Предизвикателствата остават – това заяви Европейската комисия (ЕК) за съдебната реформа и отчетността и отговорността на главния прокурор. А дигитализацията на правораздаването у нас директно е определена като „на практика изоставаща“. Комисията изразява опасения за точещите се с години конкурси за повишения на магистрати, които водят до масово и все по-дълго командироване. И специално поставя въпроса с изтеклия преди повече от година мандат на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС).

Всички тези проблеми са поставени в новия доклад за върховенството на закона, чийто финален текст беше огласен днес в Брюксел (виж тук).

„Съдебната реформа в България е постепенен процес с важни последици за съдийската независимост и за общественото доверие, но предизвикателствата остават“, е една от констатациите в документа.

В него за пореден път се констатира, че съдиите, избрани от съдии, все още са малцинство във Висшия съдебен съвет (ВСС). „Освен това главният прокурор продължава да играе решаваща роля в Прокурорската колегия и запазва значително влияние върху Пленума и потенциално в Съдийската колегия, тъй като нейни членове от парламентарната квота може да идват от редиците на прокурорите. Практиката при гласуване демонстрира ограниченото влияние при вземането на решения на членовете на ВСС, избрани от съдиите и потенциалното влияние на главния прокурор върху ВСС“, се посочва в доклада.

И се казва следното: „Справянето с проблема със състава на ВСС става по-належащо, тъй като действащата система за избор ще повлияе на бъдещите избори за членове на ВСС, защото предстои да изтече мандатът на настоящите му членове и тя би повлияла и на други важни позиции в съдебната власт“. Като се уточнява, че става дума за предстоящия избор на председател на Върховния касационен съд.

„Предизвикателството с отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор остава“, пише още в доклада. В него се напомня, че бяха направени промени в Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт, с които беше въведен т. нар. специален прокурор, но фигурата беше обявена за противоконституционна.

„Липсата на възможност за ефективно наказателно разследване на главния прокурор и неговите заместници е проблем, който се поставя отдавна не само от Европейската комисия, но и от Европейския съд по правата на човека и Съвета на Европа. Комбинацията от правомощията на главния прокурор и позицията му във Висшия съдебен съвет водят до значително влияние в прокуратурата, потенциално във Висшия съдебен съвет (в Прокурорската колегия съвет и в Пленума) и в рамките на магистратурата“, обяснява ЕК. И поставя и въпроса за липсата на съдебен контрол върху отказите за образуване на досъдебно производство.

Главният съдебен инспектор и инспекторите в ИВСС продължават работата си, въпреки че техният мандат приключи през април 2020 г., подчертава ЕК.

„Режимът за повишаване на магистратите все още поражда безпокойство“, се заявява в черновата на доклада. В нея се обяснява, че съдиите, прокурорите и следователите се повишават след конкурс, но няма такъв, който да е приключил за по-малко от 3 години.

ЕК специално споменава т. нар. кариерен бонус за членовете на ВСС след края на мандата им и че решението на Конституционния съд, че той не противоречи на основния закон.

Комисията констатира, че при липсата на регулярно повишаване на магистратите се увеличава броят на командированията, като понякога те продължават по 90-100 месеца. Според европейските стандарти командироването трябва да е само временно и при изключителни обстоятелства, а водещият принцип на повишаване е въз основа на заслуги, обяснява ЕК.

„Ситуацията, при която няма регулярни повишения въз основа на заслуги, може да повлияе на независимостта на съдебната власт“, се заключава в черновата на документа.

В нея са отбелязани промените в процесуалните закони и възможността за плащане на по-ниска държавна такса по делата при подаване на иска онлайн, въвеждането на видеоконферентните връзки и промените в Закона за адвокатурата, с които се позволи на адвокатите участват в ръководствата на търговски дружества.

„Въпреки засилената дейност по разследване, резултатите под формата на окончателни присъди за корупция на високо ниво остават ниски“, заявява Брюксел в доклада си. И за пореден път посочва, че все още предстои да бъдат постигнати солидни резултати с окончателни присъди за корупция на високо ниво. Именно към това изречение в бележка под линия се посочва, че през юни САЩ са наложили санкции по Глобалния закон „Магнитски“ на български граждани, единият от които е бивш депутат.

В доклада за пореден път се отбелязва, че в България няма закон за лобизма и специална защита за хората, подаващи сигнали за нередности.

Отчетлива положителна оценка в доклада получава единствено административното правораздаване у нас. „Ефективността на системата на административното правосъдие показва значителен напредък“, се посочва в документа. Той отчита данните за 2020 г. , когато станаха видни резултатите от съществените промени в Административнопроцесуалния кодекс, които в по-голямата си част влязоха в сила през 2019 г.

В доклада се посочва, че по отношение на продължителността на производството административните съдилища са сред най-ефективните в ЕС.

„Липсата на данни обаче за ефективността на съдебните и извънсъдебните граждански и търговски дела (съдилища от първа и втора инстанция) не позволява правилна оценка на обща ефективност на съдебната система“, казва Еврокомисията. Но за Върховния касационен съд специално подчертава, че що се отнася до продължителността на делата той продължава да се представя добре в сравнение с други държави членки.

 

32
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
20 юли 2021 21:37
Гост

Не четете само резюмето на доклада, а и цялото му съдържание, защото вътре пише, че Комисията отчита като положително последното кадрово и битово обезпечаване на специализирания съд, а отчита като отрицателно внасянето на законопроекти от членове на парламента без ясни аргументи и проведено обществено обсъждане. Ей, Ристьо, да не направиш някоя грешка!

Анонимен
Анонимен
21 юли 2021 10:08
Гост

Това малко в стил „Иван Гешев отговаря на обвиненията на Янаки Стоилов“. С други думи казано по-добре замълчи като няма какво да кажеш.

Анонимен
Анонимен
20 юли 2021 17:03
Гост

Независимо от личните пристрастия административното ни правосъдие е най-бързото в Европа, а българският АПК още при създаването си получи изключително висока оценка от чуждестранните патньори, които съдействаха в проекта по създаването му. АПК е доста по неформален от ГПК, където това е необходомо. ВАС също има добра организация и там се действа иновативно. Това са фактите. Другото са интерпретации по други въпроси, към които също следва да се отнасямва с уважение – но това си е друга тема, макар и важна.

Анонимен
Анонимен
20 юли 2021 16:31
Гост

Значии, омръзна ми да слушам хвалбите за административното правораздаване. Смея да твърдя, че там решенията се взимат или по целесъобразност, или с оглед личността, или по някакви други причини, които са далеч от справедливостта, пък за качеството на актовете да не говорим. Административното правораздаване е срамно и става все по-срамно. Мога да посоча редица решения, в които ще видите как се произнасят въпреки закона, въпреки практиката, но в защита на един или друг интерес. Там корупцията и интересите надделяват за сметка на справедливостта. Качествените съдии са 4-5, не повече. Нетърпимо е това заключение за доброто административно правораздаване. Отвътре нещата изглеждат… Покажи целия коментар »

Подкрепям
Подкрепям
20 юли 2021 16:51
Гост

Ще допълня и друг проблем, свързан с конкурсите – 30 брой за външен конкурс обявиха по искане на Чолаков. И за какво го направиха – за да може Чолаков да назначи всичките си съдебни помощници във ВАС, някой и друг близък съдия и още няколко, на които е обещал. А после колкото и да жалят останалите, няма да имат никакъв шанс. ВАС ще реши това, което иска Чолаков. Същото ще стане и с вътрешния – трябва да бъдат назначени приятелите и онези, които са му вършили услуги. Мога и имена да спомена, ако някой се поинтересува. И всичко това ще… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
20 юли 2021 17:07
Гост

Нека като обвиняваме съдиите в некомпетентност, да не се проявяваме и ние като некомпетентни – ссъдебните помощници няма как да станат съдии от ВАС. Могат да се пръснат като административни съдии из страната. А някои от тях имат качествата за външни хора, които да станат обикновени административни съдии главно извън София.

Ттттт
Ттттт
21 юли 2021 7:54
Гост

Спомени имена. Защо не? Какво те притеснява? Като кажеш „А“ , давай нататък. Иначе си прав. Назначенията продължават по нашенска линия.

Жени
Жени
20 юли 2021 14:27
Гост

А тези конкурси кой ги въведе- Христо Иванов през 2016г.. И сега пак е тръгнал да ни реформира.

Анонимен
Анонимен
20 юли 2021 17:10
Гост

Тогава реформата му беше бламирана от калинките на Доган сарай. А Христо Иванов постъпи крайно достойно като подаде оставка и в прав текст назова мотивите за нея, а именно, че не иска да участва в пародия на реформа, каквато повече от 10 години се точи при управлението на ГЕРБ и ДПС (ЕК ежегодно излиза с критични доклади, а наш’те всеки път имитират, че предприемат решителни действия за реформа).

Анонимен
Анонимен
20 юли 2021 18:13
Гост

Само вие от ССБ ли не разбрахте още че Ристю Бойкикев не става за чеп за зеле?? МНого бавно схващате бе….

Бай Ганьо
Бай Ганьо
20 юли 2021 14:04
Гост

политкоректен доклад -освен Гешев, има доста по-големи проблеми: бавно правосъдие, разнопосочна практика, адм.съдилища които са в услуга на изпълнителната власт.. дигитализацията изоставала – че тя никаква я няма

Анонимен
Анонимен
20 юли 2021 14:12
Гост

В момента Гешев и ВСС са най-големият проблем.

Анонимен
Анонимен
20 юли 2021 17:15
Гост

Не е проблемът в личността на Главния прокурор, а в начина на избиране и функциониране, а също в начина на избиране и функциониране на ВСС. Когато Иван Костов избра Филчев – по-различно ли беше. Според мен беше по-зле. Я си го представете сега!

Димитър
Димитър
20 юли 2021 13:31
Гост

Недопустимо е главният прокурор да продължава да играе решаваща роля в Прокурорската колегия.

Жечев
Жечев
20 юли 2021 13:32
Гост

Дано да го изчегъртат най- накрая този.

Красимир
Красимир
20 юли 2021 13:28
Гост

Дигитализацията на правораздаването ни за сега е под кривата круша.

Димо
Димо
20 юли 2021 13:29
Гост

Те една единна деловодна система не успяха да направят като хората.

Уранготан
Уранготан
20 юли 2021 13:28
Гост

Според мен е време за сериозна рокада и промяна

Борисов
Борисов
20 юли 2021 13:27
Гост

Сочна излагация. Сочна.!

Dunajska
Dunajska
20 юли 2021 13:27
Гост

Махнете го веднага Гешев и ще се оправят нещата!

Ванина
Ванина
20 юли 2021 14:24
Гост

Да, а следващият Гешев пак ли така ще безчинства? Какво се случва с правомощията на главния прокурор?

Есмералда
Есмералда
20 юли 2021 13:27
Гост

Е как може ГЕРБ и Борисов да се плюнчат за предложенията на тая или оная партия за кабинет и да се подиграват със снимки на починали астронавти (последото показва нивото на Борисов), като Европа ни казва, че Гешев е пълна скръб, а той е назначен от Борисов.

Radosveta
Radosveta
20 юли 2021 13:26
Гост

В Европа са доста по-наясно с това, което се случва тук, отколкото маса запсал народ.

Anonimen
Anonimen
20 юли 2021 13:26
Гост

Добре е, че се споменават точещите се с години конкурси за повишения на магистрати.

Кирил
Кирил
20 юли 2021 13:27
Гост

А това води до безкрайни командировки. Много нелепо.

Гъливер
Гъливер
20 юли 2021 13:25
Гост

Гешев ако се махне и се реформира съдебната система да видите как ще дръпнем рязко.

Каменов
Каменов
20 юли 2021 13:25
Гост

Да се докараме до там, че наистина в цяла Европа да има протести на българи не против управлението, а против главния прокурор.

Анонимен
Анонимен
20 юли 2021 13:25
Гост

И какви ще са поуките от това? ВСС ще освободи ли Гешев?

Димитрова
Димитрова
20 юли 2021 13:24
Гост

Пак се излагаме пред Европа. Не че ми дреме Европа какво мисли за нас де, те и сега мислят, че сме само цигани тук. Все пак обаче е срамно.

Haralampi
Haralampi
20 юли 2021 13:24
Гост

О, минимум предизвикателствата остават

Simo
Simo
20 юли 2021 13:23
Гост

Европейската комисия отново ни размаха пръст.

Anonimen
Anonimen
20 юли 2021 13:24
Гост

И с право. До кога ще се мотаем с тази реформа.