Бившият окръжен прокурор на Хасково Иван Ванчев осъди Висшия съдебен съвет (ВСС) да му плати парите, които е дал за адвокат, който да го защитава по дисциплинарно производство. Решението за това е на Върховния административен съд (ВАС), а делото е по Закона за отговорността на държавата и общини за вреди (ЗОДОВ). Обезщетението, което трябва да плати ВСС, е 1000 лв. главница и 305 лв. лихва.

Става дума за случай отпреди над 11 години. През ноември 2011 г. тогавашният главен прокурор Борис Велчев поиска ВСС да отстрани от длъжност за 6 месеца и да уволни Ванчев за уронване на престижа на съдебната власт. По онова време около Ванчев избухна скандал, като се твърдеше, че той е наел частен детектив, който да следи приятелката му – съдийка от окръжния съд в Хасково. Детективът снимал срещите ѝ с различни хора, докато е била в столицата, подслушани били и нейни разговори с политици и магистрати.

ВСС отстрани временно от длъжност Иван Ванчев и образува дисциплинарно производство срещу него. Прокурорът ангажирал адвокат Бенатов да го представлява в дисциплинарката като предварително му платил 1000 лв. хонорар. Адвокатът активно участвал и в трите заседания по събиране на доказателства и осъществяване на процесуалната защита.

На 7 юни 2012 г. ВСС не уволни Ванчев, а го наказа с намаляване на заплатата с 10% за шест месеца. Година по-късно обаче ВАС окончателно отмени наказанието като прие, че историята с частния детектив се е случила докато Ванчев е бил в отпуск, не е използвал служебното си положение, а и в крайна сметка става дума за чисто лични отношения.

През 2015 г. Иван Ванчев напусна съдебната система, а три години по-късно заведе дело срещу ВСС по ЗОДОВ като претендира за 130 534 лв. обезщетение и лихва заради незаконното наказание. ВАС обаче му присъди 5000 лв. (виж повече тук).

Междувременно Ванчев заведе друго дело срещу ВСС по ЗОДОВ като претендира за обезщетение от 1000 лв.- сумата, която платил на адвоката си по дисциплинарката.

Административен съд София-град (АССГ) обаче му присъжда само 150 лв. и лихва, но ВАС сега му даде цялата искана сума.

Според тримата върховни съдии Галина Христова (председател на състава), Пламен Петрунов и Албена Радославова (докладчик) неправилно АССГ е приел, че претендираният размер на обезщетението за имуществени вреди е несправедливо завишен и не съответства на действителната фактическа и правна сложност на делото пред дисциплинарния състав на ВСС.

Видно от предложението на главния прокурор, дисциплинарното производство пред ВСС е образувано за налагане на най-тежкото дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ – „дисциплинарно освобождаване от длъжност“. Ангажираният от ищеца Ванчев адв. Бенатов се е явил лично на всичките три заседания на дисциплинарния състав, активно е участвал в дисциплинарното производство както при събиране на относимите доказателства, така и при обсъждането им и подвеждането им под приложимата правна норма чрез устни и писмени становища по същество. Обстоятелството, че дисциплинарното производство е приключило с решение, с което на ВСС е предложено поисканото от главния прокурор дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ да се приеме за недоказано и неоснователно, както и последвалото наложено на Ванчев по-леко дисциплинарно наказание (по-късно отменено по съдебен ред) указва на ефективно и успешно проведена адвокатска защита, в който случай платеният за осъществяването ѝ хонорар от 1000 лв. е справедлив , обоснован и не е прекомерен. Предвид гореизложеното съдебното решение в частта му, с която исковата претенция е отхвърлена за сумата над 150 лв. до пълния ѝ предявен размер от 1000 лв., е неправилно и, като такова, следва да бъде отменено. Вместо него ВАС следва да постанови друго по съществото на спора, с което да осъди ВСС да заплати на Ванчев сума от още 850 лв. обезщетение за имуществени вреди на претендираното от него по делото основание“, казва ВАС.

Върховните съдии посочват още, че АССГ неправилно е определил и началната дата, от която се дължи законната лихва върху обезщетението. ВАС напомня, че законната лихва върху обезщетенията за вреди по чл. 1 от ЗОДОВ, изразяващи се в платени адвокатски възнаграждения в административни производства, за които процесуалните закони не предвиждат възможност за претендирането им като разноски, се дължи от датата на влизане в сила на съдебното решение, с което решението на ВСС за налагане на наказание е отменено като незаконосъобразно.

Предвид гореизложеното законната лихва както върху вече присъденото обезщетение от 150 лв., така и върху разликата до пълния претендиран размер от 1000 лв., следва да се начислява не от датата на предявяване на исковата молба – 25 ноември 2016 г., а от датата на влизане в сила на съдебното решение по описа на ВАС, петчленен състав – т.е. от 11 април 2013 г. Доколкото обаче с исковата молба се претендира лихва от по-късна дата – от 24 ноември 2013 г., тази законна лихва (съвпадаща по размер с претендираната мораторна лихва) следва да се присъди от посочената от ищеца дата“, казва ВАС.

Решението е окончателно.

21
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ростислав
Ростислав
05 януари 2023 16:11
Гост

Поредната издънка на ВСС.

Възмутен
Възмутен
05 януари 2023 16:12
Гост

Кога ли ще случим на читав съвет.

Трол
Трол
05 януари 2023 13:21
Гост

Тоя ли беше, дето купи фалшива диплома на брат си, за да го назначи в ДАНС?

Анонимен
Анонимен
05 януари 2023 12:44
Гост

Спомената приятелка – съдийка в ОС Хасково всъщност е Миглена Тянкова – новоизбраната членка на ВСС, която за неин ужас не може да встъпи, за да почне да усвоява заплатата от 13 бона на месец. Чува се, че била изпаднала в нервна криза и сън не я ловел, тъй като доста заеми има да връща покрай изборите.

Tодор Петков
Tодор Петков
05 януари 2023 13:21
Гост

Пълни измислици! Тянкова цъфти, на пук на всички .

Щерев
Щерев
05 януари 2023 16:13
Гост

Цъфти, че чак връзва.

Не анонимен, запознат
Не анонимен, запознат
05 януари 2023 14:10
Гост

Толкова си заблуден. Що за глупости си написал. Съмнявам се, че дори познаваш Тянкова. Личи ти, че си дълбоко комплексиран човек. Явно си някой от загубилите изборите за ВСС. Или пък си някой случайни, който й завижда. Дори нямаш топки да се покажеш и затова си се нарекъл анонимен. Смешно.

Анонимен
Анонимен
05 януари 2023 15:12
Гост

Тянкова спри да пишеш в своя защита прикрито. Търпението му е майка – ако не днес, то след 3-4 години може да встъпиш във ВСС. Не се отчайвай. Може да съдиш Народното събраншие за пропуснати ползи – пропуснати заплати във ВСС.
Искам само да си спокойна.

запознат
запознат
05 януари 2023 15:29
Гост

Анонимен, много ама много си жалък. Проблемът е, че наистина не знаеш колко си жалък, но си е за твоя сметка това

Маври
Маври
05 януари 2023 12:21
Гост

Много време им отне

Диляна
Диляна
05 януари 2023 12:21
Гост

Случаят е от преди 11 години. Потресаващо

Димо
Димо
05 януари 2023 16:15
Гост

За кой ли път се бавят дела с години.

Ани
Ани
05 януари 2023 12:20
Гост

Тук някой се е изхитрил

Чилев
Чилев
05 януари 2023 12:19
Гост

Това ВСС е за смяна.

Людмила
Людмила
05 януари 2023 12:19
Гост

Определено задоволително. ВСС трябва да ги бият по главите

Минека
Минека
05 януари 2023 12:18
Гост

Браво

Андреев
Андреев
05 януари 2023 12:09
Гост

Тарикат от висока класа 😀

Mina
Mina
05 януари 2023 12:20
Гост

Мислиш ли?

Джеров
Джеров
05 януари 2023 11:56
Гост

Хвала за таквъзи българи

Бисер
Бисер
05 януари 2023 16:16
Гост

В пълното право си е човекът.

Аменev
Аменev
05 януари 2023 11:56
Гост

Браво