Следователят Бойко Атанасов, който води дело срещу прокуратурата за незаконно подслушване, е поискал държавното обвинение да бъде осъдено да му изплати обезщетение от 151 000 лева.

Това става ясно от определението на съдия Албена Ботева от Софийския градски съд (СГС), с което тя е насрочила делото за 19 март, но наред с това е приканила страните към сключване на съдебна спогодба, към медиация или извънсъдебно уреждане на спора.

През пролетта на м.г. Атанасов заведе дело срещу прокуратурата и срещу Софийския окръжен съд (СОС) по Закона за отговорност на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). До него се стигна, след като през април 2016 г. следователят е получил отговор от Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, че е бил подслушван. Според изнесените публично след това данни, това е станало по искане на тогавашния шеф на ГДБОП Станимир Флоров, а разрешението било дадено от председателя на СОС Владимир Иванчев, който почина на следващата година. За случая бяха сезирани Висшия съдебен съвет и прокуратурата, тъй като липсвали данни Атанасов да е бил съпричастен към извършено престъпление, а разрешението за използване на специални разузнавателни средства не е било дадено от председателя на СГС.

В началото на тази година градският съд прекрати делото на Атанасов по отношение на иска му срещу СОС. След това Софийският апелативен съд (САС) потвърди определението, като и двете инстанции се позоваха на Тълкувателно решение №5 от 2015 г. на гражданската колегия на ВКС, според което съдът е отговорен по ЗОДОВ единствено за „прилагане от съда на задължително настаняване и лечение или принудителни медицински мерки, когато те бъдат отменени поради липса на законно основание и за прилагане от съда на административна мярка, когато решението му бъде отменено като незаконосъобразно“.

Бойко Атанасов подаде и касационна жалба, като твърдеше, че съдилищата не могат да се позовават на това тълкувателно решение, защото то е приложимо за случаите, в които съдът действа в кръга на своята компетентност, а в конкретния казус СОС е иззел правомощията на градския съд.

Върховните съдии (Емил Томов – председател и докладчик, Драгомир Драгнев и Геновева Николаева) не допуснаха обаче касационно обжалване и също подчертаха, че отговорността за вреди е на държавата, а не на отделни нейни органи и длъжностни лица и обезщетяването се реализира независимо от правозащитния орган, който я представлява в процеса. Относно това, кой все пак трябва да представлява държавата, ВКС посочи, че въпросът е решен в тълкувателното решение и „на принципа на риска“ ответник по дело за незаконно подслушване по ЗОДОВ може да е само органът, който е инициирал и поискал подслушване, а не съдът, който е дал разрешението.

Така делото се върна в градския съд и по него ответник вече е само прокуратурата.

В заседание от октомври съдия Ботева е указала на Атанасов да посочи факти за това, кога прокуратурата е отправила искане до СОС за прилагане на СРС, кога са били дадени разрешения и за какъв срок. В определението на СГС се казва още, че Атанасов трябва да посочи и за какъв период претендира да бъде обезщетен. От него става ясно, че едва през 2013 г. Атанасов е научил, че е подслушван, а това му било съобщено от тогавашния ръководител на градската прокуратура. До средата на 2013 г. градски прокурор на София беше Николай Кокинов, но беше уволнен след скандала със записите в Банкя от срещата му с премира Бойко Борисов и Мирослав Найденов.

За да поиска обезщетение от над 150 000 лева, следователят Атанасов твърди, че телефонните му разговори са подслушвани през 2012-2013 г. по искане на прокуратурата, с което е нарушено правото му на зачитане на личния и семейния живот, бил е подложен на „произвола, царящ в съдебната система“, действията на прокуратурата не отговарят на изискването за законност и по този начин били уронени честта и човешкото му достойнство.

От своя страна, прокуратурата е оспорила изцяло иска на Атанасов като неоснователен, тъй като в цитираното от него писмо на Бюрото за контрол на СРС, не ставало ясно кой е отправил искането за подслушване.

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви