Министърът на правосъдието Надежда Йорданова днес подписа Допълнителния протокол към Конвенцията за престъпления в кибернетичното пространство на Съвета на Европа по време на международна конференция в Страсбург.

„Подобряването на трансграничния достъп до електронни доказателства е въпрос от голямо значение за наказателното производство. Повече от 80% от всички наказателни производства изискват събиране на електронни доказателства. В значителен брой случаи такива данни са необходими, за да помогнат правоприлагащите и съдебните органи да доведат усилията си до успешен резултат“, заяви министър Йорданова пред международния форум днес.

И допълни, че повече от половината от всички разследвания се нуждаят от трансграничен достъп до електронни доказателства. „Интернет създаде условия за избягване от правосъдието. Консолидиран отговор се очаква дълго от нашите съдебни и правоприлагащи колеги за пряко и експедитивно сътрудничество между тях и доставчиците на услуги“, каза Йорданова. В словото си тя подчерта, че една трета от държавите, ратифицирали Конвенцията, са от всички континенти, не само от Европа.

Протоколът цели подобряване на сътрудничеството между съдебните органи във връзка със събирането и достъпа до електронни доказателства за целите на наказателния процес и създава по-голяма правна сигурност по отношение на условията, при които доставчиците на услуги могат да отговарят на непосредствени искания за предоставяне на данни.

Прякото сътрудничество с доставчиците на услуги се изразява в два типа мерки: предоставяне на информация за регистрация на име на домейн и на данни за абонати на услуги. Същевременно, протоколът включва и разпоредби от традиционен тип за оказване на сътрудничество между компетентните органи на договарящите страни. По този ред ще се прилагат две процедури – за изпълнение на заповед за бързо предоставяне на данни за абоната и на трафични данни, както и специална процедура за бързо разкриване на съхранени компютърни данни в спешни случаи.