Казусът на българче, родено в Испания, в чийто акт за раждане са записани две майки, но му е отказан такъв от община „Панчарево“, получи първи, макар и неокончателен отговор от Съда на Европейския съюз (СЕС), в заключението на генералния адвокат Юлиане Кокот.

Генералният адвокат заявява, че българските власти не могат да откажат да издадат паспорт или друг документ за пътуване на детето, в който двете жени да са посочени като родители, за да може то да пътува с всяка от тях. България не може да откаже да признае произхода на детето за целите на прилагането на вторичното право на Съюза относно свободното движение на гражданите с мотива, че българското право не предвижда нито института на брака между лица от един и същи пол, нито майчинството на съпругата на биологичната майка на детето, пише Кокот. И обяснява, че ако детето е български гражданин, България трябва да му издаде документ за самоличност или документ за пътуване, в който и двете жени да са посочени като родители.

От друга страна обаче генералният адвокат заявява, че България има право да откаже да издаде акт за раждане на детето, в който са вписани две майки. „С позоваването на националната идентичност България може да обоснове отказа да се признае произходът на детето, както е установен в испанския акт за раждане, за целите на съставянето на акт за раждане, установяващ произхода на това дете по смисъла на вътрешното семейно право“, заявява Кокот.

Казусът беше поставен пред съда в Люксембург от Аминистративен съд София-град (АССГ), който зададе четири въпроса заради дело, по което трябва да се произнесе (повече за преюдициалното запитване виж тук).

То е по жалба на две жени – едната е българка, а другата – англичанка и двете са се оженили в Гибралтар, Великобритания. През декември 2019 г. в Барселона им се ражда момиченце. Испанските власти записват и двете като майки.

Българката подава искане до район „Панчарево” на Столичната община да издаде акт за раждане на детето. От там ѝ указват да предостави в 7-дневен срок доказателства коя от двете жени е биологичната майка на момиченцето. Жената обаче счита, че съгласно действащото законодателство в България не е длъжна да предостави подобна информация. Така общината отказва да издаде акт за раждане като посочва, че липсват данни за установен произход на детето по отношение на неговата биологична майка. И заявява, че е недопустимо вписването в акта за раждане на двама родители от женски пол като майки на детето, тъй като еднополовите бракове в България са недопустими и подобно вписване би противоречало на обществения ред.

Така делото стига до АССГ, като той трябва да получи окончателен отговор от СЕС, преди да се произнесе.

В заключението си генералният адвокат Кокот най-напред уточнява, че обратно на твърдяното от АССГ, не може да се приеме със сигурност, че детето е български гражданин. Причината за това е, че по закон българско гражданство по право придобива този, на когото поне единият родител е български гражданин, а в настоящия случай самоличността на биологичната майка не е известна.

Но Кокот отбелязва, че дори ако детето не е български гражданин, положението не излиза извън приложното поле на правото на ЕС.

Генералният адвокат припомня, че правото на съюза не урежда правилата за установяване на гражданското състояние на дадено лице, и по-специално за неговия произход. Държавите членки обаче трябва да упражняват своята компетентност в тази област, като спазват правото на ЕС. И в тази връзка подчертава, че правото на свободно движение включва правото да се води нормален семеен живот както в приемащата държава, така и в тази по произход на гражданина на ЕС.

„В случая В.M.A. (българската гражданка – бел. ред.) и съпругата ѝ надлежно са придобили статута на родители на детето по силата на испанското право и фактически водят съвместен семеен живот с дъщеря си в Испания. Непризнаването на тези родствени връзки обаче би създало сериозни пречки за семейния живот в България, и дори би могло да разубеди В.M.A. да се върне в страната си по произход“, пише Кокот.

Тя подчертава, че същите съображения важат за положението на детето, ако то е български гражданин и следователно и на ЕС.

Съгласно българското право издаването на акт за раждане е предпоставка за издаването на български документ за самоличност: следователно отказът за такова издаване би застрашило ефективното упражняване на правото на свободно движение на детето, пише в заключението.

Затова генералният адвокат приема, че „отказът на българските власти да съставят искания акт за раждане представлява пречка за правата, които правото на Съюза предоставя на В.M.A., и — в случай че детето е български гражданин — и на това дете“.

След това тя проверява дали националната идентичност, на която се позовава България, може да обоснове този отказ. По делото българските власти са заявили, че накърняването на националната идентичност е в това, че исканият акт за раждане се отклонява от разбирането за „традиционното“ семейство, което е закрепено в българската конституция и което задължително означава, че едно дете може да има само една майка (или баща).

„Семейното право е израз на самоопределянето на държавата както в политически, така и в социален план. Оттук определянето на родствените връзки за целите на вътрешното семейно право може да спада към националната идентичност на държава членка. Това означава, че степента на упражнявания от Съда контрол трябва да се ограничи, за да останат области на материалноправна компетентност, запазени за държавите членки. Ето защо, доколкото става дума именно за същността на националната идентичност, позоваването на тази същност не подлежи на проверка за пропорционалност“, заявява в тази връзка генералният адвокат.

Тя подчертава, че задължението за признаване на създадените в Испания родствени връзки само с оглед на прилагането на вторичното право на Съюза относно свободното движение на гражданите не променя разбиранията за произход или брак в българското семейно право и не води до въвеждане на нови концепции в него.

„Поради това едно такова задължение не представлява заплаха за основния израз на националната идентичност, а отстранява известна част от пречките за свободното движение, като неяснотите около правото на пребиваване на британската майка на детето или възможността тя да се придвижва с него. С оглед на ограниченото отражение на това задължение върху българския правен ред, отказът да се признае произходът на детето от В.M.A. и от съпругата ѝ за тези цели надхвърля необходимото за защитата на целите, посочени от България“, пише Юлиане Кокот в заключението си.

И заявява, че България не може да откаже да признае произхода на детето за целите на свободното движение на гражданите с мотива, че българското право не предвижда нито института на брака между лица от един и същи пол, нито майчинството на съпругата на биологичната майка на детето.

Но пък след това посочва, че с позоваване на националната идентичност България може да откаже да признае произхода на детето, както е установен в испанския акт, т.е. с две майки.

Не става ясно обаче как при отказ за издаване на акт за раждане с две майки след това детето би получило паспорт или друг документ за пътуване, в който да фигурират двете жени.

26
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
15 април 2021 20:29
Гост

Нали сме уж демокрация, мнозинството избира? Е, в България мнозинството не обича да му навират в очите простотии като ЛГБТ, че и с И накрая. Утре някое джендърче от Брюксел ще се омъжи за кон и ще иска да му се издаде акт за граждански брак. Хайде стига простотии..

Юрист
Юрист
15 април 2021 13:15
Гост

Соломоновско решение! Да не им се ограничават основни права, напр. на придвижване, но да им се отнеме възможността да обръщат утвърдения у нас правен ред наопаки. Че то така някоя държава може да признава бракове с животни и някой може да иска това да бъде надлежно отразено съгласно българското законодателство.

Анонимен
Анонимен
15 април 2021 12:45
Гост

Бе кво ме интересуват две жени, които се ближат и използват на някой мъж семката, за да се забавляват и гаврят с едно дете?? Бива ли да ни занимавате с простотии??

Ananieva
Ananieva
15 април 2021 12:35
Гост

После да не се чудите защо тези хора няма да се върнат в България или поне едната жена, а също така и да не се чудите защо едно потенциално българче ще говори два езика – испански и английски, но не и български!

Хахахах
Хахахах
15 април 2021 12:46
Гост

Гражданството е по избор !
Никой нищо няма против ЛГБТИ и там още каквито са на опашката дето не знаят какви са…
Въпросът е, че половете се ДВА: мъжки и женски, по рождение и биологичен признак.
Когато мъж роди от друг мъж, а жена направи дете на друга, тогава и да се вписват като родител 1 и 2.
Покрай това генно инженерство утре единият родител ще е човек, а вторият крокодил. Какво ще е тогава това биологично създание, човек или крокодил ?
аман от пишман либерали …

Анонимен
Анонимен
15 април 2021 20:31
Гост

По-добре е такива да си стоят при евроатлантическите „ценности“, няма нужда да се връщат тук, имаме си достатъчно извращения във всеки един аспект.

Русева
Русева
15 април 2021 12:34
Гост

Ориенталската мисъл трябва да се изкорени в съдебната система.

Елена
Елена
15 април 2021 19:09
Гост

Даже и не знам, какво искате да кажете под ?“ориенталската“?. Вероятно много „назадничава“, „традиционна“ (ужасно лоша дума), че даже и „радикална“. Последно време гледам и така ни наричат, нас – нормалните, бели, хетеросексуални родители на дете, което е пол, какъвто пол се е родило. Виж думата „изкоренени“ я знам. Чувала съм, че „трябва да се изкорени“ кое да е различно/неодобрено от ПАРТИЯТА- майка мнение (преди малко повече от 30 г.). Колко тъжно – да се върна отново там, от където съм тръгнала. Не си представях, че колелото на живота, толкова буквално ще се завърти.

Пенковски
Пенковски
15 април 2021 12:34
Гост

Аз вярвам, че Европа е толерантна и права. А тук сме булгаристан.

Евгения Д
Евгения Д
15 април 2021 12:33
Гост

Да видят в България, че правата на човека са нещо важно, а не сме в Ислямска Република Иран. Където гей, лесбийка и жена са срамни и мръсни думи! Да се научите къде живеем и в кой век. А впрочем гей и лесбийка е имало и в древните Спарта и Рим, а също така и Ал. Македонски е бил такъв. ова специално и на вниманието на Марешки и Каракачанов.

Анонимен
Анонимен
15 април 2021 12:35
Гост

Тия дето най-много говорят против гейовете нали знаете какви са всъщност?

Pedro
Pedro
15 април 2021 12:32
Гост

Бе с община Панчарево ще се занимаваме. Нелепица.

Анонимен
Анонимен
15 април 2021 12:31
Гост

Мног обркана история.

Анчо
Анчо
15 април 2021 12:30
Гост

Естествено, че българско гражданство по право придобива този, на когото поне единият родител е български гражданин.

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
15 април 2021 16:32
Гост

да, ама не е ясно дали българката го е родила, или англичанката. защото отказват да кажат. отделно, че бащата е неизвестен, без значение дали е донор на банка за сперма, или е партньор за една нощ.

само дето дори СЕС признава, че ако англичанката е родила, а баща на хартия няма, то и българско гражданство няма откъде да дойде. проблемът е, че на АССГ не му е стискало да каже на черното черно и на бялото бяло.

Елена
Елена
15 април 2021 19:20
Гост

Проблемът е, че българска гражданка не е майка на детето. Майка е другата жена в „семейството“ им (както е записано в документите на детето). Тъй, че с какъв законен статут да я запишат тая пишман майка българска? Ако тя не е със статут „майка“, въз основа на какво да дадат български документ на чужд гражданин?

Анонимен
Анонимен
15 април 2021 12:29
Гост

Аз не съм очаквал нещо друго да се случи в действителност. Разбира се, че в Европа се спазват правата на човека.

Kamenova
Kamenova
15 април 2021 12:29
Гост

Поредно доказателство, че в България се погазват законите и правата на човека.

льольо
льольо
15 април 2021 14:06
Гост

Как това е доказателство? Решението е справедливо – издаваш някакъв документ да може да пътува с лицата признати му за родители, но няма как да те задължат да впишеш в акта за раждане, че има две майки, просто защото това не отговаря на обективната действителност.

Хахахах
Хахахах
15 април 2021 12:29
Гост

Да, паспорт ще издаде, но с вписана само майката по рождение, във връзка с акта за раждане, който е основен удостоверяващ документ, въз основа на който се издава и свидетелство – извлечение от акта за раждане. Никой не може да задължи България да издаде паспорт или лична карта с вписани две майки. договорите на ЕС, както и всички регламенти и директиви имат текст, че когато норма от вторичното право на ЕС влиза в противоречие с конституционните основи и правов ред на държавата-членка, тя може да не се съобрази с този текст. Този текст го има във всички конвенции третиращи права… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
15 април 2021 12:28
Гост

България не може да откаже, но може да се прави на псевдо пазител за така наречените „християнски ценности“. И как точно ще спрете ЛГБТ да ви питам бе политици, като Симеонов, Марешки, Каракачанов? Такива хора с такъв уклон има от векове. Псевдо патриоти и популисти. Гледайте си работата. Добре, че не ви даде народа възможност да влезете в парламента. Видя се вашите идеи колко хора ги подкрепят. Само дебилите над 60 години с образование до 5то отделение. Нормалните хора не се притесняват от гей или лезбийка.

IV. SS-Panzerkorps
IV. SS-Panzerkorps
15 април 2021 18:24
Гост

Глупости. Аз съм на 30 г. и искам фанатизиран национализъм или смърт!

Анонимен
Анонимен
15 април 2021 12:28
Гост

Жената обаче считала, че съгласно действащото законодателство в България не е длъжна да предостави подобна информация. Ами тогава да си чак жената да се произнесат от СЕС.

Анонимен
Анонимен
15 април 2021 12:30
Гост

Тя определено е наясно с правата си, но не и със адълженията си.

Анонимен
Анонимен
15 април 2021 12:26
Гост

Никоя държава не може да откаже да признае произхода на детето за каквито и да е цели.

льольо
льольо
15 април 2021 14:07
Гост

Само гледай.