Доскорошният съдия в Специализирания наказателен съд, а сега обвинител в Апелативната специализирана прокурора Пламен Евгениев беше избран за председател на районния съд в Трявна. Решението беше взето днес от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 10 гласа „за“ и един „против“ (Боян Новански).

„Това е една от най-изненадващите процедури за избор на административен ръководител, които сме провеждали“. Така Атанаска Дишева описа казуса с Пламен Евгениев, който впечатли почти всички членове на СК на ВСС с откритостта, честността, правните си познания и конкретни предложения по актуални проблеми на съдебната система, стана ясно от изказванията на членове на съвета.

Историята около кариерното развитие на Евгениев е следната.

Той започва работа в съдебната система като районен прокурор в Елена, после е преместен в РП-Велико Търново, от 2011 г. е обвинител в Специализираната прокуратура, а от 2014 г. – вече е съдия в Специализирания наказателен съд.

Преди време той кандидатства за повишаване във Върховната касационна прокуратура, но не успя да се класира. През 2018 г.  беше един от кандидатите за шеф на апелативната спецпрокуратура, но Прокурорската колегия не успя да избере такъв.

През март 2019 г. ПК на ВСС обяви конкурс за повишаване на 13 места в апелативните прокуратури, осем от които в АСП. Сред участниците беше и Пламен Евгениев. Докато чака крайното класиране, той подава документи и в процедурата за избор на председател на районния съд в Трявна.

На 9 февруари т.г. ВСС обяви класирането в конкурса за апелативните прокурори. Пламен Евгениев е на едно от първите места под чертата.

На 13 октомври т.г. Евгениев е повишен в АСП, той встъпва, но излиза в отпуск и на практика не е работил там.

Днес пред СК на ВСС той обясни, че мотивите му да иска да се премести във Великотърновския съдебен район са изцяло лични.

Евгениев сподели, че преди три години е участвал в процедурата за избор на шеф на АСП, мотивиран от някои тенденции, които не са били видими за обществото, а „като човек от кухнята“ имал информация за тях. Допълни, че апелативната спецпрокуратурата четири години е била без титулярен ръководител, а тази длъжност има специфики и уникални възможности според НПК, но когато „стои празна“ и няма кой да управлява АСП, се натрупват проблеми, включително и с разпространението на корупцията, което вече е видимо и за чуждите ни партньори. „Корупцията доби едни размери, които налагат спешни действия“, каза Евгениев и това провокирало интереса му към участие в процедурата.

Подобни били и аргументите му да се включи и в конкурса за повишаване в АСП, наред с желанието му да се яви на писмен изпит и да покаже знания и умения.

Действително постъпих на работа в АСП, но това е в резултат на продължителното чакане, не виждах смисъл да отлагам повече да изпълня решението си да напусна Специализирания наказателен съд. Там работата е много натоварваща. В тези институции трудно човек може да е пълноценен и ефективен, 10 години работя с това натоварване и е малко трудно в един момент да се поеме още“, каза Евгениев и допълни, че е предпочел да напусне съда, за да може мястото му да бъде заето по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ – повишаване по вече приключил конкурс.

Що се отнася до желанието му да се премести в Трявна, той обясни, че има изцяло лични мотиви – ангажимент с възрастни родители го кара да търси възможност за работа във Великотърновския район и това негово решение не е свързано с намеренията за закриване на спецсъдилищата.

На въпрос на Олга Керелска дали ще се справи с разглеждането на граждански дела, при положение че досега е гледал само наказателни, Пламен Евгениев обясни, че е съвестен и подхожда отговорно към задачите си и няма причина да не се справи.

Гражданската материя не би ме затруднила. Престъпни отношения се развиват и в граждански, и търговски отношения, не са чисто криминално деяние. Работил съм предимно по икономически дела, а като прокурор бях сезиран с всякакви жалби – семейни, облигационни, имуществени спорове и съм се старал не просто да кажа на хората, че не става дума за престъпление, а да ги насоча какво да правят“, отговори Евгениев. Той допълни, че се е произнасял по искове за милиони левове, разглеждал е обезпечителни мерки, участвал е в процедури по осиновяване, охранителни производства, оспорване на нотариални актове. „Не съм разглеждал заповедни производства, но не смятам, че магистрат с 20-годишен опит не може да се справи с тях“, каза Евгениев.

Иначе по време на изслушването си той застъпи тезата, че трябва усилено да се работи за електронното правосъдие. Евгениев обясни, че няма нужда да се харчат излишни средства за техника и наемане на служители, които да сканират документи, внасяни на хартия. Това би било излишно, ако материалите се подават по електронен път, изтъкна той. И заяви, че има намерението да говори с прокуратурата, МВР и общината в Трявна да подават необходимите документи на първо време по е-пощата.

Що се отнася до Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), Евгениев посочи, че още в началото на работата по проекта за нейното изграждане е трябвало да бъде включена и прокуратурата, за да може тя да внася актовете си в съда по електронен път.

Пламен Евгениев разказа и че след внедряването ѝ е имало проблеми с модула за натовареност в ЕИСС, но в последните месеци нещата се подобрявали. Той призова ВСС да изчислява натовареността именно според данните в модула, а не да брои дела, защото системата се доказвала като ефективна.

Той даде и друга идея – дейността на съдилищата да се изнася от центровете към малките районни съдилища. Например – както се предвижда да има централизирано разпределение на заповедните производства, така може да се помисли да има такова и за някои граждански дела, по които не се провежда открито заседание.

Няма да скрия, че за мен това е една от най-изненадващите процедури, които сме провеждали за избор на административни ръководители на съдилища“, така Атанаска Дишева започна изказването си след изслушването на Пламен Евгениев. Обясни, че е изненадваща, защото предварителната ѝ нагласа и документите били свързани с проблема по установяване на местоработата на Евгениев и ориентацията му в кой орган на съдебната власт всъщност иска да работи.

Но както от представянето на концепцията, така и от изслушването и отговорите на въпросите, Дишева останала с впечатлението за един много задълбочен юрист, с впечатляващи правни познания и такива по проблемите на съдилищата и прокуратурите, електронното правосъдие, съдебната карта и др.

Нямам колебания да го подкрепя. Ние бихме получили един много добре подготвен юрист, отговорен, мотивиран да заеме длъжността в районния съд в Трявна, в който има само един действащ съдия, който не може да стане председател, защото вече е бил такъв два мандата“, каза Дишева.

Цветинка Пашкунова също заяви, че ще подкрепи Пламен Евгениев. „Аз също съм впечатлена от презентацията на колегата, макар да имах такива от актовете му по линията на инстанционния контрол, той има задълбочени познания в областта на наказателното правораздаване. Искам да акцентирам и върху факта, че той демонстрира откритост, непосредственост и честност при представянето си. Богата му правна култура, смелостта, с която изразява своите мнения и убедителността, с която защитаваше изразените позиции, новаторският подход към поредица проблеми, които сме констатирали в рамките на мандата ни, както и рационалните му идеи ме мотивират да го подкрепя“, каза Пашкунова.

Олга Керелска също започна с признанието, че досега е подхождала със скептицизъм към магистрати от други органи на съдебната власт, които кандидатстват за председатели на съдилища, но случаят днес не бил такъв. „Слушахме един колега, който показа много високи професионални качества, широк поглед и визионерство“, изтъкна Керелска.

С тези аргументи мнозинството в СК на ВСС избра Пламен Евгениев за председател на РС-Трявна.

25
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
катя кръстева
катя кръстева
11 януари 2022 14:37
Гост

Браво. Най- после в Трявна се появи магистрат който заслужава мястото. Стига вече с тази шуря бажанащина в Трявна. Там го бяхя обърнали на семеен съд. Срамота. Успех на новия колега. Желая му успех.

ЕХХХ Еврпоаааа
ЕХХХ Еврпоаааа
02 декември 2021 10:10
Гост

Да както виждам в света няма застопоряване и капсулиране, а у нас го въведоха и то отскоро. ето и примерите по- долу във Френския и Германския правни кръгове въпросите са решени и няма дълги и несправедливи конкурси и атестации. така е и в Италия. А снощи гледах проф. Герджиков, който се изказа остро срещу „джуркането“ на делата като много несправедливо и порочно. Той каза, че според него председателят трябва да разпределя делата и да носи тази отговорност. Той понзва колегите си кой в какво е по- добър специалист- „не може специалист по делбите да гледа и брачни дела. Так ни… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
01 декември 2021 12:57
Гост

Браво!След някоя година в Мешерето.

Анонимен
Анонимен
01 декември 2021 11:27
Гост

Французите ще се смеят на едни такива аргументи. И изобщо трябва ли всеки път аргументацията да е толкова неприятна. Във Франция на всеки пет години имаш право да сменяш позицията, дори е препоръчително. Който не иска да расте може да си стои на едно място. Но който иска кариера е длъжен да сменя. Това е с цел да няма корупция и да се изпада в рутина, която води до бездействие. Ние само може да се учим. В Германия пък е решено дори още по-добре, като съдии и прокурори имат право да стават само първите по успех от университета. И съответно… Покажи целия коментар »

Анониме123н
Анониме123н
30 ноември 2021 22:02
Гост

И там за 2-3 години, ще натрупа дела. Предсрочно оставка като адм. ръководител и хоп ще използва нивото на АСП и апелативен съдия, а Дишлиева може, да продължи с възсторжените въздишки.

Да се отвори система и да се разнообразява
Да се отвори система и да се разнообразява
30 ноември 2021 19:04
Гост

Браво. Трябва системата да се разнообрази и отвори за различни външни вътрешни юристи още повече магистрати ! Не да се капсулира и всеки да си стои в органа , в който в постъпил . Не са много , ни има и такива, които иската да сменят органа просто са се ориентирали по – ясно в системата , а има пъстри житейски ситуации , които го налагат ! Това е инв духа на съвремието за мобилност ! Всички други държавни чи ив и и могат да се местят само в съдената система са като крепостни селяни застопорени! Системата трябва да се… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2021 17:59
Гост

Малка крачка за него и огромна крачка за съдебната система, ако трябва да префазирам Армстронг! Един обикновен магистрат показа на други, по- необиковени, че могат да са независими и свободни, че и от тяхната съвест зависи нещо! РЕСПЕКТ!

Anonimen
Anonimen
30 ноември 2021 18:26
Гост

Успех в бъдещето му поприще.

Поздравления
Поздравления
30 ноември 2021 16:40
Гост

Тук-таме се срещат и спецсъдии, които не са подлоги на Ушатия, Каскета, Тиквата и задкулисието. Дано повече експерти като него и по-малко калинки на ГЕРБ и ДПС.

Anonimen
Anonimen
30 ноември 2021 18:27
Гост

Именно за това е необходима реформа.

Георги Ат.
Георги Ат.
30 ноември 2021 16:34
Гост

Браво! Най-малкото, което е – ще внесе разнообразие в тревненската съдебна практика. От личен опит знам, че когато дойде магистрат от по-горе в малък съд/прокуратура има разнообразие, коетп пък е полезно … в повечето случаи.

Иванова
Иванова
30 ноември 2021 16:14
Гост

Страхотно. Успех на човека, личи си, че е отдаден на работата си

Асен
Асен
30 ноември 2021 18:29
Гост

Много сериозна заявка. Желая му успех.

адв. Маринков
адв. Маринков
30 ноември 2021 16:14
Гост

Успех!

Anonimen
Anonimen
30 ноември 2021 18:30
Гост

Ще го постигне със сигурност.

Христова
Христова
30 ноември 2021 16:14
Гост

Една кротка служба да си изкара му пожелавам

Чепата
Чепата
30 ноември 2021 16:13
Гост

Успех му желая и лека работа в Трявна

Живко
Живко
30 ноември 2021 16:13
Гост

Отне им време, но намериха човека. Похвално.

Kiki
Kiki
30 ноември 2021 18:31
Гост

Хубавите работи стават бавно.

Ananieva
Ananieva
30 ноември 2021 16:13
Гост

Добре, че се намери изход и от тази вързана ситуация.

Дани
Дани
30 ноември 2021 16:12
Гост

Добър избор, определено.

Беатриче
Беатриче
30 ноември 2021 16:12
Гост

Ами човек с много голям опит ми се струва

Серафим
Серафим
30 ноември 2021 16:12
Гост

Трявна сега може да празнува, нали така?

Anonimen
Anonimen
30 ноември 2021 18:32
Гост

Имат си сериозен повод.

Агов
Агов
30 ноември 2021 16:11
Гост

Честито му