Бившият върховен прокурор Боян Тошев осъди прокуратурата да му плати близо 160 000 лв. обезщетение за пенсионирането му (главница и лихва), а не само две заплати и половина, колкото му определили. Решението е на Софийския градски съд (СГС) и не е окончателно.

Боян Тошев е започнал работа в съдебната система през 1982 г. като прокурор в Ивайловград. Три години по-късно става зам.-шеф на Софийската районна прокуратура. В края на ноември 1987 г. е повишен първо във Военно-окръжната прокуратура в столицата и после във Военно-апелативната прокуратура. От 1 февруари 2000 г. е във Върховната касационна прокуратура (ВКП) и се пенсионира като върховен обвинител на 3 декември 2019 г.

Според чл. 225, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) при освобождаване от длъжност магистратите с повече от 10 години стаж на такава длъжност имат право на парично обезщетение в размер на толкова брутни месечни възнаграждения, колкото прослужени години имат в съдебната власт, но не повече от 20.

Към момента на пенсионирането си Тошев е имал 37 години, пет месеца и три дни стаж в съдебната система, т.е. очаквал е да получи 20 заплати обезщетение или сумата от 139 800 лв.

Счетоводството на прокуратурата обаче изчислило, че на него му се дължат само две заплати и половина или 18 117,90 лева. Според държавното обвинение това е така, защото през 2000 г., напускайки военната прокуратура, Тошев е получил обезщетение от  20 098,39 лв. за освобождаването му от кадрова военна служба, на основание чл. 237, ал. 1 от отменения закон за отбраната. Според въпросната разпоредба: „Кадровите военнослужещи при освобождаване от кадрова военна служба получават еднократно парично обезщетение в размер на толкова брутни месечни възнаграждения, колкото прослужени години имат, но не повече от 20, умножени по 1,45“. Заради това от прокуратурата са пресметнали, че на него му се дължат две заплати и половина, което е разликата до максималния размер на обезщетението от 20 брутни месечни възнаграждения.

Боян Тошев се обръща към съда като настоява да получи 20 заплати от прокуратурата, т.е. 139 800 лева обезщетение. При евентуалност той иска СГС да му присъди 10,4 заплати – 72 711,60 лв., защото според него счетоводството на прокуратурата неправилно е изчислило, че получената сума за освобождаването от кадрова военна служба се равнява на 17,5 заплати, а не на 9,6, както той е сметнал.

В отговор на исковете на Боян Тошев, от прокуратурата са посочили, че обезщетението по закона за отбраната му е изплатено, защото е бил обвинител, независимо че е бил военнослужещ. Затова са настояли, че то трябва да бъде приспаднато от парите за пенсионирането.

В решението си СГС посочва, че всъщност спорният въпрос от една страна е дали сумата, получена при освобождаването на Тошев като военен прокурор трябва да бъде приспадната от размера на обезщетението за пенсиониране, а от друга – в качеството на военен или на магистрат е получил парите по закона за отбраната.

В тази връзка съдия Свилен Станчев изтъква, че към 2000 г., когато Тошев е бил повишен, Законът за съдебната власт е предвиждал обезщетение само при пенсиониране.

Според чл. 139г от ЗСВ (отм.) в редакцията, действаща към 29 май 2000 г. , при прекратяване на трудовото правоотношение поради пенсиониране съдията, прокурорът и следователят, който е работил през последните десет години в системата на съдебната власт, има право на обезщетение в размер брутното трудово възнаграждение за двадесет месеца. Съгласно цитираната разпоредба в тази редакция, основанието за възникване право на обезщетение по Закона за съдебната власт е било единствено прекратяване на трудовото правоотношение при пенсиониране. Впоследствие чл. 139г ЗСВ (отм.) е бил изменен, като с нова ал. 1 е прието, че правото на обезщетение при прекратяване на служебното правоотношение възниква независимо от основанието. Но към датата, на която ищецът е бил освободен от кадрова военна служба със заповед от 8 март 2000 г. на министъра на отбраната, е била в сила редакцията на чл. 139г ЗСВ от 1998 г.) преди изменението от 2002 г., според която единствено прекратяването на трудовото правоотношение поради пенсиониране на магистрата е било основание за изплащане на обезщетение“, пише СГС.

Съдът посочва, че няма спор, че към момента на освобождаването си от кадрова военна служба Боян Тошев не е бил пенсиониран, а е бил повишен във ВКП. И заради това, продължава СГС, за него не е възникнало правото на обезщетение за пенсиониране и не е имало основание да получи такова.

Право на обезщетение към дата 8 март 2000 г. за ищеца е могло да възникне единствено по силата на чл. 237 ал. 1 от отменения ЗОВСРБ, на основание освобождаването на ищеца от кадрова военна служба. Това право на обезщетение е възникнало за ищеца в качеството му само и единствено на военнослужещ, а не в качеството му на магистрат, защото към дата 8 март 2000 г. ищецът като магистрат не е имал право на обезщетение, по арг. от чл. 139г (редакция към тази дата) от ЗСВ (отм.). След като ищецът е получил обезщетението по силата на заповед от 29 май 2000 г. не в качеството си на магистрат, а за освобождаването си от военно служба, не е имало основание за приспадане на обезщетението по чл. 237 ал. 1 ЗОВСРБ (отм.), получено от ищеца от обезщетението по чл. 225 ал. 1 от действащия ЗСВ, на което е имал право ищецът при освобождаването му от длъжност прокурор във ВКП“, посочва съдът.

И допълва, че Боян Тошев е имал правото да получи 20 брутни месечни заплати обезщетение за пенсионирането си. В тази връзка СГС изтъква, че към момента на напускането на съдебната система, брутната заплата на Тошев е била 6991,50 лева. Общо дължимото обезщетение е 139 800 лв., но от него трябва да се приспаднат онези две заплати и половина, или 18 177,90 лв., които е взел.

Така съдът заключава, че прокуратурата трябва да му плати още 121 652,10 лева. Освен това СГС осъжда държавното обвинение да плати и 35 414 лв. лихва.

Решението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.

Името на Боян Тошев нашумя преди 16 години. През 2007 г. той, колегата му от районната прокуратура във Варна Георги Манасиев и бизнесменът Владислав Марчев бяха арестувани за корупционни престъпления. Тогава се твърдеше, че Манасиев искал да оглави РП-Варна и чрез посредника Марчев щял да плати на Боян Тошев да го уреди на ръководната длъжност. В резултат на делото Боян Тошев беше временно отстранен от длъжност.

На 30 май 2008 г. Тошев беше оправдан от СГС поради недоказаност на обвинението, като посочи, че не е установено да е участвал в престъплението, дори изначално, а и обвинението е несъставомерно. Оправдателната присъда беше потвърдена от САС (на 26 ноември 2008 г.) и от Върховния касационен съд (на 27 февруари 2009 г.).

Впоследствие Боян Тошев заведе дело по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди срещу прокуратурата като поиска 400 000 лв. за претърпени неимуществени вреди в резултат на незаконно обвинение и незаконно задържане в продължение на 50 дни. СГС му присъди 200 000 лв., но окончателно прокуратурата беше осъдена да му плати 80 000 лв.

 

31
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Стоил
Стоил
24 март 2023 7:45
Гост

Как за магистратите всичко може и то и по два пъти явно, а същите магистрати с лека ръка се съгласиха и узаконява реформата в МВР. Дадоха картбланш на Бъчварова да не зачита завареното положение и отнема всички права на 300 човека. Голяма реформа да убиеш малките, най-нисшите служители и да напълни МВР с пенсионери. А магистратитенека цоцат до безкрай. Комунизма не си е отишъл. Видимо е.

Подмяната-заради неслучилата се ЛУСТРАЦИЯ
Подмяната-заради неслучилата се ЛУСТРАЦИЯ
24 март 2023 6:52
Гост

Къде в Източна Европа не беше проведена лустрация, вклч и в прокуратурата? Във ВСИЧКИ източноевропейски държави без България има лустрационно законодателство. Лустрация се проведе в Чехия, Словакия, бивша ГДР, Унгария, Румъния , Хърватия,че даже и в Албания. Най-всеобхатна е лустрацията в Чехия-тя е до ниво внуци на лустрираните, дори и към 1989г да не са родени. В Чехия-за греховете на дядото отговаря и внукът. В частност-в Чехия и тн. ВСИЧКИ прокурори, инсталирани преди 1989г бяха лустрирани. Само заради самото участие в прокуратурата-верния страж на партията и престъпния комунистически режим. Дори и да не си вършил нищо незаконно-пак търпиш лустрация. Да… Покажи целия коментар »

Новия парламент да въведе ЛУСТРАЦИЯ!
Новия парламент да въведе ЛУСТРАЦИЯ!
23 март 2023 20:00
Гост

Ако е истина,че при преминаване от военен съд, прокуратура и следствие в цивилен се плаща обезщетение(за какво-нали не си уволнен, нали си в съдебната система, нали заплатата си тече, а при повишение си е и повече) това е наистина пълен потрес и цинизъм, тотална бюджетна разсипия . И аргумент военното правосъдие (КОЕТО Е С НИСКО НИВО НА НАТОВАРЕНОСТ-МАЛКО РАБОТА , ОГРОМНИ ЗАПЛАТИ И „ОБЕЗЩЕТЕНИЯ“- ЗА КОМПЕНСАЦИЯ,ЧЕ НЯКОЙ Е ПОВИШЕН?!)да бъде закрито немедленно(и без изплащане на обезщетения-не ми казвайте, че се плащат обезщетения и при напускане на военното правосъдие-20 заплати плюс още 20 заплати,че лице няма да е военен-това не го… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
23 март 2023 17:32
Гост

Важно е от кой бюджет -на съдебната власт или от МНО, е изплатено предходното обезщетение, всичко останало са словесни еквилибристики…

въпрос
въпрос
23 март 2023 20:03
Гост

Я да питам-ако бъде пенсиониран действащ военен магистрат, освен 20-те заплати по ЗСВ плащат ли се още 20 , за това,че вече не са военен-хич не ме вълнува от кой бюджет? Според мен отговорът е не, по предположение, не знам отговора. Е тогава -за какво е двойното обезщетение. А ако отговорът е да-би било потресаващо, та затова не го вярвам!

Анонимен
Анонимен
23 март 2023 17:30
Гост

Юрисконсулт

Анонимен
Анонимен
23 март 2023 14:42
Гост

Ташев осъжда на ПЪРВА инстанция Счетоводството, не прокуратурата като цяло. В съседна статия Панайотов пледира за прецизност на обвиненията. Тук прецизност – йок.

От друга страна казусът е кълбо от популизъм – дали военните прокурори да се обезщетяват като военни, или като прокурори и дали при напускане или при пенсиониране. Има място за решение, има място и за мнение, но такива работи в статията май няма. не я е дочетох.

Разплетете/разсечете кълбото, щото в казуса справедливост няма. От което страда цялата съдебна власт.

Анонимен
Анонимен
23 март 2023 16:44
Гост

Счетоводството не е ЮЛ. Освен това намирам мнението на счетоводството за правилно и справедливо. 20 000 лв през 2000г са около 300 МРЗ за времето си!!!!! Малко ли е „обезщетението“-за това,че е повишен тогава ? Къде го има това -повишават те при същия работодател, и ти плащат обезщетение? Малки ли са заплатите в прокуратурата-петорни на професорската заплатат в БАН, малко ли са бонусите-и пари за дрехи, и неплащане на осигуровки, и 2 процента добавка на година стаж, и дълги отпуски, и нерядко-бонуси за ЧНГ? Сега, вероятно и пенсията е от високите-въпреки,че нее плащана лична осигурителна вноска. В прокуратурата са открили… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
23 март 2023 20:03
Гост

Адмирации, че оценявате нещата през МРЗ. Адмирации и за мнението ви за несъстоялата се у нас лустрация.

Цветан
Цветан
23 март 2023 14:26
Гост

Абсирдно е за близо 40 години стаж да му дадат такова малко обезщетение.

Юлиян
Юлиян
23 март 2023 14:27
Гост

Счетоводителите са проспали закона.

Анонимен
Анонимен
23 март 2023 16:37
Гост

Кое е малко?! Другите хора от другите професии, а и юристите в частния сектор получават няколко хиляди при пенсиониране. Да не коментирам,че през 2000 г, в статията пише,че е получил 20 000 лв. Тогава минималната работна заплата беше около 70 лв-тоест е получил около 300 МРЗ за времето си. Говорим за времената от 2000г когато масовата средна заплата беше 140 лв!!!! Когато държавата беше в криза поради периода след хиперинфлацията, и другите търпяхме лишения и живехме със 70-200 лв заплати, в прокуратурата са се изсипвали по 300 МРЗ за обезщетение-за компенсация ,че са те повишили, а и сами може да… Покажи целия коментар »

Лозан
Лозан
23 март 2023 14:17
Гост

За кой ли път обвинението е несъставомерно!

Фики
Фики
23 март 2023 14:16
Гост

За тази сума със сигурност ще обжалват пред Софийския апелативен съд.

Щерев
Щерев
23 март 2023 14:15
Гост

В пълното си право е. Прокуратурата го е ощетила.

Костадинов
Костадинов
23 март 2023 14:11
Гост

Отново ши ще плащаме борчовете на родната ни прикриватуеа?

Анонимен
Анонимен
23 март 2023 11:25
Гост

Принципът е: Когато си получил обезщетение за напускане на системата, а след това отново си назначен, тези обезщетения (за годините, а не техният размер) подлежи на приспадане при следващо напускане на системата.

Калина
Калина
23 март 2023 11:13
Гост

Еми минал се е

Лазар
Лазар
23 март 2023 14:30
Гост

По- скоро мина прокуратурата.

Мани
Мани
23 март 2023 11:12
Гост

Ужас

JUSTICE
JUSTICE
23 март 2023 10:47
Гост

Има един, единствен вариант безчинствата да спрат – Гешев, в качеството си на ръководител на това недоразумение ПРБ да бъде незабавно изритан и съден за дейността си.

Потресен
Потресен
23 март 2023 10:31
Гост

Тоест прокурор като от военен стане цивилен, въпреки,че не е уволнен , и продължава да е на бюджетна издръжка получава обезщетение-повишават те от ВоАпП във ВКП и те обезщетяват с колосална петцифрена сума-да напмомня,че към 2000 г МРЗ беше около… 70 лв !, и при пенсиониране-получава пак обезщетение-и то 20 заплати, а за плебса е от 2-6 заплати? Ама това е потресаващо!! Явно е ,че сме държава, основана на привилегии за по-равните , след като се излива такъв рог на изобилия към инсталираните в съдебната система-които очевадно са третирани като по-по-най. Такава промоция в частния сектор, който издържа бюджетния-няма. А… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
23 март 2023 10:17
Гост

Прокуратурата се е подиграла с Тошев

wtf
wtf
23 март 2023 10:18
Гост

Лицеремно е малко. Наградиха го с отличието на ВСС и с 1000 лв., пък после му дали само две заплати. Сигур са прибавили и тези 1000 лв.

Анонимен
Анонимен
23 март 2023 10:30
Гост

Цацаратурата и Каскетурата имат традиция да награждават Пепи Еврото и други такива „заслужили“ магистрати, които отдавна трябваше да са при бай Ставри.

Наблюдател
Наблюдател
23 март 2023 10:17
Гост

Без да оспорвам отсъденото, струва ми се, че тези обезщетения, които по закон се дължат на магистратите, са прекомерни. В крайна сметка, заради отговорната си работа получават доволно високи заплати и тези пари при пенсиониране ми идват в повече, на фона на останалите работещи.

Анонимен
Анонимен
23 март 2023 10:17
Гост

Колко са получавали магистратите към 2000 г., че да му сметнат 17 заплати, някой знае ли

Анонимен
Анонимен
23 март 2023 10:15
Гост

Е как в ПРБ са изчислили заплатите, много странно

123
123
23 март 2023 10:15
Гост

В ПРБ осъжданията по ЗОДОВ вече за нищо ги нямат, ама така ще е като се работи с чужда пита.

Анонимен
Анонимен
23 март 2023 10:14
Гост

Eeee, този е спечелил повече от обезщетения, отколкото от заплати.

OMG
OMG
23 март 2023 10:12
Гост

Толкова е абсурдна тезата на прокуратурата, че се чудя дали са искали да го ощетят наистина, или са му постлали да ги осъди, за да получи и лихвите върху това, което така или иначе му се дължи.