Трафичните данни на твърде много хора, за твърде дълъг срок и без реален съдебен контрол ще бъдат съхранявани и използвани за проследяване на болните и поставените в изолация заради последните промени в Закона за електронните съобщения (ЗЕС). Това твърдят депутати от БСП в искането си до Конституционния съд (КС) за обявяване на противоречащи на основния закон на измененията в ЗЕС, направени заради извънредното положение.

То беше внесено днес лично от трима депутати от левицата – Крум Зарков, Филип Попов и Георги Свиленски. Конституционният съд образува дело №4/2020 г. и за докладчик по него беше определена Таня Райковска.

Както „Лекс“ писа, със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение Народното събрание промени и ЗЕС. Така беше регламентирано, че трафичните данни, чрез които може да се определи по клетките на мобилните оператори къде се намира даден човек, се съхраняват за 6 месеца и за „нуждите на принудителното изпълнение на задължителната изолация и болничното лечение на лица по чл. 61 от Закона за здравето, които са отказали или не изпълняват задължителна изолация и лечение“. И се даде право на Главна дирекция „Национална полиция“, Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на МВР да получат достъп до данните без за това да е необходимо предварително разрешение от съд. Тези служби обаче са длъжни след това незабавно да уведомят съда за получения достъп, за да може той да потвърди пост фактум извършените действия. А ако не ги одобри до 24 часа, данните незабавно се унищожават. В ЗЕС от няколко години вече има подобна възможност за издирване на бедстващи хора.

Според депутатите от БСП обаче, когато тя се предоставя за болни и поставени под изолация, се стига до непропорционална намеса в правото на личен живот на гражданите и на тайната на кореспонденцията и на другите съобщения. Като в искането промените в ЗЕС да бъдат обявени за противоконституционни обясняват защо стигат до този извод.

Те посочват, че ЗЕС (чл. 251б, ал. 2, изречение трето) препраща към Закона за здравето –  чл. 61 и свързания с него чл. 215. Според тези разпоредби на задължителна изолация и лечение подлежат първо болни и заразоносители от 13 вида болести (холера, чума, вариола, жълта треска, вирусни хеморагични трески, дифтерия, коремен тиф, полиомиелит, бруцелоза, антракс, малария, тежък остър респираторен синдром и туберкулоза с бацилоотделяне). Но на второ място и болни, заразоносители, контактни лица (независимо дали чрез изследване са с потвърдено носителство на заразна болест или не) и лица, които са влезли на територията на страната от други държави (и български, и чужди граждани) по разпореждане на здравния министър, когато съществува заплаха за здравето на гражданите от болести, извън 13-те посочени.

Така според БСП на практика се регламентира да се пазят и предоставят без предварително разрешение от съда трафични данни на огромен брой хора.

„Обхватът се разширява дотолкова, че той на практика става неограничен. Вярно е, че оспорената разпоредба съдържа в себе си ограничителен критерий по отношение на лица, а именно лица, които са отказали или не изпълняват задължителна изолация и лечение. Но също така е вярно, че за установяването и откриването на тези лица съществуват и биха могли да се приложат и други способи, извън коментираната законодателна мярка, които ефективно могат да осигурят постигането на целта – принудителното изпълнение на задължителната им изолация и болничното лечение“, пишат в искането си до КС от левицата.

Като аргумент за непропорционалността на намесата в личния живот, до която се стига според тях, депутатите изтъкват, че трафичните данни за болните и поставените под карантина няма да се пазят само до края на извънредното положение, а за 6 месеца. „Този срок обаче, съотнесен със специфичната цел за съхранение на данните – за нуждите на принудителното изпълнение на задължителната изолация и болничното лечение на лица по чл. 61 от Закона за здравето, които са отказали или не изпълняват задължителна изолация и лечение, заедно с факта, че тя не е ограничена единствено и само до случаите на извънредното положение, изглежда несъразмерно и надхвърлящ необходимото за постигане на дефинираната цел. Натрупването на половингодишна база данни от комуникационен трафик по чл. 251б, ал. 1, т. 6 от ЗЕС, макар и само за един вид данни – относно административните адреси на клетки на мобилна наземна електронна съобщителна мрежа, от които е генерирано или в които е терминирано повикване, но за, на практика, неограничен кръг от лица, позволява да се придобие информация за трайните, обичайни, инцидентни прояви на конкретното лице, а също и систематизиране по различни критерии на местата, които то посещава трайно, често, рядко или инцидентно. По този начин общият 6-месечен срок се явява несъразмерен с целта на въведената мярка, която по дефиниция е свързана с определен ограничен период от време – докато трае задължителната изолация или лечението на съответното лице. А това безспорно се отразява и на непропорционалността на въведената с оспорената разпоредба законодателна мярка“, изтъкват те.

В искането до КС се излагат и съждения за това, че реално няма как да има ефективен съдебен контрол за законосъобразното предоставяне на трафични данни в този случай, защото „нерегламентираният достъп и евентуалната злоупотреба вече ще са реализирани“.

„Този последващ съдебен акт би могъл да има значение при реализиране от страна на пострадалия на евентуални негови претенции за обезщетение от настъпили вреди или към търсене на отговорност на превишилия правата си орган, но в никакъв случай не би могла да предотврати накърняването на конституционно защитени права на гражданите. Проверката на основателността и законосъобразността на искането за достъп до данни a posteriori би могла да бъде оправдана единствено в екстремни случаи на извънредна и непосредствена опасност, докато в атакуваните разпоредби става дума за лица, които вече са в полезрението на здравните власти и са обект на ограничения, т.е. органите на реда имат възможност да вземат своевременни мерки спрямо тяхното поведение“, се посочва в искането. И се заявява, че така се погазва принципът на правовата държава.

Според БСП той е накърнен и от самата процедура по приемането на въпросните изменения в ЗЕС, тъй като те са внесени между първо и второ четене на промените в закона за извънредното положение и нямат общо с първоначалния му предмет. Така на практика са обсъдени само на едно четене от парламента, а трябва да са две. Една от разпоредбите пък дори е изчетена за първи път в пленарната зала при второто финално гласуване на разпоредбите.

Проблемът със спазването на парламентарната процедура е поставян многократно на вниманието на КС. Наскоро (в решение № 1 от 4 февруари 2020 г. по к. д. № 17/2018 г.) той за пореден път заяви, че „преценката дали предложените между първо и второ четене промени противоречат на принципите и обхвата на законопроекта, приет на първо четене, е единствено на Народното събрание в пределите на чл. 84, ал. 2 ПОДНС“. БСП обаче настоява КС да преразгледа практиката си.

„Трайният отказ на Конституционния съд да се произнася по често спорните въпроси за ограниченията при обхвата на предложенията, направени между първо и второ гласуване от народни представители, има тежки негативни практически последствия, а именно – все по-широко приложение на този законодателен подход, противоречащ на конституционните изисквания за две гласувания и обезсмислящ до голяма степен законовите гаранции за задълбочено и публично обсъждане на законодателните инициативи. Нежеланието на Конституционния съд да прецени допустимостта на законодателните предложения, направени между двете гласувания, спрямо принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект, фактически предоставя на парламентарното мнозинство неограничена възможност да решава кои промени да се разглеждат на две и кои само на едно гласуване“, изтъкват от левицата в искането си.

18
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Правист
Правист
22 април 2020 18:39
Гост

Тия от 1945 насам се опитват да ни затрият и ето , че и сега продължават, то техния тъмнкож електорат и сега, въпреки че полицията ги проверява не спазва карантина, представям си ако ги оставят да ходят където си искат какво ще е…

The grey knight
The grey knight
22 април 2020 14:36
Гост

Идеята е хубава, но докато КС излезе с решение сигурно целият цирк ще е приключил. Общо взето си трупат актив.

обективен
обективен
22 април 2020 15:25
Гост

Работата на една опозиция освен другото, е да отстоява правата на гражданите чужди на герберската престъпна шайка и да трупа актив.

Спиро
Спиро
22 април 2020 13:43
Гост

Споко! Докато КС излезе с решение, пандемията ще отмине.

Гергана Т
Гергана Т
22 април 2020 13:22
Гост

Не ги харесвам и не мисля, че сега е времето да се правят на псевдо патриоти и защитници на населението. Каквото е такова. Дайте да мине тоя вирус и ще мислим

Спиро
Спиро
22 април 2020 13:39
Гост

Да, сетили се да мислят за хората! Къде бяха преди пандемията?

учител
учител
22 април 2020 15:27
Гост

От предразсъдъци сме на този хал: да ни управлява невъзпитан и недообразован простак.

Daniela
Daniela
22 април 2020 13:21
Гост

Заради неспазване на наложените мерки и масово пътуване по празниците, смятам, че ще се удължи извънредното положение още. А в резултат БСП ще скочи, защо трябва до 13 юни да сме под карантина…

Велислава
Велислава
22 април 2020 13:20
Гост

БСП се чуди с какво да се заяде сега.

тикволог
тикволог
22 април 2020 15:28
Гост

Да приглася на бандитите на тиквата ли ?

ЕменЕмен
ЕменЕмен
22 април 2020 13:20
Гост

Влиза в сила новият световен ред. Не се стряскайте. Ние сме малки и няма да разберем много разликата

Димитриева
Димитриева
22 април 2020 13:20
Гост

Вижте, за подобен режим се говори от десетилетия. Да се накарат хората заради нещо привидно тъпо да бъдат изолирани и да не могат да се движат без да бъдат стриктно проследявани. Сега с това ще кажат, че ще ограничат и престъпност и всичко. То не, че не е така, но някак романтика и свободата се губи.

Милена
Милена
22 април 2020 13:40
Гост

Къде я видяхте тази романтика? А и свободата много често се бърка със свободия. Трябва просто да си налягаме парцалите, понеже положението въобще не е розово.

Асковски
Асковски
22 април 2020 13:18
Гост

Ама да ги оставят да се мотаят ей така? Това ли се иска?

Иванова
Иванова
22 април 2020 13:18
Гост

Ами аз мисля, че не е редно да се правят циркове сега точно

Гери
Гери
22 април 2020 13:41
Гост

Клоуни колкото искаш. Лошото е, че го правят не за хората, а за своя собствен пиар.

Ристевски
Ристевски
22 април 2020 13:17
Гост

Ох, но какво им давате поле за изява на тия…отишли си от политиката вече маргинали?

Христова
Христова
22 април 2020 13:17
Гост

Защо? Защото са опозиция на всяка цена ли?