Бившият зам.-председател на Софийския градски съд (СГС) Богдана Желявска не е извършила нарушения при разпределянето на делата за фалита на КТБ и на „Белведере дистрибуция“. Тя не носи и персонална отговорност за 18-те нарушения, открити от временна комисия, съставена от членове на Висшия съдебен съвет, при проверка на работата на СГС в началото на 2015 г. Това става ясно от окончателното решение на петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС).

През февруари 2015 г. председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов и тогавашният правосъден министър Христо Иванов внесоха предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Богдана Желявска, като аргументите им бяха изведени от доклада от проверката на ВСС в градския съд.

Ревизията показа десетки нарушения в организацията на съда, съмнения в случайното разпределение на делата, хаос в администрирането на най-големия съд в страната и др.

На 10 март 2016 г. обаче ВСС отказа да накаже Желявска. Председателят на ВКС и правосъдният министър обжалваха решението пред Върховния административен съд. Пред ноември м.г. тричленен състав на съда отхвърли жалбите, а сега това стори и втората инстанция.

В решението на ВАС са описани твърдените нарушения и се излагат аргументи защо Желявска не носи отговорност за тях.

Едно от тях е, че не тя е извършвала случайното разпределение на текущи дела, а това е сторил съдебен помощник в нейно отсъствие, но с нейната парола за достъп до системата, след което тя е подписала протокол, че лично е извършила тези действия.

По същество е извършено разпределение на делата на случаен принцип, с техническата помощ на съдебен помощник, след надлежна проверка от Богдана Желявска спазени ли си изискванията по въвеждането на дела. Въз основа на тези факти и при липсата на данни и твърдения за опити за манипулиране на системата за електронно разпределение, изводът на съда, че тези действия не представляват дисциплинарно нарушение, нито накърняват престижа на съдебната власт, поради което в тази обжалваната част решението на ВСС е съобразено с нормативната уредба, се споделя и от настоящата инстанция“, изтъква петчленният състав на ВАС с председател Светлана  Йонкова и членове Таня Радкова (докладчик), Галина Солакова, Емилия Кабурова и Мартин Аврамов.

Съдът коментира и друго твърдяно нарушение, а именно, че на 10 ноември 2014 г. Желявска не е изпратила веднага след определяне на докладчика протокола за случайното разпределение на делото за фалита на КТБ до сървъра на ВСС.

Установено е, че разпределението всъщност приключва с изпращане на протокола за разпределение на делото към сървъра на ВСС чрез наличните бутони за това и след това разпределение на следващо дело е невъзможно, ако не се даде команда за изпращане на протокола за разпределение на предходното дело към сървъра на ВСС. Протоколът действително е открит, макар и по-късно, на сървъра на ВСС. Заключението на вещото лице Петров е, че е имало такъв проблем и при изпращането на други протоколи, които са закъснявали с пристигането си. Нито ВСС, нито съдът са установили други факти, сочещи на прекъсване на процеса на електронно разпределение или целящи да определят докладчик в отклонение от принципа за случайно разпределение или да възложат делото на конкретен докладчик. Поради това законосъобразно поведението на Желявска не може да се квалифицира като накърняващо престижа на съдебната власт и съответно да обоснове възникването на дисциплинарна отговорност за нарушение“, посочва ВАС.

Според съда в случая не става въпрос за виновно неизпълнение на задължението протоколът от случайното разпределение своевременно да бъде изпратен до сървъра на ВСС, а до ненавременното му постъпване в съвета поради „възможен технически проблем в системата, който не е свързан с поведението на лицето, извършило разпределението“.

Третото нарушение, описано в жалбите, е за това, че през 2014 г. Желявска разпределя на Румяна Ченалова делото за фалита на „Белведере“.

ВАС излага следните мотивите защо това не е нарушение: „Делото е докладвано за разпределение в деня на постъпването му и е разпределено на същия ден на случаен принцип чрез системата за електронно разпределение. Обстоятелството, че други постъпили в регистратурата в същия ден дела за откриване или обявяване в несъстоятелност не са докладвани на Желявска за разпределение, не може да вмени в нейна вина или да се определи като неизпълнение на заповед на председателя на СГС. Факти за някакво вмешателство в системата, довело до избор на конкретен докладчик, а не на произволно определен, не са установени, поради което заключението на първоинстанционния съд за точно изпълнение на служебните задължения от страна на Желявска и извършени действия в съответствие с регламентацията на служебната дейност, които не разкриват толериране или „специално отношение“ към конкретно дело, се подкрепя от доказателствата по делото и е обосновано“.

На последно място, съдът се спира на аргументите на вносителите на предложението за образуване на дисциплинарно производство във връзка с откритите нарушения при проверката в СГС. Като примери за нейно виновно поведение беше посочено, че Желявска е разпределяла дела и в Търговското отделение, въпреки че е била ръководител на гражданското, че делата не се разпределяли винаги в деня на постъпването, а и на  следващия, че се е произнасяла по молби за освобождаване от държавна такса вместо съдиите-докладчици и др.

Най-напред ВАС отбелязва, че предложението възпроизвежда изводите в доклада от ревизията без да се посочват конкретни факти и обстоятелства за поведението и действията на Богдана Желявска.

Комисията е дала препоръки за отстраняване на установените нарушения, изброени в 18 пункта, засягащи цялото ръководство на съда, а не персонално дейността на Желявска. Конкретно виновно поведение /действие или бездействие/, извършено или допуснато от Желявска в качеството ѝ на лице, заемащо съответните административни длъжности, което представлява неизпълнение на служебните задължения и (или) накърнява престижа на съдебната власт, т.е. констатирана причинна връзка между виновното поведение на лицето и неизпълнението на служебните задължения не е установено“, изтъква ВАС.

Що се отнася до освобождаването от държавна такса, ВАС казва, че това е част от съдийската практика и макар и противоречива, не дава основание за ангажиране на дисциплинарна отговорност.

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Иван адвокат
Иван адвокат
12 юли 2018 7:06
Гост

Познавам лично като адвокат работата и на Желявска и на Ченалова.
Перфектни съдии, това за мен е юридически фашизъм да ги оспорват като качества един вид. Кой е дал право по Конституция да има ВСС.
Май настъпва Средновековието, това е лов на вещици.

Ужас, оставаме без кадри – точно това се цели май от някакви отвъртяни административни чиновници.

Спец
Спец
11 юли 2018 14:41
Гост

Това със сървъра ми се струва малко прах в очите. Не ми се вярва вещото лице да е показал в съда logs, които доказват какво, кога се е случило и кой го е направил. Гнила работа (ябълка).

Администратор
Администратор
11 юли 2018 15:52
Гост

Така е, не е възможно да се фалшифицира. Ние работим със същата деловодна система, която е много надеждна и не напразно повечето съдилища в страната работят с нея. От логовете излиза кой кога е влизал и какво точно е правил. Като тези неща могат да се гледат само от ограничен брой оторизирани лица.

Чавдар
Чавдар
11 юли 2018 14:05
Гост

С електронното разпределение е невъзможно да се манипулира изборът на докладчик и състава въобще. Търсеха в случая под вола теле.

Петров
Петров
11 юли 2018 13:01
Гост

И какво като съдебен помощник е извуршил разпределението? Така правят и във ВКС.

Петров
Петров
11 юли 2018 12:35
Гост

Господин Панов този път не успя да прояви субективизъм.

анонимен
анонимен
11 юли 2018 12:32
Гост

Бях сигурен. Адмирации за тешеноето на ВАС.З