Висшият адвокатски съвет (ВАдС) поиска да отпаднат декларациите за познаване на правилата срещу прането на пари, които адвокатите трябва да подават, както и да се пренапишат твърде широките им задължения по закона.

Той изпрати становище до Министерството на финансите, като използва за повод, че то огласи проект за изменение в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), с които отпадат задълженията на десетки организации да правят комплексна проверка (повече виж тук), за да настоява за промени и за адвокатите (пълния текст на становището виж тук). През лятото съветът обяви, че ще атакува разпоредби на ЗМИП в Конституционния съд, но това и до днес не се е случило (повече виж тук).

Отпадане на декларациите

„Считаме за абсолютно наложително отпадане на задължението, вменено на адвокатите, членове на адвокатските колегии, да представят на адвокатските съвети на адвокатските колегии декларация съгласно образец, утвърден от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и публикуван на страницата на ДАНС“, заявява ВАдС.

С декларациите адвокатите обявяват, че са се запознали с правилата срещу изпирането на пари в професията, които прие ВАдС (повече за тях можете да си припомните тук) и ще ги прилагат в работата си. Тези правила обаче така или иначе са задължителни за тях по силата на закона (чл. 4, т. 15 във вр. с чл. 101, ал. 4 ЗМИП) и от тях няма никакъв юридически или практически смисъл.

„Основен постулат в правото е, че незнанието на закона или на определено правило за поведение не извинява незнаещия за неспазването му. Декларирането, че са запознати и декларирането, че ще бъдат спазени, освен бланкетно и флагрантно, е напълно изпразнено от съдържание и ненужно, така както с декларацията не се декларират никакви конкретни специфични за отделния адвокат факти, данни или обстоятелства, необходими с оглед прилагане на мерките или обвързването на адвоката с тях. С подаването на декларацията, единните правила не придобиват по-висока задължителна сила. Декларацията не е юридическият факт, който обвързва адвоката“, пишат адвокатите до финансовия министър Кирил Ананиев.

И напомнят, че те са общо близо 14 000 и да подават декларация, с която не поемат никакви задължения, не само е изпразнено от съдържание, но и създава ненужна административна тежест.

Преформулиране на задълженията

ВАдС настоява и да бъде пренаписана основната разпоредба от ЗМИП, която им вменява задължения срещу изпирането на пари – чл. 4, т. 15. Като заявява, че действащият текст е резултат от неправилно транспониране на Директива (ЕС) 2015/849 от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. „Транспонирането му е до такава степен непрецизно, че дава повод за неправилно, нееднозначно тълкуване, възможности за произвол до степен, граничеща с противоконституционност“, пише съветът и предлага разпоредбата да бъде пренаписана по следния начин:

„15. Лица, които по занятие извършват правни консултации, когато участват, действайки от името или за сметка на техен клиент, във финансова сделка или сделка с предмет недвижимо имущество и вещни права върху такова имущество или чрез подпомагане на техен клиент при планирането или извършването на сделки, отнасящи се до:

а) покупко-продажба на недвижим имот или прехвърляне на предприятие на търговец;

б) управлението на средства, ценни книжа или други активи на клиента; в) откриване, управление или разпореждане с банкова сметка, със спестовна сметка или със сметка за финансови инструменти;

г) планирането и нареждането на плащания, необходими за създаването, функционирането или управлението на дружества;

д) създаването, функционирането или управлението на доверителна собственост, дружества, фондации, тръстове или сходни структури;“.

Адвокатурата настоява и да се предвиди специално изключение, което следва от съображения в евродирективата, заради чието транспониране беше написан новият ЗМИП и ще балансира задълженията на професията срещу прането на пари с тайната на клиента, която тя е длъжна да пази.

Предложението ѝ е в закона да се запише, че „задълженията по чл. 4, т. 15 се прилагат, доколкото посочените дейности не касаят правна консултация, включена в обхвата на задължението за спазване на адвокатска тайна по смисъла на чл. 24 от Закона за адвокатурата, освен когато упражняващото юридическа дейност лице взема участие в дейностите по изпиране на пари или финансиране на тероризма, правната консултация се дава за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма или упражняващото юридическа дейност лице знае, че клиентът търси юридически съвет за целите на изпиране на пари или финансиране на тероризма“.  

В становището подробно се аргументира, че действащите твърди широки формулировки на изискванията на ЗМИП към адвокатите са най-малкото неясни и правят невъзможно те да изпълнят този закон и същевременно да опазят тайната на клиента.

Освен това от адвокатурата предлагат изключенията за адвокатите, които съществуват в действащия ЗМИП (чл. 23, чл. 72 и чл. 74) – за докладване на ДАНС при съмнение за пране на пари и за отказ от делови взаимоотношения, да бъдат регламентирани по следния начин: „…не се прилага за лицата по чл. 4, т. 15, упражняващи регламентирана в Закона за адвокатурата дейност, доколкото тези лица установяват правното положение на своя клиент или изпълняват задачата си да защитават или представляват клиент при или по повод на производство, регламентирано в процесуален закон, което е висящо, предстои да бъде образувано или е приключило, включително при предоставяне на правна консултация за образуване или избягване на такова производство“.

„Разширяването на обхвата на това изключение ще даде по-точна и прецизна формулировка, като освен в синхрон в Директивата, ще бъдат в съответствие с Конституцията и Закона за адвокатурата“, обясняват адвокатите.

В становището се настоява и за отпадане на правомощието на ДАНС да дава задължителни указания на ВАдС по отношение на вътрешните правила срещу прането на пари в професията. Като съветът обяснява, че в момента се стига до там, че ДАНС може дори да наложи санкция на съвета (тя може да достигне и 50 000 лв.), ако не изпълни указанията ѝ. Те обаче може да не са само по спазването на ЗМИП, а и по целесъобразност, а това ВАдС определя като намеса в независимостта на адвокатурата. Затова предлага ДАНС да може да дава указания само по законосъобразността на вътрешните правила на адвокатите.

Те настояват и да отпадне възможността спецпрокурор да иска налагането на запори и възбрани след като ДАНС го уведоми за пране на пари (чл. 73, ал. 3 от ЗМИП).

22
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Име
Име
12 декември 2020 21:55
Гост

Разумно предложение. Следващата стъпка е изобщо да се премахне от адвокатите идиотското задължение да проучват клиента си и да докладват. Това май и в Третия райх не е било.

АнонименАдвокат
АнонименАдвокат
11 декември 2020 17:30
Гост

Аз пък искам да живея в законова – а не мутренска държава – как им се иска на някои да се върнат годините на чувалите с пари и чекмеджетата със злато – но в истинския смисъл – реално досега беше рай за измамниците – а без адвокат не може да мине никаква схема, така че – ако схемата е куца и нефелна, защо да й даваме изкуствено живот.

Трябва да има такава система – на взаимно следене – за да се получи ефект – в крайна сметка адвокатите сме икономически зависими – принудени сме към престъпни нареждания от клиента.

Анонимен
Анонимен
12 декември 2020 16:21
Гост

Стига си тролил, какъв адвокат си ти? Предлагаш система на взаимно следене. Герберастче жалко.

АнонименТрол
АнонименТрол
12 декември 2020 17:39
Гост

A GeheimeStaatspolizei не искаш ли да създадем, с ръководител председателя на ГЕРБ, за да няма грешки?

Анонимен
Анонимен
11 декември 2020 13:53
Гост

Напъно разумно предложение.

Анонимен
Анонимен
11 декември 2020 9:41
Гост

Време беше!

Анонимен
Анонимен
11 декември 2020 9:40
Гост

Супер

Анонимен
Анонимен
11 декември 2020 9:40
Гост

Глупаво решение. Не се изненадвам

Анонимен
Анонимен
11 декември 2020 13:51
Гост

Отново с техните привилегии.

Тодор Р
Тодор Р
11 декември 2020 9:39
Гост

Добро решение!

Анонимен
Анонимен
11 декември 2020 9:39
Гост

Време е да се премаханат излишните документи и при адвокати и при лекари

Анонимен
Анонимен
11 декември 2020 13:52
Гост

Да, излишна бумащина просто.

Анонимен
Анонимен
11 декември 2020 9:39
Гост

Е то файда е ясно, че нямаше от тия декларации. За какво са? Да пишеш, че декларираш, че НЕ переш пари. Нелепица.

Емилиева
Емилиева
11 декември 2020 9:38
Гост

Ами редно е. Иначе само пишеха глупости без особен смисъл

Димитрова
Димитрова
11 декември 2020 9:38
Гост

Широки са им гърлата де

Анонимен
Анонимен
11 декември 2020 13:52
Гост

Отвсякъде.

Анонимен
Анонимен
11 декември 2020 9:38
Гост

Да. Широки декларации

Човек
Човек
11 декември 2020 9:28
Гост

Изказвам се като гражданин – тези декларации са пълна пунта-мара, излишни и формални, само ми загубиха времето да ги попълвам и да се сещам къде съм работил през целия си 30-годишен трудов стаж. Кому е нужно?

Анонимен
Анонимен
11 декември 2020 9:30
Гост

Цялата информация я има в НАП, НОИ, че даже и в общината и не разбирам как се борим с прането на пари чрез един хвърчащ лист, който стои при един адвокат.

Пич
Пич
11 декември 2020 9:31
Гост

Защото нямаме електронно правителство и правосъдие и скоро няма да имаме.

Анонимен
Анонимен
11 декември 2020 13:53
Гост

Да, обикновено правим всичко много бавно.

АнонименАдвокат
АнонименАдвокат
11 декември 2020 17:36
Гост

Правят тарикатлъци клиентите – отлепват се стикери на данъчни декларации, слагат се на други, шашми колкото искаш, всичко това се прави и през адвокати, е страшна напаст – честно, говорил съм и с нотариуси – с всякакви юристи – в крайна сметка – никой не е доволен да влиза в схеми.