Близо 50% от гражданските дела, които са постъпили в Софийския градски съд (СГС) от началото на годината до 11 май, са за застрахователни обезщетения. В числено изражение данните изглеждат така – общ брой постъпили дела 1432, от които 702 са застрахователни. Това показва справка, предоставена на Висшия съдебен съвет от съда.

През последните три години съотношението е било следното. През 2015 г. общият брой на постъпилите граждански дела в СГС е бил 3030, от които 2305 застрахователни или 76%. През 2016 г. делата са били 3505, от които 1961 (55.94%) са застрахователните . Миналата година са постъпили 4036 граждански дела, от които 1800 застрахователни, т.е. 44.59%.

Около 80 процента от застрахователните дела са по повод настъпило пътно-транспортно произшествие, основно извън столицата.

В Софийския апелативен съд има тенденция за увеличаване на този вид производства. Докато през 2015 г. общият брой на постъпилите граждански дела е бил 2167, от които 670 застрахователни (30.92%), то през 2017 г., те вече са 2639, като 1015 от тях са дела за застрахователни обезщетения, или 38.46 процента.

Неотдавна Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие анализа за натовареността на съдилищата за 2017 година. От него стана ясно, че около 40% от делата в окръжните съдилища се разглеждат в СГС. Общият брой на делата за разглеждане е 44 970, а разпределени по видове, картината изглежда така: граждански и търговски – 37 942 (84%) и наказателни – 7028. Натовареността на съда е над 2.5 пъти над средната за нивото – 22.85 броя дела при средна 8.63, стана ясно още от анализа.

Не по-малко притеснително е положението и в Софийския апелативен съд. Там 46 съдии разглеждат 63% от гражданските и търговски дела в апелативните съдилища, останалите 37% от делата се разглеждат от 52-ма съдии.

На 22 май т.г. депутати от БСП внесоха законопроект за изменения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Той съдържа идеи за промени в ГПК, които от една година столични съдии настояват да бъдат приети, защото според тях ще намалят концентрацията на някои видове граждански дела в София. Те се подкрепят и от Висшия съдебен съвет, и от Върховния касационен съд, който отправи само някои редакционни забележки.

Най-общо предложенията са в две насоки – исковете на потребителите да се предявяват само пред съда, в чийто район е постоянният им адрес; а делата за обезщетение на увредените срещу застрахователи да се гледат по постоянния адрес или седалището на ищеца, или по местонастъпване на събитието.

Очаква се днес правната комисия в парламента да разгледа законопроекта на първо четене. На заседанието ще присъстват членове на ВСС и съдии, които ще се опитат да убедят депутатите, че измененията са много важни не само за да бъде разтоварен градският съд, но и заради подобряване на бързината и качеството на правосъдието, което неминуемо страда при огромния брой дела, които всеки магистрат гледа всеки месец.

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
12 юни 2018 16:55
Гост

Генчев , така ги отмяташ хилядарките на делата все едно са адвокатски хонорари. Нищо не е увеличено като съдийски състави в СРС и СГС , трагедията е пълна и като бройка на съдии и като кабинети , и като зали в СГС. Като поемаш дела си преценявай – дали ти се пътува или не . Не е казано , че всички дела трябва да се вземат от софийски адвокати , а адвокатите в провинцията да гладуват .

Philip Genchev
Philip Genchev
12 юни 2018 16:13
Гост

Пълна лудост, да организират промени в ГПК за 2000 дела на година. Имайки в предвид, че преди това са увеличили броя на съставите в СГС и СРС именно заради броя на делата.
Не на последно място това ще доведе до милиони левове разходи за командировъчни, които в крайна сметка ще минат за сметка на клиентите.
Изключително нерационално предложение господа от БСП.
Също така да не забравяме всички ответници, както и голяма част от адвокатите са регистрирани в София.

Анонимен
Анонимен
12 юни 2018 11:39
Гост

Дано се приемат промените , но две-три изменения в ГПК няма да променят тотално разбалансираното състояние по отношение на натоварването . Средна натовареност от около 9 дела на месец за окръжен съдия е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НИСКА , защото в тази цифра са и въззивни дела и частни жалби , които се гледат лесно и бързо . Трябва да се мисли или за ново прехвърляне на щатове към СГС , или за още реформи и прехвърляне на дела към окръжните съдилища . Ако падне натоварването в СГС с 20-30 % пак СГС ще е двойно натоварен ….

Анонимен
Анонимен
12 юни 2018 11:28
Гост

Това би трябвало да е само началото . Ако САС гледа 63 % от делата , пита се какво правят останалите апелативни съдилища ….

анонимен
анонимен
12 юни 2018 10:12
Гост

Делата от това естество са силно концентрирани в София. Това натоварва допълнително колегите.

Анонимен
Анонимен
12 юни 2018 9:19
Гост

Дано да приемат промените най накрая

Петя
Петя
12 юни 2018 9:20
Гост

Това ще реши проблема с натовареността.