Върховният касационен съд (ВКС) окончателно оправда бившия кмет на Куклен Димитър Сотиров, който беше обвинен в неизгодна сделка, с която е ощетил общината с 36 000 лева.

Сотиров беше подсъдим за сключен преди 10 години договор с фирма, която да консултира общината и да съдейства за изясняване на точното местонахождение на над 22 000 дка имоти, признати за общинска собственост.

Според обвинението договорът не бил изпълнен и от това произлязла значителна вреда за Община Куклен от 36 000 лв. Първоначално Окръжният съд в Пловдив осъди Сотиров на пробация, а след това апелативният съд отмени присъдата. При новото разглеждане на делото окръжният съд отново осъди Сотиров на пробация, а апелативните съдии след това потвърдиха присъдата. В началото на тази година ВКС върна делото за ново разглеждане, при което Апелативният съд, макар и с различни мотиви, пак потвърди наказанието пробация за Сотиров.

След нови касационни жалби на адвокатите на Сотиров, върховните съдии Галина Захарова (председател), Галина Тонева (докладчик) и Елена Авдева отново отменят присъдата, но вече и оправдават бившия кмет.

Макар да е потвърдил осъдителната присъда на първата инстанция, Апелативният съд в Пловдив е приел за несъстоятелни предпоставките за неизгодност на договора в обвинителния акт, формулирани като „недействителност, изразила се в невъзможния му предмет; липса на предвидена неустойка за неизпълнението му от страна на изпълнителя; неспазване на процедурата по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки; окончателно плащане, извършено преди договорът да е изпълнен.“

 „Изчерпателните мотиви, с които тези доводи на обвинението са обявени за несъстоятелни, не се нуждаят от допълнителни аргументи и не се налага тяхното преповтаряне“, пише в решението на ВКС.

Спорен е останал въпросът за съставомерността с оглед необходимостта от подобен договор. Според върховните съдии за оценката дали един договор е нужен не се съди по това, дали са постигнати очакваните резултати, защото те зависят от много и различни фактори, които не биха могли да бъдат известни на страните към момента на сключването му.

Апелативните съдии приели, че кметът и общинските съветници в един момент вече са знаели, че няма как общината да получи земите, за което били водени и разговори с депутати, с представители на Държавната агенция по горите и с Министерството на земеделието и горите, като това обезсмисляло консултантския договор.

„Този извод е произволен и не почива на законова основа, защото в служебните задължения на кмета, както и в поетите ангажименти от общинските съветници към общината, е заложено изискване за полагане на максимални усилия за постигане на най-добри резултати за населението на общината, което в конкретния случай, макар и неуспешно, са се опитали да осъществят подсъдимият Сотиров и немалка група общински съветници“, пишат в решението си върховните съдии.

Те са категорични, че договорът е сключен от Сотиров в изпълнение на решение на колективен орган – Общинският съвет на Куклен, което изключва и личната му наказателна отговорност, а оттам води и до несъставомерност на деянието.

За настъпилата вреда за общината ВКС се съгласява с апелативните съдии, че липсват каквито и да било доказателства, че сделката е сключена с „цел да не бъде изпълнена“ и затова вредите не могат да са предмет на наказателното дело.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Мишо
Мишо
17 декември 2018 15:44
Гост

Не виждам кой нормален човек ще сключи сделка цел тя да не бъде изпълнена.

Един нормален
Един нормален
18 декември 2018 7:39
Гост

Не е необходимо да си „нормален“. Достатъчно е да си „алчен“

Анонимен
Анонимен
17 декември 2018 15:43
Гост

И какво стана в крайна сметка-кметът е осъден на пробация, а е невинен.

Песимист
Песимист
17 декември 2018 16:15
Гост

Няма никакъв начин сега да го компенсират за нанесените морални вреди.

misho
misho
17 декември 2018 16:16
Гост

Не е първият парадокс в българското правосъдие.