат ренумето. Това стана. Артекс са единствените в България, които строят и качествено и иизключително красиво. Имам познати, които живеят в техни имоти и определено нещата са на много високо ниво. 1000% съм сигурна, че и Златен Век щеше да е прекрасен проект и изпълнен по най-модерните световни стандарти

М. Кирилов
М. Кирилов
30 юни 2020 17:15
Гост

Може и да не са цвете за мирисане Артекс и собствениците им, но определено и Божков и неговия I Tower не е цвете за мирисане. Обаче щом едното се строи на пъпа на София и върху антични разкопки, които явно не им попречиха да излеят бетон, то какво пречи да се направи Златен век? Задръстванията казваха протестиращите. Е няма ли да има задръствания в центъра на София на площад Македония? Адругия довод, че Златен век бил около ниски сгради. Ами небостъргача на площад Македония е срещу и около ниски сгради. И това не пречи да се прави нали? Значи какво… Покажи целия коментар »

Лалов
Лалов
30 юни 2020 17:13
Гост

За мен това е пълна пародия и само спират хубавия проект. Аз съм за строежа и на тази сграда и на другите големи проекти в София. Само така град София може да изглежда модерно, а не едно сиво бетонно кубче.

Englishman
Englishman
30 юни 2020 17:10
Гост

НЕ знам кой прав и кой крив обаче е факт, че в Париж, Лондон и Барселона има небостъргачи и това са модерни и развиващи се градове. В Лондон съм живял и няма напрежение от това, че има високи сгради примерно построени до сгради от 18ти век. Нищо не пречи, че са от двете страни на улицата двата типа постройки. Само в София се обединиха, че им пречи.

Кирчева
Кирчева
30 юни 2020 17:11
Гост

Е как да не им пречи бе? В София са се събрали хора от всички малки градчета в България. Тези хора цял живот са живели в градове с максимално строителство от 5 етажа. Как тия хора да свикнат, че в голям град, като София ще има и големи сгради?

Белоу
Белоу
30 юни 2020 17:12
Гост

Е вие смятате, че всички в Лозенец са против сградата ли? Дали на някой му пука изобщо или манипулативните медии показваха протестите на онзи арабина, като многолюдни, а релано имаше 15 човека… товА ЗА какво говори. За какво говори и факта, че много от тарторите на протестите са в управлението на София или се гласят да идат в управлението

Фердинанд
Фердинанд
30 юни 2020 17:09
Гост

Защо продължава това безумие? Нали сградата е законна? Какво искат повече.

Vergi
Vergi
30 юни 2020 17:09
Гост

Като видя протестиращи от типа на Вапцаров и Башур и ми става лошо. Явно са хора, които гонят други интереси.

Обретенов
Обретенов
30 юни 2020 17:08
Гост

Абе там играе роля Манолова, която ръчка да не се направи тая сграда. Говори се, че тя иска да защити проекта на Божков на площад Македония, като дескридитира Златен век за да няма конкурент проекта на Божков по красота в София.

Pavleta
Pavleta
30 юни 2020 17:08
Гост

Добре де, като е вдигната и е полу готова тая сграда какво се случва сега? Заради нелепи дела седи на бетон. Това е по-красиво за град София от завършена сграда, така ли ?

Христо
Христо
30 юни 2020 17:37
Гост

Пълна пародия! И половинчата работа.

Ристевски
Ристевски
30 юни 2020 17:07
Гост

За мен тази сграда спокойно може да се построи във вида, в който е. Какви ли не безумия чух по неин адрес и не смятам, че в това има каквато и да било логика.

Gerova
Gerova
30 юни 2020 17:06
Гост

Писна ми в София, която уж трябва да се развива да има недовършени сгради защото има някакви политически зависими протестиращи 5 човека, които подксачат и искат да се спре строителство и дори да се събори сградата. Така има прокет на Гаранти Коза в Младост, който е на етап яма. И нищо не се случва. Не се строи но има изкоп. Сега нито е градинка, нито ще стане модерен комплекс.

Фреди Ф
Фреди Ф
30 юни 2020 17:05
Гост

Това е крайна глупост с това дело. За мен сградата е много добра и трябва да се направи