Бившата съдийка от Софийския градски съд Мими Петрова е осъдила Висшия съдебен съвет за 27 159.85 лева заради уволнението си, което пък беше отменено от Върховния административен съд. Днес съветът реши сумата да ѝ бъде изплатена.

През 2013 г. съдия Мими Петрова беше уволнена от предходния състав на ВСС заради множество забавени дела. Но две години по-късно ВАС окончателно отмени уволнението ѝ, защото един от вносителите на предложението за образуване на дисциплинарно производство срещу нея – Васил Петров, беше и член на дисциплинарния състав.

В резултат на това тя заведе дело по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) срещу ВСС за неимуществени и имуществени вреди, както и за пропуснати ползи.

Между постановяване на решението на ВСС и влизане в сила на решението за неговата отмяна са минали близо една година и три месеца, което е от значение за определяне продължителността на понесените нематериални вреди и съответно за размера на обезщетението. Това значение е преценено от съда. АССГ не е взел предвид интензитета на понесените от увреденото лице морални страдания и не е отчел съществени обстоятелства като безспорния авторитет на съдия Петрова в юридическата общност и в частност сред колегите в съда, уважението, с което се ползва, безукорността и в етично отношение, дългогодишната и отдадена професионална дейност, фактът, че дисциплинарното уволнение е наложено в края на отдадената на обществото професионална кариера и обстоятелството, че дисциплинарното уволнение е отменено както поради пороци на производството, така и поради това, че дисциплинарни нарушения не са осъществени. Дори и без да бяха събрани доказателства за това, произтичащите от незаконосъобразното уволнение негативни преживявания като стрес, безпокойство, отчаяние, неудовлетвореност, липса на признание за положения труд, чувство за безсмислие, разочарование, дълбока обида и унижение и други подобни са естествено и подразбиращо се следствие от увреждащия акт.

Не е отчетен комплексният характер на увреждането и съвкупността от негативните преживявания, които ищцата е понесла, предвид и посочените по-горе фактори. По този начин АССГ не е определил размера на обезщетението за неимуществени вреди, отчитайки всички посочени фактори и при спазване изискванията на чл. 52 ЗЗД“, се казва в решението на ВАС от края на юни тази година.

В него върховните съдии Жанета Петрова, Таня Куцарова и Аглика Адамова припомнят, че няма утвърдена формула за пресмятане на обезщетението за неимуществени вреди и то се определя от съда по справедливост, като се съобразяват всички обективно съществуващи обстоятелства и практиката.

Доброто име и професионален авторитет, веднъж накърнени, трудно могат да бъдат компенсирани парично.

От друга страна, вътрешните душевни страдания, стресът, унижението на човешкото достойнство, чувството на безпомощност и тревожност, чувството на несигурност следва да бъдат обезвъзмездени.По изложените съображения, обезщетението за неимуществени вреди, при спазване изискванията на чл. 52 ЗЗД следва да бъде определено в общ размер от 18000 лв, от които 8000 лв за претърпени стрес, болки и страдания поради уронването на професионалната чест, достойнство и накърняване на доброто име и 10000 лв за възникналото заболяване [диагноза]. Първоинстанционният съд е присъдил 5000 лв по първото посочено перо, като в тази част следва да се присъдят допълнително още 3000 лв, със съответната лихва от датата на увреждането. Допълнително от настоящата инстанция следва да се присъди и обезщетението от 10000 лв за заболяването [диагноза], със съответната лихва от датата на увреждането“, пише в решението.

Така в крайна сметка ВАС осъжда Висшия съдебен съвет да плати на съдия Мими Петрова над 27 000 лева обезщетение.

8
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Срамота
Срамота
19 юли 2019 9:24
Гост

Няма как да се формира доверие в българския съд, бил той и административен, когато една съдийка със спорни качества е правилно изхвърлена от системата, но този акт, макар е и правилен, е извършен по толкова процесуалнонесъобразен начин, че в ръцете и се дава възможността да осъди данъкоплатците да ѝ платят обезщетение за уволнението поради некадърност. И тя зле, и отстранилите я – и те зле. Виновни са всички, но плаща данъкоплатеца.

Анонимен
Анонимен
18 юли 2019 16:45
Гост

Васил Петров е бащата на жената, от която Делян Пеевски има дете. В тяхното семейство са свикнали да са едновременно и съдии, и прокурори. Но това е недопустимо от правна гледна точка и затова си направиха Специализирания наказателен съд – да има поне на пръв поглед формално разделение на половината хора на Цацаров и Пеевски, които репресират, пардон, повдигат обвинения, и другата половина, която само се подписва под поисканото, за да стане то факт.

Раз
Раз
18 юли 2019 12:38
Гост

Във ВАС , а и въобще в съдебната система , трябва да се смени чипа . Иначе виновният излиза….победител . От другите коментари се вижда какви ги е надробила .

Анонимен
Анонимен
18 юли 2019 12:08
Гост

При тази вече е късно да се говори за добро име.

Анонимен
Анонимен
18 юли 2019 11:04
Гост

Я стига! Не си върши работата, пък после трябва да се съобразяваме с вътрешните й душевни страдания.

потърпевш
потърпевш
18 юли 2019 10:45
Гост

Говорим за забавяне на мотиви с по 7-8 години! За за пълно неглижиране на задълженията! На колеги им започнаха отначало делата след 5-6 години заседания!

спомени, спомени
спомени, спомени
18 юли 2019 10:25
Гост

Мими Петрова беше ексцентрична и от началото на кариерата й това се понасяше. Но накрая беше оставила такъв батак от дела, че уволнението й беше малко. Разбира се в предишния всс имаха желание да играят едновременно ролята и на прокурори съдии и хоп, сега ще плащаме на съдия Мими

мдааа
мдааа
18 юли 2019 10:45
Гост

Те си бяха идиоти, предишните. Но тези сега ще ги задминат.