Върховният административен съд (ВАС) атакува в Конституционния съд (ВАС) текста от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), който регламентира автоматично прекратяване на правомощията на кмет, който в едномесечен срок не се е освободил от несъвместими бизнеси и дейности (пълния текст на определението виж тук).

Става въпрос за чл. 42, ал. 1, т. 5 Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Според трима върховни съдии – Ваня Пунева, Искра Александрова и Румяна Лилова,  тя противоречи на чл. 16 и чл. 56, изречение първо от Конституцията, както и на принципа на правовата държава.

Поводът ВАС да поиска въпросната разпоредба от ЗМСМА да бъде обявена за противоконституционна е делото на избрания за кмет на община Ветово Мехмед Мехмед. Той обжалва решението на Административен съд – Русе, с което е потвърдено това на ОИК-Ветово за предсрочно прекратяване на пълномощията му. „Казусът касае предсрочно прекратяване на правомощията на кмета заради незаличено участие във фирма в законоустановения срок“, посочват от ВАС.

Атакуваната пред КС разпоредба предвижда, че пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно при неизпълнение на задължението по чл. 41, ал. 3 от същия закон. Тя пък регламентира, че в едномесечен срок от обявяване на изборните резултати, съответно от приемане решението на Общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност, която не може да се съвместява с новия му пост, „предприема необходимите действия за прекратяване на дейността или за освобождаването му от заеманата длъжност, като уведомява писмено за това председателя на Общинския съвет и ОИК.

„Доколкото предсрочното прекратяване пълномощията на кмет засяга основни права на избраното лице, а и права на избирателите, упражнили политическото си право на избор, процесът на вземане на решение за това трябва да предоставя на засегнатия необходимата защита на неговите интереси. Това се гарантира и с прогласения в чл. 56, изречение първо от Конституцията принцип. Решението за такова прекратяване следва да бъде взето при спазване на справедливия баланс между конкуриращите се защитени интереси. Необходим се явява индивидуалният подход към всеки отделен случай, за да се установи действителната воля на лицето чрез изследване на причините, довели до неизпълнение на всички или на част от задълженията по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА и преценка, доколко те могат да служат като оправдание за това“, приемат в мотивите си върховните съдии.

Освен, че настояват за индивидуален подход към всеки случай, те намират и противоречие на това изискване на ЗМСМА с правото на труд, което е защитено от Конституцията.

„Решението за прекратяване на пълномощията на кмет е акт, който поражда правни последици и в сферата на трудовите правоотношения. С приемането му от съответната ОИК този акт засяга основно конституционно право на лицето, каквото е правото на труд. Като изключва същинския съдебен контрол по отношение на споровете за законосъобразността на решение на ОИК за прекратяване на пълномощията на кмет, разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМСМА лишава адресатите от правото им на пълноценна съдебна защита и ограничава правото им на труд. Съпоставката между преследваната с тази законова норма цел и степента, в която се засягат конституционни права и интереси на тези граждани повдигат основателно въпроса за противоконституционността на разпоредбата“, пишат Пунева, Александрова и Лилова.

17
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
минчо
минчо
21 април 2020 17:22
Гост

А защо не се приложи това правило и за Кмета на Благоевград, на който миналата седмица друг състав на ВАС побърза да прекрати правомощията. Еднакъв аршин ли е ? Срам.

Симо
Симо
21 април 2020 11:50
Гост

Стига, бе! Станеш ли кмет, нямаш право на фирма. Да си намерят начин да я прехвърлят, или закрият. Какво ги галите с перо.

Цицеров
Цицеров
21 април 2020 10:56
Гост

Абе в България работата е тегава

Живко
Живко
21 април 2020 10:55
Гост

Ние не знаем ли, че ако Гешев иде да те проверява и те нарочи, че си престъпнк, не заради доказателства, а защото просто така си е решил, то няма как да те оправдаят. ИЛи ако те оправдаят то ще е след години, когато Гешев не е на власт. После може и държавата да съдиш, защото те е обвинила без доказателства

Мескурев
Мескурев
21 април 2020 10:56
Гост

Да де той реално Божков престъпник ли е ? Доказано ли е нещо? Не е. Ама понеже е нагазил лука и са го поръчали и затова не се прибира. Не е поръчан да бъде убит, а е поръчан да му се срине целия бизнес. Вероятно конкуренти, ТИМ, не знам… и в следствие на това защо да се прибира, като знае, че няма справедлив процес.

Саливерстров
Саливерстров
21 април 2020 10:54
Гост

Ами дано и всеки гражданин има право на честен съдебен процес и на справедливост, когато се случи някакво престъпление

Temelko
Temelko
21 април 2020 10:53
Гост

В държава, като наща, ако са те нарочили няма никакво спасение. Няма значение какви неща ще се приемат, уви

Анонимен
Анонимен
21 април 2020 11:47
Гост

А и много зависи кой те е нарочил. Не дай си Боже да е човек с повечко власт-до тук си!

Василева
Василева
21 април 2020 10:53
Гост

Често се премахават кметове, защото им се скроява шапчицата и се прави така, че те да станат неприятни за хората за да не бъдат избирани никога повече. Това обикновено е така, защото не дават Евро проекти на „правилните“ фирми.

Кики
Кики
21 април 2020 11:48
Гост

Или пък другата крайност-спекулират със средствата от тези проекти.

Evolution
Evolution
21 април 2020 10:52
Гост

Редно е всеки да има право на правосъдие

Ристевски
Ристевски
21 април 2020 10:52
Гост

Бее айде глупости. Нали знаете какви кметове губят правото да са кметове? Тия, които не са от управляващата партия. А ВАС МАС КАС ПАС няма да направят нищо за да защитят такъв човек.

Емилиева
Емилиева
21 април 2020 10:50
Гост

Мисля, че има логика да е така

Кирил
Кирил
21 април 2020 10:50
Гост

Не виждам как ще се пистигне осигуряване на справедливия баланс между конкуриращите се защитени интереси.

Мескурев
Мескурев
21 април 2020 10:50
Гост

Освен, че настояват за индивидуален подход към всеки случай, те намират и противоречие на това изискване на ЗМСМА с правото на труд, което е защитено от Конституцията.

Има си хас да не се прилага индивидуален подход

Анонимен
Анонимен
21 април 2020 10:47
Гост

И все пак имат цял месвц, за да се освободят от несъвместим бизнеси и дейности. Тоест, ало имат желание, ще го направят.

Анонимен
Анонимен
21 април 2020 10:51
Гост

Да, обаче Конституцията ги пази.