Висшият адвокатски съвет (ВАдС) подкрепи решението на Пленума на Върховния касационен съд (ВКС) за спиране на използването на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) и призова да се отложи действието на електронното правосъдие, преди да е налице реална техническа възможност за извършването му. Това става ясно от позиция на адвокатурата до Народното събрание, министъра на правосъдието и Висшия съдебен съвет (ВСС) (виж тук).

На 28 юли т.г. Пленумът на ВКС реши да предложи на председателя на съда Лозан Панов да издаде заповед за преустановяване на използването на ЕИСС във ВКС още от 2 август и съответно да бъде възобновена работата със старата Автоматизирана система за управление на делата (АСУД). Решението беше взето само ден, след като беше огласено изключително остро становище за ЕИСС, подкрепено от 69 върховни съдии. В него те обясняват неизчерпателно какви са десетките проблеми, които срещат при работата със системата. Нещо повече – върховните съдии обясниха, че множество нейни функционалности противоречат на изрични изисквания на процесуалните закони. Затова те определиха ЕИСС като опасна за правосъдието (становището на ВКС виж тук).

Още преди да се стигне до решението на Пленума на ВКС, съдът прие да продължи подписването на съдебните актове и на хартия, а не само с е-подпис в ЕИСС. ВКС беше последният съд, който започна работа с ЕИСС – от 1 юни 2021 г.

Същия ден – на 28 юли, на свое заседание Пленумът на ВСС обсъди въпроса и на финала реши да се направи независим одит на ЕИСС, a работна група спешно да влезе във ВКС, за да установи пригодна ли е за него системата (виж повече тук).

Междувременно над 130 съдии от страната подкрепиха становището на колегите си от ВКС (подробности виж тук).

А от 11 август ВКС спря да използва Единната информационна система на съдилищата до отстраняване на пречките за пълноценното ѝ използване и решение на Пленума на ВКС за възобновяване на работата с нея. Новопостъпилите дела се образуват чрез АСУД, където трябва да бъдат прехвърлени заведените в ЕИСС дела и преписки (виж тук).

В позицията си от Висшия адвокатски съвет казват, че споделят тревогата на ВКС за сигурността и надеждността на ЕИСС и добавят, че нямат каквото и да било основание да се съмняват в констатациите на съдиите за недостатъците на системата и опасностите, които използването ѝ крие за нормалното функциониране на съдебната система.

Сигурността, надеждността и ефективността на ЕИСС е пряко свързана с функционирането на Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), чиито основни потребители са адвокатите, защитаващи пред съда правата и законните интереси на страните по делата, разглеждани от съдилищата. Недостатъците в ЕИСС водят и до невъзможност чрез ЕПЕП да се осигури предвидената в чл. 360в, ал. 2 от Закона за съдебната власт възможност за извършване на удостоверителни изявления и процесуални действия в електронна форма, за връчване на съобщения и книжа, както и за достъп до електронните дела и публични регистри“, изтъкват от адвокатурата.

От там обясняват, че от 30 юни т.г. са в сила и промените в процесуалните закони, които предвиждат задължение за съдилищата да издават актовете и да извършват всички други процесуални действия в електронна форма, да приемат процесуални изявления в електронна форма, включително правилата за задължително електронно връчване и комуникация със съдилищата за определен кръг субекти.

Липсата на техническа възможност чрез ЕИСС, съответно ЕПЕП, да бъдат извършвани от съда и страните предвидените в процесуалните закони изявления и процесуални действия, не само компрометират изцяло идеята за електронно правосъдие, а на практика ограничават достъпа до съд“, се казва още в позицията на ВАдС.

В нея адвокатите призовават Народното събрание, ВСС, министъра на правосъдието и цялата правна общност заедно да намерят своевременни, разумни и адекватни разрешения на възникналите проблеми, предизвикани от преждевременното влизане в сила на процесуални правила за електронното правосъдие, без да е обезпечена техническа възможност за тяхното прилагане.

От адвокатурата предлагат спешно да бъде отложено действието на процесуалните правила, предвиждащи извършване на процесуални действия в електронна форма (Глава Дванадесет „а“ от ГПК и съответните разпоредби от НПК), влезли в сила на 30 юни 2021 г., преди да е налице реална техническа възможност за извършването им. Също така да бъде създадена контактна група с магистрати и адвокати, които да установят действителните причини за ненадлежното функциониране на двете системи – ЕИСС и ЕПЕП, които „вместо да облекчават, затрудняват работата на магистрати, съдебни служители и адвокати, включително чрез промяна на техническото задание и извършване на необходими корекции в изпълнението на заданието“.

Да бъдат отстранени всички недостатъци в ЕИСС и ЕПЕП така, че чрез тези системи да се гарантира сигурността в електронната комуникация и извършването на процесуални действия в електронна форма, е третото предложение на адвокатурата.

Наличието на ефективно и гарантиращо правната сигурност електронно правосъдие е в интерес на цялото общество, но най-вече на правната общност, която професионално е ангажирана с проблемите на правосъдието. Готови сме да помогнем електронното правосъдие да се случи и да заработи, а не само да говорим за него“, завършва позицията на ВАдС.

38
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Ad nauseam
Ad nauseam
24 август 2021 9:27
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

Немарчев, тигър, тигър
Немарчев, тигър, тигър
24 август 2021 8:34
Гост

Красиви и умни. Кат Ицето.

ЕИСС е абсолютен боклук
ЕИСС е абсолютен боклук
24 август 2021 0:57
Гост

Идеята делата и постановяваните актове да са електронни е повече от безумна. Тя е чисто малоумна. Делото трябва да е на хартия, както и всички документи по него. Следва да има електронно КОПИЕ от същото, до което достъп да имат адвокатите и страните. Направата на такъв софтуер е съвсем елементарна и струва няколко десетки хиляди лева, а не милиони… Кретени ни управляват, а най-жалкото е, че са въвеждането на електронното правосъдие съдействаха и едни пишман „магистрати“, нахакани келешчета, с няколко годинки стаж, дето си мислят, че като са изкарали НИП-а са голямата работа и могат да се е’@ват с правото.… Покажи целия коментар »

Добрин
Добрин
24 август 2021 9:49
Гост

Напишете това на Христо Иванов, който през 2016г. вкара цялата тази идиотия в ЗСВ. Електронното правосъдие и пълната дигитилазиция на делата – това са негови хрумки. По тази концепция е разписана и ЕИСС.

Спиридон, фотограф
Спиридон, фотограф
23 август 2021 17:00
Гост

Щрак Марийка на портрет!

От адвокатурата предлагат спешно да бъде отложено действието на процесуалните правила, предвиждащи извършване на процесуални действия в електронна форма (Глава Дванадесет „а“ от ГПК и съответните разпоредби от НПК), влезли в сила на 30 юни 2021 г., преди да е налице реална техническа възможност за извършването им.

Демек – Законът – това е врата в полето!

Бравос бре убавци, а като ви гледам на снимката няма и един читав, а всичкото е роднина, милиционер, лобист, комисионер!

Що е то ВАдС и има ли почва сред адвокатите?
Що е то ВАдС и има ли почва сред адвокатите?
23 август 2021 16:57
Гост

Номенклатурна шапка. В уж най-свободната професия.

Срам и позор! Тези долни и гнусни лобисти да си оправят къщичката от карти и после да си врат носа където не им е работа!

Къде им е новият проуктозакон? Кога ще оправят възнагражденията на служебните защитници?

Кога, кога, кога …

Кума Лиса Валя Г.
Кума Лиса Валя Г.
23 август 2021 16:53
Гост

Гроздето е кисело!

Приятелка в нужда се познава. Ние на вас, а вие – на нас!

Иначе Асоциацията на банките в България плаща сметката, включително и за платеното тролене в този „форум“.

Louis de Funès
Louis de Funès
23 август 2021 16:45
Гост

В крак с далаверата!

Е нали все някой трябва да носи рушветите на последната инстанция!

Стефан Марчев- председател на САК
Стефан Марчев- председател на САК
23 август 2021 15:15
Гост

ЕИСС е проектирана по техническо задание, изработено и прието по времето когато Елка Атанасова и Калин Калпакчиев ръководеха проекта за ЕИСС.
Проблемите в ЕИСС са свързани с това задание- то е нефелно.
Така че оставка вече е късно да подадат тези дватама, но за Керелска, която провали тотално ЕПЕП и адвокатите и гражданите не можем да пускаме документи и да бъдем призовавани електронно, защо няма подадена оставка до момента?!
Оставка, КЕРЕЛСКА, ОСТАВКА!!!

....
....
23 август 2021 15:09
Гост

ЕИСС е инф.система само за съдии и съд.служители, тя не касае адвокатите и гражданите.
Не разбирам адвокатите с какво право се месят във вътрешните работи на съдилищата.
Не разбирам и защо не искат оставката на Олга Керелска- член на СК на ВСС, заради която няма изградена инф.система за адвокатите и гражданите- ЕПЕП /Единен портал за електронно правосъдие/.
Валя Гигова и компания в стремежа си да се отблагодарят на Лозан Панов за оспореният пред ВКС избор на любовника за шеф на САК, се държат тотално неадекватно.

Анонимен
Анонимен
23 август 2021 14:11
Гост

Какво общо имат адвокатите с ЕИСС? Нищо! На принципа видяла жабата, че подковават коня. Мизерници!

Любител
Любител
23 август 2021 14:51
Гост

В незнанието ти се корени отговора на въпроса – „Защо с толкова негативизъм ? „

Анонимен
Анонимен
23 август 2021 16:57
Гост

Незнанието е при теб. Сериозно застъпено, та чак отвъд.

Анонимен
Анонимен
23 август 2021 20:30
Гост

Чудесно, значи жалбата на Баташки, Ваташки или както там се казва адвокатът, обжалвал заповедта на Панов, е недопустима.

льольо
льольо
23 август 2021 13:36
Гост

НИКАКВИ ТАКИВА! Ако го отложат значи забравяме да стане. Мачкане до дупка – да се стягат и да го оправят, до тогава натиск постоянен!

Любо
Любо
23 август 2021 13:22
Гост

Е, да видим кога ще се случи и да заработие лектронното правосъдие като трябва.

Mihail
Mihail
23 август 2021 13:23
Гост

Докато не си оправят бъгавата деловодна сиситема, това няма да стане.

Лозан
Лозан
23 август 2021 13:17
Гост

Така ще е. ВСС лобираха за ЕИСС. Обаче сега магистратите поеха всички негативи.

Анонимен
Анонимен
23 август 2021 13:29
Гост

И не само….

Мунчо
Мунчо
23 август 2021 16:47
Гост

Поеха и всички позитиви. Да не бачкат примерно.

Краси
Краси
23 август 2021 13:15
Гост

Не виждам как ще намерят своевременни, разумни и адекватни разрешения на възникналите проблеми. Просто тази система ще трябва да се дооправи.

Анонимен
Анонимен
23 август 2021 13:40
Гост

Трябва да стане като в оня виц за Горбачов, Ленин и перестройката – положението е безнадеждно, трябва да почнем отначало.

Мики
Мики
23 август 2021 13:12
Гост

Естествено е да им е такова становището. Тази система за нищо не става!

Кики
Кики
23 август 2021 16:48
Гост

Става, става.

Адвокат
Адвокат
23 август 2021 11:02
Гост

Този висш адвокатсик съвет започва да ми харесва. Позициите им са на място-кратки, ясни и с конкретни идеи за разрешаване на проблемите.
Така трябва, колеги. Действайте, от значение е за всички!

re:
re:
23 август 2021 16:49
Гост

Дали на платен трол кат теб му харесва няма никакво значение!

Висшият адвокатски съвет да си оправя къщичката, която му гори! Нов закон. И разтуряне на конкубината!

Ananieva
Ananieva
23 август 2021 11:01
Гост

Да се надяваме, че ще го пуснат

Мавродиева
Мавродиева
23 август 2021 11:01
Гост

Какво електронно правосъдие в маймунландия

Емилиева
Емилиева
23 август 2021 11:00
Гост

Спят сън тия отговарящи за ЕИСС

Oblena
Oblena
23 август 2021 10:58
Гост

Задкулисието в съдебната систрма е на лице

Пенова
Пенова
23 август 2021 10:58
Гост

А виновен за провала на ЕИСС ще се търси ли

Валя Г.
Валя Г.
23 август 2021 15:11
Гост

Трябва да се търси винове за провала на ЕПЕП- това е системата, която касае адвокатите. Керелска да подава оставка. И онзи пенсионер Михайлов дето им е ИТ директор.

Kan
Kan
23 август 2021 10:58
Гост

Не може толкова несериозно да се пусне нещо и после да се спре

Анонимен
Анонимен
23 август 2021 13:06
Гост

Може, може. Става въпрос за един невъобразим боклук. Когато и да го спрат, все ще е мнооого късно.

Oblena
Oblena
23 август 2021 10:57
Гост

Добре това не е сериозно. Иди ми дойди ми

Pedro
Pedro
23 август 2021 10:56
Гост

Категорично подкрепям идеята

Nenov
Nenov
23 август 2021 10:56
Гост

ЕИсС е страшна пародия

Филип
Филип
23 август 2021 13:16
Гост

Имах неудоволствието да й хвърля едно око. Та на нея дори интерфейса й е абсурден.