Влезлите в сила постановления за възлагане на недвижим имот подлежат на отмяна, когато молителят няма друг път на защита. Тази позиция застъпва Висшият адвокатски съвет (ВАдС) пред Върховния касационен съд (пълния текст на становището виж тук).

Тя е по тълкувателното дело на Гражданската и Търговската колегии на ВКС, което трябва да сложи край на противоречията в практиката за това допустима ли е отмяна на влязлото в сила постановление за възлагане.

Както „Лекс“ писа, върховните съдии, които твърдят, че извънредният способ на отмяната не е неприложим в този случай, изтъкват, че на отмяна подлежат само актовете, които разрешават материалноправен спор със сила на пресъдено нещо. И затова „по отношение на възлагателните постановления, представляващи актове на съдебния изпълнител, се прилага същият режим като при решенията, постановени по жалба срещу действията на съдебния изпълнител, т.е. не подлежат на отмяна по реда чл. 303 и сл. ГПК (повече виж тук).

Според друга група върховни съдии, с които се солидаризира адвокатурата, отмяната е приложима за постановлението за възлагане. Те изтъкват, че макар то да не се ползва със сила на пресъдено нещо, „по естеството си е едностранен властнически акт на съдия-изпълнител в качеството му на орган, осъществяващ възложени му от държавата функции, от който възникват директно материално-правни последици – придобиват се вещни права. Тези последици могат да отпаднат само с факта на отмяна на влязлото в сила постановление за възлагане“. И подчертават, че всеки, чийто материален интерес е накърнен от влязло в сила постановление за възлагане, щом няма друг способ за защита срещу правните последици от него, има право да иска отмяната му.

Адвокатурата се съгласява с това виждане и добавя още няколко аргумента в същата посока.

„Отмяната по реда на Глава 24 ГПК е извънреден способ за защита срещу влезли в сила порочни съдебни актове. Разпоредбата на чл. 303, ал.1 ГПК говори за „влязло в сила решение“, но не ограничава приложното поле на разпоредбата само до постановеното от съд решение, нито изисква решението да бъде акт на съда, с който се решава спор със сила на пресъдено нещо“, пише в ВАдС. И напомня, че съдебната практика допуска отмяна и на други влезли в сила актове, с които се засягат материални права и страната няма друг път за защита. А освен това чл. 303 ГПК изрежда изчерпателно тези, които не подлежат на отмяна.

„Постановлението за възлагане е такъв акт на съдебния изпълнител, с който завършва уредена в ГПК процедура, като има за последица прехвърляне на правото на собственост върху недвижим имот. Несъмнено този краен акт засяга материални права, а когато е влязъл в сила, но в процедурата при постановяването му са допуснати нарушения, които представляват основания за отмяна по смисъла на чл. 303, ал.1 ГПК, и същевременно липсва друг път за защита на лицето, недопустимо е да се откаже този единствен способ за отмяна на влязъл в сила порочен акт“, пише съветът в становището си. И посочва, че ако порокът може да се релевира по исков ред, отмяната на постановлението за възлагане няма да е допустима.

19
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
miley cyrus
miley cyrus
07 април 2021 8:12
Гост

You can take the McAlister’s Deli Survey to help them to make an improvement to their service and get a Free Coupon Code.TalktoMCAlisters.com

advokatTROL
advokatTROL
06 април 2021 13:16
Гост

Имам няколко такива случая – ЧСИ продава, а след години се случва да се отмени изпълнителното основание, случая е елементарен, ама е рядко срещано явление, затова е хубаво да се направи нещо като освежителна инструкция, един вид – разбира се – в реални условия е друго, съдът трябва да се произнесе.

Хриси
Хриси
06 април 2021 12:32
Гост

Доста противоречива практика. Дано по-бързо да излязат с решение.

Джош
Джош
06 април 2021 9:06
Гост

Хубава статия. Наистина много информативна. Кое не е правилно на становището. Е не знам. Е не знам…

Gerova
Gerova
06 април 2021 9:05
Гост

Абсолютно нормално. Абсолютно

Деси
Деси
06 април 2021 11:58
Гост

Не виждам нищо нормално в това.

катон
катон
06 април 2021 8:52
Гост

Като китайска капка съм и ще го отбелязвам под всяка статия – ама кое не му правилното на това становище? На пръв поглед малко постно, ама какво повече да кажеш по този елементарен въпрос. Да, да го кажа – през последните години много силни становища на ВАдвС по гражданскоправни въпроси. Ха наплюйте ме пак!

Анонимен
Анонимен
06 април 2021 8:55
Гост

Не те знам кой си, ама да не си на заплата там?

Анонимен
Анонимен
06 април 2021 8:57
Гост

що? с кое не си съгласен. Да не ти вадя статистика колко пъти каквото е написано в становището на ВАдвС това приема след това ОСГК или ОСГТК. ще взема да го направя и милиони микроби ще умрат

Ники
Ники
06 април 2021 12:33
Гост

Въпросът никак не е елементарен.Именно за това е образувано ТД.

пенчо, бре, чети
пенчо, бре, чети
06 април 2021 8:17
Гост

чл. 303, ал. 2 Не се допуска отмяна на решение, с което е постановен развод, унищожаване на брака или бракът е признат за несъществуващ.
ал. 3 Не може да се иска отмяна на влязло в сила неприсъствено решение по причина, по която е могло да се иска или е искана отмяната му по чл. 240, ал. 1, или е могло да се предяви или е предявен иск по чл. 240, ал. 2.

В закона си пише – само трябва да четеш и малко да помислиш! Ама много малко

Hihg, high, high
Hihg, high, high
06 април 2021 9:01
Гост

Е, ма като си влезнАл у ВКС-то нали трябва да се правиш на умен

Симо
Симо
06 април 2021 12:37
Гост

Лошото е, че доста хора просто се правят, а не са такива.

Анонимен
Анонимен
06 април 2021 8:13
Гост

А при ООД колко проблеми има, ама няма кой да образува едно тълкувателно, а с какви глупости се занимават

боже, боже
боже, боже
06 април 2021 8:11
Гост

Колко мъка има по този свят боже, колко съдии откъснати от живота буквоядци, които впрочем дори не могат да бъдат и прецизни буквоядци, а тълкуват разширително една норма и то в ущърб на зашитата на правата на ФЛ и ЮЛ

Вуйчо Ваньо
Вуйчо Ваньо
06 април 2021 8:50
Гост

Много е тъжно, когато пък такова мислене идва от върховните инстанции, където уж правото в главите на правоприлагащите трябва да е отлежало и добило вече вид на завършено знание за науката за справедливостта. По аналогия – да е станало виното, а да не се бушува още гроздовият сок.

Анонимен
Анонимен
06 април 2021 8:54
Гост

О колега, на някой да не му се пие от сутринта 😉

Фики
Фики
06 април 2021 12:38
Гост

Трябва да се чете практика, а не да разчиташ на някакви знания от ЮФ.

мхм
мхм
06 април 2021 14:38
Гост

Ако Ви продадат имота в абсолютно незаконосъобразен процес, по който нямате право на защита /действията не поподат в хипотезите на чл.435 ГПК/ друга песен ще запеете. Пример- кредиторът няма вземане, но има незаконосъобразно издадена заповед за незабавно изпълнение /която вече е отменена/ но се прави скорострелно, като за услуга публична продан въпреки постановените от съда спирания по 420 ГПК и по чл.438 ГПК и имотът се възлага на „кредитора“.