Въпреки решението на Общото събрание на адвокатите от страната (ОСАС) да бъде намален членският внос, Висшият адвокатски съвет (ВАдС) продължава да събира по 20 лв., вместо по 10 лв. и освен това е образувал дисциплинарни производства срещу председателите на колегии, които не превеждат по-високата сума. За това съобщават от Обединението на свободните адвокати (ОСА) и настояват за независим одит на дейността на ВАдС от 2017 г. до днес.

Те са изпратили заявление (пълния му текст виж тук) до Висшия адвокатски съвет, в което го призовават да изпълни решението на ОСАС и да намали членския внос на 10 лв. И ако отказва да го направи, да изложи мотивите си за това.

В заявлението се коментират все по-големите наличности по банкови сметки на ВАдС, които към края на миналата година надвишават 3,6 млн. лв. И се напомня, че преди две години, когато той реши да увеличи двойно членския внос, това беше направено с аргумента, че е необходима „реформа в адвокатурата, чрез въвеждане на „е-адвокатура“ и внедряване и използване на информационни и комуникационни технологии.“. „Но до момента ВАдС не е предоставил никаква информация относно предприетите действия в тази насока и доколко същите са от естество да осигурят поставените от ВАдС цели“, заявяват от ОСА.

Заради отказа на Висшия адвокатски съвет да изпълни решението на най-висшия орган на гилдията ОСАС за намаляване на вноските няколко колегии на общите си събрания взеха решения да не превеждат по 20 лв., а по 10 лв. Като от ОСА посочват, че това е довело до образуване на дисциплинарни производства срещу председателите им. Става дума за колегиите в Хасково, Смолян и Благоевград.

„В никоя правова държава изпълнението на решение на колективните органи на самоуправление – ОСАС, Общото събрание на отделните колегии и/или решение на местните съвети – не би могло да обуслови персонална дисциплинарна отговорност на отделните адвокати, на председателите на АК или на членовете на Съветите, които изпълняват колективно приетите решения. Нещо повече – чл.132 от ЗАдв гласи: „Дисциплинарно нарушение е виновното неизпълнение на задълженията по този закон и Етичния кодекс на адвоката, на наредбите и решенията на Висшия адвокатски съвет и на решенията на адвокатските съвети и общите събрания…“, заявяват от ОСА.

И призовават ВАдС да отчете причините за временното задържане или преустановяване на плащанията към него от колегите в Хасково, Смолян и Благоевград и това, че те са „в резултат на осъзнато и законосъобразно прието решение на общото събрание на колегиите, и/или в изпълнение решенията на местните съвети, състоящи се от независими адвокати, имащи право да изразят активна позиция и недоволство срещу определени действия на органа, на когото са възложили защита на собствените си права и интереси в битността им на адвокати“.

„Вярваме, че Висшият адвокатски съвет ще съумее да действа разумно в конкретния случай по начин, който няма да остави в адвокатската общност усещане за осъществяване на репресия срещу несъгласните с дейността им адвокати, нито ще ангажира личната дисциплинарна отговорност за действия по изпълнение решенията на колективните органи на самоуправление – ОСАС, ОС на АК и адвокатските съвети, но ще отчете правото на всеки адвокат, член на гилдията ни, на мнение и на предприемане на действия в защитата на професионалните ни права и интереси“, пишат още от ОСА.

15
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Шони
Шони
16 юни 2020 17:27
Гост

Дисциплинарките ми се виждат малко пресилени мерки.

Чочо
Чочо
16 юни 2020 17:29
Гост

Поизхвърлиха се като че ли.

Симо
Симо
16 юни 2020 17:23
Гост

Ще видим с какви мотиеи ще излезе Висшия адвокатски съвет.

Кики
Кики
16 юни 2020 17:25
Гост

Те мотивите винаги може да си ги изсмучат от пръстите. Въпросът е, че пренебрегват решение на Общото събрание.

Милен
Милен
16 юни 2020 16:28
Гост

Тези пък за 10 лева ли са? Смешно е.

Ananieva
Ananieva
16 юни 2020 15:51
Гост

Еми жените може да си събират за фигурален чорапогащник. Защо ще ги наказвате…

Чавдар
Чавдар
16 юни 2020 16:35
Гост

А мъжете за какво ще си спестяват? Само са свикнали да лапатжпари, ама едни 20 лева не може да им сежоткъснат от сърцето.

Zeta
Zeta
16 юни 2020 15:50
Гост

Ще им се пръсне Вена Юголарис от зор за пари бе. Пазете се.

Калина
Калина
16 юни 2020 15:50
Гост

Mi kato ne gi dawat. Ма то малко, като драмите в блоковете и домоуправителите дето събират парички

Vergi
Vergi
16 юни 2020 15:49
Гост

Не е нормално това. Да се създава напрежение за какво? За 10 лева разлика. Че и да се наказват хора.

Jero
Jero
16 юни 2020 15:49
Гост

Добре какво значение има дали ще им взема по 20, че иска да почне да им взема по 10… ? Каква е толко разликата?

Занев
Занев
16 юни 2020 15:48
Гост

Пълна пародия. НЕ могат да съберат 20 лева ония па ше ги накажат.

Щефан
Щефан
16 юни 2020 15:48
Гост

Те пък щото не могат 20 лева да съберат. Охххх да им имам проблемите начиии

Шумковски
Шумковски
16 юни 2020 15:47
Гост

Никога рестрикцията не е водила до нещо добро. Никога

Bobi M
Bobi M
16 юни 2020 15:47
Гост

Сакън да не останат без пари!